Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor

Proiect
8.5/10 (16 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 15011
Mărime: 142.71KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Roman Constantin
A fost prezentat in sesiunea din iunie 2006 la Universitatea ARTIFEX - Facultatea Finante-Contabilitate si sustinut cu comisie mixta - adica cu profesori din ASE. Nota lucrarii a fost 9,20.

Cuprins

CAP. 1 Considerente generale privind contabilitatea stocurilor la o societate comerciala .. 1

1.1. Contabilitatea stocurilor în Romania .. 1

1.2. Prezentarea generala a S.C. TELEMACH S.R.L. .. 6

CAP. 2 Organizarea contabilitatii stocurilor .. 9

2.1. Metode de organizare a stocurilor .. 9

2.1.1. Metoda inventarului permanent .. 11

2.1.2. Metoda inventarului intermitent .. 12

2.2. Contabilitatea stocurilor de materii prime si materiale consumabile .. 13

2.2.1. Operatiuni privind intrarile si iesirile de materiale consumabile în cazul utilizarii inventarului permanent .. 13

2.2.2. Operatiuni privind intrarile si iesirile de materiale consumabile în cazul utilizarii inventarului intermitent .. 15

2.3. Contabilitatea productiei în curs de executie .. 18

2.4. Contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor si a productiei în curs de executie .. 19

2.5. Contabilitatea de gestiune a productiei fabricate .. 21

CAP. 3 Controlul stocurilor .. 25

3.1. Tipuri de control al stocurilor .. 25

3.2. Controlul de gestiune si auditul intern .. 26

CAP. 4 Studiu aplicativ .. 29

4.1. Organizarea contabilitatii de materii prime si materiale consumabile .. 29

4.2. Indicatori de analiza a stocurilor la SC TELEMACH SRL .. 42

4.3. Sistemul informatic pentru gestiunea stocurilor de materiale .. 50

4.3.1. Proiectarea bazei informationale .. 50

Concluzii si propuneri .. 53

Anexe

Bibliografie

Extras din document

1.1. Contabilitatea stocurilor în România

In majoritatea întreprinderilor, contabilitatea nu înregistreaza zilnic miscarile stocurilor. Valorile ce figureaza în bilant sunt rezultatul unei duble operatii: numarare/cântarirea cantitatilor existente în stoc (inventarul fizic) si o evaluare a cantitatilor.

Contabilitatea stocurilor nu se ocupa decât cu aceasta a doua etapa. Astfel spus, ea „îsi doreste” sa precizeze care sunt cheltuielile luate în cont pentru calculul stocurilor si sa fixe¬ze regulile de evaluare, la încheierea exercitiului.

Regulile de întocmire a inventarului fizic deriva din principiile de contabilizare a ve¬niturilor si cheltuielilor.

Câmpul de aplicare

In câmpul de aplicare al normei sunt cuprinse alte stocuri decât:

a) lucrarile în curs generate de contractele de constructii, inclusiv contractele direct conexe de furnizare de servicii;

b) instrumentele financiare;

c) stocurile de produse agricole si forestiere si de minereuri, la producatori, în masura în care, conform practicilor bine precizate în anumite sectoare, ele sunt evaluate la valoarea neta de realizare.

In anumite stadii ale productiei, stocurile vizate mai sus sunt evaluate la valoarea neta de realizat.

Valoarea neta de realizare este pretul de vânzare estimat în cursul normal al activitatii, din care sunt deduse costurile estimate pentru terminarea bunului în cauza si costu¬rile estimate necesare pentru a realiza vânzarea .

Regula privind evaluarea stocurilor este urmatoarea: stocurile trebuie sa fie evaluate ia cea mai mica valoare dintre cost si valoarea neta de realizare,

Costul stocurilor

Costul stocurilor trebuie sa cuprinda toate costurile de achizitie, costurile de transfor¬mare si alte costuri angajate pentru a aduce în locul si în starea în care ele se gasesc.

a) Costurile de achizitie

Costul de cumparare cuprinde:

- pretul de cumparare;

- taxele vamale si alte taxe (altele decât taxele recuperabile ulterior de întreprin¬dere de la administratia fiscala);

- cheltuieli de transport, de manipulare si alte costuri direct imputabile achizitiei de marfuri, materiale si servicii (transport).

