Metoda Costurilor Variabile Direct - Costing

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 3479
Mărime: 343.38KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Trifan Adrian
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA, BRAŞOV MASTERAT MANAGEMENT ŞI STRATEGII DE AFACERI

Cuprins

I N T R O D U C E R E 1

1. METODA COSTURILOR VARIABILE (DIRECT-COSTING) 3

1.1 DESCRIEREA METODEI COSTURILOR VARIABILE (DIRECT COSTING) 3

1.2 CONDIŢII DE APLICARE 3

1.3 DESCRIEREA MODELULUI DE CALCUL 4

1.3.1 Avantajele și dezavantajele metodei direct-costing 6

1.3.2 Analiza relaţiei preţ-cost-volum în metoda direct-costing 7

2. CALCULUL COSTULUI UNITAR ÎN CONDIŢIILE APLICĂRII METODEI DIRECT-COSTING 10

3. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 17

3.1 CONCLUZII 17

3.2 PROPUNERI 17

B I B L I O G R A F I E 19

A N E X E 20

Extras din document

I N T R O D U C E R E

Există două componente ale sistemului informaţional contabil: contabilitatea financiară (generală) considerată „faţa externă” a întreprinderii şi contabilitatea de gestiune (internă, managerială, de exploatare, analitică), considerată „faţa internă” a întreprinderii.

Contabilitatea financiară ca ramură a contabilităţii, asigură obţinerea informaţiilor privind gestionarea patrimoniului, necesare factorilor interni de decizie ai entităţii economice, precum şi informaţiile privind rezultatele financiare necesare utilizatorilor externi, inclusiv statului.

Contabilitatea de gestiune (contabilitatea managerială) ca ramură a contabilităţii, are ca obiect evidenţa, calculul, analiza şi controlul costurilor şi rezultatelor analitice prin prisma specificităţii componentelor entităţii economice (secţii, ateliere, activităţi), consumatoare de resurse şi producătoare de efecte economice utile. Contabilitatea de gestiune oferă acele informaţii care privesc gestiunea internă a întreprinderii, criteriile după care aceasta îşi calculează costurile şi asigură măsurarea performanţelor interne, la nivel de sector de activitate, funcţie sau produs.

Contabilitatea de gestiune este o contabilitate internă care a fost creată pentru a furniza managerilor informaţiile necesare în vederea conducerii unei afaceri. Ea este necesară pentru controlul activităţii interne a entităţii şi în special pentru controlul procesului de producţie. Această contabilitate cercetează performanţa economică a organizaţiei prin intermediul costurilor

Utilizatorii informaţiilor furnizate de contabilitatea de gestiune sunt: conducerea întreprinderii, investitorii, creditorii, angajaţii firmei, şi nu în ultimul rând firmele concurente

Informaţiile contabilităţii manageriale constituie sursa cea mai importantă a conducerii în procesul decizional. Informaţiile manageriale oferă managerilor posibilitatea alegerea programelor optime şi fixarea unei anumite linii de politică economică

Metoda contabilităţii de gestiune pe care am ales să o analizez, şi anume metoda costurilor variabile (direct costing) oferă o varietate de utilizări atât pentru scopuri interne şi externe. Indicatorii furnizaţi de această metodă reprezintă un important instrument managerial în optimizarea rezultatului financiar şi economic al companiei.

1. METODA COSTURILOR VARIABILE (DIRECT-COSTING)

1.1 DESCRIEREA METODEI COSTURILOR VARIABILE (DIRECT COSTING)

Metoda direct-costing constă în imputarea asupra produselor numai a costurilor variabile fie directe, fie indirecte. Pentru a evita unele confuzii regretabile care conform denumirii ar putea să o identifice ca fiind metoda costurilor directe, denumirea a fost înlocuită cu cea de "metoda costurilor variabile" sau "metoda variabil costing".

Această metodă a costurilor variabile nu reţine pentru calculaţia costului pe produs decât costurile variabile directe şi indirecte.

