Impozit pe Profit la SC Pintexim SRL

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 5585
Mărime: 679.99KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sgardea
Academia de Studii Economice Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune Master Contabilitate ,Control si Expertiza

Cuprins

1.Aspecte teoretice si legislative privind fiscalitatea in Romania

2.Impozitul pe profit

3.Descrierea societatii

4. Mod de calcul al impozitului pe profit la societatea PINTEXIM SRL

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

1.Aspecte teoretice si legislative privind fiscalitatea in Romania

In conditiile intrarii intr-o noua etapa- Romania ca stat membru al Uniunii Europene integrarea sistemului fiscal romanesc in sistemul fiscal european a devenit o necesitate. Pentru UE, ca un conglomerat de state si ca exponent al globalizarii economice, fiscalitatea are o puternica influenta asupra multiplelor procese economice ce au loc in cadrul acestei structuri, precum si in cadrul fiecarui stat-membru. Sistemul fiscal din ultimii zece ani a fost supus unor schimbari numeroase, imprevizibile si, uneori, controversate, care au influentat mediul de business, neutralizand previziunile financiare sau planurile de afaceri. Tranzitia de la sistemul comunist la economia de piata a presupus, printre altele,infaptuirea unei ample reforme in domeniul finantelor publice, in cadrul careia reforma sistemului fiscal a ocupat un loc deosebit.

Sistemul fiscal romanesc cuprinde trei elemente componente:

1. Legislatia fiscalacare reglementeaza ai instituie impozite si taxe considerate componente de baza ale veniturilor statului si care consfintesc dreptul de creanta a statului asupra contribuabilului.

2. Mecanismul fiscal-cuprinde totalitatea procedeelor tehnice si metodelor prin care se realizeaza actiunea de urmarire si de percepere a impozitelor si taxelor.

3. Aparatele fiscale- cuprind organe specializate care pun in miscare mecanismul fiscal in scopul realizarii obiectivului final, adica urmarirea si perceperea veniturilor bugetare.

Impozitele si taxele reprezinta fundamentul si motivatia pe care este construita fiscalitatea. Ele sunt constituite prin legi sau alte acte normative bazate pe legi. In Romania, sistemul fiscal modern a fost imbunatatit de Codul Fiscal, lege care a intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2004. Adoptat la 22 decembrie, Codul Fiscal a fost urmat de Codul de Procedura Fiscala, care contine dispozitii atat cu privire la drepturile procedurale si obligatiile contribuabililor, cat si cu privire la procedurile aplicabile in cazul controlului fiscal, contestatiile impotriva deciziilor organelor de control fiscal, precum si plafoanele amenzilor aplicabile.

Obiectivul fundamental al elaborarii Codului Fiscals-a dorit a fi armonizarea cu legislatia fiscala a Uniunii Europene precum si asigurarea concordantei cu acordurile fiscale internationale la care Romania este parte.

Principalele modificari ale Codului Fiscal in vigoare sunt

• OG nr. 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

• HG nr. 1071/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004

• OUG nr. 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

• HG nr. 670/2012 pentru modificarea Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal

• OUG nr. 125/2011 privind modificarea si completarea Codului Fiscal

• OUG 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal care a adus unele modificari referitoare la regimul facturilor fiscale, intrand in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2013.

Codul Fiscal cuprinde partea semnificativa a reglementarilor fiscale, dar mai exista inca cel putin 20 de fonduri ale statului create in baza diferitelor legi, care nu sunt reglementate de Codul Fiscal, si care reprezinta cel putin 20% din sarcina fiscala care sunt exercitate asupra contribuabililor.Codul stabileste cadrul legal pentru impozitele,taxele si contributiile sociale obligatorii care constituie venituri la bugetul de stat,bugetele locale,bugetul asigurarilor sociale de stat,bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate,Bugetul asigurarilor pentru somaj si fondul de garantare pentru plata creantelor salariale si specifica contribuabilii care au obligatia sa plateasca aceste impozite , taxe si contributii sociale precum si modul de calcul si de plata al acestora.

Potrivit Codului Fiscal, sunt supuse inregistrarii fiscale orice persoane sau entitati, subiecte ale unui raport juridic fiscal. Inregistrarea trebuie efectuata in termen de 30 de zile de la data nasterii obligatiei de inregistrare, conform legii.De asemenea Codul Fiscal defineste conceptul de domiciliu fiscal, aplicabil atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice, acest concept fiind esential in materia jurisdictiei fiscale, dar si in privinta obligatiei de inregistrare fiscala.

Taxele, impozitele si contributiile datorate bugetului de stat sau bugetelor speciale se stabilesc in principal prin:

a) Declaratiile contribuabilului -stabilesc taxe si impozite doar in cazul cand legea prevede obligatia contribuabilului de a calcula cuantumul taxei sau impozitului.

b ) Deciziile de impunere -Deciziile de impunere se emit de organul fiscal ca urmare a:depunerii declaratiilor contribuabilului privind baza de impunere ( exemplu: declaratiile privind venitul din activitati independente), declaratiilor rectificative ale contribuabililor,efectuarii unei inspectii fiscale, cand baza de impozitare se modificasi apar diferente suplimentare in cuantumul taxelor.

finantelor.

