Misiune de Audit

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 18669
Mărime: 389.47KB (arhivat)
Publicat de: Izabela Ghinea
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Florin Boghean

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. STUDIU DE CAZ 6
 3. DERULAREA UNEI MISIUNI DE AUDIT PUBLIC INTERN PRIVIND EVALUAREA, PRIN PRISMA MANAGEMENTULUI RISCURILOR ŞI A CONTROLULUI INTERN, A SISTEMULUI „SALARIZARE”
 4. Ordin de serviciu 7
 5. Declaraţia de independenţă 8
 6. Notificare privind declanşarea misiunii de audit public intern 10
 7. Chestionar de luare la cunoştinţă 12
 8. Lista centralizatoare a obiectelor (activităţilor) auditabile 15
 9. Identificarea riscurilor asociate obiectelor auditabile 16
 10. Tabelul punctelor tari şi punctelor slabe 19
 11. Tematica în detaliu a obiectelor auditabile 22
 12. Programul intervenţiei la faţa locului 23
 13. Formularul de evaluare a controlului intern şi listă a verificărilor 25
 14. Chestionar de control intern 38
 15. Minuta şedinţei de deschidere 41
 16. Teste 43
 17. Pista de audit 57
 18. Notă de interviu 58
 19. Fişa de identificare şi analiză a problemelor 59
 20. Notă centralizatoare a documentelor de lucru 61
 21. Formular de constatare şi raportare a iregularităţilor 62
 22. Minuta şedinţei de închidere 64
 23. Bibliografie 76

Extras din proiect

INTRODUCERE

Auditul intern, axat la începuturile sale pe probleme contabile, a devenit astăzi un instrument puternic de depistare a principalelor riscuri ale entităţilor publice. Foarte aproape de funcţia contabilă şi financiară, acesta în prezent subordonat conducătorilor entităţilor publice şi întreţine o relaţie strânsă şi continuă cu compartimentul de audit. Şi unul şi celălalt sunt complementari, astfel: compartimentul audit garantează şi consacră independenţa auditorilor interni, la rândul lor, auditorii interni oferă o analiză imparţială şi profesională asupra riscurilor entităţii publice şi contribuie la îmbunătăţirea informării în ceea ce priveşte nivelul de securitate a entităţii. Ambii participă la buna guvernare a entităţilor publice .

Termenul de audit provine din limba latină, de la cuvântul audit-auditare, care are semnificaţia „a asculta”, dar despre audit se vorbeşte de pe vremea asirienilor, egiptenilor, din timpul domniei lui Carol cel Mare sau a Lui Eduard I al Angliei. Activităţi de audit s-au realizat în decursul timpului şi în România, dar purtau alte denumiri.

Înţelegerea sistemului de control intern, care, fiind obiect al auditului intern, înglobează toate activităţile de control intern realizate în interiorul unei entităţi şi riscurile asociate acestora, aşa cum rezultă din figura 1. În acelaşi timp trebuie înţelese corect şi noţiunile de control extern şi audit extern, care funcţionează într-o economie de piaţă concurenţială, cum este şi cea românească .

fig. 1

Odată cu apariţia Legii nr. 672/19 decembrie 2002 privind auditul public intern, activitatea de audit intern din cadrul instituţiilor publice trebuia abordată într-un mod fundamental diferit de cel în care se desfăşurase până la acea dată. Cele mai multe întrebări, pe care cred că şi le-au pus majoritatea celor care aveau legătură cu această activitate, au fost legate de modalităţile concrete de desfăşurare a acesteia, conform noilor cerinţe.

Sistemul de Control Financiar Public Intern este acum destul de coerent, ultima verigă fiind adăugată prin înfiinţarea la începutul anului 2005 a Unităţii Centrale de Armonizare a Sistemelor de Management Financiar şi Control şi prin apariţia Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 946 din 4 iulie 2005, pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.

