Interfata Contabilitate Financiara-Contabilitate de Gestiune

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 6191
Mărime: 96.60KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Betianu Leontina

Extras din document

Această metoda îşi are începuturile în sistemul costurilor estimative(Estimated cost-system) aplicate în S.U.A în anul 1901.Bayele moderne ale metodei sunt puse,însă,de căatre G.Charter Harrison(SUA) în 1918.

Cheltuielile directe de producţie (materii prime şi materiale directe,salarii directe,contribuţia privind asigurărileşi protecţia socială si alte cheltuieli directe) se stabilesc pe baza documentaţiei tehnice si a condiţiilor impuse de procesul de fabricaţie,denumite”standarde.”Pentru consemnarea cheltuielilor indirecte(cheltuieli comune ale secţiei,chletuili generate de administraţie şi cheltuieli de desfacere)se întocmesc”bugete de cheltuieli”,având rolul de etaloane de măsura sau de comparatie cu cheltuieli de producţie efective.

Costul real al produsului fabricat este considerat costul standard(prestabilit in mod ştiinţific,prin calcule ţinâand cont de condiţiile concrete de fabricaţie).Acest cost se utilizează in stabilirea preţului de vâanzare şi orice abatere de la el este considerată abatere de la condiţiile normale de fabricaţie.Abaterile nu influenţează preţul produsului ci se reflecta asupra rezultatului activităţii(respectiv marja de profit).

Aplicarea acestei metode necesită efectuarea urmatoarelor lucrări:

1. Elaborarea calculaţiilor standard pe produs are loc înainte de începerea fabricaţiei şi se face pe feluri de cheltuieli,operaţii,repere şi pe produse.Calculul costurilor standard se fundamentează pe „standardele”stabilite in acest scop.Acestea reprezintă mărimi sau valori stabilite în mod stiinţific pe baza unor metode moderne de înregistrare ,urmărire si analiză a evenimentelor din perioade anterioare,precum şi a elemetelor previzionale,prevăzute pentru perioada în care urmează a fi folosite.

Standardele care stau la baza calculaţiei costurilor se grupeaza în mai multe categorii astfel:

In funcţie de forma de exprimare,standardele se impart in fizice şi valorice.

a) Standardele cantitative(fizice,naturale)se exprimă in unităţi fizice(aşa cum ne sugerează denumirea lor),grupându-se la rândul lor în:

- Standarde pentru materiale care fixează pentru toate categoriile de resurse materiale(materii prime si materiale consumabile)cantatitatea necesară pentru fabricarea fiecărui produs sau părţi componente,în condiţii natulae,tehnice şi organizatorice date,exprimându-se în unităţi de masă,de lungime,de volum etc.

- Standarde pentru manoperă,care exprimă consumul total de muncă vie,de calificare şi intensitate cerute de procesele tehnologice existente,consum necesar pentru obţinerea fiecărui produs sau reper,exprimându-se in om-ore,om-zile etc.

În afara consumurilor de resurse,standardele cantitative se folosesc şi pentru fixarea dimensiunilor stocurilor de materii si materiale,de semifabricate,de produse finite etc.,precum şi în alte scopuri(de exemplu,pentru exprimarea capacităţii de producţie a utilajelor).

b) Standardele valorice(financiare)se exprimă în unităţi monetare,motiv pentru care au o stabilitate mai mică decât cele fizice datorită modificărilor de preţuri care pot avea loc.Acestea se împarte în:

- standarde valorice,care sunt expresia bănească a standardelor fizice

- standarde valorice aferente diferitelor elemente patrimoniale ale unităţii(cum ar fi:standarde de debitori,de creditori şi de furnizori;standarde pentru cotele de repartizare a profitului;cele pentru numerarul care poate fi păstrat in caserie etc.);

- standarde care exprimă raportul dintre anumite mărimi standardizate deja(cum ar fi:cote si destinaţii pentru repartizarea profitului;cele pentru viteza de rotaţie a activelor circulante etc.);

- standarde pentru cheltuieli indirecte(bugetele de cheltuieli),referitoare la cheltuielile comune ale secţiilor,la cele genarate de administraţie ale entităţii,la cheltuieli de desfacere etc.delimitate pe locuri si zone de costuri(cheltuieli),precum şi pe categorii distincte de cheltuieli fixe şi variabile.

