Imobilizarile Necorporale

Proiect
8.7/10 (6 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 14402
Mărime: 69.63KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Popa

Cuprins

Argument.4

Capitolul I Delimitari privind contabilitatea imobilizarilor necorporale.5

1.1 Clasificarea imobilizarilor necorporale.5

1.2 Evaluarea imobilizarilor necorporale.8

1.3 Documente folosite in contabilitatea imobilizarilor necorporale.14

1.4 Amortizarea imobilizarilor.

Capitolul II Sistemul de conturi folosit in contabilitatea imobilizarilor necorporale.22

Capitolul III. Operatii specifice imobilizarilor necorporale.28

3.1 Operatii specifice cheltuielilor de constituire.28

3.2 Operatii specifice cheltuielilor de cercetare-dezvoltare.29

3.3 Operatii specifice concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si a altor drepturi si valori similare achizitionate .30

3.4 Operatii specifice fondului commercial.31

3.5 Operatii specifice altor imobilizari necorporale.32

3.6 Operatii specifice provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor.32

3.7 Operatii specifice amortizarii imobilizarilor necorporale.33

Capitolul IV. Aplicatie practica privind imobilizarile necorporale.35

Bibliografie.46

Anexe.47

4.1 Documente justificative.48

4.2 Registrul-jurnal.73

4.3 Fise de cont.75

4.4 Balanta de verificare.82

Extras din document

Capitolul I

Delimitari privind contabilitatea imobilizarilor necorporale

Activele imobilizate sau fixe, denumite si active pe termen lung, imobilizari sau bunuri imobile, cuprind toate acele valori economice de investitie a caror perioada de utilitate si lichiditate este mai mare de un an. Ele alcatuiesc baza si mijloacele de actiune ale întreprinderii. Ca bunuri economice, activele fixe se caracterizeaza prin durabilitatea lor mai îndelungata cât si prin repetata lor participare la circuitul economic. Functia acestor bunuri este fixata în activitatea economica si sociala a întreprinderii sau în activitatea altor întreprinderi, în cazul investitiilor financiare, fara ca prin utilitatea lor sa se delimiteze ca bunuri destinate direct comercializarii. În consecinta, ele nu se consuma sau nu se înlocuiesc dupa prima utilizare.

Imobilizarile sau activele imobilizate reprezinta bunuri si valori de orice natura, mobile sau imobile, corporale sau necorporale, achizitionate sau create de unitatea patrimoniala, destinate sa serveasca o perioada îndelungata, mai mare de un an, în activitatea unitatii si care nu se consuma la prima utilizare.

În organizarea contabilitatii imobilizarilor se tine seama de continutul lor, dupa care ele se împart în trei mari categorii si anume :

" Imobilizari necorporale

" Imobilizari corporale

" Imobilizari financiare

Fiecare din aceste categorii prezinta o serie de trasaturi specifice, ceea ce influenteaza

modul de organizare a contabilitatii sintetice si analitice.

Contabilitatea tuturor categoriilor de imobilizari se realizeaza cu ajutorul conturilor din clasa 2 Conturi de active imobilizate din planul de conturi general, care cuprinde în grupe distincte conturile imobilizarilor necorporale, conturile imobilizarilor corporale, conturile imobilizarilor în curs de executie, conturile imobilizarilor financiare, precum si conturile amortizarilor privind imobilizarile si a celor privind provizioanele pentru deprecierea acestora.

Caracterizarea imobilizarilor, structurate pe cele trei categorii si pe grupe omogene, operatiile economice si financiare specifice, precum si conturile sintetice si analitice corespunzatoare reflectarii acestor operatii vor fi prezentate în continuare.

1.1 Clasificarea imobilizarilor necorporale

Imobilizarile necorporale sau nemateriale sau active intangibile sunt acele valori economice de investitie, care nu sunt reprezentate printr-un bun fizic, concret, ci prin valori nemateriale, respectiv printr-un document juridic sau comercial.

În cadrul acestei categorii se cuprind urmatoarele :

1. Cheltuieli de constituire

2. Cheltuieli de cercetare si dezvoltare

3. Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare

4. Fond comercial

5. Alte imobilizari necorporale

1. Cheltuielile de constituire sau de stabilamente(frais dtablissement, fr.), denumite si de fondare sau organizare(organization costo, engl.) reprezinta cheltuielile ocazinate de înfiintarea sau modificarea activitatii unitatii patrimoniale cum sunt: taxe si alte cheltuieli de înscriere si înmatriculare, cheltuieli cu emiterea si vânzarea de actiuni sau obligatiuni, cheltuieli de prospectare a pietii si publicitate si alte cheltuieli de aceasta natura.

Toate aceste cheltuieli se recupereaza, prin amortizare, intr-o periaoada de cel mult 5 ani. In cadrul majorarii de capital prin aporturi noi, acestea pot fi recuperate din primele de capital.

