Instrumente financiare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 10845
Mărime: 833.10KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Extras din document

Această lucrare este structurată pe două capitole, așezate succesiv, pentru o bună parcurgere și înțelegere a noțiunilor contabile.

Primul capitol, denumit “Prezentarea instrumentelor financiare. Delimitări și fundamentări teoretice,” urmărește aspectele teoretice și analizează practicile contabile aplicabile de către societăți privind IAS 32 și IAS 39, pentru recunoașterea activelor și datoriilor financiare. Au fost urmărite concepte ca: prezentare, definiții, structură, domeniul de aplicare, scopul, obiectivul, delimitări privind activele și datoriile financiare, noțiuni teoretice pentru o bună înțelegere a standardelor.

Lucrarea aceasta nu ar fi putut fi realizată dacă nu s-ar fi făcut apel la sursele bibliografice.

Sursele de inspirație folosite sunt menționate în notele de subsol, respectiv în bibliografia finală.

În viziunea economică, instrumentul este prezentat ca un cadru de implementare a politicilor economice, un mijloc de atingere a unui scop. În viziunea financiară, instrumentul este un termen folosit pentru titluri de valoare și contracte de datorii și obligațiuni. Se poate aprecia, că, termenul de instrument este sinonim cu termenul de contract, având trăsături comune.

În momentul de față, nu există o categorie specială de active și datorii financiare prezentate în bilanț.

Activele financiare sunt regăsite în cadrul celor imobilizate (de exemplu, unele imobilizări financiare), cât şi în activele circulante ( părţi din creanţe, investiţii financiare pe termen scurt şi disponibilități). Datoriile financiare se regăsesc în cadrul celor curente (de exemplu, datoriile comerciale), dar și la datorii pe termen lung (împrumuturi obligatare şi credite bancare pe termen lung).

Emitentul unui instrument financiar va trebui să îl clasifice inițial ca activ financiar, datorie financiară sau ca instrument de capitaluri proprii.

Pentru a putea diferenția o datorie financiară de un instrument de capitaluri proprii trebuie să existe o obligațiune contractuală pentru una din părți.

Cel de-al doilea capitol este format din studii de caz, necesare pentru însușirea aspectelor teoretice.

Sfârșitul lucrării este dat de către concluzii, unde sunt concis prezentate informațiile cele mai importante din cadrul lucrării.

CAPITOLUL I

PREZENTAREA INSTRUMENTELOR FINANCIARE.

DELIMITĂRI ŞI FUNDAMENTĂRI TEORETICE

1.Definiţii privind instrumentele financiare.

Termenul instrument rezultă din latinescul „instrumentum”, în sens figurativ, prezentat ca, o forță, o persoană, un fapt sau un lucru de care cineva se servește pentru atingerea unui scop. Un alt sens al cuvântului este acela de act legal ce atestă o legătură contractuală sau garantează drepturi specifice (sub forma contractelor, înscrisurilor, acordurilor). O definiție particulară a acestui termen, o atribuie, normalizatorii contabili, definiţie ce a stârnit unele dispute. În plus, reglementările contabile, oferă, în mod explicit, mai multe moduri de ierarhizare a respectivelor instrumente.

În viziunea economică, instrumentul este privit ca o metodă folosită în vederea realizării unui scop, o modalitate de introducere a politicilor economice.

În viziunea financiară, instrumentul este un cuvânt folosit pentru titluri de valoare şi contracte de management al riscului care variază de la datorii şi depozite negociabile până la obligaţiuni şi derivate.

Termenul instrument prezintă aranjamente financiare cu scadențe pe termen scurt , cu referire la instrumentele pieței monetare, astăzi fiind tot mai des întâlnit în domeniul finanțelor sub forma de „instrumente financiare”. Definiția acestora este aceea de mijloace de finanțare, de natură bancară sau nu, cu rolul de orientare a economiilor spre investiții şi de facilitare a accesului întreprinderilor la resursele financiare indispensabile desfășurării unor proiecte de investiții.

1.1 Standardul Internațional de Contabilitate (IAS 32).Instrumente financiare: prezentare

Pentru prezentare, instrumentele financiare sunt clasificate în: active financiare, datorii financiare și instrumente de capitaluri proprii. Diferența între o datorie financiară și capitaluri proprii depinde de faptul dacă o entitate are obligația de a furniza numerar (sau alt activ financiar). Cu toate acestea, se aplică excepții. Atunci când o tranzacție v-a fi decontată în acțiuni proprii ale emitentului, clasificarea depinde efectiv dacă numărul de acțiuni care urmează să fie emise sunt fixe sau variabile.

1.1.1 OBIECTIVUL

Obiectivul declarant al IAS 32 este acela de a stabilii principii pentru descrierea instrumentelor financiare ca datorii sau capitaluri proprii și pentru compensarea activelor si datoriilor financiare.

IAS 32 abordează acest lucru în mai multe moduri:

- Clarifică clasificarea unui instrument financiar emis de o societate, ca o datorie sau ca un capital propriu;

- Prescrierea contabilității pentru acțiuni de trezorerie (o entitate își răscumpără propriile acțiuni);

- Prescrierea de condiții stricte în care activele si datoriile pot fi compensate în bilanț.

