Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv

Proiect
6.8/10 (5 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 118 în total
Cuvinte : 25816
Mărime: 199.31KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lucian Cernusca
lucrare de diploma

Cuprins

Cap. I. ASPECTE GENERALE PRIVIND INVENTARIEREA

1.1. Definitia inventarierii 3

1.2. Clasificarea si functiile inventarierii 4

1.3. Metode de inventariere 15

Cap. II. ORGANIZAREA INVENTARIERII

2.1. Responsabilitati privind organizarea si desfasurarea lucrarilor de inventariere 17

2.2. Masuri organizatorice, modul de efectuare a inventarierii, documentele în care se consemneaza rezultatele inventarierii 20

Cap. III. SOLUTIONAREA SI REGULARIZAREA REZULTATELOR INVENTARIERII

3.1. Stabilirea si regularizarea diferentelor dintre stocurile faptice

si cele sriptice 36

3.2. Solutionarea si regularizarea diferentelor constatate la

inventariere la gestiunile de imobilizari corporale 42

3.3. Solutionarea si regularizarea diferentelor constatate la

inventarierea stocurilor

3.3.1. Minusuri în gestiune si modul de solutionare a acestora 44

3.3.2. Plusuri în gestiune si modul de solutionare a acestora 57

3.4. Regularizarea valorii valutelor 60

3.5. Regularizarea veniturilor si cheltuielilor 60

3.6. Regularizarea drepturilor de creanta fata de clienti si debitori 62

3.7. Constituirea, suplimentarea, diminuarea sau anularea provizioanelor

3.7.1. Constituirea provizioanelor 63

3.7.2. Suplimentarea, diminuarea sau anularea provizioanelor 68

Cap. IV. STUDIUL DE CAZ PRIVIND INVENTARIEREA

PATRIMONIULUI LA "S.C. MARIA S.R.L."

4.1. Prezentarea firmei S.C. MARIA S.R.L. 70

4.2. Inventarierea patrimoniului S.C. MARIA S.R.L. 76

4.3. Valorificarea rezultatelor inventarierii..94

BIBLIOGRAFIE …111

Extras din document

CAP. I ASPECTE GENERALE PRIVIND INVENTARIEREA

1.1. Definitia inventarierii

Din punct de vedere a teoriei contabile, inventarierea este un procedeu de autocontrol, prin care datele contabile sunt aduse periodic la nivelul realitatii

În sistemul de organizare a contabilitatii pe baza de norme legale, inventarierea este obligatorie pentru toti agenti economici si este definita ca ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta elementelor de activ si pasiv, cantitativ si valoric dupa caz prezente în patrimoniul societatii la data la care aceasta se efectueaza, în vederea stabilirii situatiei reale a patrimoniului fiecarei unitati, inclusiv a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu, apartinând altor persoane juridice sau fizice, cu scopul întocmirii bilantului contabil care se asigure o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute.

Inventarierea nu este necesara doar elaborarii bilantului ci în reluarea manierei în care este gestionat patrimoniul, a situatiei acestuia la un moment dat în ansamblu sau numai a unor elemente de patrimoniu.

Pe lânga stabilirea situatiei reale, prin inventariere se mai verifica daca sistemul de evidenta a functionat în mod corespunzator, precum si calitatile profesionale si morale ale persoanelor carora li s-a incredintat gestionarea patrimoniului. De asemenea, se determina gradul de utilizare a unor bunuri (uzura fizica, morala) stadiile de fabricatie (produse finite, semifrabicate, produse în curs de executie) cheltuielile efectuate în avans, veniturile încasate în avans, gradul de solubilitate a unor titluri de creanta, realizarea obligatiilor fata de persoane fizice sau juridice.

Inventarierea patrimoniului se afla într-o strânsa legatura cu celelalte proceduri ale metodei contabile si constituie procedura de constatare, descriere si evaluare a existentei fizice a elementelor patrimoniale, pe care trebuie sa se fundamenteze imaginea fidela a informatiei contabile privind situatia patrimoniului.

