Impozitul pe Profit versus Impozitul Forfetar

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Impozitul pe Profit versus Impozitul Forfetar.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 19 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Raileanu Ioan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

I. Impozitul pe profit – Noţiuni teoretice fundamentale 2
II. Impozitul pe profit minim 5
III. Studiu de caz - enunţ 6
IV. Metodologia de calcul 8
Bibliografie: 19

Extras din document

I. Impozitul pe profit – Noţiuni teoretice fundamentale

Contribuabilii obligaţi la plata impozitului pe profit:

pentru profitul impozabil obţinut din orice sursă, atât din România cât şi din străinătate

1. persoanele juridice

române împreună cu persoanele fizice rezidente, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică

care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România

2. persoanele juridice

străine care realizează venituri din proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română

3. persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere fără personalitate juridică;

trezoreria statului

instituţiile publice

persoanele juridice române care plătesc impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;

fundaţiile române constituite ca urmare a unui legat

Sunt scutiţi de la cultele religioase

plata impozitului

pe profit instituţiile de învăţământ particular acreditate

asociaţiile de proprietari constituite ca persoane juridice

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

Fondul de compensare a investitorilor;

Banca Naţională a României;

Fondul de garantare a pensiilor private;

Organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi patronale;

Perioada impozabilă este anul fiscal, care corespunde cu anul calendaristic.

Cota de impozitare generală este de 16%.

În cazul în care un contribuabil desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, a cluburilor de noapte, a discotecilor, a cazinourilor sau a pariurilor sportive, inclusiv în cazul în care o persoană juridică realizează aceste venituri în baza unui contract de asociere, impozitul pe profit datorat statului nu poate fi mai mic de 5% din veniturile aferente acestor activităţi.

Baza de calcul al impozitului pe profit o reprezintă profitul impozabil calculat după următoarele formule:

Profitul impozabil = Venituri impozabile – Cheltuieli deductibile

Profitul impozabil = (Venituri totale – Venituri neimpozabile) – (Cheltuieli totale – Cheltuieli nedeductibile)

Impozitul pe profit = 16% x Profitul impozabil

II. Impozitul pe profit minim

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale instituie impozitul pe profit minim, între 2.200 de lei şi 43.000 de lei, determinat în funcţie de veniturile societăţilor comerciale.

Potrivit OUG nr. 34/2009, impozitul pe profit minim, calculat în funcţie de venituri, va fi stabilit astfel:

Venituri totale anuale Impozit minim anual (lei)

1. între 0 şi 52.000 lei 2.200 lei

2. între 52.001 şi 215.000 lei 4.300 lei

3. între 215.001 şi 430.000 lei 6.500 lei

4. între 430.001 şi 4.300.000 lei 8.600 lei

5. între 4.300.001 şi 21.500.000 lei 11.000 lei

6. între 21.500.001 şi 129.000.000 lei 22.000 lei

7. peste 129.000.001 lei 43.000 lei

Conform OUG nr. 34/2009, impozitul minim se va aplica în cazul firmelor al căror impozit pe profit se situează sub nivelul aferent intervalului veniturilor în care se încadrează.

Pentru încadrarea în tranşa de venituri totale anuale, se vor lua în calcul veniturile totale, obţinute din orice sursă, înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, din care se vor scădea:

a) veniturile din variaţia stocurilor;

b) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;

c) veniturile din exploatare, reprezentând cota-parte a subvenţiilor guvernamentale şi a altor resurse pentru finanţarea investiţiilor;

d) veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, conform reglementărilor legale;

e) veniturile rezultate din anularea datoriilor şi a majorărilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementărilor legale;

f) veniturile realizate din despăgubiri de la societăţile de asigurare;

g) veniturile neimpozabile, prevazute expres în acorduri şi memorandumuri aprobate prin acte normative.

De asemenea, potrivit OUG nr. 34/2009, contribuabilii care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri în baza unui contract de asociere, şi la care impozitul pe profit datorat este mai mic decat 5% din veniturile respective sunt obligaţi la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri înregistrate.

III. Studiu de caz - enunţ

Prezenta lucrare îşi propune să ilustreze modul de calcul a impozitului pe profit în cadrul unei societăţi comerciale.

Societatea comercială HELIOS MEDICAL&DENTAL s-a înfiinţat ca societate comercială cu răspundere limitată , cu capital privat 100%, funcţionând în conformitate cu legislaţia română aplicabilă în materia societăţilor comerciale şi, prin urmare este obligată la plata impozitului pe profit.

Fisiere in arhiva (1):

  • Impozitul pe Profit versus Impozitul Forfetar.doc

Alte informatii

Academia de Studii Economice, Bucureşti Facultatea Contabilitate şi Informatică de Gestiune Master Contabilitate, Audit şi Informatică de Gestiune