Instrumente de Plată

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 10154
Mărime: 6.55MB (arhivat)
Publicat de: Carolina G.
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Petru

Cuprins

 1. Introducere 4
 2. Competenţe relevante pentru modulul „Instrumente de plată” 5
 3. Informaţii despre specificul agenţilor economici 6
 4. Modalitatea de organizare a practicii 7
 5. Recomandări privind respectarea normelor de sănătate şi securitate a muncii 8
 6. Instrumente de lucru ale elevului necesare desfăşurării practicii 9
 7. Jurnal de practică 10
 8. Fişe de observaţii 11
 9. Fişe de lucru 14
 10. Studii de caz 17
 11. Portofoliu de practica 29
 12. Proiect 63
 13. Organizarea evaluării 66
 14. Anexe 70
 15. Bibliografie 85

Extras din proiect

“Omul nu poate ajunge om decât prin educaţie”

(Kant)

Introducere

Încercarea de a scrie acest auxiliar este inevitabil însoţită de întrebarea: de ce? Existenţa lui este justificată printr-o dublă motivaţie:

• prima, dorinţa de a pune la dispoziţia elevilor din clasa a XI-a un ansamblu coerent de aplicaţii care să le permită o mai bună consolidare a cunoştiinţelor dobândite la modulul “Instrumente de plată”.

• cea de-a doua, încercarea de a concretiza activitatea didactică desfăşurată la clasă printr-un material scris.

Acest auxiliar este destinat pregătirii elevilor din clasa a XI-a, liceu tehnologic, specializarea “Tehnician în activităţi economice” în dorinţa de a le forma o gândire economică modernă.

Modulul ”INSTRUMENTE DE PLATĂ” face parte din Stagiile de pregătire practică şi se desfaşoară pe durata anului şcolar – 90 de ore, desfaşurate în cadrul instruirii practice desfăşurată atât în şcoală cât şi la agentul economic.

Conţinuturile acestui modul, oferă elevilor cunoştiinţe care le permit dezvoltarea abilităţilor practice şi creative privind:

• identificarea modalităţilor de plată;

• structura acestora;

• reguli de completare;

• înregistrarea în contabilitate a tranzacţiilor economice.

Tuturor elevilor care vor parcurge acest ghid le doresc performanţe cât mai bune şi le urez

SUCCES!

“Cine merge încet, merge sigur, cine merge sigur, ajunge departe”

Competenţe relevante pentru modulul „Instrumente de plată”

UNITATEA DE COMPETENŢĂ – Instrumente de plată

Caracterizează modalităţile de plată

Identificarea modalităţilor de plată:

- în numerar;

- prin virament;

- cu mijloace electronice.

Prezentarea instrumentelor de plată:

- dispozitie de plată/încasare;

- ordin de plată;

- cec;

- cambie;

- bilet la ordin;

- cărţi de plată.

Utilizează instrumente de plată

Prezentarea circuitului instrumentelor de plată (în funcţie de clientul plătitor şi clientul beneficiar);

Completarea instrumentelor de plată - electronic sau manual, respectând regulile de completare;

Informaţii despre specificul agenţilor economici

Stagiul de practică este realizat de practicant în vederea dobândirii competenţelor profesionale, în conformitate cu Standardul de pregatire profesională.

• elevii care se pregătesc în calificarea „Tehnician în activităţi economice” pot efectua stagiile de pregătire practică la agenţi economici din domeniul public sau privat, camere de comerţ, administraţii financiare, bănci;

• desfăşurarea orelor de practică se realizează în departamentele economice ale agentului economic cu bază materială corespunzătoare;

• stagiul de instruire practică se organizează şi se desfăşoară pe baza unei convenţii încheiată între şcoală şi agentul economic;