Declaratia fiscala se intocmeste prin completarea unui formular pus la dispozitie gratuit de organul fiscal prin care contribuabilul va calcula cuantumul obligatiei fiscale, daca acest lucru este prevazut de lege.

Categoriile de obligatii fiscale de plata datorate conform legii se completeaza pe baza informatiilor comunicate de Registrul Comertului din constatarile proprii ale organului fiscal si pe baza informatiilor comunicate de contribuabil prin depunerea formularelor

F010 “ Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asociatii familiale si asociatii fara personalitate juridica”- Declaratia de inregistrare se completeaza la infiintare, iar declaratia de mentiuni se completeaza cand se modifica datele declarate anterior sau

F020 “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiune pentru persoane fizice romane cu domicilul in Romania- Se completeaza de persoanele fizice, altele decat cele care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.

Preview document

Impozit pe Profit la SC Pintexim SRL - Pagina 1
Impozit pe Profit la SC Pintexim SRL - Pagina 2
Impozit pe Profit la SC Pintexim SRL - Pagina 3
Impozit pe Profit la SC Pintexim SRL - Pagina 4
Impozit pe Profit la SC Pintexim SRL - Pagina 5
Impozit pe Profit la SC Pintexim SRL - Pagina 6
Impozit pe Profit la SC Pintexim SRL - Pagina 7
Impozit pe Profit la SC Pintexim SRL - Pagina 8
Impozit pe Profit la SC Pintexim SRL - Pagina 9
Impozit pe Profit la SC Pintexim SRL - Pagina 10
Impozit pe Profit la SC Pintexim SRL - Pagina 11
Impozit pe Profit la SC Pintexim SRL - Pagina 12
Impozit pe Profit la SC Pintexim SRL - Pagina 13
Impozit pe Profit la SC Pintexim SRL - Pagina 14
Impozit pe Profit la SC Pintexim SRL - Pagina 15
Impozit pe Profit la SC Pintexim SRL - Pagina 16
Impozit pe Profit la SC Pintexim SRL - Pagina 17
Impozit pe Profit la SC Pintexim SRL - Pagina 18
Impozit pe Profit la SC Pintexim SRL - Pagina 19
Impozit pe Profit la SC Pintexim SRL - Pagina 20
Impozit pe Profit la SC Pintexim SRL - Pagina 21
Impozit pe Profit la SC Pintexim SRL - Pagina 22
Impozit pe Profit la SC Pintexim SRL - Pagina 23
Impozit pe Profit la SC Pintexim SRL - Pagina 24
Impozit pe Profit la SC Pintexim SRL - Pagina 25
Impozit pe Profit la SC Pintexim SRL - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Impozit pe Profit la SC Pintexim SRL.docx

Alții au mai descărcat și

Auditul Fiscal rivind Impozitul pe Profit

CAPITOLUL I FISCALITATE SI GESTIUNE FISCALA 1.1. GENERALITATI Necesitatea unei bune administrari a fiscalitatii la nivelul intreprinderii poate...

Impozitul pe Profit - Studiu de Caz

I. Impozitul pe profit – Notiuni teoretice fundamentale Contribuabilii obligati la plata impozitului pe profit: pentru profitul impozabil obtinut...

Dosar cu Lucrari la Disciplina - Sisteme Expert in Contabilitate

TEMA: SISTEME EXPERT ÎN CONTABILITATEA FINANCIARĂ Nume şi prenume: Mocanu Ana-Maria ABSTRACT: Accounting is one area where artificial...

Audit Fiscal - Impozit pe Dividende

STUDIU DE CAZ PRIVIND IMPOZITUL PE DIVIDENDE LA SOCIETATEA COMERCIALA INTERNATIONAL COMPANY S.R.L. Societatea comercială International Company are...

Standarde Internaționale de Raportare Financiară

CAP.I. Să înțelegem IAS 12 Prima etapă în înțelegerea modului de aplicare a IAS 12 este conștientizarea diferențelor existente la nivel conceptual...

Impozitul pe Profit

Capitolul I Impozitul – Prezentare generala I.1 Impozitul Impunerea fiscală este o formă de constituire a unei părţi din veniturile statului,...

Impozitul pe Veniturile Microîntreprinderii

Microîntreprinderea- prin care înţelegem o organizaţie alcătuită din una sau mai multe persoane, care desfăşoară activităţi, utilizînd de regulă...

Contabilitatea și Impozitarea Profitului

CONTABILITATEA SI IMPOZITAREA PROFITULUI Profitul este surplusul obtinut de o societate comerciala atunci cand venitul total pe care acesta in...

Ai nevoie de altceva?