Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 14570
Mărime: 69.34KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Extras din document

Planificarea misiunii de audit

Planul de audit intern se întocmeste de catre compartimentul de audit public intern. Selectarea misiunilor de audit public intern se face în functie de urmatoarele elemente de fundamentare:

a) Evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, activitati, programe/proiecte sau operatiuni;

b) Criteriile semnal/sugestiile conducatorului entitatii publice, respectiv: deficiente constatate anterior în rapoartele de audit public intern; deficiente constatate în procesele-verbale încheiate în urma inspectiilor; deficiente consemnate în rapoartele Curtii de Conturi; alte informatii si indicii referitoare la disfunctionalitati sau abateri; aprecieri ale unor specialisti, experti etc. cu privire la structura si dinamica unor riscuri interne sau de sistem; analiza unor trenduri pe termen lung privind unele aspecte ale functionalitatii sistemului; evaluarea impactului unor modificari petrecute în mediul în care evolueaza sistemul auditat;

c) Temele defalcate din planul anual al UCAAPI. Conducatorii entitatilor publice sunt obligati sa ia toate masurile organizatorice pentru ca tematicile ordonate de UCAAPI sa fie introduse în planul anual de audit public intern al entitatii, realizate în bune conditii si raportate în termenul fixat;

d) Numarul entitatilor publice subordonate;

e) Respectarea periodicitatii în auditare, cel putin o data la 3 ani;

f) Tipurile de audit convenabile pentru fiecare entitate publica subordonata;

g) Recomandarile Curtii de Conturi.

Proiectul planului de audit public intern este întocmit pâna la data de 30 noiembrie a anului precedent anului pentru care se elaboreaza.

Conducatorul entitatii publice aproba proiectul planului anual de audit public intern pâna la 20 decembrie a anului precedent. Planul anual de audit public intern reprezinta un document oficial. El este pastrat în arhiva institutiei publice împreuna cu referatul de justificare în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale.

Proiectul planului anual de audit public intern este însotit de un referat de justificare a modului în care sunt selectate misiunile de audit cuprinse în plan. Referatul de justificare trebuie sa cuprinda pentru fiecare misiune de audit public intern, rezultatele analizei riscului asociat (anexa la referatul de justificare), criteriile semnal si alte elemente de fundamentale, care au fost avute în vedere la selectarea misiunii respective.

Planul de audit public intern are urmatoarea structura:

- scopul actiunii de auditare;

- obiectivele actiunii de auditare;

- identificarea/descrierea activitatii/operatiunii supuse auditului public intern;

- identificarea/descrierea entitatii/entitatilor publice sau a structurilor organizatorice la care se va desfasura actiunea de auditare;

- durata actiunii de auditare;

- perioada supusa auditarii;

- numarul de auditori proprii antrenati în actiunea de auditare;

- precizarea elementelor ce presupun utilizarea unor cunostinte de specialitate, precum si a numarului de specialisti cu care urmeaza sa se încheie contracte externe de servicii de expertiza/consultanta (daca este cazul);

- numarul de auditori care urmeaza sa fie atrasi în actiunile de audit public intern în cadrul structurilor descentralizate.

Actualizarea planului de audit public intern se face în functie de:

- modificarile legislative sau organizatorice, care schimba gradul de semnificatie a auditarii anumitor operatiuni, activitati sau actiuni ale sistemului;

- solicitarile UCAAPI / entitatea ierarhic imediat superioara de a introduce / înlocui / elimina unele misiuni din planul de audit public intern.

Actualizarea planului de audit public intern se realizeaza prin întocmirea unui Referat de modificare a planului de audit public intern, aprobat de conducatorul entitatii publice.

seful compartimentului de audit public intern este responsabil pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de audit public intern si trebuie sa asigure resursele necesare îndeplinirii planului de audit public intern în mod eficient

Pentru stabilirea misiunii de audit intern ce urmeaza a se desfasura se analizeaza planul anual al compartimentului de audit public intern, unde pentru fiecare misiune sunt prezentate urmatoarele elemente: domeniul auditat, obiectivele, activitatile care urmeaza sa fie evaluate pentru identificarea riscurilor asociate, perioada supusa auditului, timpul afectat pentru realizarea misiunii si numarul de auditori.

În practica, în mod optional, se poate întocmi o informare-cadru privind misiunea de audit intern care urmeaza a se desfasura, cu scopul de a informa propria conducere despre perioada în care se va derula misiunea, obiectivele si auditorii interni implicati si obtinerea aprobarii acesteia pentru începerea misiunii.

Preview document

Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 1
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 2
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 3
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 4
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 5
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 6
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 7
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 8
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 9
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 10
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 11
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 12
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 13
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 14
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 15
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 16
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 17
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 18
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 19
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 20
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 21
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 22
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 23
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 24
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 25
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 26
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 27
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 28
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 29
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 30
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 31
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 32
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 33
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 34
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 35
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 36
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 37
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 38
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 39
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 40
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 41
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 42
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 43
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 44
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 45
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 46
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 47
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 48
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 49
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 50
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 51
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 52
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 53
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 54
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 55
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 56
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 57
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 58
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 59
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 60
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 61
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 62
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 63
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 64
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 65
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 66
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 67
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 68
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 69
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 70
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 71
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 72
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 73
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 74
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 75
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 76
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 77
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 78
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 79
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 80
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 81
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 82
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 83
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 84
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 85
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 86
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 87
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 88
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 89
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 90
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 91
Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit - Pagina 92

Conținut arhivă zip

  • Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit.doc

Te-ar putea interesa și

Controlul, evaluarea și auditul grupurilor multinaționale

CAPITOLUL I GRUPURILE DE SOCIETĂŢII, ENTITATE DISTINCTĂ ÎN MEDIUL ECONOMIC 1.1.Apariţia grupului de societăţi: o nouă treaptă în evoluţia...

Audit Bancar

Capitolul 1 Notiunea de audit, caracateristicile si obiectivele auditului bancar 1.1. CONSIDERAŢII ETIMOLOGICE SI CONTEXTUL APARIŢIEI ŞI EVOLUŢIEI...

Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X

Procedura - P01: Ordinul de serviciu Primăria X (Entitate Publică) Compartimentul Audit Public Intern Nr. 3449 / 31.01.2016 ORDIN DE SERVICIU...

Misiune de Audit Intern - Spital

SPITALUL DE BOLI CRONICE SOLCA Spitalul de Boli Cronice Solca este situat in localitatea Solca, strada Republicii Nr. 14, Judeţul Suceava....

Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern

MISIUNEA DE AUDIT INTERN AL SALARIILOR Istoricul apariției auditului intern Auditul a fost cunoscut la începuturile secolului al XVIII-lea, fără...

Audit public intern - pregătirea misiunii de audit public intern

INTRODUCERE Auditul public intern – reprezintă o activitate funcţională independentă şi obiectivă care dă asigurări şi consiliere conducerii...

Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit Intern și Valorificarea Rezultatelor

METODOLOGIA DE DERULARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN SI VALORIFICAREA REZULTATELOR Desfasurarea misiunii de audit impune parcurgerea urmatoarelor...

Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit Intern

Etape : 1. Pregătirea misiunii de audit intern 2. Intervenţia la faţa locului 3. Raportul de audit intern 4. Urmărirea recomandărilor În...

Ai nevoie de altceva?