Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 26982
Mărime: 703.63KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cretu Carmen
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE MASTER : GESTIUNEA FINANCIARĂ A FACERILOR ÎN SPAŢIUL EUROPEAN

Cuprins

Introducere 2

CAP.1.PROCESUL INTEGRARII

1.1 Noţiuni generale privind procesul integrării interstatale 5

1.2 Evoluţia procesului de integrare în cazul U.E 7

1.3 Uniunea Europeana,crearea pieţei interne unice şi efectele acesteia asupra agenţilor economici 12

CAP.2. STUDIUL PRIVIND SITUATIA IMM-URILOR DIN ROMÂNIA ÎNAINTEA ADERARII LA U.E.

2.1 Cadrul legislativ şi funcţional al IMM-urilor în interiorul U.E 18

2.1.1 Rolul IMM-urilor în viata economica a statelor 18

2.1.2 Dezvoltarea cadrului funcţional al IMM-urilor în interiorul U.E 19

2.2 Romania si pregatirea acesteia în vederea integrării 22

2.2.1 Evoluţia cadrului legislativ şi instituţional al IMM-urilor 22

2.2.2 Evaluarea generala a dezvoltării economice a Romaniei comparativ cu ţările

membre U.E înaintea aderării 28

2.3 Situaţia IMM-urilor din ţările recent integrate în U.E 31

2.3.1 Situaţia IMM-urilor din ţările Europei Centrale şi de Est la momentul

integrării lor în U.E 31

2.3.2 Abordarea generală a evoluţiei IMM-urilor romaneşti 39

CAP.3. IMPACTUL ADERARII ROMÂNIEI LA U.E. RESIMTIT DE I.M.M-URILE ROMÂNEŞTI

3.1 Analiza situaţiei întreprinderilor mici şi mijlocii 46

3.1.1 Densitatea, distribuţia şi profilul IMM-urilor romaneşti 46

3.1.2 Avantaje şi riscuri ale Pieţei Interne Unice pentru IMM-urile romaneşti 50

3.1.3 Surse de finanţare a investiţiilor IMM-urilor post-aderare 52

3.2 Impactul integrării asupra economiei romaneşti si asupra IMM-urilor 55

3.2.1 Efectele generale ale integrarii în U.E asupra economieie romaneşti 55

3.2.2 Studiu privind efectele integrării asupra IMM-urilor romaneşti 60

3.3 Perspective ale mediului de afaceri românesc 64

CAP.4.CONCLUZII SI PROPUNERI 67

Bibliografie 70

Extras din document

INTRODUCERE

Primii paşi în construcţia europeanã au avut loc în urmã cu aproape 50 de ani, o datã cu semnarea Tratatului de la Paris (1951) prin care s-a înfiinţat Comunitatea Europeanã a Cărbunelui şi a Oţelului prin voinţa comunã a şase membri fondatori: Belgia, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg şi Olanda. Apoi, prin Tratatul de la Roma (1957), aceste şase ţãri au hotărât crearea Comunităţii Economice Europene (CEE) şi a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (EURATOM). Au fost necesari 16 ani pentru a se realiza prima extindere a Comunităţii Economice Europene de la şase la nouă membri (1973: Danemarca, Irlanda, Marea Britanie), după care procesul de integrare s-a accelerat. Comunitatea Europeanã a avut o evoluţie dinamicã, înregistrând unele schimbări şi perfecţionări la nivel organizatoric şi instituţional. Cele mai importante evenimente ale anilor 80 pentru integrarea vest-europeană le-au constituit extinderea de la 9 la 12 membrii şi crearea Pieţei Unice Europene.

Deşi prevăzută chiar prin Tratatul de la Roma, Piaţa Unicã a fost impulsionată în mod deosebit de Jacques Delors începând din 1985, când acesta a devenit preşedintele Comisiei Europene. La Summit-ul de la Luxemburg ce a avut loc la numai şase luni după iniţiativa lui Delors, în decembrie 1985, s-a adoptat Actul Unic European, intrat în vigoare în iunie 1987.

Tratatul asupra Uniunii Europene, cunoscut sub numele de Tratatul de la Maastricht a fost semnat la 7 februarie 1992 de miniştrii Afacerilor Externe şi de Finanţe ai celor 12 ţãri membre.

Particularitatea acestei noi faze constă nu numai în modificarea conceptului de Comunitate Europeană în cel de Uniune Europeană, dar şi în extinderea integrării de la domeniul economic la cel monetar şi politic.

