Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL

Imagine preview
(9/10 din 4 voturi)

Acest proiect trateaza Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 46 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lector univ. Dr. ec. Slusariuc Gabriela Corina

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1. Pregătirea misiunii de audit intern
2. Declaraţia de independenţa
3. Notificarea privind declanşarea misiunii de audit public intern
4. Colectarea şi prelucrarea informaţiilor
5. Identificarea obiectelor auditabile
6. Analiza riscurilor
7. Tehnici de audit public intern
8. Dosarele de audit public intern
9. Transmiterea rezultatelor. Şedinţa de închidere a intervenţiei la faţa locului
10. Elaborarea proiectului de raport de audit public intern (raport intermediar)
11. Procedura privind elaborarea proiectului de raport de audit public intern
12. Transmiterea proiectului de audit public intern la structura auditata
13. Reuniunea de conciliere
14. Raportul de audit public intern final
15. Supervizarea misiunii de audit public intern
16. Difuzarea raportului de audit public intern
17. Studiu de caz: S. C. Telsim SRL
18. Concluzii şi recomandări

Extras din document

1. Pregătirea misiunii de audit intern

Pregătirea misiunii de audit public intern consta în:

Întocmirea şi aprobarea ordinului de serviciu;

- Declararea independenţei auditorilor interni;

- Notificarea privind declanşarea misiunii de audit public intern;

- Colectarea şi prelucrarea informaţiilor;

- Identificarea obiectivelor auditabile.

Ordinul de serviciu:

Ordinul de serviciu este un mandat acordat de către o autoritate calificată în vederea începerii unei misiuni.

Ordinul de serviciu pentru desfăşurarea activităţii de către auditorii interni în realizarea misiunilor de audit:

- Se emite de şeful compartimentului de audit public intern, pe baza planului de audit public intern aprobat de conducătorul entităţii publice;

- Reprezintă mandatul de intervenţie dat de către compartimentul de audit public intern;

Repartizează sarcinile de serviciu auditorilor interni, aşa încât să poată demara misiunea de audit public intern ;

- Prevede în mod explicit: scopul, obiectivele, tipul de audit public intern, durata auditului public intern, nominalizarea echipei de auditare.

Procedura:

- Şeful compartimentului de audit public intern: repartizează sarcinile de serviciu pe fiecare auditor în parte;

- Întocmeşte ordinul de serviciu pe baza planului anual de audit public intern;

- Personalul de secretariat: aloca un număr Ordinului de serviciu; asigură copii ale Ordinului de serviciu fiecărui membru al echipei de audit;

- Auditorii iau la cunoştinţă de Ordinul de serviciu şi de sarcinile repartizate.

2 Declaraţia de independenţă:

Auditorii de audit public intern nu trebuie să fie supuşi imixtiunilor externe începând de la stabilirea obiectivelor auditabile, realizarea efectivă a lucrărilor până la comunicarea rezultatelor acestuia.

Auditorii interni aleşi pentru realizarea unei misiuni de audit public intern întocmesc o declaraţie de independentă, cu scopul de a demonstra independenţa faţă de entitatea auditată.

Pentru desemnarea auditorilor interni în vederea efectuării misiunii de audit public intern se verifică incompatibilităţile personale. Un auditor nu este desemnat acolo unde există incompatibilităţi personale, decât dacă repartizarea lui este necesară şi pe baza unei justificări din partea conducătorului Compartimentului de audit public intern. Dacă în timpul efectuării misiunii de audit public intern apare o incompatibilitate, reală sau presupusa, auditorii au obligaţia să informeze de urgenţă conducerea.

Procedura

A) auditorii completează declaraţia de independentă;

B) şeful compartimentului de audit public intern verifica declaraţia de independentă; identifică incompatibilitatea semnalată de către auditori şi stabileşte modalitatea în care aceasta poate fi atenuată; aprobă declaraţia de independentă;

C) auditorii: îndosariază declaraţia de independentă în dosarul de audit, informează de urgenţă conducerea dacă în timpul misiunii apare o incompatibilitate reală sau presupusa.

3. Notificarea privind declanşarea misiunii de audit public intern

Compartimentul de audit public intern notifica entitate/structură care va fi auditata, cu 15 zile înainte de declanşarea misiunii de audit public intern, despre scopul, principalele obiective şi durata acestuia. În notificare se precizează, de asemenea, tematica de detaliu, precum şi faptul că pe parcursul misiunii vor avea loc intervenţii la faţa locului al căror program se va stabili ulterior, de comun acord.

4. Colectarea şi prelucrarea informaţiilor.

A. Accesul auditorilor interni la informaţii şi documente.

Auditorii interni au acces la toate datele şi informaţiile utile şi probante, inclusiv la cele existente în format electronic, pe care le considera relevante pentru scopul şi obiectivele misiunii de audit public intern precizate în ordinal de serviciu. Personalul de conducere şi de execuţie din structura auditata are obligaţia să ofere documentele şi informaţiile solicitate, în termenele stabilite, precum şi sprijinul necesar desfăşurării în bune condiţii a auditului public intern.

B.Colectarea informaţiilor.

Colectarea este, în fapt, pregătirea informaţiilor în vederea efectuării analizei de risc şi pentru identificarea informaţiilor necesare, fiabile, pertinente şi utile pentru a atinge obiectivele misiunii de audit public intern.

C.Prelucrarea informaţiilor

Prelucrarea informaţiilor consta în analiza:

Entităţii auditate şi activităţii sale: organigrama, regulamente de funcţionare, fise ale posturilor, circuitul documentelor;

Fisiere in arhiva (1):

  • Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA PETROŞANI FACULTATEA DE ŞTIINŢE SPECIALIZAREA: SISTEME INFORMATICE DE GESTIUNE