Obligaţiile partenerului de practică:

a) să deţină o dotare corespunzătoare - logistică, tehnică şi tehnologică - necesară valorificării cunoştinţelor teoretice primite de practicant în cadrul procesului de instruire;

b) să aibă specialişti cu studii medii şi superioare, care să coordoneze şi să participe la evaluarea desfăşurării practicii elevilor;

c) să desfăşoare programul de activitate astfel încât să permită realizarea activităţii de practică a elevilor în condiţii normale, fără a se depăşi ora 20:00;

d) de a urmări şi înregistra prezenţa la activitate a practicantului şi de a semnala eventualele abateri, unităţii sau instituţiei de învăţământ (obligaţii de îndeplinit împreună cu reprezentantul unităţii sau al instituţiei de învăţământ);

e) de a desemna tutorele care se ocupă de îndrumarea şi urmărirea activităţii de practică a elevilor;

f) de a-l ajuta pe elev să îşi realizeze portofoliul de practică, punându-i la dispoziţie mijloacele necesare;

g) să instruiască elevul cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă şi de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le va desfăşura;

h) de a efectua o evaluare a cunoştinţelor elevului şi de a-i acorda un calificativ la sfârşitul activităţii de practică.

Preview document

Instrumente de Plată - Pagina 1
Instrumente de Plată - Pagina 2
Instrumente de Plată - Pagina 3
Instrumente de Plată - Pagina 4
Instrumente de Plată - Pagina 5
Instrumente de Plată - Pagina 6
Instrumente de Plată - Pagina 7
Instrumente de Plată - Pagina 8
Instrumente de Plată - Pagina 9
Instrumente de Plată - Pagina 10
Instrumente de Plată - Pagina 11
Instrumente de Plată - Pagina 12
Instrumente de Plată - Pagina 13
Instrumente de Plată - Pagina 14
Instrumente de Plată - Pagina 15
Instrumente de Plată - Pagina 16
Instrumente de Plată - Pagina 17
Instrumente de Plată - Pagina 18
Instrumente de Plată - Pagina 19
Instrumente de Plată - Pagina 20
Instrumente de Plată - Pagina 21
Instrumente de Plată - Pagina 22
Instrumente de Plată - Pagina 23
Instrumente de Plată - Pagina 24
Instrumente de Plată - Pagina 25
Instrumente de Plată - Pagina 26
Instrumente de Plată - Pagina 27
Instrumente de Plată - Pagina 28
Instrumente de Plată - Pagina 29
Instrumente de Plată - Pagina 30
Instrumente de Plată - Pagina 31
Instrumente de Plată - Pagina 32
Instrumente de Plată - Pagina 33
Instrumente de Plată - Pagina 34
Instrumente de Plată - Pagina 35
Instrumente de Plată - Pagina 36
Instrumente de Plată - Pagina 37
Instrumente de Plată - Pagina 38
Instrumente de Plată - Pagina 39
Instrumente de Plată - Pagina 40
Instrumente de Plată - Pagina 41
Instrumente de Plată - Pagina 42
Instrumente de Plată - Pagina 43
Instrumente de Plată - Pagina 44
Instrumente de Plată - Pagina 45
Instrumente de Plată - Pagina 46
Instrumente de Plată - Pagina 47
Instrumente de Plată - Pagina 48
Instrumente de Plată - Pagina 49
Instrumente de Plată - Pagina 50
Instrumente de Plată - Pagina 51
Instrumente de Plată - Pagina 52
Instrumente de Plată - Pagina 53
Instrumente de Plată - Pagina 54
Instrumente de Plată - Pagina 55
Instrumente de Plată - Pagina 56
Instrumente de Plată - Pagina 57
Instrumente de Plată - Pagina 58
Instrumente de Plată - Pagina 59
Instrumente de Plată - Pagina 60
Instrumente de Plată - Pagina 61
Instrumente de Plată - Pagina 62
Instrumente de Plată - Pagina 63
Instrumente de Plată - Pagina 64
Instrumente de Plată - Pagina 65
Instrumente de Plată - Pagina 66
Instrumente de Plată - Pagina 67
Instrumente de Plată - Pagina 68
Instrumente de Plată - Pagina 69
Instrumente de Plată - Pagina 70
Instrumente de Plată - Pagina 71
Instrumente de Plată - Pagina 72
Instrumente de Plată - Pagina 73
Instrumente de Plată - Pagina 74
Instrumente de Plată - Pagina 75
Instrumente de Plată - Pagina 76
Instrumente de Plată - Pagina 77
Instrumente de Plată - Pagina 78
Instrumente de Plată - Pagina 79
Instrumente de Plată - Pagina 80
Instrumente de Plată - Pagina 81
Instrumente de Plată - Pagina 82
Instrumente de Plată - Pagina 83
Instrumente de Plată - Pagina 84
Instrumente de Plată - Pagina 85
Instrumente de Plată - Pagina 86
Instrumente de Plată - Pagina 87
Instrumente de Plată - Pagina 88
Instrumente de Plată - Pagina 89
Instrumente de Plată - Pagina 90
Instrumente de Plată - Pagina 91

