Importanta Instrumentelor Financiare in Determinarea Pozitiei Financiare a Intreprinderii – IFRS 7

Proiect
7.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 5546
Mărime: 34.46KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
studiu de caz privind importanta istrumentelor financiare in pozitia financiara a unei intreprinderi

Cuprins

Introducere.pg 3

Clase de instrumente financiare si nivelul informatiilor de furnizat.pg 4

Importanta instrumentelor financiare pentru pozitia financiara.pg 5

Definitii.pg 5

Bilant.pg 9

Active financiare sau datorii financiare la

valoarea justa prin profit sau pierdere.pg 11

Recunoasterea initiala.pg 12

Derecunosterea unui activ financiar.pg 13

Derecunosterea unei datorii financiare.pg 14

Evaluarea initiala a activelor si datoriilor financiare.pg 15

Evaluarea ulterioara a activelor si datoriilor financiare.pg 15

Reclasificare.pg 16

Garantiile reale.pg 16

Contul de provizioane pentru pierderi din credite.pg 17

Instrumente financiare compuse cu derivate multiple incorporate.pg 17

Neexecutari si incalcari ale obligatiilor.pg 18

Bibliografie.pg

Extras din document

1. Introducere

Standardul International de Raportare Finanicara 7: Instrumente financiare: informatii de furnizat

Obiectivul acestui IFRS este de a solicita entitatilor sa ofere in situatiile lor financiare prezentari de informatii care sa permita utilizatorilor sa evalueze:

a) importanta instrumentelor financiare pentru pozitia si performanta financiara a entitatii; si

b) natura si amploarea riscurilor de provin din instrumentele financiare la care este expusa entitatea in decursul perioadei si la data raportarii, precum si modul in care entitatea gestioneaza acele riscuri.

Principiile din acest IFRS completeaza principiile de recunoastere, evaluare si prezentare a activelor financiare si a datoriilor financiare din IAS 32 Instrumente financiare: prezentare si IAS 39 Instrumente financiare: recunoastere si evaluare.

Acest IFRS va fi aplicat de catre toate entitatile, tuturor tipurilor de instrumente financiare, cu exceptia:

(a) acelor interese in filiala, entitati asociate si asocieri in participatie care sunt contabilizate in conformitate cu IAS 27 Situatii financiare consolidate si individuale, IAS 28 Investitii in entitatile asociate sau IAS 31 Interese in asocierile in participatie. Totusi, in unele cazuri, IAS 27, IAS 28 sau IAS 31 permit unei entitati sa contabilizeze un interes intr-o filiala, entitate asociata sau asociere in participatie in conformitate cu IAS 39; in aceste cazuri, entitatile vor aplica, in plus fata de cerintele de prezentare a informatiilor din acest IFRS si cerintele de prezentare din IAS 27, IAS 28 sau IAS 31. Entitatile vor aplica, de asemenea, acest IFRS tuturor instrumentelor derivate aferente intereselor in filiale, entitati asociate sau asocieri in participatie, cu exceptia cazului in care instrumental derivate respecta definitia unui instrument de capitaluri proprii din IAS 32.

(b) Drepturilor si obligatiilor angajatorului ce provin din planuri de beneficii pentru angajati la care se aplica IAS 19 Beneficiile angajatilor.

(c) Contractelor pentru contraprestatii contingente intr-o combinare de intreprideri ( IFRS 3 Combinari de intreprinderi ). Aceasta exceptie se aplica numai dobanditorului.

(d) Contractelor de asigurari, asa cum sunt definite in IFRS 4 Contracte de asigurari. Totusi, acest IFRS se aplica instrumentelor derivate care sunt incorporate de asigurari daca IAS 39 solicita entitatii sa contabilizeze aceste instrumente separat.

(e) Instrumentelor financiare, contractelor si obligatiilor din cadrul tranzactiilor cu plata pe baza de actiuni la care se aplica IFRS 2 Plata pe baza de actiuni, cu singura exceptie ca acest IFRS se aplica acelor contracte care intra in aria de aplicabilitate a paragrafelor 5-7 din IAS 39.

Acest IFRS se aplica instrumentelor financiare recunoscute si nerecunoscute. Intrumentele financiare recunoscute includ active financiare si datorii financiare care se afla in aria de aplicabilitate a IAS 39. Instrumentele financiare nerecunoscute includ unele intrumente financiare, chiar daca sunt in afara ariei de aplicabilitate a standardului IAS 39 (cum ar fi angajamentele de imprumut).

Acest IFRS se aplica contractelor de cumparare sau de vanzare a unui element nefinanciar care intra in aria de aplicabilitate a IAS 39, daca acesta poate fi decontat net in numerar sau intr-un alt instrument finanicar.

2. Clase de instrumente financiare si nivelul informatiilor de furnizat

Conform paragrafului 6, cand acest IFRS solicita prezentari de informatii in functie de clasa de instrumente financiare, o entitate va grupa instrumentele financiare in clase care sunt corespunzatoare pentru natura informatiilor prezentate si va lua in considerare caracteristicile respectivelor instrumente financiare. O entitate va oferi sufuciente informatii astfel incat sa permita reconcilierea cu elemente-rand prezente in bilant.

