Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 6124
Mărime: 55.23KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Florin Boghean
Universitatea “Ştefan cel Mare”, Suceava Facultatea Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică Specializarea Audit și Guvernanță Corporativă

Extras din document

MISIUNEA DE AUDIT INTERN AL SALARIILOR

Istoricul apariției auditului intern

Auditul a fost cunoscut la începuturile secolului al XVIII-lea, fără a fi precizată data exactă sau localizarea geografică într-un stat.

Istoria economică delimitează mai multe etape ale auditului, diferențiate în funcție de categoria socială care ordonă auditului, numiți ordonatori de audit, în funcţie de auditori și de obiectivele auditului. Până la începutul secolului al XVIII- lea, auditul era ordonat de regi, împărați, biserică și stat cu un singur obiectiv: cel de pedepsire a hoților pentru fraudă și prevenirea unor astfel de fapte cu scopul de a proteja patrimoniul propriu al acelei entități. Auditorii erau numiți din rândul preoților și primeau calitățile morale ale acestora.

În România, introducerea auditului intern este de dată relativ recentă și se încadrează în efortul general de modernizare a mangementului financiar, atât în sectorul privat, cât și în cel public.

Întreprinderile au început să-și organizeze propriile compartimente de audit intern, în special pentru reducerea cheltuielilor, prin preluarea efectuării lucrărilor pregătitoare din interiorul entității, iar pentru realizarea activității de certificare au apelat în continuare la cabinete de audit extern, care aveau dreptul la o supervizare a activității întreprinderilor. Pentru a se distinge între auditorii cabinetelor de audit extern și cei ai organizației supuse auditului, primii au fost numiți auditori externi, iar cei din urmă au fost numiți auditori interni, deoarece făceau parte din întreprindere.

Aceste schimbări au fost benefice, deoarece auditorii externi nu își mai încep activitatea de la zero și pornesc de la rapoartele auditorilor interni, la care se adaugă noi constatări rezultate prin aplicarea procedurilor specifice și apoi efectuează certificarea conturilor organizației auditate.

Definirea conceptului de audit intern

Funcția de audit intern a cunoscut transformări succesive până la stabilizarea definirii conceptului. Aceste abordări progresive au scos în evidență o serie de elemente, care trebuie reținute pentru conturarea cadrului în care se înscrie auditul intern.

Din analiza evoluției funcției auditului intern până în prezent putem aprecia următoarele elemente de implicare în viața entității auditate:

- consilierea acordată managerului;

- ajutorul acordat salariaților fără a-i judeca;

- independența și obiectivitatea totală a auditorilor.

Organizarea funcției de audit intern în cadrul entităților impune luarea în considerație a următoarelor trăsături:

- universalitatea;

- independența;

- periodicitatea.

Planificarea misiunii de audit

Planul de audit intern se întocmește de către compartimentul de audit public intern. Selectarea misiunilor de audit public intern se face în funcție de următoarele elemente de fundamentare:

a) Evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, activități, programe sau operațiuni;

b) Criteriile semnal/sugestiile conducătorului entității publice, respective: deficiențe constatate anterior în rapoartele de audit public intern; deficiențe constatate în procesele-verbale încheiate în urma inspecțiilor; aprecieri ale unor specialiști, experti cu privire la structura și dinamica unor riscuri interne sau de sistem; analiza unor trenduri pe termen lung privind unele aspecte ale funcționalității sistemului;

c) Temele defalcate din planul annual al UCAAPI. Conducătorii entităţilor publice sunt obligaţi să ia toate măsurile organizatorice pentru ca tematicile ordonate de UCAAPI să fie introduse în planul anual de audit public intern al entităţii, realizate în bune condiţii şi raportate în termenul fixat;

d) Numărul entităţii publice subordonate;

e) Respectarea periodicităţii în auditare, cel puţin o dată la 3 ani;

f) Recomandările Curţii de Conturi.

Bibliografie

1. Boulescu Mircea, Barnea Corneliu "Control financiar intern si audit intern la entitatile publice", Editura Economica, Bucuresti 2004

2. Boulescu Mircea, Ghita Marcel, Mares Valerica "Control fiscal si auditul financiar", Editura CECCAR, Bucuresti 2003

3. Brezeanu Petre "Audit si control financiar", Editura ASE, Bcuresti 2001

Preview document

Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern - Pagina 1
Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern - Pagina 2
Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern - Pagina 3
Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern - Pagina 4
Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern - Pagina 5
Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern - Pagina 6
Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern - Pagina 7
Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern - Pagina 8
Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern - Pagina 9
Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern - Pagina 10
Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern - Pagina 11
Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern - Pagina 12
Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern - Pagina 13
Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern - Pagina 14
Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern - Pagina 15
Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern - Pagina 16
Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern - Pagina 17
Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern - Pagina 18
Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern - Pagina 19
Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern - Pagina 20
Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern - Pagina 21
Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern - Pagina 22
Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern - Pagina 23
Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern - Pagina 24
Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern - Pagina 25
Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern - Pagina 26
Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern - Pagina 27
Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern - Pagina 28
Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern - Pagina 29
Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern - Pagina 30
Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern - Pagina 31
Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern - Pagina 32
Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern - Pagina 33
Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern - Pagina 34
Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern - Pagina 35
Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern - Pagina 36
Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern - Pagina 37
Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern - Pagina 38
Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern - Pagina 39
Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern - Pagina 40
Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern.doc

Alții au mai descărcat și

Misiune de Audit

INTRODUCERE Auditul intern, axat la începuturile sale pe probleme contabile, a devenit astăzi un instrument puternic de depistare a principalelor...

Audit Intern - Audit Extern - Guvernanta Corporatista

I. Auditul intern 1. Studiu asupra tendintelor in Auditul Intern: - 62% dintre companii folosesc conceptul de Outsourcing in diverse forme...

Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor

Primăria Municipiului Suceava Primăria Municipiului Suceava este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii administraţiei publice...

Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul

INTRODUCERE Managementul este o meserie, adică o activitate, o practică ce presupune un ansamblu de tehnici, de priceperi şi un sistem de relaţii;...

Audit Intern

CAPITOLUL I NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL INTERN 1.1 Conceptul privind auditul intern Auditul reprezintă examinarea de către o persoană...

Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL

1. Pregătirea misiunii de audit intern Pregătirea misiunii de audit public intern consta în: Întocmirea şi aprobarea ordinului de serviciu; -...

Scandaluri Financiare

Introducere Exista o vorba care spune: Sa nu întrebi niciodată un milionar cum a făcut primul milion de dolari… Oare de unde această vorbă?Să vină...

Tehnici de Verificare în Auditul Intern

INTRODUCERE Pregătirea şi formularea deciziilor manageriale privind îmbunătăţirea continuă a rezultatelor impun nevoia cunoaşterii stadiului de...

Ai nevoie de altceva?