Cheltuielile variabile se identifică şi se colectează direct pe purtătorii de cheltuieli, întrucât acestea cresc sau descresc în raport de mărimea sau micşorarea volumului producţiei sau desfacerii. Cheltuielile fixe sunt considerate cheltuieli de structură (ale perioadei), care se efectuează indiferent de volumul producţiei şi se vor atribui direct rezultatelor financiare ale întreprinderii

Preview document

Metoda Costurilor Variabile Direct - Costing - Pagina 1
Metoda Costurilor Variabile Direct - Costing - Pagina 2
Metoda Costurilor Variabile Direct - Costing - Pagina 3
Metoda Costurilor Variabile Direct - Costing - Pagina 4
Metoda Costurilor Variabile Direct - Costing - Pagina 5
Metoda Costurilor Variabile Direct - Costing - Pagina 6
Metoda Costurilor Variabile Direct - Costing - Pagina 7
Metoda Costurilor Variabile Direct - Costing - Pagina 8
Metoda Costurilor Variabile Direct - Costing - Pagina 9
Metoda Costurilor Variabile Direct - Costing - Pagina 10
Metoda Costurilor Variabile Direct - Costing - Pagina 11
Metoda Costurilor Variabile Direct - Costing - Pagina 12
Metoda Costurilor Variabile Direct - Costing - Pagina 13
Metoda Costurilor Variabile Direct - Costing - Pagina 14
Metoda Costurilor Variabile Direct - Costing - Pagina 15
Metoda Costurilor Variabile Direct - Costing - Pagina 16
Metoda Costurilor Variabile Direct - Costing - Pagina 17
Metoda Costurilor Variabile Direct - Costing - Pagina 18
Metoda Costurilor Variabile Direct - Costing - Pagina 19
Metoda Costurilor Variabile Direct - Costing - Pagina 20
Metoda Costurilor Variabile Direct - Costing - Pagina 21
Metoda Costurilor Variabile Direct - Costing - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Metoda Costurilor Variabile Direct - Costing.docx

Alții au mai descărcat și

Metoda Costurilor Specifice

CAPITOLUL I Consideraţii generale privind costurile 1.1. Costul – instrument de măsurare a consumului de resurse Costul, prin definiţie,...

Metode de Evidenta Analitica a Cheltuielilor de Productie si de Calculatie a Costurilor Partiale - Metoda Direct - Costing

INTRODUCERE “Aşa cum orice legendă conţine în parte un dram de adevăr, şi în istoria contabilităţii îşi poate găsi locul un strop de legendă.”...

Posibilitati de Utilizare a Contabilitatii de Gestiune la SC Carxyn SRL Suceava

INTRODUCERE Componentă de bază a sistemului informaţional economic, contabilitatea are rolul de a furniza informaţii în vederea luării deciziilor...

Metoda pe Comenzi

1.1. Obiectivele contabilitÎtii de gestiune - definitie, functii si rol În scopul furnizÎrii de informatii utile calculatiei costurilor s-a creat...

Metoda Direct-Costing - Studiu de Caz SC Mondo SRL

Date generale cu privire la SC Mondo SRL Firma S.C. Mondo S.R.L. a fost infiintata in 1993. Este o afacere de familie . Mihailescu Ion este...

Diagnosticarea Rentabilitatii Firmei

Etape de lucru seminar: (probleme selectate) 1. Analiza echilibrului financiar pe baza contului de profit si pierdere - se vor calcula mai întâi...

Calculu si Analiza Costurilor prn Metoda Direct Costing la SC Perla Covasnei SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A S.C. PERLA COVASNEI S.A. 1.1. Informatii generale, scurt istoric si obiectul de activitate Denumirea:...

Sistemul Contabil al Belgiei

INTRODUCERE Economia Belgiei a crescut constant în ultimii 10 ani, inclusiv şi Produsul Intern Brut. Inflaţia a fost ţinută sub control, Belgia...

Ai nevoie de altceva?