Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale

Proiect
7.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 6 fișiere: doc
Pagini : 170 în total
Cuvinte : 44659
Mărime: 2.36MB (arhivat)
Publicat de: Iolanda Ursu
Cost: 9 puncte
UNIVERSITATEA “AL. I. CUZA” IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA CONTABILITATEA ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Extras din proiect

Capitolul 1: Stocurile în economia societăţii comerciale

Desfăşurarea activităţii oricărui agent economic presupune intervenţia unei mari diversităţi de active circulante. În cadrul lor, stocurile de materiale deţin rolul hotărâtor în realizarea obiectului de activitate al fiecărei întreprinderi a cărei activitate de bază este activitatea de producţie.

Gestiunea stocurilor reprezintă unul din procesele economice căruia i se acordă o atenţie deosebită, preocupările fiind îndreptate spre eficientizarea lor prin mai buna conducere şi organizare, asigurarea concordanţei desfăşurării acestora în raport cu problemele de furnizare-transport a resurselor materiale şi cele de producţie, dimensionarea raţională a stocurilor şi accelerarea vitezei fondurilor unităţilor productive.

1.1. Definiţie şi clasificări

Ca proces economic complex, gestiunea stocurilor are o sferă largă de cuprindere, aceasta incluzând atât probleme de conducere, de dimensionare, de optimizare a amplasării stocurilor, de repartizare a lor, de formare şi de evidenţă a acestora cât şi probleme de recepţie, de depozitare şi păstrare, de urmărire şi control, de redistribuire şi mod de utilizare.

Organizarea corespunzătoare a gestiunii stocurilor impune respectarea anumitor restricţii:

- identificarea strictă a naturii bunului;

- clasificarea bunurilor după destinaţie;

- înregistrarea intrării în stoc în momentul transferului proprietăţii;

- permanenţa şi exactitatea evaluării intrărilor, ieşirilor şi stocului.

Regulamentul privind aplicarea Legii contabilităţii defineşte stocurile ca fiind "ansamblul bunurilor şi serviciilor din cadrul unităţii patrimoniale destinate fie vânzării în aceeaşi stare sau după parcurgerea anumitor stadii ale procesului de fabricaţie, fie consumării de la prima lor utilizare". Ele se caracterizează, în general, printr-o viteză de rotaţie mai mare, servind activitatea întreprinderii pe o perioadă mai mică de un an.

Deşi stocurile reprezintă un termen generic ce grupează o mare varietate de elemente ale activului circulant, acestea pot fi analizate pe grupe relativ mai omogene, pentru a răspunde cerinţelor gestiunii.

În categoria stocurilor se includ şi bunurile de natura stocurilor care nu se află, momentan, în patrimoniul unităţii, din punct de vedere fizic, dar care sunt proprietatea sa. Ele se află temporar la terţi, din diferite cauze sau în anumite scopuri (custodie, prelucrare, consignaţie) şi se reflectă distinct în contabilitate cu ajutorul unor conturi specifice.

Stocurile pot fi clasificate după mai multe criterii, astfel:1

a) după funcţia îndeplinită în activitatea de producţie:

- stocuri de siguranţă, destinate evitării riscurilor datorate variaţiilor aleatoare ale consumului sau producţiei;

- stocuri de reaprovizionare, destinate optimizării funcţiei de producţie, prin adoptarea unor cantităţi economice de lansat, diferite de cantităţile consumate în unitatea de timp. Acest stoc permite utilizarea optimă a mijloacelor de producţie.

- stocuri “pe flux” (producţie neterminată).

b) după rolul jucat pe plan economic:

- stocuri cu rol regulator, care au ca obiectiv reglarea fluxului de intrare şi de ieşire a produselor între două stadii succesive ale procesului tehnologic;

- stocuri cu rol strategic, care în esenţă sunt formate din piese sau ansamble folosite de serviciul de întreţinere, necesare înlocuirii rapide a lor în caz de avarie la instalaţiile vitale ale întreprinderii;

- stocuri speculative care sunt mai puţin legate de activitatea întreprinderii şi se referă în general la produse şi materiale rare, a căror valoare nu este fluctuantă.

c) după natura fizică:

- materii prime, participă direct la procesul de fabricaţie şi se regăsesc total sau parţial în produsul obişnuit, în forma lor iniţială sau transformată;

- materiale consumabile, care se referă la combustibili, materiale pentru ambalaje, piese de schimb, seminţe şi materiale de plantat, furaje şi alte materiale consumabile, care participă indirect la procesul de fabricaţie fără a se regăsi, în general, în produsul obişnuit.

