Lucrările de Închidere a Exercițiului Financiar

Proiect
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 7766
Mărime: 42.57KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Extras din document

Exercitiul financiar incepe la 1.01 si se incheie la 31.12. In acest scop se intocmesc documentele contabile de sinteza prin care se determina situatia patrimoniului, situatia financiara si rezultatul obtinut.

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. Contabilitatea operatiilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta.

Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective.

Relatia de principiu prin care se evalueaza situatia patrimoniului este de forma:

Situatia neta a patrimoniului=activul –datoriile

In ceea ce priveste rezultatul, acesta se calculeaza prin relatia:

Rezultatul=venituri-cheltuieli

Documentul oficial folosit la inchiderea exercitiului financiar este bilantul contabil. Pe baza lui se asigura atat cunoasterea patrimoniului si a situatiei financiare, cat si a rezultatului exercitiului. In modelul de contabilitate din Romania, bilantul contabil in formatia sa completa este alcatuit din bilant, cont de profit si pierdere, anexa la bilant si raport de gestiune care formeaza un tot indivizibil. In normele si standardele internationale privind contabilitatea, formatia bilantiera figureaza sub diverse denumiri cum sunt: situatii financiare, documente contabile de sinteza sau conturi anuale.

Conform Ord. 94/2001 fiecare intreprindere are obligatia sa intocmeasca situatiile financiare anuale care trebuie sa cuprinda:

- bilantul

- contul de profit si pierdere

- situatia modificarilor capitalurilor proprii

- situatia fluxurilor de trezorerie

- politici contabile si note explicative

Situatiile financiare ale intreprinderilor care fac obiectul reglementarilor Ord. 94/2001 vor fi auditate de auditori financiari, in conformitate cu reglementarile nationale privind auditul financiar.

Auditorul financiar se va asigura ca situatiile financiare intocmite sunt in conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicata, si cu cele cuprinse in volumele 1,2,3, precum si daca informatiile din raportul administratorilor corespund cu cele din situatiile financiare intocmite pentru acelasi exercitiu, pe baza procedurilor de audit prevazute de Standardul international de Audit nr. 720.

Situatiile financiare ale intreprinderii, aprobate de consiliul de administratie, insotite de raportul administratorilor pentru exercitiul financiar respectiv, precum si raportul auditorilor vor fi supuse spre aprobare de catre AGA.

Raportul anual va fi disponibil tuturor asociatilor sau actionarilor, la cerere.

Bilantul

Bilantul este un document contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ si de pasiv ale intreprinderii la incheierea exercitiului, precum si in celelalte situatii prevazute de lege.

Bilantul cuprinde toate elementele de activ si de pasiv grupate dupa natura, destinatie si lichiditate, respectiv natura, provenienta si exigibilitate.

Contul de profit si pierdere

Activitatile economice si sociale, consumatoare de resurse si producatoare de rezultate care provoaca transformari in masa patrimoniului, sunt descrise si analizate prin contul de profit si pierdere sau prin contul de rezultate. Acesta evidentiaza si explica, intr-o forma analitica, rezultatele prin prisma raporturilor de echilibru intre cheltuieli si venituri.Ecuatia generala este:

Preview document

Lucrările de Închidere a Exercițiului Financiar - Pagina 1
Lucrările de Închidere a Exercițiului Financiar - Pagina 2
Lucrările de Închidere a Exercițiului Financiar - Pagina 3
Lucrările de Închidere a Exercițiului Financiar - Pagina 4
Lucrările de Închidere a Exercițiului Financiar - Pagina 5
Lucrările de Închidere a Exercițiului Financiar - Pagina 6
Lucrările de Închidere a Exercițiului Financiar - Pagina 7
Lucrările de Închidere a Exercițiului Financiar - Pagina 8
Lucrările de Închidere a Exercițiului Financiar - Pagina 9
Lucrările de Închidere a Exercițiului Financiar - Pagina 10
Lucrările de Închidere a Exercițiului Financiar - Pagina 11
Lucrările de Închidere a Exercițiului Financiar - Pagina 12
Lucrările de Închidere a Exercițiului Financiar - Pagina 13
Lucrările de Închidere a Exercițiului Financiar - Pagina 14
Lucrările de Închidere a Exercițiului Financiar - Pagina 15
Lucrările de Închidere a Exercițiului Financiar - Pagina 16
Lucrările de Închidere a Exercițiului Financiar - Pagina 17
Lucrările de Închidere a Exercițiului Financiar - Pagina 18
Lucrările de Închidere a Exercițiului Financiar - Pagina 19
Lucrările de Închidere a Exercițiului Financiar - Pagina 20
Lucrările de Închidere a Exercițiului Financiar - Pagina 21
Lucrările de Închidere a Exercițiului Financiar - Pagina 22
Lucrările de Închidere a Exercițiului Financiar - Pagina 23
Lucrările de Închidere a Exercițiului Financiar - Pagina 24
Lucrările de Închidere a Exercițiului Financiar - Pagina 25
Lucrările de Închidere a Exercițiului Financiar - Pagina 26
Lucrările de Închidere a Exercițiului Financiar - Pagina 27
Lucrările de Închidere a Exercițiului Financiar - Pagina 28
Lucrările de Închidere a Exercițiului Financiar - Pagina 29
Lucrările de Închidere a Exercițiului Financiar - Pagina 30
Lucrările de Închidere a Exercițiului Financiar - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • Lucrarile de Inchidere a Exercitiului Financiar.doc

Alții au mai descărcat și

Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv

CAP. I ASPECTE GENERALE PRIVIND INVENTARIEREA 1.1. Definitia inventarierii Din punct de vedere a teoriei contabile, inventarierea este un...

Elaborarea si Analiza Bilantului Contabil la SC ICERP SA

INTRODUCERE In zilele noastre, o mai buna cunoastere a situatiei patrimoniului este strict necesara pentru a participa cu succes la viata...

Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice

INTRODUCERE În lumea contemporană finanţele publice constituie o componentă de primă dimensiune a vieţii sociale şi aceasta nu întâmplător....

Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este rezultatul unei ample documentări şi a unei impresionante bibliografii legislative din domeniul financiar...

Contabilitatea Fuziunii Societatilor Comerciale

Concept – delimitari si referinte Din punct de vedere juridic, operatiunile de fuziune si divizare sunt reglementate prin Legea nr. 31/1990,...

Inventarierea Patrimoniului

I.1. Inventarierea – procedeu al metodei contabilitatii Inventarierea patrimoniului reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata...

Lucrare Practica la Contabilitate

DENUMIREA SOCIETATII S.C. “ I&M CLOTHES MANUFACTURES ” S.R.L SEDIUL SOCIETATII IASI, BD-ul DACIA, Nr.28-32, JUDETUL IASI FORMA DE PROPRIETATE...

Organizarea și Conducerea Sistemului financiar-contabil al Societății Comerciale Agromec Berești SA

CAPITOLUL I BAZELE TEORETICE ŞI METODOLOGICE ALE SISTEMULUI FINANCIAR-CONTABIL I.1. CONCEPTUL DE CIRCUIT FINANCIAR ŞI CLASIFICAREA CIRCUITELOR...

Ai nevoie de altceva?