Lichidarea unei societăți comerciale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 3901
Mărime: 46.55KB (arhivat)
Publicat de: Dida Ispas
Cost: 11 puncte

Cuprins

 1. I.Introducere.1
 2. II.Concept-Lichidare.2
 3. III.Reorganizarea activitatii unei societati comerciale.2
 4. IV.Dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale.3
 5. 1)Operatiile de lichidare a societatilor comerciale.4
 6. 2)Operatiile care se efectueaza in care societatea comerciala intra in faliment.6
 7. V.Retragerea si/sau excluderea asociatilor din cadrul societatilor comerciale.7
 8. 1Operatiunile care se efectueaza cu ocazia retragerii asociatilor.7
 9. VI.Reflectarea in contabilitate a operatiunilor de lichidare.8
 10. 1.Operatiunile de lichidare a societatii comerciale efectuate de lichidator.9
 11. 2.Inregistrari contabile privind operatiunile de lichidare.9.
 12. 3.Situatia conturilor 121si 5121 inainte de efectuarea partajului.13
 13. 4.Bilantul contabil inainte de efectuarea partajului.13
 14. 5.Inregistrari contabile privind operatiuni de partaj la asociati sau actionari.14
 15. 6Situatia conturilor 456si 5121 dupa efectuarea partajului.15
 16. 7.Operatiunile efectuate de judecatorul-sindic.si de lichidator pentru a asigura disponibilitatile banesti.15.
 17. VII.Reflectarea in contabilitate a operatiunilor care se efectueaza la retragerea si/sau excluderea asociatilor.23
 18. 1.Retragerea asociatilor.23.
 19. 2Determinarea activului net.24
 20. 3Determinarea partajului activului net pentru asociatul care se retrage.24.
 21. 4.Inregistrari contabile.25
 22. 5.Excluderea asociatilor.27
 23. 6.Determinarea partajului activului net cuvenit asociatului C care a fost exclus din socioetate.29
 24. 7.Inregistrari contabile.29
 25. VII.Concluzii.31

Extras din proiect

LICHIDAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE

I. INTRODUCERE

Disparitia unei societati comerciale ca entitate economica, sociala si juridica se produce odata cu dizolvarea si lichidarea ei .

Lichidarea este o consecinta a dizolvarii societatilor comerciale .

Operatiunile de lichidare a societatilor comerciale sunt reglementate de art.252-270 din Legea nr.31/1990, republicată în M.O. nr.1066/17.11.2004 şi de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în acelaşi M.O nr.359/21.04.2006 .

II.CONCEPT-LICHIDARE

Lichidarea consta intr-un ansamblu de operatiuni care au ca scop terminarea operatiunilor comerciale aflate in curs la data dizolvarii societatii. Operatiunile care fac obiectul lichidarii societatii sunt realizate de catre lichidatori. In aceasta faza, interventia instantelor de judecata are caracter exceptional. Lichidarea se face in interesul asociatilor, personalitatea juridica subzista pentru nevoile lichidarii, lichidarea este obligatorie si nu facultativa. In faza de lichidare, obiectul si scopul societatii se modifica in concordanta cu finalitatea lichidarii, administratorii societatii fiind inlocuiti cu lichidatorii, care devin organul de administrare al societatii si vor prelua gestiunea societatii.

Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuata, prin vanzare, de catre lichidator, sub controlul judecatorului-sindic. Valorile mobiliare vor fi vandute in conditiile Legii nr.52/1994 privind valorile imobiliare si bursele de valori. Creantele vor fi platite, atat in cazul lichidarii unor bunuri din averea debitorului, cat si in cazul falimentului, in ordinea prevazuta de Legea 64/1995. Procedura de lichidare judiciara va fi inchisa prin aprobarea de catre judecatorul-sindic care aproba raportul final, facut de lichidator, cand toate fondurile sau bunurile din averea debitorului vor fi distribuite si cand fondurile nereclamate vor fi depuse la banca.

III.REORGANIZAREA ACTIVITATII UNEI SOCIETATI COMERCIALE

Scopul procedurii de reorganizare este de a institui o procedura de plata a pasivului debitorului, in incetare de plati, prin reorganizarea intreprinderii si a activitatii acesteia sau prin lichidarea unor bunuri din averea lui pana la acoperirea pasivului. Ea este de competenta tribunalului in jurisdictia in care se afla sediul debitorului, organele care o aplica fiind: instantele judecatoresti, judecatorul sindic, administratorul, lichidatorul, adunarea creditorilor si comitetul creditorilor. Procedura demareaza cu cererea introdusa la tribunal de catre debitori sau creditori, ori de camera de comert si industrie teritoriala. Este interzis administratorilor societatii comerciale sa instraineze, fara acordul judecatorului-sindic, actiunile sau partile lor sociale, detinute la debitorul care face obiectul acestei proceduri. Orice constituire de garantii reale sau personale, in afara celor prevazute de lege, efectuate dupa aceasta data sunt nule. Reorganizare activitatii debitorului sau lichidarea unor pasive ale debitorului societatii comerciale va fi realizata conform unui plan . Debitorul va fi obligat sa indeplineasca fara intarziere schimbarile prevazute in plan, reorganizarea va fi condusa de persoanele legal imputernicite sa o reprezinte, sub supravegherea administratorului . Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuata, prin vanzare, de catre lichidator, sub controlul judecatorului-sindic. Valorile mobiliare vor fi vandute in conditiile Legii nr.52/1994 privind valorile imobiliare si bursele de valori. Creantele vor fi platite, atat in cazul lichidarii unor bunuri din averea debitorului, cat si in cazul falimentului, in ordinea prevazuta de Legea 64/1995. Dupa ce judecatorul-sindic aproba raportul final al lichidatoruli, acesta va trebui sa faca distribuirea finala a tuturor fondurilor din averea debitorului. Procedura de lichidare judiciara va fi inchisa prin aprobarea de catre judecatorul-sindic aproba raportul final, facut de lichidator, cand toate fondurile sau bunurile din averea debitorului vor fi distribuite Transferarea patrimoniului se poate face in totalitate sau partial . Societatea care absoarbe dobandeste atat drepturile cat si obligatiile celei absorbite.