Preview document

Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 1
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 2
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 3
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 4
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 5
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 6
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 7
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 8
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 9
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 10
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 11
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 12
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 13
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 14
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 15
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 16
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 17
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 18
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 19
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 20
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 21
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 22
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 23
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 24
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 25
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 26
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 27
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 28
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 29
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 30
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 31
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 32
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 33
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 34
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 35
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 36
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 37
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 38
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 39
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 40
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 41
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 42
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 43
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 44
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 45
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 46
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 47
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 48
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 49
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 50
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 51
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 52
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 53
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 54
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 55
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 56
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 57
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 58
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 59
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 60
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 61
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 62
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 63
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 64
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 65
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 66
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 67
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 68
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 69
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 70
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 71
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 72
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 73
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 74
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 75
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 76
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 77
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 78
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 79
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 80
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 81
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 82
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 83
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 84
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 85
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 86
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 87
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 88
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 89
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 90
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 91
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 92
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 93
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 94
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 95
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 96
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 97
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 98
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 99
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 100
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 101
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 102
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 103
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 104
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 105
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 106
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 107
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 108
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 109
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 110
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 111
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 112
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 113
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 114
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 115
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 116
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 117
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 118
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 119
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 120
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 121
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 122
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 123
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 124
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 125
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 126
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 127
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 128
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 129
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 130
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 131
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 132
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 133
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 134
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 135
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 136
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 137
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 138
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 139
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 140
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 141
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 142
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 143
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 144
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 145
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 146
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 147
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 148
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 149
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 150
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 151
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 152
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 153
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 154
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 155
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 156
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 157
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 158
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 159
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 160
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 161
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 162
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 163
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 164
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 165
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 166
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 167
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 168
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 169
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 170
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 171
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 172
Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale - Pagina 173

Conținut arhivă zip

 • Implicatii ale Informaticii in Gestiunea Stocurilor de Materiale
  • BIBLIOGRAFIE.doc
  • capitolul 1,2,3.DOC
  • Capitolul 4.1.doc
  • capitolul 4.doc
  • CAPITOLUL4.2.doc
  • PRIMA PAG.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul informației contabile în managementul modern

Introducere Economia actuala este globală, deschisă şi imediată. Succesul firmei moderne depinde în directă măsură de capacitatea managerilor şi a...

Perspective ale contabilității digitale

Capitolul 1. Prezentarea Sistemului Informational al S.C. Moldoplast S.A. 1.1. Istoric Societate S.C. Moldoplast S.A. este succesoarea de...

Contabilitatea și tehnologiile informaționale

CAPITOLUL 1. SISTEMUL INFORMAŢIONAL CONTABIL AL ÎNTREPRINDERII MODERNE Întreprinderea modernă şi sistemul său informaţional contabil constituie...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Gestiunea diferențiată a stocurilor după metoda ABC

Problemele de gestiune a stocurilor implica utilizarea unui volum deosebit de mare de informatii, atat in palnificarea, cat si in urmarirea...

Gestiunea Stocurilor

1. Introducere în problematica stocurilor 1.1. Stocurile într-un sistem de productie În activitatea curenta a agentilor economici apar probleme...

Contabilitate de gestiune a întreprinderii

CONTABILITATEA DE GESTIUNE A INTREPRINDERII 1.Delimitari si structuri privind contabilitatea de gestiune Contabilitatea de gestiune denumita si...

Te-ar putea interesa și

Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune

Introducere „Calculul costurilor se sprijină pe strategia şi pe structura întreprinderii. Activităţile firmei există datorită strategiei, iar...

Organizarea și conducerea contabilității stocurilor de materii prime materiale și mărfuri - SC Conex SA

INTRODUCERE : Stocurile reprezintă cantităţile fizice de materiale de produse sau de mărfuri necesare fiecărei faze a ciclului de exploatare...

Reproiectarea managerială a sistemului informațional al Primăriei Constanța

INTRODUCERE Lumea se află într-o complexă revoluţie în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (IT&C), fapt care transformă complet...

Analiza Sistemului de Trezorerie la SC Rasodia Conf SRL

I. Prezentarea organizaţiei şi a aplicaţiilor informatice economice existente 1.1. Descrierea organizaţiei Denumire: SC „RAPSODIA CONF” SA...

Marketingul Rețelei pe Piața de Afaceri

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune elaborarea unui model al marketingului retelei pe piaţa regională a produselor petroliere. Prin tematica...

SC Semanatoarea SA

Introducere În contextul actualei economii de piaţă, firmele sunt nevoite să facă faţă unei explozii informaţionale, să se adapteze din mers...

Gestiunea unui Hotel

I. FOX PRO - GENERALITATI Calculatoarele electronice au aparut din necesitatea stocarii si prelucrarii cât mai rapide a informatiilor. Pe masura...

Impactul Noii Economii asupra Mediului de Afaceri și a Problemelor Socio-Politice

Introducere Denumirea de „Noua Economie” a fost dată pentru prima oară de publicaţia Business Week în 1996 în contextul unei realităţi complexe...

Ai nevoie de altceva?