Lucrare de Practica - SC Ana Info Serv SRL

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 7756
Mărime: 68.46KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
PRACTICA A FOST FACUTA LA O FIRMA DE CONTABILITAE AM ATASAT SI UN MODEL DE ADEVERINTA DE PRACTICA

Extras din document

I.Obiective, principii si factori de organizare a sistemului de contabilitate a întreprinderii:

1.Cunoasterea concretă a întreprinderii:

DENUMIREA SOCIETATII : S.C. ANA INFO SERV S.R.L

SEDIUL SOCIETATII …..

FORMA DE PROPRIETATE: PRIVATA .

CAPITAL SOCIAL 200 LEI

C.U.I :RO 20064793

NR INREG REG. COM J32/1057/2006

Obiectul principal de activitate al societatii, conform H.G. 656/1997, il constituie tinerea evidentei contabile pentru societati comerciale si institutii publice, conform cod CAEN 6920 „Activitati de contabilitate, revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal”.

Societatea este membră a CORPULUI EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA şi figurează în TABLOUL FIRMELOR ACREDITATE CECCAR .

2.Regimul juridic al societatii :

Forma juridica a societatii ,,ANA INFO SERV ‘‘ este de societate cu raspundere limitata.Aceasta devine persoana juridica in momentul inregistrarii si va functiona conform actului constitutiv si a legislatiei in vigoare.

3. Concretizarea obiectivelor de organizare a contabilitătii

Contabilitatea , in cadrul SC ANA INFO SERV SRL,se tine in compartiment distinct de catre personal calificat ce răspunde de organizarea şi conducerea contabilităţii asigurand condiţii necesare pentru întocmirea documentelor justificative privind operaţiunile economice,organizarea şi conducerea corectă şi la zi a contabilităţii ,organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi pasiv , respectarea regulilor de întocmire a situaţiei financiare anuale şi depunerea la termen a acestora la organele în drept, păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi situaţiei financiare anuale,organizarea contabilităţii de gestiune adaptate la specificul activităţii persoanelor juridice. Sunt avute în vedere principiile continuitatii activităţii , permanenţei metodelor, prudenţei , independenţei exerciţiului financiar,evaluarii separate a elementelor de activ şi de pasiv , intangibilitatii , necompensarii.Toate aceste convenţii şi principii intră în organizarea contabilităţii, împreună cu factorii principali şi specifici care influenţează maniera de organizare a contabilităţii si anume: forma de proprietate ,forma juridică de constituire , mărimea unităţii patrimoniale.

La compartimentul contabilitate se centralizeaza toate documentele justificative. Centralizarea si prelucrarea lor se face prin programul de contabilitate: WinMentor, acelasi program fiind folosit si la compartimentul salarizare.

4.Discutarea factorilor de influentă

Sunt avute în vedere principiile continuitatii activităţii , permanenţei metodelor, prudenţei , independenţei exerciţiului financiar,evaluarii separate a elementelor de activ şi de pasiv , tangibilitatii , necompensarii.Toate aceste convenţii şi principii intră în organizarea contabilităţii, împreună cu factorii principali şi specifici care influenţează maniera de organizare a contabilităţii si anume: forma de proprietate ,forma juridică de constituire , mărimea unităţii patrimoniale.

5.Atributii si răspunderi legale în organizarea contabilitătii

Raspunderea pentru aplicarea reglementarilor contabile,in vederea efectuarii lucrarilor contabile,revine directorului economic,contabilului-sef sau altei persoane imputernicite sa indeplineasca acesta functie,impreuna cu personalul din subordine.

Contabilitatea inregistreaza , urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii ce pot fi exprimate valoric.

Conditiile contabilitatii sunt aceleasi ca la evidenta operativa :

-sa fie organizata pe baza unor principii si norme fundamentate stiintific

-sa fie atotcuprinzatoare incluzind toate sectoarele deactivitate

-sa fie unitara fiind organizata si condusa dupa o metodologie si pe baza acelorasi principii la toate unitatile de acelasi fel

-sa asigure operativ si eficient informatiile necesare utilizatorilor

-sa fie simpla , clara, precisa, documentata si neintrerupta

Societatea functioneaza pe compartimente diferite: marketing, resurse umane- salarizare, juridic , contabilitate, fiecare compartiment avand personal calificat si specializat. Toate compartimentele sunt intr-o interdependenta permanenta iar centralizarea finala se face la departamentul contabilitate, fiind locul de unde rezulta „produsul finit”.

Se porneste de la contactarea clientului si semnarea unui contract de prestari-servicii in compartimentul de marketing, compartiment condus de Ana Toderici directorul si managerul societatii, apoi clientul, respectiv societatea este preluata de contabilul autorizat caruia i se incredinteaza urmand a se analiza domeniul de activitate si procedura contabila de aplicat.

II. Proiectarea sistemului de contabilitate pe documente, evidente si registre - delimitarea activitătilor pe grupe de operatii omogene:

1.Identificarea documentelor justificative pe operatii

Datele privind operatiile care se produc in activitatea unei unitati, consemnate in documentele justificative, sunt inregistrate in ordine cronologica, grupate si sistematizate in cadrul unor formulare denumite generic registre.

Notiunea si clasificarea registrelor

Registrele contabile sunt documente specifice cu ajutorul carora se realizeaza inregistrarea operatiilor economice si financiare in conturi si furnizarea, pe aceasta baza, de informatii privind situatia si miscarea patrimoniului. Ele se prezinta sub forma unor caiete, foi volante, fise sau documente informatice cu continutul si structura adecvate scopului pentru care s-au deschis.