Cum TVA este în mod normal recuperabila, cea mai parte dintre stocuri sunt evaluate „în afara taxelor”. Stocurile întreprinderii pentru care TVA nu este deductibila sunt evaluate incluzând în cost TVA.

b) Costurile de transformare

Costurile de transformare cuprind:

- cheltuielile legate direct de unitatile produse, precum manopera directa;

- o cota-parte din cheltuielile indirecte de productie, fixe si variabile, ocazionate de transformarea materiilor prime în produse finite.

IASC insista asupra distinctiei între cheltuielile fixe si cete variabile. Pri¬mele ramân relativ constante, indiferent care este volumul productiei; este vorba, în mod esential, de amortizari si de cheltuieli de mentinere (întretinere) a cladirilor si instalatiilor de productie. Celelalte variaza în functie de volumul productiei, ca de exemplu consumurile di¬recte de materiale si de manopera.

Obligatia de a include o cota-parte din cheltuielile indirecte de productie interzice, în principiu, limitarea valorii stocurilor numai la costurile directe sau variabile. Ca atare, între¬prinderile a caror contabilitate de gestiune se bazeaza pe calculul costurilor partiale, nu pot, în mod normal, sa utilizeze aceste costuri pentru evaluarea stocurilor în bilant.

c) Alte costuri

Celelalte costuri nu trebuie incluse în costul stocurilor decât în masura în care ele sunt angajate pentru a aduce stocurile la locul si în starea în care ele se gasesc. De exemplu, poate sa fie adecvat sa se includa în costul stocurilor alte cheltuieli generale decât cele de productie sau costurile de conceptie aferente unor produse destinate unor clienti speciali.

In „Stocuri” se regasesc exemple de costuri excluse din costul stocurilor si contabili¬zate la cheltuielile exercitiului în cursul caruia acestea sunt angajate:

- marimile anormale de deseuri de fabricatie, de manopera sau de alte costuri de productie;

- costurile de stocaj, exceptând situatia când aceste costuri sunt necesare procesului de productie, în mod prealabil, la o noua etapa de productie;

- cheltuielile generale administrative care nu contribuie la aducerea stocurilor în locul si în starea în care ele se gasesc;

- cheltuielile de comercializare.

In circumstante limitate, costurile împrumuturilor sunt incluse în costurile stocurilor. Aceste circumstante sunt identificate în cealalta metoda autorizata a IAS 23 „Costurile îndatorarii”.

Preview document

Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 1
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 2
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 3
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 4
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 5
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 6
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 7
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 8
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 9
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 10
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 11
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 12
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 13
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 14
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 15
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 16
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 17
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 18
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 19
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 20
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 21
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 22
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 23
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 24
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 25
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 26
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 27
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 28
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 29
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 30
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 31
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 32
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 33
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 34
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 35
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 36
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 37
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 38
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 39
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 40
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 41
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 42
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 43
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 44
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 45
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 46
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 47
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 48
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 49
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 50
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 51
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 52
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 53
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 54
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 55
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 56
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 57
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 58
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 59
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Metode si Tehmici.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea Contabilității Stocurilor

La 10 octombrie 1991 dupa parcurgerea etapelor si obtinerea tuturor documentelor necesare privind societatile comerciale, s-a organizat si îsi...

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje

INTRODUCERE Consider contabilitatea stocurilor şi a ambalajelor ca fiind o activitate importantă în cadrul unei societăţi comerciale care...

Contabilitatea Stocurilor la Firma SC Grand Garage Auto SRL

Introducere Reglementările contabile care formează sistemul contabil al agenţilor economici sunt alcătuite din: a.Legea Contabilităţii nr.82/1991...

Contabilitatea Operațiilor privind Stocurile de Produse

ARGUMENT Rolul contabilitatii este acela de a conduce activitatea întreprinderii, de a o orienta spre o eficienţă cât mai mare, dar şi de a...

Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL

CAPITOLUL 1 ARIA DE APLICABILITATE ŞI AUTORITATEA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT STATUTAR 1.1. Auditul statutar ca domeniu de cercetare a...

Proiecte Economice - Monografia unei Societati

1. PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE AEROSTAR S.A. BACAU 1.1. SEDIUL, STATUTUL SOCIETATII SI OBIECTUL DE ACTIVITATE SOCIETATEA COMERCIALA...

Contabilitatea Stocurilor la S.C. Succes România S.R.L.

ARGUMENT Tema proiectului aleasa de mine este “Contabilitatea stocurilor si productiei in curs de executie”.Aceasta pentru mine reprezinta o tema...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Ai nevoie de altceva?