2. Cheltuielile de cercetare si dezvoltare sunt ocazionate de efectuarea unor lucrari sau obiective de cercetare, în regie proprie, care sa prezinte garantia realizarii eficientei scontate în urma aplicarii acestora, pentru necesitatile proprii ale unitatii patrimoniale. In continutul lor se disting: lucrarile de cercetare fundamentala (cercetare fundamentala pura sau orientata spre rezolvarea unor probleme tehnice), cercetare aplicativa (solutii noi) si dezvoltare (vizeaza productia cu produse, sisteme, servicii noi si ameliorarea substantiala a celor vechi).

Cheltuielile de cercetare si de dezvoltare sunt considerate imobilizari, daca îndeplinesc urmatoarele trei conditii :

a) Directia societatii comerciale trebuie sa precizeze concret intentia de a produce si comercializa sau de a utiliza produsul sau procedeul obtinut prin cercetare.

b) Proiectele în curs de cercetare trebuie sa fie net individualizate, iar costul lor sa fie stabilit distinct.

c) Fiecare proiect de cercetare trebuie sa aiba serioase posibilitati de realizare tehnica si de rentabilitate comerciala.

Si aceste cheltuieli trebuie sa fie amortizate în cel mult 5 ani.

3. Concesiunile, brevetele, licentele, marcile si alte drepturi si valori similare sunt constituite din valoarea bunurilor preluate cu acest titlu în patrimoniu, potrivit contractelor încheiate, care stipuleaza drepturile si obligatiile închiriatorului si concesionarului.

Cheltuielile efectuate pentru achizitionarea drepturilor de exploatare a unui bun, activitate sau serviciu, în cazul concesiunilor, a unui brevet, a unei licente, marci de fabrica si alte drepturi similare de proprietate industriala si comerciala sunt amortizate pe toata durata prevazuta pentru exploatarea sau utilizarea acestor imobilizari, astfel:

Concesionarea se refera la modalitatea juridica prin care activitati sau bunuri ale statului, persoanei fizice sau juridice, numite inchiriator (concedent) sunt date, contra plata (numita redeventa), pe timp indelungat in posesia (folosinta sau exploatarea) altei persoane fizice sau juridice, numite cesionar autohton sau strain.

Remarca. Imobilizarile necorporale, de natura concesiunilor, a superficiei si a uzufructului, se amortizeaza pe toata durata contractului.

Brevetele (de inventie) sunt titluri eliberate de o institutie competenta prin care se confirma caracterul de inventie a obiectului sau confera inventatotului dreptul exclusiv de a utiliza inventia.

Situatia cea mai frecvent intalnita este aceea in care se achizitioneaza un brevet de inventie in contrapartida varsarii unei redevente proportionale (eventual) cu cifra de afaceri sau cu profitul, ce se obtin de pe urma exploatarii brevetului.

Remarca. Brevetele pot fi amortizate de unitatea patrimoniala care le detine pe perioada monopolului de exploatare.

Licentele sunt imobilizari necorporale generate de utilizarea brevetelor. Licenta reflecta contractul prin care posesorul unui brevet de inventie, marci de fabrica, acorda dreptul unei persoane fizice sau juridice, sau statului, contra unei sume de bani, de a folosi si valorifica, partial sau integral, brevetul (ex: in comert poate exista dreptul unei persoane fizice sau juridice de a importa sau exporta o marfa).

Remarca. Licentele sunt amortizabile pe perioada de exploatare.

Marcile sunt considerate marci de fabrica, de comert sau de serviciu si reprezinta certificatul de origine, semnul distinctiv al unei firme, intreprindere etc., constituit din cuvinte, litere, cifre, reprezentari grafice prin care isi individualizeaza produsele de cele identice ale altor firme din tara si strainatate.

Remarca. Marcile care fac obiectul unei proiectii pe o durata nelimitata de timp nu pot sa fie, in principiu, amortizate, putand insa face obiectul provizioanelor pentru depreciere.

Know-how-ul apartine drepturilor si valorilor similare fiind considerat ansamblul cunostintelor tehnice si procedeelor tehnologice ce nu fac obiectul unui brevet dar au caracter de secret comercial: toate tipurile de inteligenta comercializabila ce fac obiectul unei licente.

Remarca. Amortizarea se realizeaza pe toata durata normala de utilizare sau pe durata probabila de exploatare.

