Lucrare Practica - SC Progres Distributie SRL

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Lucrare Practica - SC Progres Distributie SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 43 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Solomon Daniela

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

I. Date generale privind entitatea
I.1 Obiective
I.2 Parteneri (beneficiari, furnizori)
I.3 Competitori
I.4 Indicatori de bază ai activităţii prestate (comparativ pe ultimii ani)
I.5 Perspectiva unităţii prin prisma resurselor umane, materiale si financiare actuale
II. Descrierea cadrului organizatoric si funcţional
II.1 Structura organizatorică a unităţii: structura de producţie (operaţional) si structura de conducere (funcţional).Organigrama
II.2 Prezentarea fluxului tehnologic principal
II.3 Funcţiunea financiar-contabilă a organizaţiei si organizarea compartimentului financiar-contabil
II.4 Legătura dintre compartimentul financiar-contabil si celelalte compartimente
III. Studiul cadrului juridic si normativ prin care se desfăsoară activitatea financiar-contabilă
IV. Monografie contabilă
IV.1 Contabilitatea capitalurilor
IV.2 Contabilitatea imobilizărilor
IV.3 Contabilitatea stocurilor si a producţiei in curs de execuţie
IV.4 Contabilitatea terţilor
IV.5 Contabilitatea trezoreriei
IV.6 Contabilitatea cheltuielilor,veniturilor si rezultatelor
IV.7 Contabilitatea angajamentelor si altor elemente nepatrimoniale
IV.8 Inventarierea patrimoniului
IV.9 Documentele contabile de sinteză si rapoarte
V. Analiza critică a sistemului informaţional si informatic existent

Extras din document

CAPITOLUL I

DATE GENERALE PRIVIND ENTITATEA

Introducere

Prezenta lucrare de practică a fost realizată pe baza unui studiu de caz real efectuat asupra SC ”Progres Distribuţie” SRL , reprezentând o societate comercială situată pe Str. Campului nr.18, oraşul Focsani. Introducerea datelor numerico-financiare în proiectul de practică s-a realizat pe baza acordului de permisiune rezultat din colaborarea cu cantabilul firmei respective, Preda Gina.

Obiectivul lucrării de practică , conform precizărilor conţinute în fişa disciplinei, vizează formarea aptitudinilor practice privind realizarea lucrărilor contabile de închidere a exerciţiului financiar, de analiză a structurii bazelor de date specifice aplicaţiilor financiar-contabile, precum şi de stabilire a politicilor de securitate privind informaţia financiar-contabilă.

Prezentare generală a societaţii

Societatea comercială “Progres Distribuţie” SRL, a fost infiinţată la 30.08.1999, avand sediul social în Focsani, Str. Campului nr.18, Judeţul Vrancea. Numărul şi data înregistrării societăţii la Registrul Comerţului: J39 /228/30.08.1999

In toate actele,facturile,anunţurile emanand de la societate ,denumirea societăţii va fi precedată sau urmată de iniţialele "SRL",sediul societăţii,capitalul social si numărul de inregistrare din Registrul Comerţului.

SC “Progres Distribuţie” SRL este persoană juridică romană avand forma juridică de societate cu răspundere limitată cu capital privat.Societatea isi desfasoară activitatea în conformitate cu legile romane si cu prevederile din contractul si statutul societăţii.Funcţionarea societăţii este nelimitată cu incepere de la data inregistrării in Registrul Comerţului.

Societatea este infiinţată de catre:

1) Ştefănescu Liliana, nascută la data de 30 mai 1972, in Focsani, domiciliată in Focsani, str. Marea Unirii, ap 10, judeţul Vrancea de cetăţenie si naţionalitate romană.

Conducerea, administrarea si reprezentarea societăţii se exercită de catre doamna Stefănescu Liliana.

Exerciţiul economico-financiar incepe la 01 ianuarie si se va incheia la 31 decembrie a fiecarui an. Societatea ţine evidenţa contabila a activităţii economico-financiare, intocmeste bilanţul si contul de profit si pierderi, in conformitate cu Normele Metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

I.1 Obiective

Iniţial obiectul de activitate prezintă o structură simplă, adecvată capabilităţii financiare a societăţii. Obiectul principal de activitate este comerţ engros (distribuţie ) cu produse alimentare preambalate: cafea, băuturi ,bere etc.

Activitatea se desfăşoară în clădirea închiriată situată pe, Str Campului nr. 18 , Focsani. Spaţiul de lucru poate fi descris astfel:

- este în suprafaţă de 150 mp, cu o înălţime de aproximativ 8 m;

- necesarul de apă potabilă se asigură prin branşament la reţeaua de apă existentă în zonă;

- evacuarea apelor uzate se face prin colectorul de canalizare;

- iluminatul este atât natural cât şi artificial, energia electrică fiind asigurată de reţeaua S.C. „ELECTRICA” S.A. Focsani, existentă în zonă;

- încălzirea spaţiului este asigurată prin reţeaua termică a oraşului;

- ventilarea spaţiului se asigură natural, prin uşi şi ferestre;

SC “Progres Distribuţie” SRL are un nr de 40 muncitori, din care: un director, un sef de depozit, un sef parc auto, 8 agenţi, 8 soferi şi restul muncitorilor calificaţi în meseria pe care o prestează în cadrul socităţii. Toţi angajaţii au contracte individuale de mună, încheiate pe perioadă nedeterminată şi beneficiază de echipament de lucru şi protecţie.

Încrederea clienţilor în firmă se datorează nivelului înalt de calitate a serviciilor, preţurilor foarte avantajoase şi respectarea clauzelor contractuale

Fisiere in arhiva (1):

  • Lucrare Practica - SC Progres Distributie SRL.doc