Lucrare sinteză - practică SC BCR Asigurări SA

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 8052
Mărime: 172.17KB (arhivat)
Publicat de: Gherasim Micu
Cost: 8 puncte
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL BUCUREŞTI

Cuprins

 1. Cuprins 2
 2. Capitolul I Prezentare entităţii
 3. 1. Înfiinţare, denumire, capital 3
 4. 2. Domeniul de activitate 4
 5. 3. Structura organizatorică 6
 6. 4.Modul de organizare şi conducere a contabilităţii. Circuitul documentelor. 9
 7. Capitolul II. Întocmirea documentelor contabile, a registrelor contabile, a declaraţiilor şi deconturilor.
 8. 1.Registre contabile. 10
 9. 2.Modul de desfăşurare a activităţilor in vederea înregistrării şi evidenţierii documentelor financiar-contabile 11
 10. 3. Precizări privind modul de întocmire şi evidenţă a documentelor primare 12
 11. Capitolul III. Monografie contabilă specifică entităţii; întocmirea balanţei de verificare 16
 12. Bibliografie 24

Extras din proiect

Capitolul I. Prezentarea entităţii.

1. Înfiinţare, denumire, capital.

BCR ASIGURĂRI a fost înfiinţată în 2001 şi face parte dintre societăţile ce aparţin Grupului Banca Comercială Română, cel mai important furnizor de servicii financiare integrate din România şi primul furnizor care aplică cu succes conceptul modern de „one-stop–shopping” prin intermediul unui „supermarket financiar”.

BCR ASIGURĂRI este înregistrată ca o persoană juridică română, constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni, prin subscripţie integrală şi simultană a capitalului social de către acţionari, persoane fizice şi persoane juridice, având ca obiect principal de activitate – activitatea de asigurare care, în conformitate cu Legea 32/2000, desemnează în principal oferirea, negocierea, încheierea de contracte de asigurare, încasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres şi recuperare, precum şi investirea sau fructificarea fondurilor proprii şi atrase prin activitatea desfăşurată.

Portofoliul BCR ASIGURĂRI este conceput în scopul furnizării de produse care să asigure o protecţie completă clienţilor, fie că se adresează persoanelor fizice sau juridice. Permanenţa îmbunătăţire şi actualizare a acestuia are rolul de a satisface nevoile de acoperire, la care se adaugă asistenţă în alegerea celui mai potrivit program de asigurare.

Actul constitutiv al societăţii BCR ASIGURĂRI cuprinde următoarele elemente principale:

a) FORMA JURIDICĂ:

Societatea BCR ASIGURĂRI este o persoană juridică română, administrată în sistem dualist, înfiinţată ca o societate pe acţiuni prin subscripţie integrală şi simultană a capitalului social de către deţinătorii de acţiuni, care funcţionează pe baza autorizaţiei Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor („CSA”) în conformitate cu actele normative în vigoare ce reglementează activităţile de asigurare-reasigurare şi cu dispoziţiile prezentului Act Constitutiv.

b) DENUMIREA SOCIETĂŢII:

Denumirea Societăţii este SC BCR Asigurări Vienna Insurance Group S.A., societate de asigurări-reasigurări.

c) SEDIUL SOCIAL:

Sediul social al Societăţii este în Bucureşti, la adresa Str. Grigore Mora, nr. 23, Sector 1.

La 31.12.2007, BCR ASIGURARI dispunea de o reţea teritoriala formata din 172 unităţi.

d) DURATA SOCIETATII:

Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată în timp, cu începere de la data înmatriculării acesteia la Registrul Comerţului.

e) CAPITALUL SOCIAL:

Capitalul subscris şi vărsat este de 30000000RON.

Aportul numerar este de 30000000RON.

Capitalul social este de 73.694.270 lei împărţit în 7369427 acţiuni nominative dematerializate, subscrise şi vărsate in numerar de către acţionari, cu o valoare nominală de 10 lei/acţiune.

Structura acţionariatului: Acţionarii societăţii sunt persoane fizice şi juridice din cadrul Grupului BCR, respectiv:

Structura acţionariatului

BANCA COMERCIALA ROMANA SA

(direct si indirect prin subsidiarele sale) 88,56%

Persoane fizice 11,44%

f) ADMINISTRAREA SI PREZENTAREA:

Societatea este administrată şi reprezentată, pe durată nelimitată, de o persoana fizică, cetăţean român.

g) FORŢA DE MUNCĂ:

Societatea va putea angaja personal cu contract de munca, cu respectarea prevederilor Codului Muncii şi regimului de asigurări sociale.