Preview document

Imobilizarile Necorporale - Pagina 1
Imobilizarile Necorporale - Pagina 2
Imobilizarile Necorporale - Pagina 3
Imobilizarile Necorporale - Pagina 4
Imobilizarile Necorporale - Pagina 5
Imobilizarile Necorporale - Pagina 6
Imobilizarile Necorporale - Pagina 7
Imobilizarile Necorporale - Pagina 8
Imobilizarile Necorporale - Pagina 9
Imobilizarile Necorporale - Pagina 10
Imobilizarile Necorporale - Pagina 11
Imobilizarile Necorporale - Pagina 12
Imobilizarile Necorporale - Pagina 13
Imobilizarile Necorporale - Pagina 14
Imobilizarile Necorporale - Pagina 15
Imobilizarile Necorporale - Pagina 16
Imobilizarile Necorporale - Pagina 17
Imobilizarile Necorporale - Pagina 18
Imobilizarile Necorporale - Pagina 19
Imobilizarile Necorporale - Pagina 20
Imobilizarile Necorporale - Pagina 21
Imobilizarile Necorporale - Pagina 22
Imobilizarile Necorporale - Pagina 23
Imobilizarile Necorporale - Pagina 24
Imobilizarile Necorporale - Pagina 25
Imobilizarile Necorporale - Pagina 26
Imobilizarile Necorporale - Pagina 27
Imobilizarile Necorporale - Pagina 28
Imobilizarile Necorporale - Pagina 29
Imobilizarile Necorporale - Pagina 30
Imobilizarile Necorporale - Pagina 31
Imobilizarile Necorporale - Pagina 32
Imobilizarile Necorporale - Pagina 33
Imobilizarile Necorporale - Pagina 34
Imobilizarile Necorporale - Pagina 35
Imobilizarile Necorporale - Pagina 36
Imobilizarile Necorporale - Pagina 37
Imobilizarile Necorporale - Pagina 38
Imobilizarile Necorporale - Pagina 39
Imobilizarile Necorporale - Pagina 40
Imobilizarile Necorporale - Pagina 41
Imobilizarile Necorporale - Pagina 42
Imobilizarile Necorporale - Pagina 43
Imobilizarile Necorporale - Pagina 44
Imobilizarile Necorporale - Pagina 45
Imobilizarile Necorporale - Pagina 46
Imobilizarile Necorporale - Pagina 47
Imobilizarile Necorporale - Pagina 48
Imobilizarile Necorporale - Pagina 49
Imobilizarile Necorporale - Pagina 50
Imobilizarile Necorporale - Pagina 51

Conținut arhivă zip

  • Imobilizarile Necorporale.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Imobilizărilor

CAPITOLUL .I.PREZENTAREA GENERALA A S.C. MEVA S.A 1.1.PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C.MEVA S.A. este aşezată în lundul drumului european E 70, pe...

Contabilitatea Imobilizărilor Necorporale la SC Scorpion SRL

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND IMOBILIZĂRILE 1.1 Aspecte generale Activele imobilizate reprezintă bunurile şi valorile destinate să...

IAS 16 - Imobilizari Corporale

PARTEA I Introducere În martie 1982 Consiliul IASC a aprobat norma IAS 16 ,,Contabilitatea imobilizarilor corporale“. Ultima revizuire a...

Instrumentarea contabilă a contractelor de leasing conform IFRS 16

În prezent, standardul internațional de contabilitate financiară care stabilește tratamentul contabil al contractelor de leasing este IAS 17...

Contabilitatea Imobilizarilor

Introducere Activele imobilizate sau fixe denumite si „imobilizari” sau „bunuri imobile” cuprind toate acele valori economice de investitie a...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale

Introducere În corelare cu schimbările fundamentale produse în economia românească, începând cu anul 1990 în ţara noastră s-a declanşat procesul...

Livrari Intracomunitare si Achizitii Intracomunitare de Bunuri

Definitii Livrarea de bunuri O livrare de bunuri inseamna transferul dreptului de a dispune de bunuri (corporale) ca si proprietar. Art. 128(1)-...

Stadiul Cunoașterii în Domeniu

CAPITOLUL 1 STADIUL CUNOASTERII ÎN DOMENIU Activul evidentiaza destinatia si lichiditatea bunurilor economice (perioada de transformare în bani)....

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Imobilizărilor Necorporale la SC Scorpion SRL

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND IMOBILIZĂRILE 1.1 Aspecte generale Activele imobilizate reprezintă bunurile şi valorile destinate să...

Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale

CAP I. CONCEPTE TEORETICE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IMOBILIZARILOR CORPORALE SI NECORPORALE. 1.1. Definirea si structura...

Contabilitatea Imobilizarilor Necorporale

I. DEFINIREA SI STRUCTURA IMOBILIZARILOR O componenta importanta a patrimoniului agentilor economici o constituie capitalul imobilizat în bunuri...

Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA

INTRODUCERE Această lucrare, „ Imobilizările necorporale la SC D.P.C. S.A ” a fost elaborată şi structurată în conformitate cu normele româneşti...

Imobilizari in Curs de Executie

1.1 STRUCTURA SI CLASIFICARE Capitalul agentilor economici poate fi plasat în bunuri si valori, adica active care prin natura lor si modul în care...

Imobilizările Necorporale

Cap.I Noţiuni generale privind imobilizările necorporale I.1 Conceptul de imobilizări necorporale Activele necorporale există de foarte mult...

Functionarea Conturilor

Contul 101 Capital (social/patrimoniul regiei) Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta capitalului subscris si varsat in natura si/sau numerar...

Contabilitate financiară

CAPITOLUL 1 CONŢINUTUL ŞI OBIECTIVELE CONTABILITĂŢII FINANCIARE 1.1. Definiţia, obiectul şi trăsăturile contabilităţii financiare Normalizatorii...

Ai nevoie de altceva?