Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 14838
Mărime: 101.22KB (arhivat)
Publicat de: Raul-Vlaicu Ursu
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Trifan A

Extras din proiect

1. CONSIDERAŢII GENERALE

Impozitul reprezintă cea mai importantă şi cea mai veche resursă financiară aflată la dispoziţia statului. La baza unei adevarate democraţii, impozitele, sunt considerate, de drept şi de fapt, o instituţie cu caracter permanent.

Impozitul are caracter universal, ca o consecinţă a suveranitaţii statului asupra contribuabilului, el fiind o instituţie de drept publică fără de care nu se poate concepe existenţa statului, făcând parte organică din el.

Referindu-se la rolul impozitelor, economistul de origine franceză, Pierre Lalumiere, declară că impozitele pot fi folosite pentru “a incuraja (sub forma exonerării) sau pentru a descuraja (sub forma suprataxării) o anumită activitate economică. Fără să înceteze de a fi un mijloc de acoperire a cheltuielilor publice, impozitul a devenit un mijloc de intervenţie in domeniul economic şi social”.

Impozitul pe profit reprezintă una din cele mai importante surse de venituri la bugetul de stat şi reprezintă un instrument financiar deosebit de important prin care statul poate interveni în economie şi poate influenţa activitatea agenţilor economici, deţinând un rol important atât în economia unei ţări cât şi în activitatea agenţilor economici.

Standardele contabile pot fi: internaţionale, europene şi naţionale (locale).

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul IFRS provenit de la denumirea în limba engleză Internaţional Financial Reporting Standards) reprezintă un set de standarde contabile. În prezent, ele sunt emise de International Accounting Standards Board (IASB). Multe dintre standardele care fac parte din IFRS sunt cunoscute sub vechea denumire de Standarde Internaţionale de Contabilitate (IAS). IAS au fost emise între 1973 şi 2001 de către consiliul Internaţional Accounting Standards Committee (IASC). În aprilie 2001, IASB a adoptat toate standardele IAS, ulterior continuând dezvoltarea lor. Noile standarde poartă însă denumirea de IFRS. Incepând cu anul 1983 reprezentanţii tuturor organismelor profesionale naţionale aderă la Federaţia Internaţională a Experţilor Contabili (IFAC).Astăzi, Standardele Internaţionale de Contabilitate adoptate sunt utilizate şi de ţări care nu sunt membre IFAC. Deşi în prezent nu se mai emit standarde IAS, cele deja existente sunt în continuare în vigoare până la înlocuirea sau modificarea lor prin emiterea de noi standarde IFRS.

Necesitatea standardizării contabilităţii pe un plan superior celui naţional decurge direct din internaţionalizarea fluxurilor de capital (investitorii dintr-o ţară investesc în altă ţară).

Pentru a investi în afară, întreprinzătorii trebuie să aibă la dispoziţie informaţii privind situaţia si performanţa financiară a întreprinderilor din alte ţări. Aceste informaţii trebuie să fie similare celor pe care le au la dispoziţie în propria ţară, trebuie să fie relevante, corecte şi unitare.

Standardele Internaţionale de Contabilitate constituie limbajul mondial de raportare financiară.

Preocuparea pentru standardizarea contabilă este o activitate continuă, standardele fiind promovate, adoptate, apoi amendate şi in final înlocuite cu altele noi, după cum o cere dezvoltarea vieţii economice mondiale.

Pentru România, una dintre cele mai sensibile probleme legate de aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate o reprezintă relaţia şi legatura dintre contabilitate şi fiscalitate, în condiţiile deconectării principiilor contabile de regulile fiscale. Dar şi în această situaţie există o legatură între cele două şi anume impozitele amânate.

OMFP 1.784/2003 precizează că, începînd cu

situaţiile financiare ale anului 2005, IAS/IFRS se aplică de următoarele categorii de persoane juridice:

a) persoanele juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, aprobate prin OMFP nr. 94/2001, cu modificările ulterioare;

b) instituţiile reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;

c) instituţiile de credit;

d) societăţile de asigurare, asigurare/reasigurare şi de reasigurare şi brokerii de asigurare;

e) companiile şi societăţile naţionale, regiile autonome şi alte persoane juridice de interes public nominalizate de Ministerul Finanţelor;

f) persoanele juridice care aparţin unui grup de societăţi şi intră în perimetrul de consolidare de către o societate mamă care aplică IAS/IFRS;

g) persoanele juridice care la sfîrşitul anului precedent depăşesc două din următoarele trei criterii:

- cifra de afaceri - peste 7,3 milioane euro;

- total active - peste 3,65 milioane euro;

- număr mediu de salariaţi - peste 50;

h) persoanele juridice, altele decît cele de mai sus, pe baza aprobării date de Ministerul Finanţelor, ca urmare a opţiunii acestora de aplicare a IFRS.

