Înregistrarea în Contabilitate a Evenimentelor și Tranzacțiilor cu Privire la Mărfuri cu Ridicata

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 7943
Mărime: 62.71KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Chiribau

Cuprins

Cuprins

Argument 1

CAPITOLUL I. Prezentarea societăţii comerciale S.C. DBZ S.R.L. 3

CAPITOLUL II. Organizarea şi dezvoltarea reţelei cu ridicata 5

II.1. Rolul şi funcţiile depozitelor en gros în cadrul circuitelor mărfurilor 6

II.2. Preţul de vânzare cu ridicata 7

II.3. Modalităţi de achiziţionare a mărfurilor în comerţul cu ridicata 9

II.4. Prezentarea documentelor specifice 11

CAPITOLUL III. Reflectarea în contabilitate a operaţiilor privind desfacerea mărfurilor cu ridicata 13

III.1. Conturi utilizate 14

III.2. Operaţii specifice 17

CAPITOLUL IV. Monografie contabilă 22

Bibliografie 27

Extras din document

Argument

Dezvoltarea economiei de piaţă şi sporirea gradului de complexitate a acesteia necesită asigurarea unor informaţii economice si operaţii complete.

Pentru îndeplinirea cu maximă eficienţă a funcţiilor sale economice şi sociale, comerţul interior dispune de o bază tehnico materială corespunzătoare, în deplină concordantă cu volumul desfacerilor de mărfuri şi nevoia aprovizionare a populaţiei.

Circulaţia mărfurilor cu ridicata constituie o parte a circulaţiei generale a mărfurilor prin intermediul căreia mărfurile ajung de la producător la unităţile care vând cu amănuntul.

Având în vedere că pentru a şi realiza obiectul de activitate în vederea obţinerii de profit, orice întreprindere cu activitate industrială, comercială, de servicii sau de altă natură efectuează în mod curent tranzacţii (cumpărări şi vânzări de bunuri şi servicii), în cele din urmă am ales contabilitatea mărfurilor.

În lucrarea „Tratat de contabilitate în partidă dublă” Luca Pacioli definea în 1497 pentru prima dată contabilitatea, ca fiind „tot ceea ce după părerea negustorului îi aparţine pe lume, precum şi toate afacerile mari şi mărunte în ordinea în care au avut loc”.

Mai târziu, în 1921, I.Fr.Schär, în lucrarea „Buchhaltung unde Bilanz”, definea contabilitatea ca fiind „judecătorul nepărtinitor al trecutului, ghidul necesar al prezentului şi consilierul indispensabil al viitorului în fiecare întreprindere”.

Evoluţia contabilităţii în timp a urmat o linie ascendentă, dar oscilatorie cu privire la caracterul sau natura sa, între mai multe concepte sau teorii: o simplă tehnică de înregistrare, o ştiinţă, o artă, un mecanism de funcţionare independent sau un auxiliar al altora, etc. Este semnificativ de remarcat faptul că toate lucrările de specialitate apărute în secolul XX consideră contabilitatea ca o ştiinţă exactă, sesizând existenţa şi particularităţile celor două laturi ale contabilităţii, insistând asupra necesităţii de a nu se confunda ştiinţa contabilităţii, care cuprinde principiile şi metodele de lucru ale acestei discipline, cu tehnica contabilă privitoare la modul de efectuare a înregistrărilor.

Circulaţia mărfurilor constă în trecerea bunurilor materiale de la unităţile producătoare la cele de comerţ şi de aici la consumatorii finali.

Actuala dezvoltare a economiei a impus intercalarea între consumatori şi producători, a unor agenţi economici, specializaţi, care formează reţeaua unităţilor comerciale cu ridicata şi cu amănuntul.

Circuitul bunurilor materiale parcurge următoarele etape: aprovizionarea, stocarea şi vânzarea.

Contabilitatea ca disciplină, alocă un capitol aparte aprovizionării, stocării, desfacerii de mărfuri, a modului cum aceste operaţii economice sunt reflectate în evidenţa contabilă.

CAPITOLUL I. Prezentarea societăţii comerciale S.C. DBZ S.R.L.

S.C. DBZ S.R.L. Botoşani a fost înfiinţată în temeiul Legii 31/1990 privind societăţile comerciale, cu sediul în Botoşani, str. Curcubeului, nr. 3.

S.C. DBZ S.R.L. s a înfiinţat în anul 2007 şi are ca obiect de activitate comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate.