Auditul intern trebuie să facă eforturi deosebite pe cel puţin trei direcţii, şi anume:

1. iniţierea de acţiuni de conştientizare a managementului de top şi de linie, cu privire la folosirea metodelor moderne de analiză a riscurilor şi la implementarea sistemelor de control intern adecvate, în organizaţiile unde activează;

2. continuarea procesului de familiarizare a tuturor membrilor organizaţiilor auditate şi auditabile cu locul şi rolul auditului public intern de control al controlului intern, de furnizor de servicii atât de asigurare cât şi de consiliere pentru management, în limitele stabilite de actele normative incidente;

3. pregătirea profesională temeinică a auditorilor interni atât în domeniul auditului însuşi, cât şi al noţiunilor specifice managementului, în general şi al controlului intern, în special.

Funcţia de audit intern a cunoscut transformări succesive până la stabilizarea definirii conceptului. Aceste abordări progresive au scos în evidenţă o serie de elemente, care trebuie reţinute pentru conturarea cadrului în care se înscrie auditul intern.

Din analiza evoluţiei funcţiei auditului intern până în prezent putem aprecia următoarele elemente de implicare în viaţa entităţii auditate :

- consilierea acordată managerului;

- ajutorul acordat salariaţilor fără a-i judeca;

- independenţa şi obiectivitatea totală a auditorilor.

Auditul intern nu dă un certificat că toate activităţile sunt protejate sau că nu mai există disfuncţii, poate şi din singurul motiv important: relativitatea controlului intern, care este obiectul său de activitate.

Auditorii interni evaluează sistemul de control intern al entităţii şi dau o asigurare rezonabilă managmentului general referitoare la funcţionalitatea acestuia

În continuare vom prezenta un studiu de caz privind o misiune de audit public intern pentru evaluarea sistemului de salarizare dintr-o firma, prin optica managementului riscurilor si a controlului intern.

Preview document

Misiune de Audit - Pagina 1
Misiune de Audit - Pagina 2
Misiune de Audit - Pagina 3
Misiune de Audit - Pagina 4
Misiune de Audit - Pagina 5
Misiune de Audit - Pagina 6
Misiune de Audit - Pagina 7
Misiune de Audit - Pagina 8
Misiune de Audit - Pagina 9
Misiune de Audit - Pagina 10
Misiune de Audit - Pagina 11
Misiune de Audit - Pagina 12
Misiune de Audit - Pagina 13
Misiune de Audit - Pagina 14
Misiune de Audit - Pagina 15
Misiune de Audit - Pagina 16
Misiune de Audit - Pagina 17
Misiune de Audit - Pagina 18
Misiune de Audit - Pagina 19
Misiune de Audit - Pagina 20
Misiune de Audit - Pagina 21
Misiune de Audit - Pagina 22
Misiune de Audit - Pagina 23
Misiune de Audit - Pagina 24
Misiune de Audit - Pagina 25
Misiune de Audit - Pagina 26
Misiune de Audit - Pagina 27
Misiune de Audit - Pagina 28
Misiune de Audit - Pagina 29
Misiune de Audit - Pagina 30
Misiune de Audit - Pagina 31
Misiune de Audit - Pagina 32
Misiune de Audit - Pagina 33
Misiune de Audit - Pagina 34
Misiune de Audit - Pagina 35
Misiune de Audit - Pagina 36
Misiune de Audit - Pagina 37
Misiune de Audit - Pagina 38
Misiune de Audit - Pagina 39
Misiune de Audit - Pagina 40
Misiune de Audit - Pagina 41
Misiune de Audit - Pagina 42
Misiune de Audit - Pagina 43
Misiune de Audit - Pagina 44
Misiune de Audit - Pagina 45
Misiune de Audit - Pagina 46
Misiune de Audit - Pagina 47
Misiune de Audit - Pagina 48
Misiune de Audit - Pagina 49
Misiune de Audit - Pagina 50
Misiune de Audit - Pagina 51
Misiune de Audit - Pagina 52
Misiune de Audit - Pagina 53
Misiune de Audit - Pagina 54
Misiune de Audit - Pagina 55
Misiune de Audit - Pagina 56
Misiune de Audit - Pagina 57
Misiune de Audit - Pagina 58
Misiune de Audit - Pagina 59
Misiune de Audit - Pagina 60
Misiune de Audit - Pagina 61
Misiune de Audit - Pagina 62
Misiune de Audit - Pagina 63
Misiune de Audit - Pagina 64
Misiune de Audit - Pagina 65
Misiune de Audit - Pagina 66
Misiune de Audit - Pagina 67
Misiune de Audit - Pagina 68
Misiune de Audit - Pagina 69
Misiune de Audit - Pagina 70
Misiune de Audit - Pagina 71
Misiune de Audit - Pagina 72
Misiune de Audit - Pagina 73
Misiune de Audit - Pagina 74

