Inventarierea Patrimoniului

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 8130
Mărime: 41.53KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stefan Zuca
Proiect prezentat in cadrul Facultatii Romano Americane, Finante Bancii anul 3

Cuprins

Capitolul I

1.1. Inventarierea – procedeu al metodei contabilitatii 2

1.2. Formele inventarierii 4

1.3. Obiectul inventarierii 6

1.4. Etapele invetarierii 7

1.5. Inregistrarea in contabilitate 10

1.6. Documente utilizate pentru inventariere 14

Ccpitolul II

2.1. Prezentarea firmei S.C. "COMIMPEX" S.R.L. 17

Capitolul III

3.1.Studiu de caz privind inventarierea mărfurilor 19

Capitolul IV

4.1. Concluzii si propuneri 26

Extras din document

1. Inventarierea – procedeu al metodei contabilitatii

Inventarierea patrimoniului reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor de activ si de pasiv, cantitativ-valoric sau numai valoric, dupa caz, in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueaza.

Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a patrimoniului fiecarei unitati si cuprinde toate elementele patrimoniale, precum si bunurile si valorile detinute cu orice titlu, apartinand altor persoane juridice sau fizice, in vederea intocmirii bilantului contabil care trebuie sa asigure o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute.

Organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului din cadrul regiilor autonome, societatilor comerciale, institutiilor publice, unitătilor cooperatiste, asociatiilor si celorlalte persoane juridice, precum si al persoanelor fizice care au calitatea de comerciant se efectueaza potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, ale Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii.

In temeiul art. 8 alin. (1) din Legea contabilitatii, unitatile patrimoniale au obligatia sa efectueze inventarierea generala a patrimoniului la inceputul activitatii, cel putin o data pe an, de regula la sfarsitul anului, pe parcursul functionarii sale, in cazul fuzionarii, divizarii sau incetarii activitatii, precum si in urmatoarele situatii:

a) in cazul modificarii preturilor;

b) la cererea organelor de control, cu prilejul efectuarii controlului, sau a altor organe prevazute de lege;

c) ori de cate ori sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri in gestiune care nu pot fi stabilite cert decat prin inventariere;

d) ori de cate ori intervine o predare-primire de gestiune;

e) cu prilejul reorganizarii gestiunilor;

f) ca urmare a calamitatilor naturale sau a unor cazuri de forta majora sau in alte cazuri prevazute de lege.

La inceputul activitatii unitatii patrimoniale, inventarierea are ca scop principal stabilirea si evaluarea elementelor patrimoniale ce constituie aportul la capitalul social. Elementele patrimoniale aduse ca aport la capitalul social se inscriu in registrul-inventar, grupate pe conturi. Inventarierea anuala a elementelor patrimoniale se face, de regula, cu ocazia incheierii exercitiului financiar, avandu-se in vedere si specificul activitatii unitatilor patrimoniale.

Determinarea reala a elementelor patrimoniale are drept consecinta calcularea corecta a indicatorilor economici furnizati de contabilitate: productia finita, productia in curs de executie, venituri si rezultate si implicit fundamentarea documentelor de sinteza si raportare: bilantul si contul de rezultate.

Prin intermediul inventarierii se infaptuieste un control asupra integritatii si gestionarii patrimoniului intreprinderii. Cu ocazia inventarierii se descopera nereguli ca: furturi, delapidari, pastrarea si manipularea necorespunzatoare a bunurilor permitand stabilira raspunderii si luarea masurilor necesare impotriva celor vinovati pentru recuperarea prejudiciilor cauzate. Pentru faptul ca pe calea inventarierii se identifica stocurile de bunuri neutilizate, avariate sau degradate, invechite, creantele si datoriile cu termene depasite, inventarierea contribuie la tragerea acestora in circuitul economic, la accelerarea vitezei de rotatie a activelor circulante si la respectarea disciplinei financiare.

Inventarierea ca procedeu al metodei contabilitatii indeplineste trei functii:

1.Functia de control a concordantei dintre informatiile furnizate de contabilitate si realitate

Datele prezentate de contabilitate au un caracter relativ deoarece:

- contabilitatea nu surprinde modificarile cantitative si calitative produse in timpul transportului, manipularii si depozitarii bunurilor economice;

- in cadrul unei gestiuni pot sa apara furturi, risipe si proasta gospodarire a bunurilor;

- datele prelucrate din documentele primare pot fi omise cu ocazia inregistrarii lor in contabilitate, inregistrate repetat sau eronat;

- persoanele gestionare ale bunurilor pot da dovada de neglijenta sau nepricepere;

- pot sa apara stocuri fara miscare, greu vandabile sau in plus;

- la unele bunuri pot sa apara anulari de comenzi datorita renuntarilor efectuate de catre clienti, cazuri de forta majora, calamitati naturale.