Date cu privire la S.C. DBZ S.R.L.:

a)Forma juridică: Societatea DBZ este o societate cu răspundere limitată.

b)Denumirea societăţii este S.C. DBZ S.R.L.

c)Asociaţi: Firma are trei asociaţi şi anume:

X, cetăţean român, cu domiciliul în com. Brăeşti jud. Botoşani, fiu al lui Mihai şi Ioana, identificat cu seria XT nr. 253552, CNP 1932429324816, eliberat de Poliţia Municipiului Botoşani la data de 15.03.2005

Y, cetăţean român, cu domiciliul în com. Brăeşti jud. Botoşani, fiu al lui Ion şi Elena, identificat cu seria XT nr. 321124, CNP 145303242487, eliberat de Poliţia Municipiului Botoşani la data de 02.05.2003

Z, cetăţean român, cu domiciliul în Com. Brăeşti jud. Botoşani, fiu al lui Petre şi Alina, identificat cu seria XT nr. 123344, CNP 1821615324809, eliberat de Poliţia Municipiului Botoşani la data de 18.07.2000

d)Obiectul de activitate: Obiectul principal al societăţii: Comerţ cu ridicata al laptelui şi produselor lactate.

e)Capitalul social: Capitalul total subscris este în valoare de 10.000 lei.

Capitalul social se divide în 1.000 părţi sociale, fiecare cu o valoare nominală de 10 lei.

Asociaţii vor participa la formarea capitalului social al societăţii şi la împărţirea beneficiilor şi pierderilor în următoarele procente:

1) X va deţine un capital de 5.000 lei, adică 50 de părţi sociale, respectiv 50 % din capitalul social, beneficii şi pierderi;

2) Y va deţine un capital social de 3.000 lei, adică 30 de părţi sociale respectiv 30 % din capitalul social, beneficii şi pierderi;

3) Z va deţine un capital social de 2.000 lei, adică 20 de părţi sociale respectiv 20 % din capitalul social, beneficii şi pierderi.

Preview document

Înregistrarea în Contabilitate a Evenimentelor și Tranzacțiilor cu Privire la Mărfuri cu Ridicata - Pagina 1
Înregistrarea în Contabilitate a Evenimentelor și Tranzacțiilor cu Privire la Mărfuri cu Ridicata - Pagina 2
Înregistrarea în Contabilitate a Evenimentelor și Tranzacțiilor cu Privire la Mărfuri cu Ridicata - Pagina 3
Înregistrarea în Contabilitate a Evenimentelor și Tranzacțiilor cu Privire la Mărfuri cu Ridicata - Pagina 4
Înregistrarea în Contabilitate a Evenimentelor și Tranzacțiilor cu Privire la Mărfuri cu Ridicata - Pagina 5
Înregistrarea în Contabilitate a Evenimentelor și Tranzacțiilor cu Privire la Mărfuri cu Ridicata - Pagina 6
Înregistrarea în Contabilitate a Evenimentelor și Tranzacțiilor cu Privire la Mărfuri cu Ridicata - Pagina 7
Înregistrarea în Contabilitate a Evenimentelor și Tranzacțiilor cu Privire la Mărfuri cu Ridicata - Pagina 8
Înregistrarea în Contabilitate a Evenimentelor și Tranzacțiilor cu Privire la Mărfuri cu Ridicata - Pagina 9
Înregistrarea în Contabilitate a Evenimentelor și Tranzacțiilor cu Privire la Mărfuri cu Ridicata - Pagina 10
Înregistrarea în Contabilitate a Evenimentelor și Tranzacțiilor cu Privire la Mărfuri cu Ridicata - Pagina 11
Înregistrarea în Contabilitate a Evenimentelor și Tranzacțiilor cu Privire la Mărfuri cu Ridicata - Pagina 12
Înregistrarea în Contabilitate a Evenimentelor și Tranzacțiilor cu Privire la Mărfuri cu Ridicata - Pagina 13
Înregistrarea în Contabilitate a Evenimentelor și Tranzacțiilor cu Privire la Mărfuri cu Ridicata - Pagina 14
Înregistrarea în Contabilitate a Evenimentelor și Tranzacțiilor cu Privire la Mărfuri cu Ridicata - Pagina 15
Înregistrarea în Contabilitate a Evenimentelor și Tranzacțiilor cu Privire la Mărfuri cu Ridicata - Pagina 16
Înregistrarea în Contabilitate a Evenimentelor și Tranzacțiilor cu Privire la Mărfuri cu Ridicata - Pagina 17
Înregistrarea în Contabilitate a Evenimentelor și Tranzacțiilor cu Privire la Mărfuri cu Ridicata - Pagina 18
Înregistrarea în Contabilitate a Evenimentelor și Tranzacțiilor cu Privire la Mărfuri cu Ridicata - Pagina 19
Înregistrarea în Contabilitate a Evenimentelor și Tranzacțiilor cu Privire la Mărfuri cu Ridicata - Pagina 20
Înregistrarea în Contabilitate a Evenimentelor și Tranzacțiilor cu Privire la Mărfuri cu Ridicata - Pagina 21
Înregistrarea în Contabilitate a Evenimentelor și Tranzacțiilor cu Privire la Mărfuri cu Ridicata - Pagina 22
Înregistrarea în Contabilitate a Evenimentelor și Tranzacțiilor cu Privire la Mărfuri cu Ridicata - Pagina 23
Înregistrarea în Contabilitate a Evenimentelor și Tranzacțiilor cu Privire la Mărfuri cu Ridicata - Pagina 24
Înregistrarea în Contabilitate a Evenimentelor și Tranzacțiilor cu Privire la Mărfuri cu Ridicata - Pagina 25
Înregistrarea în Contabilitate a Evenimentelor și Tranzacțiilor cu Privire la Mărfuri cu Ridicata - Pagina 26
Înregistrarea în Contabilitate a Evenimentelor și Tranzacțiilor cu Privire la Mărfuri cu Ridicata - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Inregistrarea in Contabilitate a Evenimentelor si Tranzactiilor cu Privire la Marfuri cu Ridicata.doc