Clasele descrise in acest paragraf sunt determinate de catre entitate si sunt, asadar, distinct de categoriile de instrumente financiare specificate in IAS 39 (care determina modul in care sunt evaluate instrumentele financiare si cum sunt recunoscute modificarile valorii juste).

In determinarea claselor de instrumente financiare o entitate trebuie cel putin:

(a) Sa faca distinctia intre elementele evaluate la cost amortizat si cele evaluate la valoarea justa.

(b) Sa trateze drept clasa sau clase distincte acele instrumente financiare care se afla in afara ariei de aplicabilitate a acestui IFRS.

Preview document

Importanta Instrumentelor Financiare in Determinarea Pozitiei Financiare a Intreprinderii – IFRS 7 - Pagina 1
Importanta Instrumentelor Financiare in Determinarea Pozitiei Financiare a Intreprinderii – IFRS 7 - Pagina 2
Importanta Instrumentelor Financiare in Determinarea Pozitiei Financiare a Intreprinderii – IFRS 7 - Pagina 3
Importanta Instrumentelor Financiare in Determinarea Pozitiei Financiare a Intreprinderii – IFRS 7 - Pagina 4
Importanta Instrumentelor Financiare in Determinarea Pozitiei Financiare a Intreprinderii – IFRS 7 - Pagina 5
Importanta Instrumentelor Financiare in Determinarea Pozitiei Financiare a Intreprinderii – IFRS 7 - Pagina 6
Importanta Instrumentelor Financiare in Determinarea Pozitiei Financiare a Intreprinderii – IFRS 7 - Pagina 7
Importanta Instrumentelor Financiare in Determinarea Pozitiei Financiare a Intreprinderii – IFRS 7 - Pagina 8
Importanta Instrumentelor Financiare in Determinarea Pozitiei Financiare a Intreprinderii – IFRS 7 - Pagina 9
Importanta Instrumentelor Financiare in Determinarea Pozitiei Financiare a Intreprinderii – IFRS 7 - Pagina 10
Importanta Instrumentelor Financiare in Determinarea Pozitiei Financiare a Intreprinderii – IFRS 7 - Pagina 11
Importanta Instrumentelor Financiare in Determinarea Pozitiei Financiare a Intreprinderii – IFRS 7 - Pagina 12
Importanta Instrumentelor Financiare in Determinarea Pozitiei Financiare a Intreprinderii – IFRS 7 - Pagina 13
Importanta Instrumentelor Financiare in Determinarea Pozitiei Financiare a Intreprinderii – IFRS 7 - Pagina 14
Importanta Instrumentelor Financiare in Determinarea Pozitiei Financiare a Intreprinderii – IFRS 7 - Pagina 15
Importanta Instrumentelor Financiare in Determinarea Pozitiei Financiare a Intreprinderii – IFRS 7 - Pagina 16
Importanta Instrumentelor Financiare in Determinarea Pozitiei Financiare a Intreprinderii – IFRS 7 - Pagina 17
Importanta Instrumentelor Financiare in Determinarea Pozitiei Financiare a Intreprinderii – IFRS 7 - Pagina 18
Importanta Instrumentelor Financiare in Determinarea Pozitiei Financiare a Intreprinderii – IFRS 7 - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Importanta Instrumentelor Financiare in Determinarea Pozitiei Financiare a Intreprinderii - IFRS 7.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect Practica in Contabilitate

Cap.2. Caiet de practica ZIUA 1 (24 IUNIE 2005) In aceasta zi am facut cunostinta cu directorul general al unitatii si cu directorul economic....

Standardele Internationale de Raportare Financiara

1.1 Climatul contabil din Romania inainte de 01.01.2007 Accelerarea procesului de privatizare, dezvoltarea pietei de capital si a economiei de...

Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta

CAPITOLUL 1 Noţiuni privind convergenţă şi normalizarea contabilă În principiu, „Norma de contabilitate” este o regulă precisă de evaluare,...

Instrumentarea contabilă a contractelor de leasing conform IFRS 16

În prezent, standardul internațional de contabilitate financiară care stabilește tratamentul contabil al contractelor de leasing este IAS 17...

Ias 2 - Stocuri

Standardul International de Contabilitate IAS2 1.1. Introducere Demersurile privind compatibilizarea sistemului contabil românesc cu cel mondial...

Situația Fluxurilor de Trezorerie

Introducere Situaţia fluxurilor de trezorerie prezintă situaţia în ansamblu a ieşirilor şi a intrărilor de lichidităţi şi de echivalente de...

Intocmirea, Publicarea si Analiza Situatiilor Financiare ale unei Societati Cotate la Bursa

INTRODUCERE Sistemul contabil al unei ţări este influenţat de - serie de factori precum sistemul juridic, modul de finanţare dominant al agenţilor...

Prezentarea, Recunoasterea si Evaluarea Instrumentelor Financiare – Aspecte Detaliate ale Standardelor IAS 32 si IAS 39

Introducere Natura dinamică a pieţelor financiare internaţionale a avut drept rezultat folosirea largă a unei varietăţi de instrumente financiare,...

Ai nevoie de altceva?