Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 17576
Mărime: 113.93KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tudor Marin
Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Specializarea Finanţe Bănci

Cuprins

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I 5

OPERAŢIUNI CU VALUTĂ EFECTUATE DE CĂTRE INSTITUŢIILE DE CREDIT DIN ROMÂNIA 5

1.1. Regimul operaţiunilor cu valută efectuate în România 5

1.2.Categorii de operaţiuni efectuate cu valute 6

1.2.1.Operaţiuni cu numerar în valută 6

1.2.2.Operațiuni de transferuri bancare în valută 9

1.2.3 Credite acordate în valută 10

1.3.Tehnica viramentelor externe și transferurilor internaționale 15

CAPITOLUL II 22

STUDIU DE CAZ PRVIND OPERAŢIUNILE ÎN VALUTĂ 22

PE EXEMPLUL BĂNCII TRANSILVANIA 22

2.1 Prezentarea generală a Băncii Transilvania 22

2.2. Operaţiuni cu numerar pe exemplul Bancii Transilvania – sucursala Craiova 28

2.2.1. Operaţiuni de schimb manual efectuate de Banca Transilvania – sucursala Craiova 28

2.2.2. Operaţiuni cu cecuri de călătorie efectuate de Banca Transilvania - sucursala Craiova 28

2.3 Operaţiuni în devize derulate prin conturile clienţilor de către Banca Transilvania– sucursala Craiova 30

2.3.1. Operaţiunile de schimb în devize la vedere 30

2.3.2 Operaţiunile de acordare a creditelor în devize de către Banca Transilvania 32

2.3.3. Operaţiunile în devize în conturile clienţilor 34

2.3.4. Operaţiunile în devize derulate pe baza ordinului de plată extern 35

2.3.5. Operaţiunile în devize derulate pe baza acreditivului 35

2.3.6. Operaţiuni în devize derulate pe baza incasso-ului 37

CONCLUZII 38

BIBLIOGRAFIE 41

Extras din document

INTRODUCERE

Lucrarea "Managementul decontărilor cu valută şi al transferurilor băneşti internaţionale " prezintă aspecte teoretice şi practice utilizate de către instituţiile de credit domeniul deosebit de complex al operaţiunilor valutare şi al transferurilor băneşti internaţionale.

Operaţiunile valutare reprezintă încasările, plăţile, compensările, transferurile, creditările, precum şi orice tranzacţii exprimate în valute şi care se pot efectua prin transfer bancar ,în numerar, cu instrumente de plată sau prin orice alte modalităţi de plată practicate de instituţiile de credit în funcţie de natura operaţiunii respective. Operațiunile valutare au la bază Regulamnetul nr.4/2005 privind regimul valutar, republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.616 din 06 septembrie 2007 și normele aferente acestuia.

În cadrul unei unităţi bancare operative, operaţiunile cu valută efectivă se referă la:operaţiuni de schimbul manual (vânzarea-cumpărarea de valută); vânzarea-cumpărarea de cecuri de călătorie; încasări sau plăţi în valută din conturile clienţilor.

În prima parte a lucrării voi reliefa aspecte legate de operaţiunile valutare:regimul operaţiunilor cu valută,categorii de operţiuni efectuate cu valute(operaţiuni cu numerar în valută,operaţiuni de transferuri bancare în valută,credite acordate în valută) şi tehnica viramentelor externe şi a transferurilor internaţionale(acreditivul documentar,incasso­ul documentar extern,ordinul de plată extern).

