Metodele Contabilitatii Consolidate

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 2393
Mărime: 38.51KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

1. Introducere pg. 3

2. Aspecte teoretice pg. 4

2.1. Metoda integrarii globale pg. 4

2.2. Metoda integrarii proportionale pg. 5

2.3. Metoda punerii in echivalenta pg. 6

3. Aspecte practice pg. 7

3.1. Metoda integrarii globale pg. 8

3.2. Metoda integrarii proportionale pg. 10

3.3. Metoda punerii in echivalenta pg. 12

4. Concluzii pg. 14

Extras din document

1. Introducere

Obiectivul acestui proiect este de a intelege mai bine metodele de consolidare, atat partea teoretica cat si partea practica si sa vedem care metoda este mai eficienta si mai utila.

In practica se cunosc trei metode de consolidare a conturilor, in functie de controlul exercitat de catre societatea consolidata asupra societatilor consolidate, in functie de legaturile existente intre societati:

- Integrarea globala

- Integrarea proportional

- Punerea in echivalenta.

Astfel:

- Daca o societate se afla sub control exclusiv al societatii consolidate se va folosi metoda integrarii globale.

- Daca o societate se afla sub control comun al societatii multigrup se va folosi metoda integrarii proportionale.

- Daca societatea consolidata se afla sub influenta notabila a societatii consolidate se va utilize metoda punerii in echivalenta.

Directiva a VII-a europeana prezinta in mod special integrarea globala, insa in acelasi timp si utilizarea celorlalte doua metode.

2. Aspecte teoretice

2.1 . Metoda integrarii globale

În cazul în care o societate este supusă unui control exclusiv de către societatea dominantă, deci politica sa financiară şi operaţională este dirijată de către o altă societate care obţine din aceasta anumite avantaje pentru consolidarea conturilor, se va utilize metoda integrării globale. Controlul exclusiv rezultă din deţinerea directă sau indirectă a majorităţii drepturilor de vot, adică peste 50 %, dar controlul exclusiv poate rezulta în aceeaşi măsură şi dintr-un contract sau dintr-o clauză statutară atunci când este vorba de controlul exclusive de fapt.

Întocmirea bilanţului consolidat presupune parcurgerea următoarelor etape:

1.cumularea elementelor din bilanţurile societăţilor consolidantă şi consolidate;

2.eliminarea operaţiilor şi conturilor reciproce atunci când acestea există;

3.repartizarea capitalurilor proprii şi a rezultatului societăţii consolidate, în funcţiede procentul de interes, între societatea consolidantă şi celelalte societăţi care deţin titluri de participare în filială, dar nu fac parte din grup, denumite interese minoritare;

4. eliminarea titlurilor de participare detinute de societatea consolidate,reducând cu aceeaşi sumă capitalurile proprii consolidate;

5.întocmirea bilanţului consolidat.

În bilanţul consolidat, în partea de pasiv vor apare elemente bilanţiere noi:

• rezerve consolidate formate din rezervele societăţii consolidante şi cota partedin rezervele acumulate de societatea supusă integrării ce revin grupului din momentul încare societatea a intrat în perimetrul de consolidare, proporţional cu procentul de interes algrupului în filială;

• rezultat consolidat format din rezultatul societăţii consolidante şi cota parte dinrezultatul filialei aferentă intereselor grupului;

• interese minoritare ce reprezintă cota parte din capitalul social şi celelalte elemente de capitaluri proprii (rezerve, rezultat, etc.) ale filialei şi care revine acţionarilor din afara grupului (acţionarilor minoritari);

•datorii consolidate formate din datoriile societatii consolidante si datoriile societatii consolidate.

Întocmirea contului de rezultate consolidat presupune:

1. cumularea elementelor contului de rezultate ale societatii consolidate cu cele ale societatilor filiale

2. eliminarea operaţiilor reciproce, atunci când există;

3. întocmirea contului de rezultate consolidate

În contul de rezultate consolidat după aplicarea metodei integrării globale va apare un element nou denumit rezultat interese minoritare ce reflectă cota parte din rezultatul filialei ce revine intereselor minoritare.

2.2. Metoda integrarii proportionale

Dacă controlul exercitat de societatea dominantă asupra unei societăţi din cadrul grupului este împărţit cu un număr limitat de alţi asociaţi sau acţionari care nu pot lua decizii privind activitatea societăţii controlate decât pe baza unui acord unanim, atunci se exercită un control concomitent. Pentru a cuprinde in ansamblul de consolidate o societate care este supusa unui control concomitent se utilizează metoda integrării proporţionale.

Preview document

Metodele Contabilitatii Consolidate - Pagina 1
Metodele Contabilitatii Consolidate - Pagina 2
Metodele Contabilitatii Consolidate - Pagina 3
Metodele Contabilitatii Consolidate - Pagina 4
Metodele Contabilitatii Consolidate - Pagina 5
Metodele Contabilitatii Consolidate - Pagina 6
Metodele Contabilitatii Consolidate - Pagina 7
Metodele Contabilitatii Consolidate - Pagina 8
Metodele Contabilitatii Consolidate - Pagina 9
Metodele Contabilitatii Consolidate - Pagina 10
Metodele Contabilitatii Consolidate - Pagina 11
Metodele Contabilitatii Consolidate - Pagina 12
Metodele Contabilitatii Consolidate - Pagina 13
Metodele Contabilitatii Consolidate - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Metodele Contabilitatii Consolidate.docx

Alții au mai descărcat și

Planificarea Misiunii de Audit Intern - Entitati Economice la SC Moldova SA

CAPITOLUL 1 AUDITUL INTERN – CONCEPT Așa cum este definit de Institutul Internațional al Auditorilor Interni, auditul intern este o funcție...

Contabilitate Prestari Servicii - SC Oxinav Construct SRL

S.C. OXINAV CONSTRUCT S.R.L. a fost inregistrata in data 26 May 2006 la Oficiul Registrului Comertului Brăila cu nr. de inmatriculare J09/446/2006....

Aspecte Teoretice și Practice privind Elaborarea Conturilor Consolidate la Grupurile de Societăți

1. Consideratii istorice privind contabilitatea grupurilor de societati si necesitatea aparitiei conturilor consolidate Pentru evidentierea...

Contabilitatea de Gestiune

INTRODUCERE Contabiliatea, ca sistem, este rezultatul unui lung proces istoric în decursul căruia s-a transformat dintr-o simplă tehnica de...

Raport de Expertiză Contabilă

Capitolul 1: Conceptul de expertizã contabilã 1.1 Noţiuni generale privind expertiza contabilã Expertiza contabilă este activitatea efectuată de...

Reglementari Privind Consolidarea Conturilor in Romania - Trecut, Prezent si Perspective

Capitolul I DIMENSIUNI INTERNAŢIONALE ÎN REGLEMENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE CONSOLIDATE În prezent, pe plan mondial, normele contabile de...

Situații Financiare Consolidate

Introducere În viaţa economică a diferitelor ţări se intâlnesc atât agenţi economici care işi desfăşoara activitatea ca entităţi juridice...

Proiect Contabilitate Consolidata

CAPITOLUL I: CONTABILITATEA FUZIUNII Fuziunea este operaţiunea prin care două sau mai multe societăţi hotărăsc separat să se unească în vederea...

Ai nevoie de altceva?