Misiune de audit - achiziții publice

Proiect
5.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 12459
Mărime: 148.73KB (arhivat)
Publicat de: Adrian Biro
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Petris Marian

Cuprins

 1. I. PREZENTAREA INSTITUTIEI 3
 2. II.CADRU INSTITUTIONAL 5
 3. III. MASURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 6
 4. SECTIUNEA A 7
 5. ORDIN DE SERVICIU 8
 6. DECLARATIA DE INDEPENDENTA 9
 7. NOTIFICAREA PRIVIND DECLANSAREA MISIUNII DE 10
 8. AUDIT PUBLIC INTERN 10
 9. COLECTAREA INFORMAŢIILOR 11
 10. NOTĂ CENTRALIZATOARE A DOCUMENTELOR DE LUCRU 12
 11. FISA NR. 1 13
 12. FISA NR. 2 14
 13. FISA NR. 3 15
 14. FISA NR. 4 16
 15. PROGRAM DE AUDIT 17
 16. SECTIUNEA B 22
 17. PROGRAMUL DE INTERVENŢIE LA FAŢA LOCULUI 23
 18. ANALIZA RISCURILOR 28
 19. TABEL “ PUNCTE TARI SI PUNCTE SLABE” 34
 20. MINUTA ŞEDINTEI DE DESCHIDERE 41
 21. MINUTA ŞEDINŢEI DE CONCILIERE 42
 22. MINUTA ŞEDINŢEI DE ÎNCHIDERE 43
 23. SECTIUNEA C 45
 24. INSTIINTARE 46
 25. RAPORT DE AUDIT INTERN 47
 26. FIŞA DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN 55
 27. DE CĂTRE STRUCTURA AUDITATĂ 55
 28. CHESTIONAR - LISTA DE VERIFICARE 57
 29. PROGRAM DE ACHIZITIE PUBLICA ANUL 2007 61
 30. PROGRAM DE ACHIZITIE PUBLICA ANUL 2008 65

Extras din proiect

I. Prezentarea institutiei

Direcţia de munca solidaritate socială şi familie a judeţului Constanta este organizată şi funcţionează în baza Hotărârii Guvernului nr.737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerelui Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei.

DMSSF Botoşani este instituţie publică cu personaliate juridică finanţată de la bugetul de stat.

DMSSF îşi exercită atribuţiile, în principal, in principalele domenii:

a) dialog social, legislaţie, salarizare, conflicte şi contracte colective de muncă;

b) audit public intern;

c) asistenţă socială;

d) resurse umane;

e) financiar, contabilitate;

f) informatică;

Structura organizatorică a DMSSF Botoşani este:

1. Directorul executiv, conduce întrega activitate a direcţiei şi este preşedintele colegiului de conducere.

Acesta are în coordonare directă următoarele compartimente:

a) dialog social, legislaţie, salarizare, conflicte şi contracte colective de muncă;

b) audit public intern;

c) compartimentul relaţii cu publicul;

d) informatică

2. Directorul executiv adjunct - economic, coordonează activitatea următoarelor compartimente:

a) resurse umane;

b) financiar, contabilitate;

3. Directorul executiv adjunct – asistenţă socială, coordonează activitatea următoarelor compartimente:

a) monitorizere prestaţii şi servicii sociale;

b) monitorizare programe pentru familie;

c) finanţare asistenţă socială.

DMSSF îndeplineşte urmatoarele atribuţii:

a) atribuţii privind auditul intern în conformitate cu prevederile Legii nr.672/2002, privind auditul intern;

b) organizează şi coordonează activităţile de asistenţă socială de ocrotire a minorilor şi familiei, a bătrânilor pensionari şi nepensionari, precum şi a altor categorii de persoane vulnerabile;

c) colaborează cu organizaţiile non-ptofit care au ca obiect de activitate protecţia socială;

d) sprijină agenţii economici şi unităţile bugetare în vederea aplicării corecte şi concrete a legislaţiei în domeniul salarizarii, normării muncii, încheierii contractelor colective de muncă;

e) solicită agenţilor economici şi instituţiilor publice ca în aplicarea legislaţiei să ia masuri pentru înlăturarea deficienţelor constatate;

f) aplică măsuri de sancţionare contravenţională a celor care încalcă dispoziţiile legale din domeniul muncii şi solidarităţii sociale;

g) sprijină acţiunea de negociere a contractelor colective de muncă, înregistrează şi organizează evidenţa acestora;

h) asigură aplicarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr.129/2000privind formarea profesională a adulţilor, republicată şi a Hotărârii de Guvern nr.552/2003 pentru aprobarea Normelor de aplicare a ordonanţei;

i) exercită în condiţiile prevăzute de lege, concilierea şi arbitrajul în cazul conflictelor de interese;

j) colaborează cu celelalte instituţii şi unităţi în vederea îndeplinirii atribuţiilor proprii;

k) desfăşoară activităţi în domeniul respectării drepturilor femeii şi al politicilor familiale;

l) distribuie bilete de odihnă persoanelor îndreptăţite, pe baza solicitărilor acestora, în cotele stabilite prin ordin al ministrului muncii familiei şi egalităţii de şanse.

Directorul executiv conduce întrega activitate a direcţiei şi o reprezintă în raporturile cu Ministerul Muncii, Famililiei şi Egalităţii de Şanse, cu organele administraţiei publice locale, celelalte instituţii publice, unităţi economice şi alte persoane juridice şi fizice.