Inventarierea este un procedeu utilizat de mai multe discipline economice. Astfel inventarierea este o tehnica indispensabila al controlului financiar si cea mai importanta modalitate de a efectua un control faptic. Ea se foloseste atunci când se verifica realitatea informatiilor cu privire la elementele patrimoniale consumate în documente, în raport cu integritatea si existenta lor în realitate. Prin excelenta inventarierea constituie un demers faptic cuprinzând elemente de observatie directa

si inspectie fizica. Spre deosebire de acestea inventarierea se desfasoara dupa reguli prestabilite impuse de actele normative. Controlul financiar poate efectua sau dispune efectuarea inventarierii când se considera necesara aceasta operatiune, sau în situatiile prevazute de lege. Ca urmare este necesar sa se delimiteze inventarierea patrimoniala asa cum este ea definita de normele contabile, de inventarierea de control, ca modalitate principala a controlului finaciar faptic. Aceasta delimitare se poate face dupa caracterul mai larg sau mai restrâns al elementelor care sunt supuse inventarierii si dupa felul în care se declanseaza, dar fara deosebiri de ordin tehnic.

Deci inventarierea patrimoniala (generala) este un procedeu al metodei contabilitatii, prin care se constata existenta faptica (fizica), se descriu si se evalueaza elementele patrimoniale, si extrapatrimoniale cu scopul de a se stabili situatia reala, cantitativa si valorica a elementelor respective .

Preview document

Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 1
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 2
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 3
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 4
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 5
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 6
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 7
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 8
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 9
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 10
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 11
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 12
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 13
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 14
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 15
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 16
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 17
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 18
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 19
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 20
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 21
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 22
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 23
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 24
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 25
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 26
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 27
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 28
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 29
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 30
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 31
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 32
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 33
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 34
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 35
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 36
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 37
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 38
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 39
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 40
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 41
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 42
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 43
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 44
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 45
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 46
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 47
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 48
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 49
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 50
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 51
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 52
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 53
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 54
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 55
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 56
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 57
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 58
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 59
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 60
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 61
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 62
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 63
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 64
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 65
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 66
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 67
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 68
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 69
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 70
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 71
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 72
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 73
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 74
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 75
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 76
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 77
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 78
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 79
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 80
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 81
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 82
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 83
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 84
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 85
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 86
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 87
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 88
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 89
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 90
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 91
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 92
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 93
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 94
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 95
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 96
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 97
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 98
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 99
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 100
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 101
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 102
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 103
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 104
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 105
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 106
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 107
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 108
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 109
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 110
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 111
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 112
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 113
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 114
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 115
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 116
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 117
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 118
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 119
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 120
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 121
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 122
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 123
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 124
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 125
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 126
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 127
Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv - Pagina 128

Conținut arhivă zip

  • Inventarierea Elementelor de Activ si Pasiv.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Operațiunilor de Leasing

I N T R O D U C E R E Prin această lucrare mi-am propus să analizez cât mai multe aspecte privind leasingul ca element de finanţare într-o...

Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule

CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE LEASING LA S.C. AUTO ROMA S.R.L. 1.1 Istoricul operaţiunilor de leasing Rǎdăcinile...

Contabilitatea Inventarierii

Lucrarea de fata,”Contabilitatea inventarierii” prezinta rolul inventarierii contabilitatii în activitatea de conducere si organizare în cadrul...

Inventarierea Patrimoniului

I.1. Inventarierea – procedeu al metodei contabilitatii Inventarierea patrimoniului reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata...

Analiza Fluxurilor de Trezorerie intr-o Intreprindere

Introducere Intr-o economie de piata, o intreprindere ar trebui sa fie vazuta ca un sistem ce exista si functioneaza cu ajutorul relatiilor pe...

Situațiile financiare ale unei instituții publice

În Monitorul Oficial nr.498/8.05.2006 a fost publicat OMFP nr.616/2006 prin care se aprobă normele metodologice privind întocmirea, semnarea,...

Contabilitate Generala SC Alcor SRL

I.Obiective, principii si factori de organizare a sistemului de contabilitate a întreprinderii: 1.Cunoasterea concretă a întreprinderii: SC ALCOR...

Inventarierea Elementelor de Activ și de Pasiv

Inventarierea reprezinta un ansamblu de operatii prin care se constata faptic existenta elementelor patrimoniului agentilor economici din punct de...

Ai nevoie de altceva?