Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL

Proiect
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 9098
Mărime: 182.50KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: V. Vasile

Cuprins

Capitolul 1 - Prezentarea firmei și performanța economică .

1.1. Date informative .3

1.2. Structura de organizare 4

1.3. Performanța economico-financiară a firmei 5

1.4. Partenerii de afaceri-dinamica pietei ..15

1.5. Sistemul de organizare a contabilității ...16

Capitolul 2 - 2.1. Cadrul legislativ privind evința patrimonială a mijloacelor circulante

2.2.Procesul decizional ..19

2.3.Documente obligatorii .20

Capitolul 2-Analiza critica a managementului firmei

3.1. Analiza SWOT la nivel de firmă .22

3.2. Analiza SWOT la nivelul grupei patrimoniale .23

3.3. Relația dintre performanța firmei și managementul financiar contabil ...24

3.4. Posibile măsuri de îmbunătățire a fluxurilor financiar contabile .24

Capitolul 4-Analiza de impact asupra măsurilor propuse ...

4.1. Inventar măsuri propuse și analiza impactului 25

4.2. Efecte asupra managementului general al firmei 25

4.3. Decizie managerială complementară ..26

Capitolul 5-Managementul financiar contabil ...

5.1. Aprecieri generale asupra organizării managementului financiar contabil la

nivel de firmă ..27

5.2. Aprecieri asupra modului de organizare a gestiunii contabile a activelor

circulante ..27

5.3. Posibilitatea de standardizare și reglementare a propunerii ...28

Extras din document

Capitolul 1 - PREZENTAREA FIRMEI ȘI PERFORMANȚA ECONOMICĂ

1.1. Date informative ale SC BACEM CONSTRUCT SRL

S.C. BACEM CONSTRUCT S.R.L s-a înființat în anul 2017, în temeiul Legii 31/1990 având cod fiscal fiscal RO21409777, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/5816/2007.

Societatea funcționează sub regimul juridic de societate comercială cu răspundere limitată și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română aplicabilă în vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidențele contabile ale societății se țin în limba română și în moneda națională.

Sediul social este în București, Bd. Basarabia nr. 256, Bloc D Center, etaj 4, sector 3 unde are spatiu închiriat pentru birouri, iar pentru depozitarea mărfurilor deține un spațiu închiriat în incinta SC Comat Electro SA din sector 3 str. Ghetu Anghel nr. 1.

Obiectul principal de activitate al societății este ,,comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice”, având cod CAEN 4672.

La 31 decembrie 2018, capitalul social în valoare de 339.750 lei este format din 33.975 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare. Capitalul social nu a fost modificat în cei trei ani analizați.

Capitalul social al societății este deținut de următorii asociați:

Tabelul1: Cote participare la capitalul social

Nr. Crt. Denumire asociat Nr. părți sociale deținute la 31.12.2017 Procent deținut din capitalul social la 31.12.2017 Nr. părți sociale deținute la 31.12.2018 Procent deținut din capitalul social la 31.12.2018

1 CHITA CHIRIȚA 18686 55% 18686 55%

2 AGAPIE SORIN 15289 45% 15289 45%

TOTAL 100% 100%

Sursa: Note explicative bilanț.

BACEM CONSTRUCT S.R.L. nu are participațiuni în acțiuni și părți sociale la alte societăți. Nu a cumpărat și nu a emis obligațiuni în exercițiile financiare analizate.

1.2. Structura de organizare

Descrierea structurii organizatorice și a resurselor umane

Principalele documente de formalizare a structurii organizatorice în cadrul întreprinderii sunt Regulamentul de organizare și funcționare, Statutul societății, Organigrama și fișele posturilor.

Societatea S.C. BACEM CONSTRUCT S.R.L. este administrată de Agapie Sorin, acesta fiind asociat majoritar al firmei și ocupând totodată funcția de director general. Are in subordinea sa un număr de aproximativ 12 salariați în perioada de timp analizată.

Organigrama societății SC BACEM CONSTRUCT SRL se prezintă astfel:

1.3. Performanța economico-financiară a firmei

Analiza performanței economico-financiare este importantă deoarece în spațiul socio-economic în care activează, întreprinderea trebuie să își probeze permanent viabilitatea, capacitatea de concureță și adaptare.

Prin analiza economico-financiară se stabilesc punctele tari și slabe din activitatea firmei, dar și măsurile ce trebuie a se aplica pe termen scurt și lung în vederea atingerii obiectivelor stabilite.

Principalii utilizatori ai informațiilor privind performanța economico-financiară a societății sunt: managerii care vor fi interesați de performanța globală a companiei, investitorii (actuali și potențiali) care vor percepe performanța prin prisma rentabilității investiției, salariații și clienții care vor manifesta interes față de stabilitatea firmei, precum și creditorii care vor avea în vedere solvabilitatea și lichiditatea.

Pentru a analiza performanța economico-financiară a societății se realizează un diagnostic al structurii activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii.

Sunt arătate, mai jos, valorile totale ale activelor, datoriilor și capitalurilor aferente exercițiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2015, 31 decembrie 2016, 31 decembrie 2017 și 31 decembrie 2018:

Preview document

Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL - Pagina 1
Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL - Pagina 2
Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL - Pagina 3
Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL - Pagina 4
Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL - Pagina 5
Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL - Pagina 6
Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL - Pagina 7
Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL - Pagina 8
Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL - Pagina 9
Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL - Pagina 10
Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL - Pagina 11
Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL - Pagina 12
Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL - Pagina 13
Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL - Pagina 14
Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL - Pagina 15
Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL - Pagina 16
Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL - Pagina 17
Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL - Pagina 18
Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL - Pagina 19
Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL - Pagina 20
Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL - Pagina 21
Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL - Pagina 22
Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL - Pagina 23
Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL - Pagina 24
Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL - Pagina 25
Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL - Pagina 26
Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL - Pagina 27
Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL - Pagina 28
Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL.docx

Alții au mai descărcat și

Proiectarea sistemului de contabilitate la firma X

1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII Activitatea practică s-a desfășurat la firma Quanta Resurse Umane Srl, cu domiciliul în București, Blvd. Dimitrie...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitate managerială

Prin productia de baza a unei întreprinderi cu caracter productiv se subîntelege productia care formeaza obiectul activitatii principale a...

Contabilitate Financiară Aplicată

1. SITUAŢIILE FINANCIARE – PRODUS FINAL AL CONTABILITĂŢII FINANCIARE Ca instrument al conducerii, contabilitatea asigură informaţiile specifice...

Ai nevoie de altceva?