Acesta are următoarele atribuţii:

a) asigură şi răspunde de crearea condiţiilor necesare realizării obiectului de activitate al direcţiei, în limitele competenţei acordate de Ministerul Muncii, Famililiei şi Egalităţii de Şanse cu respectarea prevederilor legale;

b) deleagă atribuţiile de conducere a direcţiei, directorului executiv adjunct , asistenţă socială sau directorului executiv adjunct economic, după caz, potrivit art.7.

c) răspunde de promovarea în teritoriu a imaginii direcţiei;

d) asigură accesul la informaţiile publice, răspunde de soluţionarea petitiilor, acordă audienţe;

e) coordonează şi organizează activitatea în vederea aplicării actelor normative în vigoare, a ordinelor ministrului muncii, solidarităţiisociale şi familie, precum şi a normelor de aplicare care reglementează îndeplinirea prevederilor acestora;

f) organizează, prin decizie, controlul financiar preventiv propriu în cadrul direcţiei.

Asistenţa socială este componenta non-contributivă a sistemului de protecţie socială şi reprezintă ansamblul de instituţii şi măsuri prin care statul, autorităţile publice ale administraţiei locale şi societatea civilă asigură prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluderea socială a unor persoane.

Obiectivul principal îl constituie protejarea persoanelor care, datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru participarea activă la viaţa socială.

Preview document

Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 1
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 2
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 3
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 4
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 5
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 6
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 7
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 8
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 9
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 10
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 11
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 12
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 13
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 14
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 15
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 16
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 17
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 18
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 19
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 20
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 21
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 22
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 23
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 24
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 25
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 26
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 27
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 28
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 29
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 30
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 31
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 32
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 33
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 34
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 35
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 36
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 37
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 38
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 39
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 40
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 41
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 42
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 43
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 44
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 45
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 46
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 47
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 48
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 49
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 50
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 51
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 52
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 53
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 54
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 55
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 56
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 57
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 58
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 59
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 60
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 61
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 62
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 63
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 64
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 65
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 66
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 67
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 68
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 69
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 70
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 71
Misiune de audit - achiziții publice - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Misiune de Audit - Achizitii Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani

INTRODUCERE În condiţiile actuale, de criză economică profundă cu care se confruntă omenirea, organizaţiile trebuie să facă mari eforturi pentru a...

Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil

CAP.1. INSTITUŢIA PUBLICĂ, BENEFICIARA RESURSELOR BUGETARE ŞI A ALTOR RESURSE 1.1.Conceptul de instituţie publică 1.1.1 Definire,...

Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului

CAPITOLUL I: PREZENTAREA INSTITUŢIEI Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială, denumită în continuare DDFSS, este organizată şi...

Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor

Primăria Municipiului Suceava Primăria Municipiului Suceava este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii administraţiei publice...

Principiile Contabile

Am ales si tratat cu multa placere si cu mult interes aceasta tema deopotriva fundamentala, utila si pasionanta pentru teoria si practica...

Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice

Cap.1 Prezentarea generală a instituţiei Instituţia în cadrul căreia s-a realizat documentarea pentru prezenta lucrare de disertaţie este o...

Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara

1. PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT INTERN Această etapă cuprinde procedurile: - iniţierea auditului: P01- Ordinul de serviciu, P02 – Declaraţia...

Bilanțul contabil și indicatorii derivați din bilanț - studiu de caz la SC Polypus Com SRL

Introducere Lucrarea de faţa este o prezentare, în primul rând, a ceea ce înseamnă bilanţ (concept, alcătuire) urmată de o sinteză a...

Te-ar putea interesa și

Audit intern în instituții publice

INTRODUCERE Omul modern este nevoit să gestioneze resursele limitate pe care le deţine, să anticipeze ceea ce ar putea câştiga şi să stabilească...

Audit Public Intern - Metodologii de Aplicare

Capitolul 1 Conceptul de audit public intern 1.1 Definire Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, defineste la articolul 2,...

Misiune de Audit Intern

PREZENTAREA INSTITUŢIEI Primăria Municipiului Rădăuţi este situată pe strada Piaţa Unirii, nr. 2, cod 725400, judeţul Suceava. Chiar în zona...

Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale

INTRODUCERE Ordinea juridică pe care a creat-o Uniunea Europeană a devenit astăzi o componentă constantă a vieții politice și a societății...

Derularea planului de achiziții la Primăria Sectorului 2

1. CAPITOLUL I : APLICAREA NORMELOR GENERALE DE AUDIT PUBLIC INTERN IN ROMANIA 1.1. Definiţia auditului public intern ,tipuri de audit Auditul...

Misiune de Audit Intern

Consiliul Judeţean Cluj este situat pe Calea Dorobanţilor, nr. 106. Sarcina de bază a Consiliului Judeţean Cluj este furnizarea unor servicii de un...

Derularea planului de achiziții

INTRODUCERE Pregătirea României pentru integrarea în Uniunea Europeană a impus preluarea unor noi domenii, care să ducă la eficientizarea...

Audit intern Primăria Municipiului Suceava

Prezentarea instituţiei Primăria Municipiului Suceava este situată pe strada principală B-dul 1 Mai ,Nr. 5A, , judeţul Suceava, având codul...

Ai nevoie de altceva?