Obiectivele Uniunii stipulate în Tratat sunt:

- promovarea progresului economic şi social echilibrat şi durabil, prin stabilirea unei uniuni economice şi monetare, cu o monedã unicã;

- punerea în practicã a unei politici externe şi de securitate comune, cu definirea în timp a unei politici de apărare comunã. Uniunea Europeanã dispune de un cadru instituţional unic, format din instituţiile comunitare şi Consiliul European;

- tratatul asupra Uniunii Europene abordează nu numai domeniile economic, monetar , politic, ci şi cultura, învăţământul şi socialul. Conceptul de dialog social, care fusese introdus de Actul Unic European, a fost definit de Art. 3 al Protocolului Social de la Maastricht. Se considerã cã prin aceste texte s-a înregistrat un progres evident către o politicã socialã europeanã, dar Europa se aflã încă departe de uniunea socială.

Obiectivele Uniunii sunt prevăzute a fi atinse potrivit condiţiilor şi ritmurilor stipulate de Tratat, cu respectarea principiului subsidiarităţii, aşa cum a fost el definit în Art. 3B al Tratatului instituind Comunitatea Europeanã.

Instituţiile Uniunii Europene desemnate sã realizeze obiectivele (Art. 7) în limita puterilor conferite prin Tratat sunt:

• Parlamentul European;

• Consiliul European;

• Comisia Europeanã;

• Curtea de Justiţie;

• Curtea de Conturi.

Consiliul şi Comisia sunt asistate de Comitetul Economic şi Social, precum şi de Comitetul Regiunilor, ambele având rol consultativ.

După aproximativ cinci ani de la semnarea Tratatului de la Maastricht, au fost aduse amendamente la tratatele anterioare şi s-a stabilit simplificarea tratatelor care înfiinţaseră cele trei Comunităţi Europene pentru a fi adaptate la realităţile prezentului prin semnarea unui nou tratat, cunoscut sub numele de Tratatul de la Amsterdam (octombrie 1997).

Tratatul de la Amsterdam introduce patru mari domenii:

a. libertate, securitate şi justiţie;

b. uniunea şi cetăţenii săi;

c. politica externã eficientã şi coerentã;

d. problemele instituţionale.

În ceea ce priveşte formele instituţionale lansate în vederea extinderii Uniunii Europene, Tratatul prevede întărirea rolului Parlamentului European, extinderea votului cu majoritate calificatã în Consiliu, structura Comisiei Europene şi modul ei de funcţionare, precum şi consolidarea principiului subsidiarităţii.

În anii 90 construcţia europeanã a înregistrat o dinamicã mai acceleratã, cu noi şi importante elemente, prin amplificarea domeniilor de integrare, prin aderarea la Uniune a încă trei ţãri - Austria, Finlanda, Suedia - şi lansarea extinderii procesului de integrare spre Europa Centralã şi de Est.

În anul 1995, Uniunea Europeanã a trecut de la 12 la 15 membri, prin aderarea celor trei ţări amintite mai sus. Procesul de integrare a celor trei state poate fi caracterizat ca fiind un proces rapid, ce a necesitat numai trei ani de negocieri (dificile), în condiţiile în care, în momentul aderării, fiecare dintre candidate era mai bogatã decât media Uniunii. Ritmul rapid de integrare reiese din comparaţia cu Spania şi Portugalia, amândouă mai sărace decât media pe UE şi ale căror negocieri au durat şapte ani înainte de a deveni membre depline în 1986.

Aderarea ţãrilor est-europene, care sunt chiar mai sărace decât Spania şi Portugalia, având sectoare agricole mari şi aflându-se într-un proces dureros de tranziţie la economia de piaţã, se aşteaptă sã fie mai complicatã.

UE are douã obiective strategice de bazã în ceea ce priveşte extinderea spre Est:

- Primul obiectiv este crearea unei Europe care sã garanteze pacea şi stabilitatea prin garantarea democraţiei, aplicarea legilor, respectarea drepturilor omului şi protecţia minorităţilor. „Impresia mea este cã cea mai bunã cale de a face din Europa un loc mai stabil, unde suferinţele trecutului sã dispară cu adevărat, este sã mergem înainte cu deplina integrare a continentului european”, declara Günter Verheugen, Comisarul european pentru extinderea UE, într-un interviu acordat redactorului-şef al revistei Europe la Washington.