Aceste persoane juridice pot aplica prevederile Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară chiar de la înfiinţarea lor.

Preview document

Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 1
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 2
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 3
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 4
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 5
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 6
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 7
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 8
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 9
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 10
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 11
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 12
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 13
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 14
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 15
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 16
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 17
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 18
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 19
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 20
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 21
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 22
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 23
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 24
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 25
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 26
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 27
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 28
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 29
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 30
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 31
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 32
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 33
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 34
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 35
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 36
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 37
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 38
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 39
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 40
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 41
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 42
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 43
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 44
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 45
Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Impozitul pe Profit - Analiza si Studiu de Caz.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL

CAPITOLUL 1 CONECTAREA ŞI DECONECTAREA CONTABILITǍŢII DE FISCALITATE 1.1 Repere pe scena europeană privind relaţia contabilitate-fiscalitate...

Amortizarea între contabilitate și fiscalitate

CAPITOLUL 1: STADIUL CUNOAŞTERII PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE ŞI AMORTIZAREA LOR 1.1. Definiţii şi delimitări privind imobilizările şi...

Impozit Amânat

IMPOZITE AMANATE 1. Introducere Una din principalele diferente intre principiile contabile din Romania si Standardele Internationale de...

Impozitul pe Profit

CAPITOLUL I Aspecte fiscale privind impozitul pe profit 1.1 Conceptul, funcţiile, formele şi repartizarea profitului Termen de origine latină,...

IAS 12 - Impozitul pe Profit

1. STRUCTURA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR DATORATE STATULUI 1.1. SISTEMUL FISCAL Impozitul este o categorie financiară, cu caracter istoric, a cărui...

Contabilitatea Impozitului pe Profit - IAS 12

INTRODUCERE Impozitul reprezintă cea mai veche şi cea mai importantă resursă financiară aflată la dispoziţia statului . 0 zicală devenită obicei...

IAS 12 - Impozitul pe Profit

I. IMPOZITUL PE PROFIT 1.1. Obiectiv Obiectivul acestui Standard este acela de a prescrie tratamentul contabil pentru impozitele pe profit....

Standarde Internaționale de Raportare Financiară

CAP.I. Să înțelegem IAS 12 Prima etapă în înțelegerea modului de aplicare a IAS 12 este conștientizarea diferențelor existente la nivel conceptual...

Te-ar putea interesa și

Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit

INTRODUCERE Impozitul reprezintă cea mai veche şi cea mai importantă resursă financiară aflată la dispoziţia statului O zicală devenită obicei în...

Analiza Impozitelor Directe la Nivelul Județului Cluj

Introducere Am ales această temă de lucrare, pentru că este o problemă de mare actualitate. Date fiind importanţa şi complexitatea temei, mi-am...

Contabilitatea Operațiunilor de Leasing

I N T R O D U C E R E Prin această lucrare mi-am propus să analizez cât mai multe aspecte privind leasingul ca element de finanţare într-o...

Impactul impozitului pe profit asupra indicatorilor de performanță financiară

INTRODUCERE Pentru dezvoltarea și creșterea oricărei societăți, furnizarea unei infrastructuri de bază este foarte esențială. Acest lucru explică...

Contabilitatea Cheltuiellor

ARGUMENTARE Contabilitatea, ca o componenta a sistemului informational economic, are drept scop final prezentarea întreprinderii, asa cum bine...

Controlul Impozitelor la SC Iancu Trans SRL

INTRODUCERE Pentru buna desfăşurare a oricărei activităţi, la nivel macro şi microeconomic, sunt necesare o serie de resurse materiale, umane,...

Prevederi ale Standardelor Internaționale de Contabilitate asupra Contabilizării Impozitului pe Profit

INTRODUCERE Impozitul reprezintă o contribuţie banească obligatorie şi nerambursabilă către bugetul de stat, datorată de către persoanele fizice...

Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL

CAP. I: SISTEMUL FISCAL Impozitele, taxele, contribuţiile reprezintă fundamental si motivaţia pe care este construită fiscalitatea. Sistemul...

Ai nevoie de altceva?