Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL

Proiect
7.3/10 (6 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 8461
Mărime: 782.42KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL

Cuprins

Cap. 1. Prezentarea societăţii comerciale

1.1. Forma societăţii

1.2. Obiectul de activitate

1.3. Sistemul de documente privind constituirea şi funcţionarea unităţii economice

1.4. Funcţionarea societăţii comerciale

1.5. Organizarea şi tinerea contabilităţii

Cap.2. Prezentarea teoretică a problematicii evidenţei contabile

2.1. Prezentarea principalelor registre de contabilitate

2.2. Prezentarea documentelor justificative şi formularelor financiar contabile, forme de înregistrare contabilă, metode de conducere a contabilităţii analitice a bunurilor

2.3. Organizarea contabilităţii imobilizărilor

2.4. Organizarea contabilităţii materialelor

2.5. Organizarea contabilităţii mijloacelor băneşti

2.6. Contabilitatea drepturilor salariale

2.7. Gestionarea, folosirea şi evidenta formularelor cu regim special

2.8. Organizarea contabilităţii generale

2.9. Organizarea inventarierii patrimoniului

2.10. Prezentarea bilanţului contabil

Cap. 3. Înregistrarea unei monografi contabile in programul SAGA

3.1. Prezentarea programului SAGA

3.2. Configurarea unei societăţi comerciale

3.3. Introducerea unor operaţii economice legate modificărilor capitalului propriu

3.4. Introducerea unor operaţii economice legate de imobilizări

3.5. Introducerea unor operaţii economice ce afectează stocuri

3.6. Introducerea unor operaţii economice ce afectează mijloacele băneşti

3.7. Evidenţierea salariaţilor şi realizarea înregistrărilor contabile aferente drepturilor salariale

3.8. Evidenţierea înregistrărilor aferente închiderii de lună

3.9. Vizualizarea înregistrărilor

3.10. Listarea principalelor documente

Bibliografie

Extras din document

Capitolul 1

Prezentarea societăţii comerciale

1.1. Forma societăţii

SC ALFA SRL, cu un capital de 40.000 RON fost înfiinţată în 3 decembrie 2003 şi este înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J11/342/03.12.2003.

1.2. Obiectul de activitate

SC ALFA SRL se doreşte a fi o firmă care să promoveze bunul gust şi noile tendinţe în domeniul confecţiilor de femei pe piaţa din Reşiţa şi chiar din judeţ, ştiindu-se faptul că numărul societăţilor cu acelaşi profil este unul redus.

Sediul firmei va fi ultra central, fiind situată în aproprierea „km 0” al Reşiţei, municipiu reşedinţă a judeţului Caraş-Severin. Mai precis sediul firmei va fi situat la următoarea adresă: P-ţa „1 Decembrie 1918”, nr. 1A, Reşiţa.

Obiectul de activitate al SC ALFA SRL este producerea, pe comandă, a diferitelor sortimente de confecţii de femei, dintre care amintim: costume, rochii, fuste, pantaloni, bluze, cămăşi etc., acestea fiind destinate în mică parte comercializării în magazinul de prezentare, cea mai mare parte a producţiei fiind destinată comercializării pe bază de comandă, firma având doar calitatea de executant al acesteia, materia primă fiind , în acest caz, a clientelor.

1.3. Sistemul de documente privind constituirea şi funcţionarea unităţii economice

Pentru constituirea societăţii au fost necesare următoarele documente:

cerere de înmatriculare-declaraţie de înregistrare;

copie autorizaţie emisa de Primăria municipiului Reşiţa;

copie act doveditor de sediu, respectiv contract de vânzare-cumpărare;

declaraţie pe propria răspundere pentru înregistrare, dată de fondatori, prin care atestă calitatea de a fi demni de profesia de comercianţi (original);

actul constitutiv al societăţii – contract de societate si statut, redactat la notariat;

copii de pe actele de identitate ale asociaţilor, actele privind activitatea comerciala anterioara, dar în cazul nostru s-a depus actul de studiu pentru ambii asociaţi;

declaraţie pe propria răspundere cu privire la averea deţinuta si la modul de evaluare a acesteia (original)

dovada depunerii capitalului social - chitanţa CEC

specimenul de semnătura, depus la Oficiul Registrului Comerţului şi certificat prin semnarea unui document tip în prezenta judecătorului delegat

Dosarul pentru înmatriculare a fost depus la Camera de Comerţ şi Industrie a României.