În partea a doua a lucrării voi aborda principalele operaţiuni valutare pe exemplul Băncii Transilvania.Banca Transilvania este azi una dintre cele mai importante instituţii financiar – bancare din România şi una dintre cele mai atractive companii listate la Bursa de Valori Bucureşti. O prioritate a activităţii sale este perfectionarea continuă a serviciilor şi a angajaţilor, asa încat calitatea sa fie cea care face diferenţa. Banca Transilvania este un jucător activ pe piaţa, devenind, datorită accelerării implementarii stategiei de creştere, o bancă recunoscută la nivel naţional.Studiile de caz ce vor fi prezentate au fost realizate pe următoarele categorii de operaţiuni:

• operaţiuni în valută în numerar, şi anume: operaţiuni de schimb manual (vânzarea-cumpărarea de valută prin casele de schimb valutar ale băncii) şi operaţiuni cu cecuri de călătorie (vânzarea-cumpărarea de cecuri de călătorie de către bancă);

• operaţiuni în devize derulate prin conturile clienţilor nebancari, şi anume: operaţiuni de schimb în devize la vedere, operaţiuni de schimb în devize la termen, operaţiuni de acordare a creditelor în devize, operaţiuni în conturile clienţilor derulate pe bază de ordin de vânzare valută şi ordin de cumpărare valută, operaţiuni în devize derulate pe baza ordinului de plată extern, operaţiuni în devize derulate pe baza acreditivului, operaţiuni în devize derulate pe baza incasso-ului.

CAPITOLUL I

OPERAŢIUNI CU VALUTĂ EFECTUATE DE CĂTRE INSTITUŢIILE DE CREDIT DIN ROMÂNIA

1.1. Regimul operaţiunilor cu valută efectuate în România

Operaţiunile valutare reprezintă încasările, plăţile, compensările, transferurile, creditările, precum şi orice tranzacții exprimate în valute şi care se pot efectua prin transfer bancar,în numerar,cu instrumente de plată sau prin orice alte modalităţi de plată practicate de instituţiile de credit în funcţie de natura operaţiunii respective.Operațiunile valutare au la bază Regulamnetul nr.4/2005 privind regimul valutar, republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.616 din 06 septembrie 2007 și normele aferente acestuia.

Potrivit Regulamentului valutar,operațiunile de schimb valutar pot fi efectuate legal pe teritoriul României numai de către următoarele categorii de persoane juridice:

- Instituții de credit autorizate de BNR să efectueze operațiuni valutare;

- Case de schimb valutar organizate ca persoane juridice și având ca obiect unic de activitate schimbul valutar ,autorizate la rândul lor de BNR;

- Intermediari autorizați de BNR să organizeze ghișee de schimb valutar în vederea încasării contravalorii prestațiilor oferite turiștilor străini.

Normele BNR prevăd condiţiile generale obligatorii de autorizare a operaţiunilor de schimb valutar ,precum:

- deţinerea unui spaţiu destinat exclusiv schimbului valutar,cu acces public direct şi adresă identificabilă;

- dovada existenţei disponibilităţilor băneşti în monedă naţională şi/sau valută cotată(la momentul autorizării dovada se va face printr­un extras de cont eliberat în data depunerii;

- documentaţiei de autorizare la BNR);

- dotare corespunzătoare necesară derulării activităţii de schimb valutar,adică să deţină tehnică de calcul si programe adecvate,aparat de verificare a autenticităţii bancnotelor,casă de bani pentru păstrarea în deplină securitate a valorilor ,sisteme de alarmă şi altele;

Toate operaţiunile de vânzare sau cumpărare de valută se fac cu ligitimarea persoanei pe bază de buletin de identitate sau paşaport individual, legal valabile. Pentru fiecare tranzacţie de vânzare sau cumpărare de valută,lucrătorul punctului de schimb valutar va completa şi emite, cu mijloace computerizate, după verificarea actului de identitate al clientului, formularul„Buletin de schimb valutar”.Comisionul practicat de casa de schimb valutar se încasează numai în lei şi se menţionează distinct Buletinul de schimb valutar. Cursurile de schimb valutar se stabilesc în mod liber de către fiecare societate autorizată de BNR să efectueze schimb valutar. Calcularea şi publicarea cursurilor de schimb ale pieţei se face în fiecare zi bancară,la ora 13.00 pe baza cotaţiilor afişate de intermediarii pe piaţa valutară interbancară.În cazul instituţiilor de credit,cursurile de schimb valutar sunt comunicate zilnic de către sediul central al instituţiei de credit către toate unităţile operative care dispun de case de schimb valutar. De asemenea,centrala fiecărei instituţii de credit trebuie să asigure valuta de care unităţile teritoriale au nevoie.