Alții au mai descărcat și

Politici si Tratamente Contabile privind Metodele de Gestionare a Stocurilor de Marfuri

INTRODUCERE Cunoaşterea reprezintă expresia vocaţiei spre progres a fiinţei umane. Civilizaţia acestui sfârşit de secol şi mileniu evoluează...

Organizarea evidenței operative și contabilitatea mărfurilor în comerțul en-gros

1. COMERŢUL ACTIVITATE DE BAZĂ A ECONOMIEI 1.1.CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA ACTIVITAŢII DE COMERŢ Noţiunea de comerţ determină o funcţie economică ce...

Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor

INTRODUCERE Trecerea la economia de piaţă se înscrie noii comenzi sociale pentru contabilitate. Subordonată acestui deziderent la 1 ianuarie 1994...

Contabilitate de Gestiune si Calculatia Costurilor - Metoda pe Comenzi

CAPITOLUL I 1.Scopul si obiectivele lucrarii de specialitate Încadrarea costului de productie printre cei mai semnificativi indicatori cu...

Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor

INTRODUCERE Mediul economic, financiar, social şi natural în care activează entităţile economice, devine tot mai complex, incert şi generator de...

Contabilitatea Marfurilor in Comertul cu Amanuntul

ARGUMENT Pentru a-şi realiza obiectul de activitate în vederea obţinerii de profit, orice întreprindere cu activitate industrială, comercială, de...

Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2

CAPITOLUL I STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei. Definiţii şi...

Contabilitatea Decontarilor fara Numerar

Argument Aceasta lucrare prezinta intr-o masura mai restransa, contabilitate decontarilor fara numerar, adica a operatiilor de incasare si plata...

Te-ar putea interesa și

Aspecte privind organizarea contabilității la SC Mobexpert SRL

INTRODUCERE Într-o viziune modernă, contabilitatea poate fi considerată o activitate practică desfăşurată de profesionişti, având rolul de a...

Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor

INTRODUCERE Mediul economic, financiar, social şi natural în care activează entităţile economice, devine tot mai complex, incert şi generator de...

Contabilitatea mărfurilor și ambalajelor la SC Sprint Tools SRL

INTRODUCERE Este unanim recunoscut faptul că o parte însemnată a informaţiilor vehiculate în mediul economic au la bază informaţia contabila sau...

Management - Proiect de Tip C - Bursa Romana de Marfuri

I. 1. Descrierea firmei a) Domeniu de activitate si tendinte Bursa Romana de Marfuri SA (BRM) este o institutie romanesca, avand capital integral...

Contabilitate

Contabilitatea studiaza efectele tranzactiilor economice si ale altor evenimente asupra situatiei economice si financiare, precum si asupra...

Bazele Contabilității

Lucrarea de faţă se adresează studenţilor de la forma de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă care urmează cursurile Facultăţii de...

Ai nevoie de altceva?