Infiintarea unei Societati

Proiect
9.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 18021
Mărime: 89.35KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Oprea Delia

Cuprins

ARGUMENT . . 1

INTRODUCERE . . 2

CAPITOLUL I

LEGEA 31/ 1990 CU COMPLETARILE SI MODIFICARILE ULTERIOARE . . 3

CAPITOLUL II

INTREPRINDERILE . 5

II.1. CLASIFICAREA INTREPRINDERILOR . . 8

II. 2. CARACTERIZAREA INTREPRINDERILOR . . . 9

II. 3. IMM- urile in economia nationala . . 18

CAPITOLUL III

INFIINTAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE . . . 25

CAPITOLUL IV

PLANUL DE AFACERI . 33

CAPITOLUL V

STUDIU DE CAZ . 39

BIBLIOGRAFIA . 56

Extras din document

ARGUMENT

Eu mi-am ales tema: INFINTAREA UNEI SOCIETAT deoarece orice intreprindere mai intai se infiinteaza iar dupa aceea incepe sa produca.

Acest proiect imi va fi de folos si pe viitor la o idee de a-mi deschide o intreprindere.

INTRODUCERE

Societăţile comerciale au fost si sunt in prezent cel mai adecvat instrument juridic de enare a energiilor umane si financiare pentru realizarea unor scopuri sociale, ca si pentru satisfacerea unor interese personale ale inteprinzatorilor, ele contribuind la dezvoltarea comunicatiilor care au permis

extinderea pietelor cu toate consecintele benefice asupra civilizatiei moderne.

Regimul juridic al societatilor comerciale a fost reglementat in titilul VIII al Cartii I a Codului comercial roman, intitulat ,,Despre Societatile Comerciale ,,prin care e reglementat infiintarea societatilor in nume colectiv,societatea in comandita simpla,societate anonima(pe actiuni),societate in comandita pe actiuni si asociatia in participatie.Intrucat reglementarea societatilor comerciale cuprinsa in Codul comercial era in mare parte depasita, ea a fost inlocuita cu o noua reglementare,care face obiectul Legii 31/1990 privind societatile comerciale Constituirea unei societati comerciale impune incheirea actelor constitutive cu respectarea cerintelor legii privind actele juridice.

Societatea comerciala dobandeste personaliate juridica prin incheirea unor formaliati cerute de lege Aceste formalitati se intemeiaza, dupa caz pe contractul de societate sau pe contractul de socitate si statutul societatii sau contract de societate.

CAPITOLUL I

LEGEA 31/ 1990 CU COMPLETARILE SI MODIFICARILE ULTERIOARE

Modificari la legea 31/90 privind infiintarea si functionarea Societatilor Comerciale.

Ultima modificare a Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale a fost promulgata prin lege in data de 27 noiembrie 2006 (Legea nr. 441/2006). Implicit, legea modifica de asemenea, si legea nr. 26/1990 privind registrul comertului si a intrat in vigoare, cu unele exceptii, la data de 1 decembrie 2006. Exista prevederi generale, aplicabile tuturor categoriilor de societati si exista si referiri exprese la societatile cu raspundere limitata (SRL-uri) si chiar la microintreprinderi sau firme mici, definite ca atare prin Legea nr. 346/2004.

Cateva din noile prevederi aplicabile SRL-urilor (si altor categorii de societati comerciale, dupa caz):

1. SRL-urile sunt obligate sa verse integral, la data constituirii, capitalul social subscris.

2. Prin modificare, la acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati daca este indeplinita cel putin una din urmatoarele conditii:

- Imobilul, prin structura lui, permite functionarea mai multor societati in incaperi diferite;

- Cel putin o persoana este, in conditiile legii, asociat in fiecare dintre societati;

- Daca cel putin unul dintre asociati este proprietar al imobilului ce urmeaza a fi sediul societatii.

3. La inregistrarea societatii la ORC, cererea de inmatriculare va fi insotita si de alte acte sau avize prevazute de legi speciale in vederea constituirii.

4. Prin modificare, dividentele se platesc in termenul stabilit de catre adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiilor financiare anuale. In cazul depasirii acestui termen, societatea datoreaza daune-interese pentru perioada de intarziere la nivelul dobanzii legale (daca nu s-a stabilit prin actul constitutiv sau prin hotararea de aprobare a situatiilor financiare o dobanda mai mare). Regimul dobanzii legale este reglementat prin OG 9/2000 privind nivelul dobanzii legale pentru obligatiile banesti.