- Al doilea obiectiv îl reprezintă crearea unei pieţe deschise şi competitive. Acest obiectiv dã posibilitatea ţãrilor din Europa Centralã şi de Est, care încă suferă de pe urma moştenirii comuniste, sã găsească şi sã ofere popoarelor lor cel puţin oportunităţi pentru un trai decent.

Viitorul Uniunii Europene este condiţionat de succesul procesului de reformă cu care se confrunta instituţiile Uniunii. Ultimul moment decisiv al dezbaterii şi stabilirii mizelor acestui proces îl constituie Consiliul European

de la Nisa, din decembrie 2000.

CAP.1. PROCESUL INEGRĂRII EUROPENE

1.1 Noţiuni generale privind procesul integrării interstatale

Un fenomen definitoriu al economiei mondiale postbelice este integrarea interstatală. Acest fenomen a cuprins atât lumea dezvoltată cât şi pe cea în curs de dezvoltare. În condiţiile revoluţiei tehnico-ştiinţifice contemporane, diviziunea mondială a muncii se adânceşte; apar noi tendinţe de specializare internaţională şi ca urmare, noi complementarităţi ale economiilor naţionale. În literatura de specialitate noţiunii de "integrare economică" i se dau mai multe accepţiuni Integrarea economică internaţională poate fi definită ca fiind "crearea celei mai de dorit structuri economice mondiale, prin suprimarea obstacolelor artificiale din calea funcţionării optime şi prin introducerea deliberată a tuturor elementelor necesare coordonării şi unificării. În opinia altor specialişti integrarea economică este un proces complex de accentuare a interdependenţelor dintre ramurile economiei naţionale şi dintre economiile diferitelor ţări, caracteristic economiei contemporane.

Preview document

Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 1
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 2
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 3
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 4
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 5
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 6
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 7
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 8
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 9
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 10
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 11
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 12
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 13
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 14
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 15
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 16
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 17
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 18
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 19
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 20
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 21
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 22
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 23
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 24
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 25
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 26
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 27
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 28
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 29
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 30
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 31
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 32
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 33
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 34
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 35
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 36
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 37
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 38
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 39
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 40
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 41
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 42
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 43
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 44
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 45
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 46
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 47
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 48
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 49
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 50
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 51
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 52
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 53
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 54
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 55
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 56
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 57
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 58
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 59
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 60
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 61
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 62
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 63
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 64
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 65
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 66
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 67
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 68
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 69
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 70
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 71
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 72
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 73
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 74
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 75
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 76
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 77
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 78
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 79
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 80
Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești - Pagina 81

Conținut arhivă zip

  • Implicatiile pe Care le-a Avut Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana din Punct de Vedere al Firmelor Romanesti.doc

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Dacia-Renault - o relansare istorică

INTRODUCERE Datorită dinamicii pieţei şi puternicii concurenţe din pieţele asiatice, unele companii nu pot rezista acestor schimbării şi astfel se...

Internaționalizarea Producției de Autoturisme din România

Capitolul 1. Mediul de afaceri al întreprinderii 1.1. Caracteristici esenţiale ale mediului economic În prezentul capitol ne propunem să...

Concurența pe Piața de Autoturisme în România

Productia, piata si concurenta în domeniul autoturismelor din România se afla înca de la începuturile lor sub influenta exigentelor interne si,...

Strategie de Patrundere pe Piata - SC Farmec SA

I. Scurt istoric al companiei Compania Farmec este un simbol al produselor cosmetice in Romania, dupa aproximativ 120 ani de experienta ramanand...

Integrarea Romaniei in Uniunea Europeana, cu Privire Speciala la Domeniul Bancar

Integrarea României în Uniunea Europeană are o miză extrem de puternică, privită la nivel tridimensional: individ, firmă şi societate. Este evident...

Implicatiile Introducerii Monedei Euro asupra Politicii Monetar-Valutare a Romaniei

INTRODUCERE Euro este moneda nou creată a Uniunii Europene, şi a devenit monedă oficială la 1 ianuarie 1999. Bancnotele şi monedele nou emise vor...

Integrarea României în Uniunea Europeana

CAP.1 ABORDARI CONCEPTUALE PRIVIND INTEGRAREA 1.1.Teoria globalizarii Pentru a putea analiza avantajele si dezavantajele aderarii la Uniunea...

Impactul Aderării la Organizația Tratatului Nord Atlantic și la Uniunea Europeană

1.1 Ce este NATO? Tratatul Atlanticului de Nord semnat la Washington pe 4 aprilie 1949, a creat o alianta de tari independente, ce avea ca interes...

Ai nevoie de altceva?