In raport cu scopul urmărit prin utilizarea lor,standardele se grupează astfel:

a. standarde curente,care sunt determinate de condiţiile efective care caracterizează producţia in perioada considerată,fiind valabile numai pentru această perioadă.Orice modificare intervenită faţă de condiţiile avute în vedere atunci când ele au fost elaborate impune actualizarea lor,pentru a-şi păstra calitatea de etalon de comparaţie şi de control.

b. standarde de bază,care sunt elaborate pentru perioade de timp mai îndelungate(de 5-10 ani),având rolul unor etalone spre care se tinde.ele se folosesc doar in scopul efectuării unor comparaţii între mărimile efective şi cele etalon.

In funcţie de modul de stabilire,standardele se împart în:

a. standarde ideale (având caracter orientativ),care reflectă condiţiile ideale de desfăşurare a producţiei;

b. standarde normale,fundamentate pe seama condiţiilor din mai multe perioade anterioare considerate normale,ţinându-se totodată seama de eventualele modificări care urmează să apară in perioada următoare;

Preview document

Interfata Contabilitate Financiara-Contabilitate de Gestiune - Pagina 1
Interfata Contabilitate Financiara-Contabilitate de Gestiune - Pagina 2
Interfata Contabilitate Financiara-Contabilitate de Gestiune - Pagina 3
Interfata Contabilitate Financiara-Contabilitate de Gestiune - Pagina 4
Interfata Contabilitate Financiara-Contabilitate de Gestiune - Pagina 5
Interfata Contabilitate Financiara-Contabilitate de Gestiune - Pagina 6
Interfata Contabilitate Financiara-Contabilitate de Gestiune - Pagina 7
Interfata Contabilitate Financiara-Contabilitate de Gestiune - Pagina 8
Interfata Contabilitate Financiara-Contabilitate de Gestiune - Pagina 9
Interfata Contabilitate Financiara-Contabilitate de Gestiune - Pagina 10
Interfata Contabilitate Financiara-Contabilitate de Gestiune - Pagina 11
Interfata Contabilitate Financiara-Contabilitate de Gestiune - Pagina 12
Interfata Contabilitate Financiara-Contabilitate de Gestiune - Pagina 13
Interfata Contabilitate Financiara-Contabilitate de Gestiune - Pagina 14
Interfata Contabilitate Financiara-Contabilitate de Gestiune - Pagina 15
Interfata Contabilitate Financiara-Contabilitate de Gestiune - Pagina 16
Interfata Contabilitate Financiara-Contabilitate de Gestiune - Pagina 17
Interfata Contabilitate Financiara-Contabilitate de Gestiune - Pagina 18
Interfata Contabilitate Financiara-Contabilitate de Gestiune - Pagina 19
Interfata Contabilitate Financiara-Contabilitate de Gestiune - Pagina 20
Interfata Contabilitate Financiara-Contabilitate de Gestiune - Pagina 21
Interfata Contabilitate Financiara-Contabilitate de Gestiune - Pagina 22
Interfata Contabilitate Financiara-Contabilitate de Gestiune - Pagina 23
Interfata Contabilitate Financiara-Contabilitate de Gestiune - Pagina 24
Interfata Contabilitate Financiara-Contabilitate de Gestiune - Pagina 25
Interfata Contabilitate Financiara-Contabilitate de Gestiune - Pagina 26
Interfata Contabilitate Financiara-Contabilitate de Gestiune - Pagina 27
Interfata Contabilitate Financiara-Contabilitate de Gestiune - Pagina 28
Interfata Contabilitate Financiara-Contabilitate de Gestiune - Pagina 29
Interfata Contabilitate Financiara-Contabilitate de Gestiune - Pagina 30
Interfata Contabilitate Financiara-Contabilitate de Gestiune - Pagina 31
Interfata Contabilitate Financiara-Contabilitate de Gestiune - Pagina 32
Interfata Contabilitate Financiara-Contabilitate de Gestiune - Pagina 33
Interfata Contabilitate Financiara-Contabilitate de Gestiune - Pagina 34
Interfata Contabilitate Financiara-Contabilitate de Gestiune - Pagina 35
Interfata Contabilitate Financiara-Contabilitate de Gestiune - Pagina 36
Interfata Contabilitate Financiara-Contabilitate de Gestiune - Pagina 37
Interfata Contabilitate Financiara-Contabilitate de Gestiune - Pagina 38