Prin inventarierea generala a patrimoniului se realizeaza identificarea bunurilor care nu pot fi utilizate, creantele vechi neincasate si se iau masuri de preintampinare sau limitare a pagubelor, pentru cresterea eficientei si intarirea disciplinei decontarilor.

2. Functia de stabilire a situatiei nete si a rezultatului exercitiului

Pe baza inventarierii se poate determina situatia neta a patrimoniului si a rezultatului net.

Situatia neta a patrimoniului = active (inventariate)-datorii (inventariate)

Rezultatul net = Situatia neta a patrimoniului - Situatia neta ± Aportul asociatilor*

(de la sfarsitul exercitiului) (la sfarsitul exercitiului) (de la inceputul exercitiului)

* „+” atunci cand in cursul exercitiului au loc rambursari de capital social

„-„ atunci cand in cursul exercitiului au loc majorari de capital social

Situatia patrimoniului se determina dupa inventarierea si stabilirea cu exactitate a valorii activelor si obligatiilor firmei.

3. Functia de calcul si evidenta a stocurilor, consumurilor si vanzarilor

Unitatile patrimoniale mici pot folosi pentru contabilizarea operatiilor privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, produse finite, metoda inventarului intermitent.

Potrivit acestei metode toate intrarile de stocuri din cursul lunii vor fi evidentiate cu ajutorul conturilor de cheltuieli (clasa a sasea din Planul general de conturi).La sfarsitul lunii se va determina valoare stocului prin inventariere.

Aplicarea acestei metode presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

Preluarea la cheltuieli a stocului initial prin debitarea conturilor de cheltuieli aferente stocurilor (din clasa a sasea) in corespondenta cu conturile de stocuri respective (clasa a treia)

Inregistrarea intrarilor de stocuri din cursul lunii cu ajutorul conturilor de cheltuieli

Inregistrarea soldului final stabilit prin inventariere. La sfarsitul fiecarei luni conturile de stocuri se debiteaza in corespondenta cu conturile de cheltuieli aferente, cu valoare stocului stabilit prin inventariere. Aceste stocuri de la sfarsitul lunii se vor anula la inceputul lunii urmatoare prin inregistrarea lor pe cheltuieli.

Stabilirea valorii iesirilor de stocuri dupa formula:

Iesiri = Stoc initial + Intrari – Stoc final (determinat prin inventariere)

Inventarierea si inventarul joaca un rol de seama si indeplinesc functii importante in contabilitate si in gestiunea patrimoniului:

functia de baza consta in verificarea realitatii si integritatii patrimoniului unitatii. Ea este un mijloc de control al gestionarii, administrarii si pastrarii mijloacelor economice si a surselor corespunzatoare din unitatile economice sau institutiile de stat.

Preview document

Inventarierea Patrimoniului - Pagina 1
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 2
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 3
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 4
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 5
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 6
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 7
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 8
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 9
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 10
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 11
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 12
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 13
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 14
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 15
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 16
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 17
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 18
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 19
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 20
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 21
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 22
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 23
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 24
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 25
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 26
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Inventarierea Patrimoniului.doc

Alții au mai descărcat și

Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor

1.1. Contabilitatea stocurilor în România In majoritatea întreprinderilor, contabilitatea nu înregistreaza zilnic miscarile stocurilor....

Contabilitatea Inventarierii

Lucrarea de fata,”Contabilitatea inventarierii” prezinta rolul inventarierii contabilitatii în activitatea de conducere si organizare în cadrul...

Inventarierea Patrimoniului

I.1. Inventarierea – procedeu al metodei contabilitatii Inventarierea patrimoniului reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata...

Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent

INTRODUCERE În vederea realizării activităţii economice, a obiectivelor propuse, entităţile economice din industrie, construcţii şi transporturi...

Controlul Financiar prin Inventariere - SC Iasitex SA

CAPITOLUL 1: INVENTARIEREA – NOTIUNI GENERALE Inventarierea este un ansamblu de operatiuni prin care se constata existenta elementelor de activ si...

Momentele și Metodele Evaluării Stocurilor

1. Stocurile – Concepte generale Dezvoltat iniţial ca o latură realmente practică, in cadrul activităţilor economice timpurii ale secolului XX,...

Practică de Specialitate în Cadrul Firmei X

Capitolul I. Prezentarea entităţii. 1.1. Înfiinţare, denumire, capital. Societatea „X” a luat fiinţă în data de 05.02.2003, înregistrată la...

Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor

INTRODUCERE Este unanim recunoscut faptul că o parte însemnată a informaţiilor vehiculate în mediul economic au la bază informaţia contabilă sau...

Ai nevoie de altceva?