A dobândit calitatea de comerciant odată cu înmatricularea la Registrul Comerţului şi publicarea documentelor constitutive în Monitorul Oficial.

1.4. Funcţionarea societăţii comerciale

Firma este proprietate a trei asociaţi, Daia Ionela, Ionescu Cosma şi Ştefănescu Mihai, proporţia părţilor sociale pe care le deţin fiind următoarea:

Daia Ionela - 27,28% din capitalul social;

Ionescu Cosma - 27,28% din capitalul social;

Ştefănescu Mihai - 45,44% din capitalul social.

În primi trei ani de funcţionare, firma a desfăşurat activităţi de comerţ en-gros cu produse de îmbrăcăminte, precum şi activitatea de producţie a acestora. Rezultatele financiare prezentându-se:

cifră de afaceri medie de 187.000 RON/ lunar;

rată medie a profitului brut de 20%;

firma a contractat un credit pe termen scurt, care a fost integral rambursat, iar în prezent nu are nici un credit în derulare;

În prezent firma are un număr de 50 de angajaţi.

1.5. Organizarea şi ţinerea contabilităţii

Pentru tinerea contabilităţii foloseşte un program computerizat autorizat (SAGA). Evidenţa contabilă se desfăşoară conform standardelor ISA şi IAS, se elaborează lunar statele de plată, se ţine evidenţa personalului, a materialelor, a facturilor pe clienţi (stocuri, facturi emise, facturi achitate), evidenţa contabilă a produselor, etc, Pentru o mai bună exemplificare a structurii organizatorice a societăţii, raporturile ierarhice şi funcţionale între posturi şi compartimente, anexez organigrama societăţii. Diagrama organizaţională a societăţii este schema care reglementează cooperarea şi controlul in cadrul firmei, sarcini, responsabilităţi, autoritate etc.

Contabilitatea societăţii este ţinută de Popa Ana, contabil angajat cu contract de muncă, în programul de contabilitate SAGA.

În acest program înregistrându-se toate documentele primare şi actele justificative, la data la care au fost emise:

- Intrări: facturi de cumpărare de marfa si servicii, cheltuieli diverse;

- Ieşiri: facturi de vânzare, emise de firma către clienţi persoane juridice si persoane fizice;

- Registrul de casă – chitanţele de încasare de la clienţi persoane juridice, încasările aferente bonurilor de casa de marcat, bonuri fiscale de cheltuieli diverse;

- Jurnalul de bancă – ordine de plata, bilete la ordin, CEC, (încasări şi plăţi prin bancă);

- Bon de consum;

- Producţie.

Capitolul 2

Prezentarea teoretică a problematicii evidenţei contabile

2.1. Prezentarea principalelor registre de contabilitate

Principalele registre de contabilitate, obligatorii pentru orice societate comerciala sunt: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Cartea mare sah

Registrul Jurnal – document contabil obligatoriu in care se inregistreaza in mod cronologic, toate operatiile economico-financiare. Operatiunile de aceeasi natura, realizate in acelasi loc de activitate (atelier, sectie etc.), pot fi recapitulate intr-un document centralizator, denumit jurnal auxiliar, care sta la baza inregistrarii in Registrul- jurnal. Unitatile pot utiliza jurnale auxiliare pentru operatiunile de casa si banca, decontarile cu furnizorii, situatia incasarii-achitarii facturilo etc. Orice inregistare in Registrul-jurnal trebuie sa cuprinda elemente cu privire la: felul, numarul si data documentului justificativ, explicatii privind operatiunile respective si conturile sintetice debitoare si creditoare, in care s-au inregistrat sumele corespunzatoare operatiunilor efectuate. Unitatile care utilizeaza jurnale auxiliare pot inregistra in Registru-jurnal sumele centralizate pe conturi, preluate din aceste jurnale,