IV.DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE

Din punct de vedere juridic, dizolvarea societăţilor comerciale este reglementată de Legea nr. 31/1990 republicată (art. 222-232).

Preview document

Lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 1
Lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 2
Lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 3
Lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 4
Lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 5
Lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 6
Lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 7
Lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 8
Lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 9
Lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 10
Lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 11
Lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 12
Lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 13
Lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 14
Lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 15
Lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 16
Lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 17
Lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 18
Lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 19
Lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 20
Lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 21
Lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 22
Lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 23
Lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 24
Lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 25
Lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 26
Lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 27
Lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 28
Lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 29
Lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 30
Lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 31
Lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 32

Conținut arhivă zip

 • Lichidarea unei Societati Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea dizolvării și lichidării societăților comerciale

INTRODUCERE Lucrarea prezinta operatiunile ocazionate de dizolvarea si lichidarea voluntara si cea judiciara a societatilor...

Importanța și eficiența controlului intern în diverse ramuri de activitate

MOTIVATIA CERCETARII Implementarea unor sisteme eficiente de control intern reprezinta o problema delicata pentru managerul oricarei entitati....

Proiectarea sistemului informatic privind producția în curs de execuție la SC CSR SA

1.Analiza sistemului informational 1.1.Prezentarea generala a unitatii analizate Str. TRAIAN LALESCU Nr. 36 Tel: 0040-(0)55-210742;...

Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale

Titlul I. Dizolvarea societăţii comerciale 1.1.Noţiuni generale Dizolvarea constituie o etapă intermediară în încetarea existenţei unei...

Raport de expertiză contabilă

RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA Cap . I . INTRODUCERE 1. Subsemnata Panaitescu Delia , expert contabil din Bucuresti , Str. Matei Corvin, Nr....

Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare

CAPITOLUL 1: CONCEPTE, DEFINIŢII SI ARIA DE APLICABILITATE ÎN AUDITUL FINANCIAR Obiectivul unui audit al situaţiilor financiare este de a permite...

Fuziunea

MODALITATE DE CREARE A UNOR NOI ÎNTREPRINDERI Fuziunea este operaţia prin care două sau mai multe întreprinderi societare îşi reunesc patrimoniul...

Fuziune prin absorbție a societăților comerciale SC Zorexim SA și SC Unimatex SA

1.1. PREAMBUL: Avand in vedere: - Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ZOREXIM nr. 36 din data de 18.06.2008; - Hotararea...

Te-ar putea interesa și

Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale

Capitolul I Noţiuni introductive cu privire la societăţile comerciale 1.Noţiunea şi formele de societăţi comerciale 1.1.Generalităţi În planul...

Drepturile și obligațiile acționarilor

CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE CU PRIVIRE LA ASOCIATI SI CAPITALUL SOCIAL Calitatea de asociat se dobândeşte la data constituirii societatii...

Contabilitatea dizolvării și lichidării societăților comerciale

INTRODUCERE Lucrarea prezinta operatiunile ocazionate de dizolvarea si lichidarea voluntara si cea judiciara a societatilor...

Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale

CAPITOLUL I – Operaţiunile privind lichidarea societăţilor comerciale din punct de vedere juridic 1.1. Cauzele juridice care determină starea de...

Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale

Capitolul I Societatea comerciala ca persoana juridica 1.1. Notiuni intoductive si tipologia societaţilor comerciale Societatea comerciala poate...

Lichidarea unei societăți comerciale în situația în care se obține profit din lichidare

INTRODUCERE Lichidarea unei societăţi comerciale consta în îndeplinirea unor operaţiuni care să pună capăt activităţii societăţii, şi totodată să...

Societăți comerciale

NOTIUNEA DE SOCIETATE COMERCIALA Dezvoltarea economiei de piata a determinat o continua extindere a sferei de aplicare a dreptului comercial si...

Lichidarea unei Societăți Comerciale cu Răspundere Limitată

LICHIDAREA UNEI SOCIETĂŢI COMERCIALE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ I. INTRODUCERE Dispariţia unei societăţi comerciale ca entitate economică, socială şi...

Ai nevoie de altceva?