Manual de Politici si Proceduri Contabile la SC Mesar SRL

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Manual de Politici si Proceduri Contabile la SC Mesar SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 5 fisiere docx de 57 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAP. 1 PREZENTAREA SOCIETĂȚII 1
CAP. 2 CADRUL GENERAL DE RAPORTARE FINANCIAR-CONTABILĂ 4
2.1. Cadrul legal 4
2.2. Organizarea și conducerea contabilității 4
2.3. Registrele de contabilitate 6
2.4. Situații financiare 7
2.4.1. Întocmire și aprobare 7
2.4.2. Evenimente ulterioare datei bilanțului și corectarea erorilor contabile 10
2.5. Principiile contabile 12
CAP. 3 POLITICI CONTABILE PRIVIND ACTIVELE, DATORIILE, CAPITALURILE PROPRII, CHELTUIELILE, VENITURILE ȘI REZULTATUL 14
3.1. Politici contabile privind activele imobilizate 14
3.2. Politici contabile privind activele circulante 20
3.3. Politici contabile privind datoriile 25
3.4. Politici contabile privind capitalurile proprii 33
3.5. Politici contabile privind veniturile 36
3.6. Politici contabile privind cheltuielile 38
3.7. Politici contabile privind rezultatul 40
BIBLIOGRAFIE 44
ANEXE 45

Extras din document

CAP. 1 PREZENTAREA SOCIETĂȚII

În cele ce urmează, îmi propun să prezint entitatea economică la nivelul căreia se va dezvolta manualul de politici și proceduri contabile.

Actul constitutiv al societății Mesar S.R.L. cuprinde datele de identificare ale entității, dintre care amintim: denumirea societății, sediul social, forma juridică, codul fiscal, numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, capitalul social și obiectul de activitate.

Denumirea societății este S.C. Mesar S.R.L., aceasta având sediul social amplasat în județul Brașov, localitatea Făgăraș, strada Teiului, bloc 64, scara C, apartamentul numărul 18.

Forma juridică a entității economice Mesar S.R.L. este societatea cu răspundere limitată, ale cărei obligații sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociații, în număr limitat, vor răspunde numai cu cota lor socială, iar părțile sociale nu sunt transmisibile altor persoane, și nici reprezentate prin titluri de valoare negociabile.

Durata de funcționare a societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerțului, respectiv 5 iunie 2001.

Identificatorii entității sunt reprezentați de numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, J08/691/2001, și de codul fiscal, RO13945847.

Conducerea societății Mesar S.R.L. este asigurată de asociatul unic, Mesarosiu Ioan-Nicolae, care deține și ponderea semnificativă în capitalul social al entității.

Capitalul social este în cuantum de 200 lei, fiind reprezentat de 20 de părți sociale, deținute exclusiv de asociatul unic. Pe parcursul perioadei de desfășurare a activității, în ceea ce privește dinamica capitalului social, trebuie specificat faptul că nu au avut loc majorări sau reduceri ale capitalului. De asemenea, societatea Mesar S.R.L. este o societate închisă, neavând valorile mobiliare admise spre tranzacționare pe o piață reglementată.

Obiectul de activitate al societății este, conform codului CAEN 0220, exploatarea forestieră.

Exploatarea forestieră constă în doborârea, curățarea și scoaterea lemnului din pădure pe platforme speciale, utilizându-se diferite utilaje și mașini, precum: motoferăstraie, funiculare, harvestere, fordaruri și tractoare forestiere.

Societatea Mesar S.R.L. garantează, prin folosirea echipamentelor de top, rezultate foarte bune asupra produselor oferite, respectând normele de mediu și regulile ecologice.

În cadrul activității, societatea Mesar S.R.L. va parcurge următoarele etape în prelucrarea lemnului, precum: exploatare, transport, depozitare și vânzare, acestea fiind grupate în următoarele faze, după cum urmează: doborâre și curățare, scoatere și apropiere și în cele din urmă, depozitarea.

Entitatea economică Mesar S.R.L. își desfășoară activitatea bazându-se în principal pe politica de producție, în cadrul căreia se exploatează pădurile în vederea obținerii lemnului de cea mai bună calitate, dar și pe politica comercială, care constă în desfășurarea activității cu profesionalism, asigurând clienților produse de cea mai bună calitate.

