Intocmirea Situatiilor Financiar-Contabile la SC Conpet SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 10825
Mărime: 133.11KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mitea,Neluta
Universitatea Andrei Saguna, Constanta

Extras din document

INTRODUCERE

Dezvoltarea sistemului de contabilitate din Romania a avut ca obiectiv de baza armonizarea legislatiei cu directivele europene in domeniu , in vedera indeplinirii cerintelor de aderare la Uniunea Europeana , precum si alinierea la Standardele Internationale de Contabilitate , situatie impusa de procesul de globalizare economica si de dezvoltarea pietei de capital .

Principalii utilizatori ai informatiei contabile produse intr-o intreprindere si ilustrata prin intermediul situatiilor financiare sunt : investitorii actuali si potentiali , conducerea intreprinderii , salariatii , creditorii financiari si comerciali , clientii , guvernul si institutiile sale , precum si publicul larg. Actualmente , cel mai important document de sinteza al informatiilor esentiale in ceea ce priveste intreprinderea , este considerat a fi : Situatia financiara anuala a intreprinderii . Situatiile financiare anuale ofera atat o imagine de ansamblu a averii intreprinderii si a datoriilor sale , evolutia activitatii intreprinderii prin comparatie intre exercitiul curent incheiat si cel precedent , situatia rezultatelor , cat si posibilitatea de realizare a unei analize financiare pe marginea unor indicatori economico-financiari .

Reglementarile din Romania prezinta scheme obligatorii pentru Bilant si Contul de profit si pierdere preluate dupa modelul Directivei a IV-a , cu unele modificari aduse continutului pentru a raspunde cerintelor IFRS , iar pentru a se asigura ca societatile preiau intocmai aceste scheme, Ministerul Finantelor Publice impune in prezent, prin OMFP 1752/17.11.2005, un singur model de formular pentru toate societatile, indiferent de obiectul de activitate .Chiar si pentru notele explicative sunt impuse structura, forma si formatul, prin formularul obligatoriu ce trebuie completat de orice societate .

CAPITOLUL I

PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE

I.1. DISPOZITII PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

Structura situatiilor financiare anuale care trebuie intocmita de catre persoanele juridice difera in functie de marimea acestora .Astfel, persoanele juridice care la incheierea exercitiului financiar, depasesc limitele a doua dintre criteriile urmatoare :

- Cifra de afaceri : 7.3 milioane euro ;

- Total active : 3.65 milioane euro ;

- Nr. Mediu salariati : 50 .

intocmesc ‘ situatii financiare anuale ’ care se compun din :

- bilant ;

- cont de profit si pierdere ;

- situatia modificarilor capitalului propriu ;

- situatia fluxurilor de trezorerie ;

- notele explicative la situatiile financiare .

Persoanele juridice care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime, intocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind :

- bilant prescurtat ;

- cont de profit si pierdere ;

- note explicative la situatiile financiare anuale simplificate .

Optional, ele pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau a fluxurilor de trezorerie .

Situatiile financiare anuale trebuie insotite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii persoanei juridice pentru intocmirea situatiilor financiare anuale in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene¹ .

Pentru situatiile financiare ale anului 2007, intocmite potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene, incadrarea in criteriile de marime se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare ale anului 2006

Situatiile financiare anuale intocmite de persoanele juridice sunt auditate potrivit legii .Fac obiectul auditului financiar si situatiile financiare anuale intocmite de entitatile de interes public, asa cum sunrt definite potrivit legii .

Situatiile financiare anuale consolidate sunt elaborate in conformitate cu reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatii Economice Europene. O societate mama trebuie sa intocmeasca situatii financiare anuale consolidate daca aceasta face parte dintr-un grup de societati si indeplineste una dintre urmatoarele conditii :

a) detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor intr-o alta societate denumita filiala ;

b) este actionar sau asociat al unei societati si majoritatea membrilor organelor de admimistratie, conducere si supraveghere ale societatii in cauza(filiala), care au indeplinit aceste functii in cursul exercitiului financiar precedent si pana in momentul intocmirii situatiilor financiare anuale consolidate, au fost numiti doar ca rezultat al exercitarii drepturilor lor de vot ;

c) este actionar sau asociat al unei societati si detine singura controlul asupra majoritatii drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor societatii, ca urmare a unui acord cu alti actionari sau asociati ;

d) este actionar sau asociat si are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra filialei, in temeiul unui contract incheiat cu societatea in cauza sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, daca legislatia aplicabila filialei permite astfel de contracte sau clauze ;

e) societatea-mama detine puterea de a exercita sau exercita efectiv o influenta dominanta ori control asupra unei filiale ;

f) este actionar sau asociat si are dreptul de a numi ori de a revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere sau supraveghere a filialei ;

g) societatea-mama si filiala sunt conduse pe o baza unificata de catre societatea mama.