Evidenţa operaţiunilor de schimb valutar se ţine cu ajutorul „registrului zilnic al tranzacţiilor”în care se menţionează cumpărăturile şi vânzările de valută convertibilă pe feluri de valute ,sumele în lei plătite ,respectiv încasate în cadrul acestor operaţiuni,precum şi comisioanele.La registrul tranzacţiilor se anexează şi „lista cursurilor de schimb valutar”,semnată şi ştampilată de persoanele împuternicite,precum si exemplarul al doilea al buletinului de schimb valutar(primul exemplar se înmânează clientului).

1.2.Categorii de operaţiuni efectuate cu valute

1.2.1.Operaţiuni cu numerar în valută

Asigurarea rezervei de valută la fiecare unitate bancară operativă se realizează prin următoarele categorii de operaţiuni:

- cumpărări de la clienţi;

- depuneri ale clienţilor în vederea constituirii de depozite în valută;

- alimentări de la unităţile instituţiei de credit respective;

- alimentări de la unităţile altor instituţii de credit;

În cadrul unei unităţi bancare operative,evidenţa operaţiunilor cu numerar cu valută efectivă se referă la:

- schimbul manual(vânzarea­cumpărarea de valuta);

- vânzarea­cumpărarea de cecuri de călătorie;

- încasări sau plaţi în numerar în valută şi din conturile clienţilor;

Schimbul manual este operaţiunea prin care o cantitate de monedă naţionala este schimbată fizic contra unei valute sau are loc schimbul fizic a două valute diferite.Pentru evidențierea acestor operațiuni se utilizează următoare conturi:

- 3721 Poziție de schimb,care evidențiază numai sume in valute;

- 3722 Contravaloarea poziției de schimb evidențiază contravaloarea în lei a valutei regăsită în contul 3721.

Preview document

Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania - Pagina 1
Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania - Pagina 2
Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania - Pagina 3
Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania - Pagina 4
Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania - Pagina 5
Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania - Pagina 6
Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania - Pagina 7
Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania - Pagina 8
Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania - Pagina 9
Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania - Pagina 10
Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania - Pagina 11
Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania - Pagina 12
Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania - Pagina 13
Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania - Pagina 14
Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania - Pagina 15
Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania - Pagina 16
Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania - Pagina 17
Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania - Pagina 18
Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania - Pagina 19
Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania - Pagina 20
Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania - Pagina 21
Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania - Pagina 22
Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania - Pagina 23
Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania - Pagina 24
Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania - Pagina 25
Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania - Pagina 26
Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania - Pagina 27
Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania - Pagina 28
Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania - Pagina 29
Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania - Pagina 30
Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania - Pagina 31
Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania - Pagina 32
Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania - Pagina 33
Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania - Pagina 34
Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania - Pagina 35
Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania - Pagina 36
Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania - Pagina 37
Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania - Pagina 38
Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania - Pagina 39
Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania - Pagina 40
Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Managementul Operatiunilor cu Valuta si al Transferurilor Banesti Internationale pe Exemplul Bancii Transilvania.doc

Alții au mai descărcat și

Misiune de Audit

INTRODUCERE Auditul intern, axat la începuturile sale pe probleme contabile, a devenit astăzi un instrument puternic de depistare a principalelor...

Audit Public Intern in Institutie Publica

CAP.I PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE INSTITUTIA XXXXXXXXX este institutie publica , avand CODUL UNIC de inregistrare R XXXXXXX FORMA JURIDICA :...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Operatiunilor de Casa

1. Introducere in contabilitatea operatiunilor de casa In conditiile de tranzactie a economiei de piata disponibilul banesc capata un caracter...

Contabilitate Bancara

5.1. Structura operatiunilor de încasari si plati Conceptul de încasari si plati sintetizeaza operatiunile de crestere si de scadere a...

Contabilitatea Bancară

TEMA 1 ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII BANCARE Conţinut: 1. Obiectul contabilităţii bancare 2. Principiile contabilităţii bancare 3. Documentele...

Ai nevoie de altceva?