Misiune de Audit Intern

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 16746
Mărime: 153.25KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marius Cibotariu

Extras din document

PREZENTAREA INSTITUŢIEI

Eco-Şcoala „Petru Comărnescu” nr. 2 Gura Humorului este situată pe stada Bulevardul Bucovina nr.28 şi a fost infiinţată pe 1 septembrie 1910.

Eco-Şcoala „Petru Comărnescu” nr. 2 Gura Humorului este unul din centrele de execuţie bugetară subordonate Primărie oraşului Gura Humorului.

Nu există unităţi bugetare în subordinea centrului bugetar.

Principala sursă de finanţare a centrului bugetar este bugetul local , alături de finanţarea din veniturile proprii realizate de instituţie ( sponsorizări, donaţii etc.), dar şi bugetul de stat.

Eco-Şcoala „Petru Comărnescu” nr. 2 Gura Humorului îşi organizează şi conduce contabilitatea proprie în conformitate cu normele legale în vigoare în ceea ce priveşte contabilitatea instituţiilor publice.

Normele contabile în vigoare atribuie răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la instituţiile publice ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării organizaţiei respective. Conducătorul instituţiei Eco-Şcoala „Petru Comărnescu” nr. 2 Gura Humorului este ordonator terţiar de credite, ordonatorii superiori fiind Primăria oraşului Gura Humorului (ordonator principal) şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava (ordonator secundar).

În sensul prevederilor Legii finanţelor publice nr.500/2002, compartimentul financiar-contabil reprezintă o structură organizatorică în cadrul instituţiei publice, în care este organizată execuţia bugetară. Şeful compartimentului financiar-contabil este persoana care ocupă funcţia de conducere a compartimentului financiar-contabil şi care răspunde de activitatea de încasare a veniturilor şi de plată a cheltuielilor.

Conform legii contabilităţii, contabilitatea se ţine în limba română şi în monedă naţională.

Finalizarea exerciţiului bugetar şi a trimestrelor se concretizează contabil în situaţii financiare care prezintă situaţia patrimoniului statului aflat în administrarea instituţiei publice. Acestea se întocmesc conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice şi se raportează la ordonatorul superior de credite : Primăria oraşului Gura Humorului pentru creditele de la bugetul local şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava pentru creditele de la bugetul de stat, la termenele stabilite de acesta, care la rândul său le raportează la Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului.

Bilanţul contabil al instituţiei este supus verificării şi certificării de către Trezoreria Municipiului Suceava, unde instituţia îşi are deschise conturile, dar şi de organul de audit intern din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava.

Principalele registre contabile utilizate de instituţia publică sunt: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul numerelor de inventar şi Registrul Cartea Mare.

Contabilitatea sintetică se ţine pe „Fişe de cont pentru operaţii diverse”, deschise pentru fiecare cont sintetic.

Evidenţa analitică a creditelor bugetare, plăţilor de casă şi cheltuielilor efective se ţine cu ajutorul „Fişei pentru operaţii bugetare”.

De asemenea instituţia publică utilizează sisteme de prelucrare automată a informaţiilor contabile, care sunt stocate pe suporţi magnetici şi permit în orice moment reconstituirea elementelor şi conţinuturilor conturilor, a listelor şi a conţinuturilor supuse verificării. Instituţia utilizează un program de prelucrare automată a datelor din contabilitatea sintetică, un program de evidenţă a stocurilor şi unul de evidenţă a obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe şi de calcul al amortizării.

Inventarierea patrimoniului se efectuează, în conformitate cu legea contabilităţii nr.82/1991 şi Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1753/2004, de către comisiile de inventariere numite prin decizie scrisă, emisă de ordonatorul de credite. Aceste comisii răspund de efectuarea tuturor lucrărilor de inventariere potrivit prevederilor legale.

În procesul execuţiei bugetare cheltuielile bugetare parcurg cele 4 faze:

- angajare;

- lichidare;

- ordonanţare;

- plata.

Contabilitatea analitică a cheltuielilor se realizează pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare. Astfel structura simbolului contului de cheltuieli va fi următoarea:

- simbolul contului sintetic din planul de conturi;

- capitolul;

- sursa de finanţare (01 buget de stat);

- subcapitol;

- titlu;

- articol;

- alineat.

La instituţia publică balanţa de verificare sintetică se întocmeşte lunar, iar situaţiile financiare trimestrial şi se compun din bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura activelor/ capitalurilor, anexe la situaţiile financiare şi contul de execuţie bugetară.