Are în prezent 1000-3000 de salariaţi în domeniul de activitate Bănci / Asigurări / Finanţe cu contract de munca pe perioadă nedeterminată. Necesarul de personal, angajat pe baza de contract de munca, în condiţiile codului muncii este stabilit de către conducerea firmei.

h) DIZOLVAREA SI LICHIDAREA:

Dizolvarea şi lichidarea Societăţii se vor face în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legislaţiei aplicabile în vigoare.

2. Domeniul de activitate

BCR ASIGURĂRI, prin echipa sa de profesionişti devotaţi furnizării de servicii de asigurări complete clienţilor săi, stabileşte relaţii de parteneriat cu aceştia, oferind în acelaşi timp angajaţilor săi posibilitatea de promovare în cadrul organizaţiei.

Scopul S.C. BCR Asigurări S.A. îl reprezintă desfăşurarea activităţii de asigurări şi reasigurări prin acceptarea şi cedarea de riscuri în schimbul plăţilor unor prime de asigurare.

Obiectul principal de activitate este activitatea de a asigurare, care, în conformitate cu art. 2 din Legea nr32/2000 desemnează, în principal, oferirea, negocierea, încheierea de contracte de asigurare şi reasigurare, încasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres şi recuperarea sau fructificarea fondurilor proprii şi atrase prin activitatea desfăşurată.

Clasele aferente asigurărilor generale care pot fi practicate sunt următoarele:

1. Asigurări de accidente (inclusiv accidente de muncă şi bolile profesionale), pentru care se acordă:

• despăgubiri financiare;

• despăgubiri în natură;

• despăgubiri mixte (financiare şi în natură);

• despăgubiri pentru vătămări corporale suferite de persoane în timpul transportului.

2. Asigurări de sănătate, pentru car se acordă:

• despăgubiri financiare;

• despăgubiri în natură;

• despăgubiri mixte (financiare şi în natură).

Preview document

Lucrare sinteză - practică SC BCR Asigurări SA - Pagina 1
Lucrare sinteză - practică SC BCR Asigurări SA - Pagina 2
Lucrare sinteză - practică SC BCR Asigurări SA - Pagina 3
Lucrare sinteză - practică SC BCR Asigurări SA - Pagina 4
Lucrare sinteză - practică SC BCR Asigurări SA - Pagina 5
Lucrare sinteză - practică SC BCR Asigurări SA - Pagina 6
Lucrare sinteză - practică SC BCR Asigurări SA - Pagina 7
Lucrare sinteză - practică SC BCR Asigurări SA - Pagina 8
Lucrare sinteză - practică SC BCR Asigurări SA - Pagina 9
Lucrare sinteză - practică SC BCR Asigurări SA - Pagina 10
Lucrare sinteză - practică SC BCR Asigurări SA - Pagina 11
Lucrare sinteză - practică SC BCR Asigurări SA - Pagina 12
Lucrare sinteză - practică SC BCR Asigurări SA - Pagina 13
Lucrare sinteză - practică SC BCR Asigurări SA - Pagina 14
Lucrare sinteză - practică SC BCR Asigurări SA - Pagina 15
Lucrare sinteză - practică SC BCR Asigurări SA - Pagina 16
Lucrare sinteză - practică SC BCR Asigurări SA - Pagina 17
Lucrare sinteză - practică SC BCR Asigurări SA - Pagina 18
Lucrare sinteză - practică SC BCR Asigurări SA - Pagina 19
Lucrare sinteză - practică SC BCR Asigurări SA - Pagina 20
Lucrare sinteză - practică SC BCR Asigurări SA - Pagina 21
Lucrare sinteză - practică SC BCR Asigurări SA - Pagina 22
Lucrare sinteză - practică SC BCR Asigurări SA - Pagina 23
Lucrare sinteză - practică SC BCR Asigurări SA - Pagina 24

Conținut arhivă zip

 • Lucrare Sinteza - Practica SC BCR Asigurari SA.doc

Alții au mai descărcat și

Monografie contabilă

1. Prezentarea Firmei În prezenta lucrare s-a urmărit organizarea contabilității societății comerciale S.C. SARA S.A., care este o societate pe...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Ai nevoie de altceva?