Metode de calculație a costurilor - studiu privind utilizarea metodei ABC

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 6100
Mărime: 81.20KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Anton Maria

Extras din document

Introducere

Progresele realizate în perfecţionarea producţiei au făcut să devină tot mai evidente aspectele de tradiţionalism şi conservatorism ce se mai manifestă în domeniul calculaţiei costurilor. Ca o reacţie la acestea, s-a căutat perfecţionarea continuă a procedeelor şi tehnicilor de calculaţie prin formularea unor de calculare adecvate studiului de perfecţionare a tehnologiei producţiei. Astfel au aparut o seamă de modele de calculare a costurilor, diferenţiate între ele prin procedeele şi tehnicile de calcul adoptate în cadrul fiecărui model. Varietatea şi numărul mare al acestor modele de calculare a costurilor cunoscute în literatura de specialitate şi în practica economică sub denumirea de metode de calculaţie au ridicat necesitatea clasificării lor în funcţie de anumite criterii de grupare.

În funcţie de apariţia lor în timp şi de formele lor evolutive, metodele de calculaţie a costurilor se pot încadra în două mari categorii şi anume:

- Metode clasice de calculaţie, cum sunt: metoda globală sau a calculaţiei simple, metoda pe faze, metoda pe comenzi, metoda coeficienţilor de echivalenţă şi procedeele de repartizare a chetuielilor indirecte;

- Metode moderne (evoluate) de calculaţie a costurilor şi anume: metoda costurilor bazate pe activităţi (ABC - activity based costing), metoda de calculaţie throughput (TA – throughput accounting), metoda costurilor retrocalculate (BFA – backflush accounting), metoda costurilor tinţă, metoda PERT cost, metoda THM, metoda standard cost, etc.

O entitate calculează costuri în următoarele scopuri:evaluarea stocurilor, susţinerea luării deciziilor şi controlul costurilor. Costurile, consumurile de resurse reprezintă o bază de date care, prin aplicarea unei metode de calcul, generează informaţii care susţin unul sau mai multe dintre obiectivele anterioare. Deoarece informaţia necesară atingerii unui obiectiv are caracteristici speciale, rareori o metodă poate produce informaţii care să poată fi utilizate în toate cele trei scopuri. Pentru susţinerea luării deciziilor, informaţia de tip cost trebuie să permită gestiunea proceselor interne, dialogul cu mediul, orientarea comportamentelor, traducerea strategiei. O metodă de calcul de cost care îndeplineşte aceste criterii este metoda costurilor pe activităţi (Activity Based Costing – ABC). Metoda a evoluat în timp, integrând din ce în ce mai mult principii moderne de management, însă, ca orice metodă de gestiune, nu este adecvată tuturor firmelor. Prima parte a articolului prezintă evoluţia metodei ABC, a doua parte arată valenţele strategice ale acesteia, iar partea finală analizează factorii de contingenţă.

Conceptele şi evoluţia metodei

Metoda ABC se cristalizează în anii 1980 prin mai multe direcţii: articole şi studii de caz propuse de Harvard Business School ; lucrările The Hidden Factory (Miller şi Vollmann, 1985), Relevance Lost (Johnson şi Kaplan, 1987) şi Cost Management for today’s Advanced Manufacturing (Berliner şi Brimson, 1987, la iniţiativa CAM-I ) (citaţi în Albu şi Albu, 2003). Totuşi, anii 1980 nu reprezintă apariţia metodei ABC, ci rafinarea şi divulgarea sa la scară largă, având în vedere că Heckert utilizează termenii de resurse şi activităţi încă din 1940 (LaLonde şi Ginter, 1999) şi că eforturile firmei General Electric de creştere a pertinenţei informaţiei de tip cost datează din anii 1960.

Dezvoltarea metodei în anii 1980 se datorează diversificării resurselor consumate, schimbărilor din activitatea de producţie, creşterii ponderii cheltuielilor indirecte şi accentului pus pe reducerea costului (LaLonde şi Ginter, 1999). ABC se dezvoltă pe fundalul mutării atenţiei de la factorii de producţie la resurse şi prin dezvoltarea „lanţului valorii” al lui M. Porter în care se regăseşte noţiunea de activitate.

O activitate este un ansamblu de sarcini elementare consumatoare de resurse. Punctul de plecare îl reprezintă deci resursele consumate pentru desfăşurarea activităţilor, iar costurile activităţii sunt repartizate obiectelor de cost, ajungându-se la o relaţie de tipul resurse – activităţi – obiecte de cost.