Preview document

Misiune de Audit Intern - Pagina 1
Misiune de Audit Intern - Pagina 2
Misiune de Audit Intern - Pagina 3
Misiune de Audit Intern - Pagina 4
Misiune de Audit Intern - Pagina 5
Misiune de Audit Intern - Pagina 6
Misiune de Audit Intern - Pagina 7
Misiune de Audit Intern - Pagina 8
Misiune de Audit Intern - Pagina 9
Misiune de Audit Intern - Pagina 10
Misiune de Audit Intern - Pagina 11
Misiune de Audit Intern - Pagina 12
Misiune de Audit Intern - Pagina 13
Misiune de Audit Intern - Pagina 14
Misiune de Audit Intern - Pagina 15
Misiune de Audit Intern - Pagina 16
Misiune de Audit Intern - Pagina 17
Misiune de Audit Intern - Pagina 18
Misiune de Audit Intern - Pagina 19
Misiune de Audit Intern - Pagina 20
Misiune de Audit Intern - Pagina 21
Misiune de Audit Intern - Pagina 22
Misiune de Audit Intern - Pagina 23
Misiune de Audit Intern - Pagina 24
Misiune de Audit Intern - Pagina 25
Misiune de Audit Intern - Pagina 26
Misiune de Audit Intern - Pagina 27
Misiune de Audit Intern - Pagina 28
Misiune de Audit Intern - Pagina 29
Misiune de Audit Intern - Pagina 30
Misiune de Audit Intern - Pagina 31
Misiune de Audit Intern - Pagina 32
Misiune de Audit Intern - Pagina 33
Misiune de Audit Intern - Pagina 34
Misiune de Audit Intern - Pagina 35
Misiune de Audit Intern - Pagina 36
Misiune de Audit Intern - Pagina 37
Misiune de Audit Intern - Pagina 38
Misiune de Audit Intern - Pagina 39
Misiune de Audit Intern - Pagina 40
Misiune de Audit Intern - Pagina 41
Misiune de Audit Intern - Pagina 42
Misiune de Audit Intern - Pagina 43
Misiune de Audit Intern - Pagina 44
Misiune de Audit Intern - Pagina 45
Misiune de Audit Intern - Pagina 46
Misiune de Audit Intern - Pagina 47
Misiune de Audit Intern - Pagina 48
Misiune de Audit Intern - Pagina 49
Misiune de Audit Intern - Pagina 50
Misiune de Audit Intern - Pagina 51
Misiune de Audit Intern - Pagina 52
Misiune de Audit Intern - Pagina 53
Misiune de Audit Intern - Pagina 54
Misiune de Audit Intern - Pagina 55
Misiune de Audit Intern - Pagina 56
Misiune de Audit Intern - Pagina 57
Misiune de Audit Intern - Pagina 58
Misiune de Audit Intern - Pagina 59
Misiune de Audit Intern - Pagina 60
Misiune de Audit Intern - Pagina 61
Misiune de Audit Intern - Pagina 62
Misiune de Audit Intern - Pagina 63
Misiune de Audit Intern - Pagina 64
Misiune de Audit Intern - Pagina 65
Misiune de Audit Intern - Pagina 66
Misiune de Audit Intern - Pagina 67
Misiune de Audit Intern - Pagina 68
Misiune de Audit Intern - Pagina 69
Misiune de Audit Intern - Pagina 70
Misiune de Audit Intern - Pagina 71
Misiune de Audit Intern - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Misiune de Audit Intern.doc

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Misiunea de Audit Intern privind Gestiunea Resurselor Umane

PREZENTARE GENERALĂ Gestionarea resurselor umane într-o instituţie publică reprezintă o funcţie suport importantă, fiind un domeniu de preferinţă...

Planificarea misiunii de audit intern - entități economice la SC Moldova SA

CAPITOLUL 1 AUDITUL INTERN – CONCEPT Așa cum este definit de Institutul Internațional al Auditorilor Interni, auditul intern este o funcție...

Misiune de audit intern - administrația finanțelor publice Fălticeni

PREZENTARE ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE FĂLTICENI Administraţia finanţelor publice Fălticeni este o unitate teritorială, fiscală, organizată...

Misiunea de Audit Intern la SC Marinex SRL

PREZENTARE GENERALĂ INTRODUCERE Sub aspectul concepției şi accepțiunii sale generale, AUDITUL se tratează ca o manifestare de control al...

Planificarea Misiunii de Audit Intern

Capitolul I - Audit intern 1.1. Scurt istoric al auditului intern „Auditul, înseamnă examinarea de către o persoana competentă si independentă a...

Audit intern în instituții publice

INTRODUCERE Omul modern este nevoit să gestioneze resursele limitate pe care le deţine, să anticipeze ceea ce ar putea câştiga şi să stabilească...

Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor

Primăria Municipiului Suceava Primăria Municipiului Suceava este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii administraţiei publice...

Auditul Public Intern în România

Cap.1. DISPOZIŢII GENERALE 1.1. Definiţia auditului public intern Auditul public intern reprezinta o activitate funcţional independenta şi...

Ai nevoie de altceva?