Conținut arhivă zip

 • Misiune de Audit.doc

Alții au mai descărcat și

Misiunea de Audit Intern la SC Marinex SRL

PREZENTARE GENERALĂ INTRODUCERE Sub aspectul concepției şi accepțiunii sale generale, AUDITUL se tratează ca o manifestare de control al...

Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor

Primăria Municipiului Suceava Primăria Municipiului Suceava este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii administraţiei publice...

Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul

INTRODUCERE Managementul este o meserie, adică o activitate, o practică ce presupune un ansamblu de tehnici, de priceperi şi un sistem de relaţii;...

Audit Public Intern - Metodologii de Aplicare

Capitolul 1 Conceptul de audit public intern 1.1 Definire Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, defineste la articolul 2,...

Audit Public

CAPITOLUL I – Evaluarea modului de organizare şi funcţionare a structurilor de audit public intern 1.1. Stadiul organizării structurilor de audit...

Managementul Operațiunilor cu Valută și al Transferurilor Bănești Internaționale pe Exemplul Băncii Transilvania

INTRODUCERE Lucrarea "Managementul decontărilor cu valută şi al transferurilor băneşti internaţionale " prezintă aspecte teoretice şi practice...

Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL

1. Pregătirea misiunii de audit intern Pregătirea misiunii de audit public intern consta în: Întocmirea şi aprobarea ordinului de serviciu; -...

Audit public intern în instituție publică

CAP.I PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE INSTITUTIA XXXXXXXXX este institutie publica , avand CODUL UNIC de inregistrare R XXXXXXX FORMA JURIDICA :...

Te-ar putea interesa și

Planificarea misiunii de audit intern - entități economice la SC Moldova SA

CAPITOLUL 1 AUDITUL INTERN – CONCEPT Așa cum este definit de Institutul Internațional al Auditorilor Interni, auditul intern este o funcție...

Auditul Operațiunilor de Creditare

Introducere Problematica abordată în lucrarea de disertaţie „AUDITUL OPERAŢIUNILOR DE CREDITARE” a presupus delimitarea acesteia în două capitole,...

Audit intern în instituții publice

INTRODUCERE Omul modern este nevoit să gestioneze resursele limitate pe care le deţine, să anticipeze ceea ce ar putea câştiga şi să stabilească...

Auditul Public Intern în România

Cap.1. DISPOZIŢII GENERALE 1.1. Definiţia auditului public intern Auditul public intern reprezinta o activitate funcţional independenta şi...

Planificarea Misiunii de Audit Intern

Capitolul I - Audit intern 1.1. Scurt istoric al auditului intern „Auditul, înseamnă examinarea de către o persoana competentă si independentă a...

Audit

1. SIMULAREA EVALUĂRII INDEPENDENȚEI AUDITORULUI LA ACCEPTAREA MISIUNII DE AUDIT O misiune de audit trebuie să se realizeze prin parcurgerea...

Misiunea de Audit Intern

INTRODUCERE Auditul intern - un element esential pentru succesul unei companii Timpul pe care îl trăim este caracterizat de ample procese de...

Particularitățile auditului intern la DSVSA Arad

AUDITUL – SCURT ISTORIC Auditul a început să fie cunoscut la începuturile secolului al XVIII-lea. Istoria economică delimitează mai multe etape...

Ai nevoie de altceva?