Conținut arhivă zip

  • Interfata Contabilitate Financiara-contabilitate de Gestiune
    • Interfata contabilitate financiara.doc
    • Metoda standard cost.doc
    • prima pag.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitate de Gestiune - Metoda Standard-Cost

Metoda standard-cost de calculaţie a costurilor Această metodă îşi are începuturile în sistemul costurilor estimative (Estimated cost-system)...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Aplicatie Privind Interfata Contabilitate Financiara-Contabilitate de Gestiune SC Beta SRL

S.C. Beta S.R.L. executa doua produse finite A si B. Procesul de productie este organizat in doua sectii S1 si S2. In sectia S1 se obtin 8000 kg de...

Metoda Standard Cost

2.6. Metoda Standard-Cost 2.6.1. Condiţiile tehnice necesare aplicării metodei standard-cost O primă condiţie de aplicare a metodei...

Aplicatie privind Interfata Contabilitate Financiara – Contabilitate de Gestiune

S.C. «Dumitru » S.R.L executa doua produse finite A si B. Procesul de productie este organizat in doua sectii S1 si S2. In sectia S1 se obtin 5.000...

Te-ar putea interesa și

Organizarea Contabilitatii de Gestiune a Costurilor Globale la SC Mecanica Ceahlau SA

Introducere Contabilitatea este tehnica de mãsurare care constatã, înregistreazã ºi pãstreazã în evidenþã activitatea unui agent economic, privat...

Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE “SERVICE AUTOMOBILE DACIA” S.A. ZALĂU 1.1. DATE GENERALE SC SERVICE AUTOMOBILE DACIA...

Practica SC Lovers-Domania SA

Capitolul 1 Scurtă prezentare a organizaţiei Introducere S.C. LOVERS ROMÂNIA S.A., cu sediul În municipiul Fălticeni, strada Dimitrie Leonida,...

Practica Contabilitate SC Sticla Falticeni SRL

1. Scurtă prezentare a organizaţiei Societatea comercială „Sticla Fălticeni” SRL este persoană juridică română, cu formă juridică de societate pe...

Proiect Practica in Contabilitate la SC URB Rulmenti Suceava SA

Capitolul I Prezentarea întreprinderii 1.1 Scurt istoric al societăţii S.C. "URB RULMENTI SUCEAVA" S.A s-a infiintat in baza Legii nr. 15/1990...

Analiza Costurilor la SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Botosani

CAPITOLUL I DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND COSTURILE Activitatea economică desfăşurată de agenţii economici, indiferent de profilul lor...

SC GT Trans SRL Roman

1. Scurta prezentare a organizatiei 1.1 Scurt istoric Activitatea de producere si industrializare a laptelui in judetul Neamt are vechi traditii,...

Relatia Dintre Logistica si Functia Financiar-Contabila

I Continutul si importanta functiunii financiar-contabile pentru activitatea organizatiei 1. Continutul si specificul functiunii...

Ai nevoie de altceva?