Registrul-inventar – document contabil obligatoriu in care se inregistreaza toate elementele de activ si pasiv, grupate in functie de natura lor, inventariate de unitate, potrivit legii. Registrul-inventar se intocmeste la infiintarea unitatii, cel putin o data pe an pe parcursul functionarii unitatii, cu ocazia fuziunii,divizarii sau incatarii activitatii, precum si alte situatii prevazute de lege pe baza de inventar faptic. Se scriu, intr-o forma recapitulativa, elementele inventariate dupa natura lor, suficient de detaliate pentru a putea justifica continutul fiecarui post al bilantului. Se completeaza pe baza inventarierii faptice a fiecarui cont de activ si pasiv. Elementele de activ si de pasiv inscrise, au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul lor. Daca inventarierea are loc pe parcursul anului, in Registrul-inventar se inregistreaza soldurile existente la data inventarierii, la care se adauga rulajele intrarilor si se scad rulajele iesirilor de la data inventarierii pana la data incheierii exercitiului financiar.

Cartea mare sah –registru contabil obligatoriu in care se inregistreaza lunar si sistematic, prin gruparea conturilor, miscarea si esistenta tuturor elemetelor de activ si pasiv, la un moment dat. Este un document contabil de sinteza si sistematizeaza si contine simbolul contului debitor si al conturilor creditoare corespondente, rulajul debitor si creditor, precum si soldul contului pentru fiecare luna a anului curent. Registrul Cartea mare poate contine cate o fila pentru fiecare cont sintetic utilizat de unitate Cartea mare sta la baza intocmirii balantei de verificare. Poate fi inlocuit cu fisa de cont pentru operatiuni diverse. Editarea Cartii mari se efectueaza numai la cererea organelor de control sau in functie de necesitatile proprii.

Termenul de pastrare a registrelor este de 10 ani, arhivandu-se in unitate.

Preview document

Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL - Pagina 1
Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL - Pagina 2
Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL - Pagina 3
Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL - Pagina 4
Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL - Pagina 5
Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL - Pagina 6
Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL - Pagina 7
Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL - Pagina 8
Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL - Pagina 9
Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL - Pagina 10
Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL - Pagina 11
Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL - Pagina 12
Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL - Pagina 13
Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL - Pagina 14
Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL - Pagina 15
Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL - Pagina 16
Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL - Pagina 17
Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL - Pagina 18
Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL - Pagina 19
Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL - Pagina 20
Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL - Pagina 21
Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL - Pagina 22
Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL - Pagina 23
Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL - Pagina 24
Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL - Pagina 25
Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL - Pagina 26
Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL - Pagina 27
Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL - Pagina 28
Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL - Pagina 29
Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Lucrare de Sinteza cu Privire la Stagiul de Practica Efectuat la SC Alfa SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Decontările cu terții la o instituție publică

INTRODUCERE Am ales ca temă Studiu privind contabilitatea decontărilor cu terți la instituția publică – Primăria Godinești” Primul capitol...

Caiet de practică SC Kenion Construct SRL

Cap.1 Prezentarea societatii S.C. Kenion Construct SRL Perioada de desfășurare a programului : 24.02.2020 - 05.06.2020 - Denumirea : SC KENION...

Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie

Introducere Dezvoltarea rapidă a societății contemporane și globalizarea impun, în epoca modernă, o mobilizare a tuturor resurselor disponibile...

Studiu de caz la o societate comercială

CAP. I PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C. Antibiotice S.A. Iaşi este unicul producător din România de antibiotice prin biosinteză şi semisinteză, de...

Sistemul Informational privind Contabilitatea Creantelor si Datoriilor privind Personalul si Asigurarile Sociale

Capitolul I. .STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU 1.1.Aria de definitie si aplicabilitate a temei.Definitii si concepte cheie Pentru realizarea...

Practică de specialitate - contabilitate și informatică de gestiune

1.Prezentarea entitatii 1.1.Scurt istoric SC LUNGVAS SRL este companie cu o experienta de peste 10 de ani in domeniul metrologiei si ofera...

Politici contabile

Capitolul 1. Prezentarea societății comerciale 1.1 Denumire, înființare, capital Denumirea societății comerciale este SC ROFLANA-COM SRL....

Ai nevoie de altceva?