Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL

Proiect
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 10040
Mărime: 382.39KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector univ. Dr. ec. Slusariuc Gabriela Corina
UNIVERSITATEA PETROŞANI FACULTATEA DE ŞTIINŢE SPECIALIZAREA: SISTEME INFORMATICE DE GESTIUNE

Cuprins

1. Pregătirea misiunii de audit intern

2. Declaraţia de independenţa

3. Notificarea privind declanşarea misiunii de audit public intern

4. Colectarea şi prelucrarea informaţiilor

5. Identificarea obiectelor auditabile

6. Analiza riscurilor

7. Tehnici de audit public intern

8. Dosarele de audit public intern

9. Transmiterea rezultatelor. Şedinţa de închidere a intervenţiei la faţa locului

10. Elaborarea proiectului de raport de audit public intern (raport intermediar)

11. Procedura privind elaborarea proiectului de raport de audit public intern

12. Transmiterea proiectului de audit public intern la structura auditata

13. Reuniunea de conciliere

14. Raportul de audit public intern final

15. Supervizarea misiunii de audit public intern

16. Difuzarea raportului de audit public intern

17. Studiu de caz: S. C. Telsim SRL

18. Concluzii şi recomandări

Extras din document

1. Pregătirea misiunii de audit intern

Pregătirea misiunii de audit public intern consta în:

Întocmirea şi aprobarea ordinului de serviciu;

- Declararea independenţei auditorilor interni;

- Notificarea privind declanşarea misiunii de audit public intern;

- Colectarea şi prelucrarea informaţiilor;

- Identificarea obiectivelor auditabile.

Ordinul de serviciu:

Ordinul de serviciu este un mandat acordat de către o autoritate calificată în vederea începerii unei misiuni.

Ordinul de serviciu pentru desfăşurarea activităţii de către auditorii interni în realizarea misiunilor de audit:

- Se emite de şeful compartimentului de audit public intern, pe baza planului de audit public intern aprobat de conducătorul entităţii publice;

- Reprezintă mandatul de intervenţie dat de către compartimentul de audit public intern;

Repartizează sarcinile de serviciu auditorilor interni, aşa încât să poată demara misiunea de audit public intern ;

- Prevede în mod explicit: scopul, obiectivele, tipul de audit public intern, durata auditului public intern, nominalizarea echipei de auditare.

Procedura:

- Şeful compartimentului de audit public intern: repartizează sarcinile de serviciu pe fiecare auditor în parte;

- Întocmeşte ordinul de serviciu pe baza planului anual de audit public intern;

- Personalul de secretariat: aloca un număr Ordinului de serviciu; asigură copii ale Ordinului de serviciu fiecărui membru al echipei de audit;

- Auditorii iau la cunoştinţă de Ordinul de serviciu şi de sarcinile repartizate.

2 Declaraţia de independenţă:

Auditorii de audit public intern nu trebuie să fie supuşi imixtiunilor externe începând de la stabilirea obiectivelor auditabile, realizarea efectivă a lucrărilor până la comunicarea rezultatelor acestuia.

Auditorii interni aleşi pentru realizarea unei misiuni de audit public intern întocmesc o declaraţie de independentă, cu scopul de a demonstra independenţa faţă de entitatea auditată.

Pentru desemnarea auditorilor interni în vederea efectuării misiunii de audit public intern se verifică incompatibilităţile personale. Un auditor nu este desemnat acolo unde există incompatibilităţi personale, decât dacă repartizarea lui este necesară şi pe baza unei justificări din partea conducătorului Compartimentului de audit public intern. Dacă în timpul efectuării misiunii de audit public intern apare o incompatibilitate, reală sau presupusa, auditorii au obligaţia să informeze de urgenţă conducerea.

Procedura

A) auditorii completează declaraţia de independentă;

B) şeful compartimentului de audit public intern verifica declaraţia de independentă; identifică incompatibilitatea semnalată de către auditori şi stabileşte modalitatea în care aceasta poate fi atenuată; aprobă declaraţia de independentă;

C) auditorii: îndosariază declaraţia de independentă în dosarul de audit, informează de urgenţă conducerea dacă în timpul misiunii apare o incompatibilitate reală sau presupusa.

3. Notificarea privind declanşarea misiunii de audit public intern

Compartimentul de audit public intern notifica entitate/structură care va fi auditata, cu 15 zile înainte de declanşarea misiunii de audit public intern, despre scopul, principalele obiective şi durata acestuia. În notificare se precizează, de asemenea, tematica de detaliu, precum şi faptul că pe parcursul misiunii vor avea loc intervenţii la faţa locului al căror program se va stabili ulterior, de comun acord.

4. Colectarea şi prelucrarea informaţiilor.

A. Accesul auditorilor interni la informaţii şi documente.

Auditorii interni au acces la toate datele şi informaţiile utile şi probante, inclusiv la cele existente în format electronic, pe care le considera relevante pentru scopul şi obiectivele misiunii de audit public intern precizate în ordinal de serviciu. Personalul de conducere şi de execuţie din structura auditata are obligaţia să ofere documentele şi informaţiile solicitate, în termenele stabilite, precum şi sprijinul necesar desfăşurării în bune condiţii a auditului public intern.

B.Colectarea informaţiilor.

Colectarea este, în fapt, pregătirea informaţiilor în vederea efectuării analizei de risc şi pentru identificarea informaţiilor necesare, fiabile, pertinente şi utile pentru a atinge obiectivele misiunii de audit public intern.

C.Prelucrarea informaţiilor

Prelucrarea informaţiilor consta în analiza:

Entităţii auditate şi activităţii sale: organigrama, regulamente de funcţionare, fise ale posturilor, circuitul documentelor;

Preview document

Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 1
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 2
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 3
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 4
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 5
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 6
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 7
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 8
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 9
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 10
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 11
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 12
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 13
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 14
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 15
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 16
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 17
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 18
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 19
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 20
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 21
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 22
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 23
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 24
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 25
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 26
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 27
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 28
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 29
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 30
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 31
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 32
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 33
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 34
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 35
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 36
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 37
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 38
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 39
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 40
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 41
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 42
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 43
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 44
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 45
Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava

INTRODUCERE Economia românească parcurge, începând cu anul 1990, o etapă de transformări profunde, atât la nivel structural cât şi la nivel...

Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit

Introducere Scopul lucrării este acela de a scoate în evidenţă principalele diferenţe între auditul intern şi auditul intren, precum şi...

Misiune de Audit

INTRODUCERE Auditul intern, axat la începuturile sale pe probleme contabile, a devenit astăzi un instrument puternic de depistare a principalelor...

Misiunea de Audit Intern la SC Marinex SRL

PREZENTARE GENERALĂ INTRODUCERE Sub aspectul concepției şi accepțiunii sale generale, AUDITUL se tratează ca o manifestare de control al...

Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor

Primăria Municipiului Suceava Primăria Municipiului Suceava este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii administraţiei publice...

Planificarea Misiunii de Audit Intern

Capitolul I - Audit intern 1.1. Scurt istoric al auditului intern „Auditul, înseamnă examinarea de către o persoana competentă si independentă a...

Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul

INTRODUCERE Managementul este o meserie, adică o activitate, o practică ce presupune un ansamblu de tehnici, de priceperi şi un sistem de relaţii;...

Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA

Introducere Lucrarea aduce în prim plan importanța auditului intern în cadrul unei entități. Activitatea umană a fost supusă controlului, sub...

Ai nevoie de altceva?