În ceea ce privește principalii furnizori și clienți ai firmei, trebuie specificat faptul că societatea își desfășoară activitatea prin relații doar cu parteneri comerciali interni, așa cum reiese din următorul tabel.

Tabelul 1.1. Principalii parteneri comerciali ai societății Mesar S.R.L.

Nr. crt. Furnizori Cota de piață Clienți Cota de piață

1 Ocolul Silvic Pădurile Șincii 64,37 % Ronesans S.R.L. 67,66 %

2 Ocolul Silvic Pădurile Făgărașului 58,60 % Wiw Prod S.R.L. 62,20 %

3 Mavido Impex S.R.L. 25,75 % Mino R S.R.L. 24,73 %

4 Technowood S.R.L. 20,30 % Nervacom S.R.L. 14,90 %

5 Kadirnur Forest S.R.L. 17,70 % Kaya Ashap Invest S.R.L. 13,41 %

6 Bradul Alb S.R.L. 7,40 % Comvioprest S.R.L. 10,08 %

7 Rahe Invest S.R.L. 4,60 % Nelsicom S.R.L. 7,30 %

8 Birel Forest S.R.L. 4,40 % Bechi Forest S.A. 5,72 %

9 Lemn Invest S.R.L. 1,30 % Stelfor Alpin S.R.L. 1,42 %

10 Mavido S.R.L. 0,20 % Poplemn S.R.L. 0,80 %

(Sursa: Balanța de verificare analitică pentru conturile 401 Furnizori și 4111 Clienți)

În cadrul tabelului 1.1., am prezentat cotele relative de piață, ale companiilor din domeniul exploatărilor forestiere, ale căror sedii sociale se află în județul Brașov, acestea fiind prezentate în ordine descrescătoare.

Liderul pe piață era reprezentat, la sfârșitul anului 2013, de societatea Alabastru S.R.L., a cărei cifră de afaceri atingea valoarea de 12.702.391 lei.

Societatea Mesar S.R.L. se situa în anul 2013, în rândul entităților, ale căror cote relative de piață aveau valori reduse, respectiv cota relativă de piață a societății era 23,68%.

În figura 1.1. și figura 1.2. sunt evidențiate cotele relative de piață ale companiilor în calitate de parteneri comerciali ai entității Mesar S.R.L., prin preluarea datelor prezentate în tabelul 1.1.

Observăm potrivit figurii 1.1., că între furnizorii societății Mesar S.R.L. se remarcă entitatea Ocolul Silvic Pădurile Șincii, Ocolul Silvic Pădurile Făgărașului și nu în ultimul rând societatea comercială Mavido Impex S.R.L.

Fisiere in arhiva (5):

  • Bilant si cont de profit si pierdere formular.docx
  • Manual de Politici si Proceduri Contabile la SC Mesar SRL.docx
  • SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE.docx
  • Situatia fluxurilor de trezorerie.docx
  • Situatia modificarilor capitalurilor proprii.docx

Bibliografie

1. Ialomițianu, G., Fiscalitate. Teorii și tehnici fiscale, Ed. Infomarket, Brașov, 2008
2. Matiș, D., Pop, A., Contabilitate financiară, ed. a III-a, Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2010
3. Matiș, D. ( coordonator), Bazele contabilității. Aspecte teoretice și practice, Ed. Alma Mater, Cluj-Napoca, 2005
4. Pântea, I.P., Bodea, Gh., Contabilitatea financiară românească, Ed. Intelcredo, Deva, 2007
5. Ristea, M. (coordonator), Contabilitate financiară, Ed. Universitară, București, 2004
6. Standardele Internaționale de Raportare Financiară, Ed. Economică, București, 2007
7. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată
8. Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, republicată
9. O.M.F.P. nr. 1.969/2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, actualizat
10. O.M.F.P nr. 3.055/2009 privind Reglementări contabile conforme cu Directivele europene
11. http://www.curierulnational.ro/Specializat/2012-01-12/Tratamentul+evenimentelor+ulterioare+datei+bilantului+in+conformitate+cu+OMFP+3055+pe+2009, accesat la data de 02.12.2014, ora 13:37

Alte informatii

Universitatea Transilvania din Brașov Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor Politici Contabile, Control și Audit de Gestiune