O societate-mama este scutita de la intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate daca, la data bilantului consolidat, societatile comerciale care urmeaza sa fie consolidate nu depasesc impreuna, pe baza celor mai recente situatii financiare anuale ale acestora, limitele a doua dintre urmatoarele criterii :

Preview document

Intocmirea Situatiilor Financiar-Contabile la SC Conpet SA - Pagina 1
Intocmirea Situatiilor Financiar-Contabile la SC Conpet SA - Pagina 2
Intocmirea Situatiilor Financiar-Contabile la SC Conpet SA - Pagina 3
Intocmirea Situatiilor Financiar-Contabile la SC Conpet SA - Pagina 4
Intocmirea Situatiilor Financiar-Contabile la SC Conpet SA - Pagina 5
Intocmirea Situatiilor Financiar-Contabile la SC Conpet SA - Pagina 6
Intocmirea Situatiilor Financiar-Contabile la SC Conpet SA - Pagina 7
Intocmirea Situatiilor Financiar-Contabile la SC Conpet SA - Pagina 8
Intocmirea Situatiilor Financiar-Contabile la SC Conpet SA - Pagina 9
Intocmirea Situatiilor Financiar-Contabile la SC Conpet SA - Pagina 10
Intocmirea Situatiilor Financiar-Contabile la SC Conpet SA - Pagina 11
Intocmirea Situatiilor Financiar-Contabile la SC Conpet SA - Pagina 12
Intocmirea Situatiilor Financiar-Contabile la SC Conpet SA - Pagina 13
Intocmirea Situatiilor Financiar-Contabile la SC Conpet SA - Pagina 14
Intocmirea Situatiilor Financiar-Contabile la SC Conpet SA - Pagina 15
Intocmirea Situatiilor Financiar-Contabile la SC Conpet SA - Pagina 16
Intocmirea Situatiilor Financiar-Contabile la SC Conpet SA - Pagina 17
Intocmirea Situatiilor Financiar-Contabile la SC Conpet SA - Pagina 18
Intocmirea Situatiilor Financiar-Contabile la SC Conpet SA - Pagina 19
Intocmirea Situatiilor Financiar-Contabile la SC Conpet SA - Pagina 20
Intocmirea Situatiilor Financiar-Contabile la SC Conpet SA - Pagina 21
Intocmirea Situatiilor Financiar-Contabile la SC Conpet SA - Pagina 22
Intocmirea Situatiilor Financiar-Contabile la SC Conpet SA - Pagina 23
Intocmirea Situatiilor Financiar-Contabile la SC Conpet SA - Pagina 24
Intocmirea Situatiilor Financiar-Contabile la SC Conpet SA - Pagina 25
Intocmirea Situatiilor Financiar-Contabile la SC Conpet SA - Pagina 26
Intocmirea Situatiilor Financiar-Contabile la SC Conpet SA - Pagina 27
Intocmirea Situatiilor Financiar-Contabile la SC Conpet SA - Pagina 28
Intocmirea Situatiilor Financiar-Contabile la SC Conpet SA - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Intocmirea Situatiilor Financiar-Contabile la SC Conpet SA.doc

Alții au mai descărcat și

Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice

INTRODUCERE În lumea contemporană finanţele publice constituie o componentă de primă dimensiune a vieţii sociale şi aceasta nu întâmplător....

Finanțarea din fonduri externe nerambursabile la Scoala Generală Nr. 8 Colonie, Râmnicu Vâlcea

Contextul legislativ Organizarea şi funcţionarea unităţilor de învatamânt preuniversitar de stat se realizează în conformitate cu Legea...

Aspecte Teoretice și Practice privind Elaborarea Conturilor Consolidate la Grupurile de Societăți

1. Consideratii istorice privind contabilitatea grupurilor de societati si necesitatea aparitiei conturilor consolidate Pentru evidentierea...

Rolul Informatiei Contabile in Analiza Performantelor la Nivelul Grupului de Societati

CONTURILE CONSOLIDATE SI INFORMAREA FINANCIARA 1.1. Avantaje si inconveniente privind utilizarea conturilor consolidate in informarea financiara...

Intocmirea, Publicarea si Analiza Situatiilor Financiare ale unei Societati Cotate la Bursa

INTRODUCERE Sistemul contabil al unei ţări este influenţat de - serie de factori precum sistemul juridic, modul de finanţare dominant al agenţilor...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Elaborarea Situatiilor Financiare Anuale

Pentru realizarea funcţiilor contabilităţii: de informare, decizie şi control, este necesar ca în urma lucrărilor curente de contabilitate să se...

Contabilitatea Profitului

INTRODUCERE În sistemul stiintelor contemporane „stiinta economica” ocupa un loc deosebit de important: astazi, nu exista domeniu al vietii...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA ORGANIZAŢIEI 1.1. Denumirea organizaţiei: S.C. CONPET S.A. Misiunea organizaţiei constă în : 1. Politica de mediu În...

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16

INTRODUCERE În condiţiile unei economii de piaţă, afacerile dezvoltă obiectul unei tranzacţii comerciale, astfel punându-se problema stabilirii...

Intreprinderea in Mediul Competitiv

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII 1.1. SCURT ISTORIC Cu o existenta sub diverse denumiri si forme organizatorice, S.C. CONPET...

Analiza Situatiei Economico-Financiare a SC Petrom SA

1. PREZENTARE GENERALĂ A SC PETROM SA Petrom, cea mai mare companie petrolieră din România şi din Europa de Sud-Est, a parcurs în anul 2004 cea...

Analiza diagnostic a instituțiilor publice

- diagnostikos= vine din limba greacă o viziune sintetică asupra analizei diagnostic. - diagnostic: - descoperire – recunoaştere – decizia -...

Ai nevoie de altceva?