1.1.2 SCOPUL

IAS 32 se aplică în prezentarea și divulgarea informațiilor despre toate tipurile de instrumente financiare, cu următoarele excepții:

- Intereselor in filiale, asociații și participațiune care sunt contabilizate în conformitate cu IAS 27 “Situații financiare consolidate și individuale”, IAS 28” Investiții în entități associate” sau IAS 31 “Interese în asocierile în participație” ( sau, pentru perioade anuale au început de la 1 ianuarie 2013, IFRS 10” Situații financiare consolidate”, IAS 27 “Situații financiare consolidate și individuale”, IAS 28 “Investiții în entități associate”);

Preview document

Instrumente financiare - Pagina 1
Instrumente financiare - Pagina 2
Instrumente financiare - Pagina 3
Instrumente financiare - Pagina 4
Instrumente financiare - Pagina 5
Instrumente financiare - Pagina 6
Instrumente financiare - Pagina 7
Instrumente financiare - Pagina 8
Instrumente financiare - Pagina 9
Instrumente financiare - Pagina 10
Instrumente financiare - Pagina 11
Instrumente financiare - Pagina 12
Instrumente financiare - Pagina 13
Instrumente financiare - Pagina 14
Instrumente financiare - Pagina 15
Instrumente financiare - Pagina 16
Instrumente financiare - Pagina 17
Instrumente financiare - Pagina 18
Instrumente financiare - Pagina 19
Instrumente financiare - Pagina 20
Instrumente financiare - Pagina 21
Instrumente financiare - Pagina 22
Instrumente financiare - Pagina 23
Instrumente financiare - Pagina 24
Instrumente financiare - Pagina 25
Instrumente financiare - Pagina 26
Instrumente financiare - Pagina 27
Instrumente financiare - Pagina 28
Instrumente financiare - Pagina 29
Instrumente financiare - Pagina 30
Instrumente financiare - Pagina 31
Instrumente financiare - Pagina 32
Instrumente financiare - Pagina 33
Instrumente financiare - Pagina 34
Instrumente financiare - Pagina 35
Instrumente financiare - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Instrumente financiare.docx

Alții au mai descărcat și

Contabilitate aprofundată

Introducere Informațiile contabilității financiare se fac publice prin sistemul de situații financiare a căror reglementare în România și în lume...

Situații Financiare Consolidate

Introducere În viaţa economică a diferitelor ţări se intâlnesc atât agenţi economici care işi desfăşoara activitatea ca entităţi juridice...

Probleme Contabilitate Aprofundata, Lichidare, Fuziune

LICHIDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE Lichidare hotarâta de adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor, în situatia în care se obtine profit...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Situațiile Financiare

Situatiile financiare sunt o prezentare financiara structurata a pozitiei financiare si tranzactiilor efectuate de o întreprindere. Acestea...

Documente Justificative și Registre de Contabilitate

Documente justificative Contabilitatea respecta in mod obligatoriu doua principii: “nici o operatie economica sau financiara fara documente” si...

Contabilitate

CURS NR. 1 Contabilitatea are în prezent o multitudine de accepțiuni în sensul că este considerată, după caz, o tehnică de gestiune, unul dintre...

Audit Financiar

Catre Consiliul de Administratie sau alt reprezentant adecvat al clientului care angajeaza auditorul. Aceasta scrisoare reprezinta o confirmare a...

Te-ar putea interesa și

Instrumente Financiare Derivate

Introducere Liberalizarea şi volatilitatea pieţelor financiare, concurenţa acerbă între diverse instituţii financiare şi diversificarea produselor...

Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL

CAPITOLUL I CONTABILITATEA DECONTARILOR IN NUMERAR SI IN CONTURI LA BANCI 1.1. CARACTERIZAREA GENERALA A TREZORERIEI Prin trezorerie se înţelege...

Auditul Instrumentelor Financiare Derivate – Evaluare, Modalitati de Contabilizare

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE Liberalizarea şi volatilitatea pieţelor financiare, concurenţa acerbă între...

Instrumente Financiare

INTRODUCERE Actualitatea temei. După cum se afirmă adesea, un mecanism financiar bine aşezat şi eficient asigură, în primul rând, prin...

Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale din Republica Moldova

Introducere O data cu trecerea economiei Republicii Moldova la relaţiile de piaţă au fost reorganizate principalele sale elemente structurale,...

Instrumente Financiare în România - Caracteristicile Instrumentelor Financiare - Instrumente Financiare Derivate

I.1. Caracteristicile instrumentelor financiare. I.1.1. Caracteristici si avertismente cu privire la riscurile asociate investitiilor in...

Reglementări și Instituții pe Piața de Capital

Cap.1 INTERMEDIARI PE PIAŢA DE CAPITAL 1.1. Societăţi de servicii de investiţii financiare În România, cadrul legislativ privind piaţa de capital...

Acoperirea Riscului Ratei Dobânzii prin Intermediul Instrumentelor Financiare Derivate

CAP.1 RISCUL RATEI DOBÂNZII 1.1.Noţiuni generale despre risc Riscul este un factor fundamental al afacerilor, deoarece din nici o activitate nu...

Ai nevoie de altceva?