Teoria si practica contabila au generat o diversitate de forme privind continutul registrelor. Astfel, din punct de vedere al modului de inregistrare a operatiilor economice si financiare in cadrul sistemului de conturi, registrele pot fi pentru:

- evidenta cronologica;

- evidenta sistematica;

- realizarea combinata a celor doua feluri de evidente.

2.Modul de completare, utilizare, circulatie si arhivare a documentelor

Contabilitatea are sarcina de a urmari, controla si inregistra situatia economica-finandara si activitatea intreprindelor. Pentru realizarea acestor obiective contabilitatea a elaborat un procedeu corespunzator care sa permita cunoasterea fenomenelor si proceselor economice in dimensiunile in care ele au loc, cu toate caracteristicile pe care le comporta si implicatiile pe care le produc. Procesul cunoasterii contabile incepe in mod obligatoriu cu actiunea de conservare si de culegere a informatiilor, a datelor despre patrimonial intreprinderii. Contabilitatea se caracterizeaza prin fundamentarea si justificarea datelor ei pe baza de acte scrise. Nici o operatie economica un se poate inregistra in contabilitate fara un act scris in care sa fie consemnata operatia respectiva.

Documental serveste la formalizarea in scris a unor fapte, fenomene sau decizii cu carácter economic care produc modificari ale patimoniului.

Documentele sunt acte scrise in care se consemneaza cifric si letric, in etalon natural, banesc sau de munca, de regula in momentul si la locul infaptuirii lor, operatiile economice-financiare precum si evenimentele determinate de necesitati organizatorice si administrative, cu scopul de a servi ca dovada a infaptuirii acestor operatii si ca baza a inregistrarii lor in contabilitate. in functie de continutul si destinatia lor rolul documentelor se manifesta pe multiple planuri.

3.Alcătuirea de grafice sau scheme operationale pentru ilustrarea circulatiei documentelor.

Documentele stau la baza organizarii celor trei forme ale evidentei economice: evidenta operativa, statistica si contabilitatea. Pentru inregistrarea unor operatii, cele trei forme ale evidentei economice folosesc, in unele cazuri aceleasi documente. indeplinirea acestor functii este conditionata de calitatea documentelor, de operativitatea intocmirii lor si circulatiei pana la locul inregistrarii si valorificarii lor.

Preview document

Lucrare de Practica - SC Ana Info Serv SRL - Pagina 1
Lucrare de Practica - SC Ana Info Serv SRL - Pagina 2
Lucrare de Practica - SC Ana Info Serv SRL - Pagina 3
Lucrare de Practica - SC Ana Info Serv SRL - Pagina 4
Lucrare de Practica - SC Ana Info Serv SRL - Pagina 5
Lucrare de Practica - SC Ana Info Serv SRL - Pagina 6
Lucrare de Practica - SC Ana Info Serv SRL - Pagina 7
Lucrare de Practica - SC Ana Info Serv SRL - Pagina 8
Lucrare de Practica - SC Ana Info Serv SRL - Pagina 9
Lucrare de Practica - SC Ana Info Serv SRL - Pagina 10
Lucrare de Practica - SC Ana Info Serv SRL - Pagina 11
Lucrare de Practica - SC Ana Info Serv SRL - Pagina 12
Lucrare de Practica - SC Ana Info Serv SRL - Pagina 13
Lucrare de Practica - SC Ana Info Serv SRL - Pagina 14
Lucrare de Practica - SC Ana Info Serv SRL - Pagina 15
Lucrare de Practica - SC Ana Info Serv SRL - Pagina 16
Lucrare de Practica - SC Ana Info Serv SRL - Pagina 17
Lucrare de Practica - SC Ana Info Serv SRL - Pagina 18
Lucrare de Practica - SC Ana Info Serv SRL - Pagina 19
Lucrare de Practica - SC Ana Info Serv SRL - Pagina 20
Lucrare de Practica - SC Ana Info Serv SRL - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • adev_practica.doc
  • Lucrare de Practica - SC Ana Info Serv SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Caiet Practica

Potrivit regulamentului scolar al anului III de studii din cadrul Facultatii de Stiinte Economice am efectuat practica in productie la societatea...

Contabilitatea Operațiunilor de Leasing

I N T R O D U C E R E Prin această lucrare mi-am propus să analizez cât mai multe aspecte privind leasingul ca element de finanţare într-o...

Aplicatii an III sem 2 ceccar

1. Studiu de caz privind evaluarea intreprinderii: metoda practicienilor. Valoarea patrimonialã a întreprinderii (ANC) este de 8.000 mii lei,...

Caiet de Practica - SC Proess SRL

CAIETUL DE PRACTICA PROESS., este o societate comerciala cu raspundere limitata, inregistrata la Registrul Comertului sub nr....

Raport de Expertiză Contabilă

Capitolul 1: Conceptul de expertizã contabilã 1.1 Noţiuni generale privind expertiza contabilã Expertiza contabilă este activitatea efectuată de...

Proiect Practica

Societatea comerciala “Asist consulting” SRL, a fost infiintata la 30.09.1999, avand sediul social in Preluca, Com. Pangarati, Judetul Neamt. In...

Aplicații CECCAR III rezolvate

Analiză economico-financiară 1/S.G. Analizaţi nivelul fondului de rulment, al necesarului de fond de rulment şi al trezoreriei pentru o...

Practica Contabilitate Manageriala - Tricotaje Somesul SA

1.Prezentarea unitatii patrimoniale S.C.” TRICOTAJE SOMESUL” S.A. Societatea comerciala “Tricotaje Somesul S.A.” are sediul in localitatea...

Ai nevoie de altceva?