Conținut arhivă zip

 • Instrumente de Plata.doc

Alții au mai descărcat și

Monografie contabilă - instituții publice

Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa, al cărei conducător are calitatea de ordonator terţiar de credite de subordonare centrală a primit...

Practică de Specialitate în Cadrul Firmei X

Capitolul I. Prezentarea entităţii. 1.1. Înfiinţare, denumire, capital. Societatea „X” a luat fiinţă în data de 05.02.2003, înregistrată la...

Practică de specialitate - contabilitate și informatică de gestiune

1.Prezentarea entitatii 1.1.Scurt istoric SC LUNGVAS SRL este companie cu o experienta de peste 10 de ani in domeniul metrologiei si ofera...

Analiza contabilă a operațiunilor economico-financiare la SC Gerasim SRL

Introducere O parte ȋnsemnatǎ a informaţiilor vehiculate ȋn mediul economic o reprezintǎ informaţia financiar-contabilǎ, iar procesele decizionale...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Monografii contabile la SC Regina SRL

Denumirea societăţii: Sc Regina SRL, persoana juridică română demunită în actul constituţional. Sediul social al societăţii este în...

Proiect de practică la - SC Mihdany SRL

Pentru constituirea societatii au fost necesare urmatoarele documente: - cerere de inmatriculare-declaratie de inregistrare - copie autorizatie,...

Patrimoniul și bilanțul - fundamente ale logicii contabile

Baza legală a organizării contabilităţii în România o constituie legea 82/1991, legea contabilităţii. Potrivit art.1 regiile autonome, societăţile...

Te-ar putea interesa și

Instrumente de plată electronice folosite în comerțul internațional

Instrumente de plata electronice În conditiile unei societati informatizate, pe o piata globala si puternic concurentiala, extinderea...

Tehnici și instrumente de plată utilizatate în activitatea bancară

INTRODUCERE Un moment important în desfășurarea schimburilor economice îl constituie încasarea contravalorii bunurilor economice care fac obiectul...

Gestiunea Instrumentelor și Modalităților de Plată în Sistemul Bancar Românesc

CAPITOLUL I: PREZENTAREA GENERALĂ A INSTRUMENTELOR DE PLATĂ 1.1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INSTRUMENTELE DE PLATĂ Conceptul de instrument de...

Cardul - Principalul Instrument de Plată

INTRODUCERE Diversitatea şi complexitatea activităţilor bancare, diferenţierea şi specializarea instrumentelor financiare utilizate de către...

Instrumente de plată electronică

1. Platile electronice 1.1 Conceptul de plati electronice Progresele deosebite realizate in domeniile informaticii si telecomunicatiilor au...

Instrumente de plată internaționale

Introducere Lucrarea de fata prezinta schematic caracteristicile si perspectivele asupra evolutiei principalelor instrumente de plata...

Dosar de practică BRD Groupe Societe Generale Agenția Fălticeni

CAPITOLUL 1. Prezentare generală BRD Groupe Société Générale 1.1 Prezentare generală BRD Groupe Société Générale este a doua bancă românească,...

Automatizarea decontării instrumentelor de debit

CAPITOLUL I. NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND TEHNICILE ŞI INSTRUMENTELE DE PLATĂ UTILIZATE ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ 1.1. Mecanismele de plăţi în perioada...

Ai nevoie de altceva?