5. Conform formei modificate , in orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert, emanand de la o societate, trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul social, numarul din registrul comertului si codul unic de inregistrare. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevazute de legislatia din domeniu. Suplimentar, SRL-urile vor preciza si capitalul social. In cazul in care societatea detine pagina de internet proprie, va publica informatiile de mai sus si pe pagina de internet. In cazul in care documentele mai sus mentionate sunt emise de catre o sucursala, ele vor cuprinde si numarul acesteia de intregistrare si oficiul registrului comertului la care s-a facut inregistrarea. Incalcarea acestor prevederi reprezinta contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 2.500 si 5.000 de lei.

Preview document

Infiintarea unei Societati - Pagina 1
Infiintarea unei Societati - Pagina 2
Infiintarea unei Societati - Pagina 3
Infiintarea unei Societati - Pagina 4
Infiintarea unei Societati - Pagina 5
Infiintarea unei Societati - Pagina 6
Infiintarea unei Societati - Pagina 7
Infiintarea unei Societati - Pagina 8
Infiintarea unei Societati - Pagina 9
Infiintarea unei Societati - Pagina 10
Infiintarea unei Societati - Pagina 11
Infiintarea unei Societati - Pagina 12
Infiintarea unei Societati - Pagina 13
Infiintarea unei Societati - Pagina 14
Infiintarea unei Societati - Pagina 15
Infiintarea unei Societati - Pagina 16
Infiintarea unei Societati - Pagina 17
Infiintarea unei Societati - Pagina 18
Infiintarea unei Societati - Pagina 19
Infiintarea unei Societati - Pagina 20
Infiintarea unei Societati - Pagina 21
Infiintarea unei Societati - Pagina 22
Infiintarea unei Societati - Pagina 23
Infiintarea unei Societati - Pagina 24
Infiintarea unei Societati - Pagina 25
Infiintarea unei Societati - Pagina 26
Infiintarea unei Societati - Pagina 27
Infiintarea unei Societati - Pagina 28
Infiintarea unei Societati - Pagina 29
Infiintarea unei Societati - Pagina 30
Infiintarea unei Societati - Pagina 31
Infiintarea unei Societati - Pagina 32
Infiintarea unei Societati - Pagina 33
Infiintarea unei Societati - Pagina 34
Infiintarea unei Societati - Pagina 35
Infiintarea unei Societati - Pagina 36
Infiintarea unei Societati - Pagina 37
Infiintarea unei Societati - Pagina 38
Infiintarea unei Societati - Pagina 39
Infiintarea unei Societati - Pagina 40
Infiintarea unei Societati - Pagina 41
Infiintarea unei Societati - Pagina 42
Infiintarea unei Societati - Pagina 43
Infiintarea unei Societati - Pagina 44
Infiintarea unei Societati - Pagina 45
Infiintarea unei Societati - Pagina 46
Infiintarea unei Societati - Pagina 47
Infiintarea unei Societati - Pagina 48
Infiintarea unei Societati - Pagina 49
Infiintarea unei Societati - Pagina 50
Infiintarea unei Societati - Pagina 51
Infiintarea unei Societati - Pagina 52
Infiintarea unei Societati - Pagina 53
Infiintarea unei Societati - Pagina 54
Infiintarea unei Societati - Pagina 55
Infiintarea unei Societati - Pagina 56
Infiintarea unei Societati - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • CUPRINS.doc
  • Infiintarea unei Societati.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Societatilor Comerciale

Cap.I.Prezentarea entitatii I.1.Infiintare,denumire,capital Societatea BOARD SRL Piatra Neamt a luat fiinta in anul 2006, fiind inregistrata la...

Contabilitatea Veniturilor, Cheltuielilor si Rezultatul Exercitiului

SCOPUL ŞI OBIECTIVUL LUCRĂRII În noul sistem contabil din România contabilitatea financiară operează cu conceptul dualist, adică cuprinde...

Inventarierea Patrimoniului

I.1. Inventarierea – procedeu al metodei contabilitatii Inventarierea patrimoniului reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata...

Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA

Introducere Mi-am ales ca tema « Organizarea contabilităţii în partidă simplă la P.F.A. », fiind cea mai apropiată în domeniul în care eu lucrez,...

Înființarea Societăților Comerciale

1. Generalități privind înființarea societăților comerciale Procedura de constituire a societăților comerciale este reglementată de Legea nr....

Bazele Contabilitatii - Monografie Contabila la Societatea Luccom Tilia SRL

1 Prezentarea organizației 1.1 Înființare, denumire, capital Societatea Luccom Tilia s-a înființat în anul 2012, având ca domeniu de activitate,...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Societatilor Comerciale

ÎNFIINTAREA SOCIETATII COMERCIALE CU RASPUNDERE LIMITATA LUKADOLA TERMENII ÎNFIINTARII - Societate de capitaluri; - Raspunderea este limitata...

Ai nevoie de altceva?