Pe lângă conceptele de activitate şi proces, cauzalitatea este cel de-al treilea element în logica ABC. Mai mulţi autori vorbesc despre o evoluţie în ceea ce priveşte utilizarea metodei ABC, putând fi surprinse patru etape:

Preview document

Metode de calculație a costurilor - studiu privind utilizarea metodei ABC - Pagina 1
Metode de calculație a costurilor - studiu privind utilizarea metodei ABC - Pagina 2
Metode de calculație a costurilor - studiu privind utilizarea metodei ABC - Pagina 3
Metode de calculație a costurilor - studiu privind utilizarea metodei ABC - Pagina 4
Metode de calculație a costurilor - studiu privind utilizarea metodei ABC - Pagina 5
Metode de calculație a costurilor - studiu privind utilizarea metodei ABC - Pagina 6
Metode de calculație a costurilor - studiu privind utilizarea metodei ABC - Pagina 7
Metode de calculație a costurilor - studiu privind utilizarea metodei ABC - Pagina 8
Metode de calculație a costurilor - studiu privind utilizarea metodei ABC - Pagina 9
Metode de calculație a costurilor - studiu privind utilizarea metodei ABC - Pagina 10
Metode de calculație a costurilor - studiu privind utilizarea metodei ABC - Pagina 11
Metode de calculație a costurilor - studiu privind utilizarea metodei ABC - Pagina 12
Metode de calculație a costurilor - studiu privind utilizarea metodei ABC - Pagina 13
Metode de calculație a costurilor - studiu privind utilizarea metodei ABC - Pagina 14
Metode de calculație a costurilor - studiu privind utilizarea metodei ABC - Pagina 15
Metode de calculație a costurilor - studiu privind utilizarea metodei ABC - Pagina 16
Metode de calculație a costurilor - studiu privind utilizarea metodei ABC - Pagina 17
Metode de calculație a costurilor - studiu privind utilizarea metodei ABC - Pagina 18
Metode de calculație a costurilor - studiu privind utilizarea metodei ABC - Pagina 19
Metode de calculație a costurilor - studiu privind utilizarea metodei ABC - Pagina 20
Metode de calculație a costurilor - studiu privind utilizarea metodei ABC - Pagina 21
Metode de calculație a costurilor - studiu privind utilizarea metodei ABC - Pagina 22
Metode de calculație a costurilor - studiu privind utilizarea metodei ABC - Pagina 23
Metode de calculație a costurilor - studiu privind utilizarea metodei ABC - Pagina 24
Metode de calculație a costurilor - studiu privind utilizarea metodei ABC - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Metode de Calculatie a Costurilor - Studiu Privind Utilizarea Metodei ABC.doc

Alții au mai descărcat și

Practică SC Nadin SRL Vaslui

Capitolul I. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C.NADIN S.R.L. VASLUI S.C.NADIN S.R.L. Vaslui . este o societate comercială cu capital privat, 100% român şi...

Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost

INTRODUCERE Contabilitatea este o ştiinţă constituită, deoarece operează cu un vocabular specific, dispune de o metodă proprie, de principii şi...

Tendințe Actuale în Contabilitatea Costurilor de Producție

INTRODUCERE Componentă de bază a sistemului informaţional economic, contabilitatea are rolul de a furniza informaţii în vederea luării deciziilor...

Metode și Tehnologii Moderne Destinate Măsurării Performanțelor Firmei

INTRODUCERE Înainte de a prezenta cele 40 de pagini care urmează, trebuie să fac unele observaţii. În primul rând această lucrare nu are o talie...

Managementul Costurilor Metodelor de Tip Total - Avantaje și Limite

CAPITOLUL 1 BAZELE MANAGEMENTULUI COSTURILOR 1.1. Definiţia managementului costurilor Întrucât noţiunea de management al costurilor cunoaşte o...

Metoda ABC

1. Metode de calculaţie a costurilor complete Metodologia de calcul a costurilor complete este construită pe baza obiectelor de calculaţie şi este...

Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii

Introducere Prin această lucrare mi-am propus să pun în evidenţă importanţa noilor tehnologii informaţionale în efectruare de analize...

Contabilitate managerială - SC Teraplast SA

Societatea comerciala Teraplast SA este situata în Cluj Napoca ,pe strada Romana ,nr 17 ,jud Cluj si este o persoana juridica româna,...

Te-ar putea interesa și

Considerații privind aplicarea metodei target-costing în cadrul companiei SC Elit Cugir SRL

1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND METODA TARGET-COSTING 1.1. Definirea metodelor de calculaţie a costurilor Metoda de calculaţie a costurilor...

Contabilitate managerială

l.l. Obiectul contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor Costul este expresia unui raport între forma bănească a cheltuielilor pe care...

Ai nevoie de altceva?