Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 12706
Mărime: 126.58KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Universitatea Ştefan Cel Mare Suceava Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică Specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Cuprins

PREZENTAREA INSTITUŢIEI AUDITATE

Procedura P – 01: ORDINUL DE SERVICIU

Procedura P – 02: DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ

Procedura P – 03: NOTIFICAREA DECLANŞĂRII MISIUNII DE AUDIT

Procedura P – 04: COLECTAREA SI PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR PRELIMINARE

Procedura P – 05: ANALIZA RISCURILOR

Procedura P - 06: ELABORAREA PROGRAMULUI DE AUDIT INTERN

Procedura P - 07: ŞEDINŢA DE DESCHIDERE

Procedura P - 08: COLECTAREA DOVEZILOR

Procedura P - 10: REVIZUIREA DOCUMENTELOR DE LUCRU

Procedura P - 11: ŞEDINŢA DE ÎNCHIDERE

Procedura P - 12: ELABORAREA PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT PUBLIC INTERN

Procedura P - 14: REUNIUNEA DE CONCILIERE

Procedura P - 17: URMĂRIREA RECOMANDĂRILOR

Procedura P - 18: SUPERVIZAREA

Extras din document

Primăria Municipiului Suceava

Primăria Municipiului Suceava este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi în conformitate cu hotărârile Consiliului General al Municipiului Suceava privind aprobarea organigramei şi numărului de posturi ale aparatului propriu de specialitate.

Primarul General, Viceprimarii, Secretarul General al municipiului Suceava, împreună cu aparatul propriu de specialitate constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primaria Municipiului Suceava care aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului General al Municipiului Suceava şi dispoziţiile Primarului General, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.

Primarul General este şeful administraţiei publice locale a municipiului Suceava şi al aparatului propriu de specialitate, pe care îl conduce şi controlează, conform art. 66(1) din Legea 215/2001.

Primarul General reprezintă autoritatea executivă în realizarea autonomiei locale.

De asemenea, Primarul General răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice a municipiului Suceava, în condiţiile legii.

Totodată, Primarul General reprezintă municipiul Suceava în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie.

Consiliul General al Municipiului Suceava reprezintă autoritatea deliberativă în cadrul Primariei Municipiului Suceava.

În relaţiile dintre Consiliul General al Municipiului Suceava, ca autoritate deliberativă şi Primarul General, ca autoritate executivă nu există raporturi de subordonare.

Prezentarea activităţii biroului:

Compartimentul de resurse umane deserveşte în primul rând nevoile personalului din cadrul aparatului propriu al Primăriei Municipiului Suceava, precum şi al unităţilor subordonate.

Principalele sfere de activitate:

- toate problemele legate de personal-salarizare în legătură cu angajaţii instituţiei – stabilirea elementelor de salarizare, calculul salariilor şi întocmirea statelor de plată, întocmirea declaraţiilor privind reţinerea tuturor contribuţiilor datorate către stat de către angajat şi predarea lor la instituţiile competente

- încheierea actelor ce dovedesc existenţa relaţiilor de muncă, respectiv de serviciu a angajaţilor, stabilirea clauzelor contractuale

- evidenţa salariaţilor (manual şi sub formă electronică), întocmirea şi evidenţa dosarelor personale

- evidenţa cărţilor de muncă, efectuarea înregistrărilor

- întocmirea, modificarea statelor de funcţii şi a organigramelor

- întocmirea proiectelor de hotărâre şi a dispoziţiilor de primar legate de activitatea compartimentului

- întocmirea rapoartelor statistice şi fiscale lunare, trimestriale, semestriale şi anuale

- întocmirea fişelor fiscale

- organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante

- urmărirea la zi a legislaţiei de referinţă, aplicarea în practică a legislaţiei, informare internă în legătură cu legile de specialitate de interes public

- planificarea anuală a concediilor de odihnă precum şi evidenţa concediilor de odihnă, boală, studii

- organizarea perfecţionării personalului precum şi analizarea referatelor întocmite cu privire la utilitatea acestor cursuri

- evidenţa fişelor şi rapoartelor de evaluare profesională anuală ale salariaţilor

- evidenţa fişelor de post ale salariaţilor

Procedura P01: Iniţierea auditului

Compartimentul de Audit Public Intern

Nr. 303/ 01.10.2011

ORDIN DE SERVICIU

În conformitate cu prevederile art. 8, litera c. din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, a OMFP nr. 38/2003 de aprobare a normelor metodologice generale privind exercitarea activităţii de audit intern, cu modificările si completările ulterioare şi a Planului de audit intern pentru anul 2011, se va efectua misiunea de audit intern privind Gestiunea resurselor umane, în perioada 01.10.2011 – 31.12.2011.

Scopul misiunii de audit este de a da asigurări asupra modului de organizare a gestiunii resurselor umane, în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ, iar obiectivul acesteia are în vedere stabilirea salariilor personalului entităţii.

Menţionăm că se va efectua un audit de conformitate al modului de organizare a sistemului privind gestiunea resurselor umane.

Preview document

Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 1
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 2
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 3
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 4
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 5
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 6
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 7
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 8
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 9
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 10
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 11
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 12
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 13
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 14
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 15
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 16
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 17
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 18
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 19
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 20
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 21
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 22
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 23
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 24
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 25
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 26
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 27
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 28
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 29
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 30
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 31
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 32
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 33
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 34
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 35
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 36
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 37
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 38
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 39
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 40
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 41
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 42
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 43
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 44
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 45
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 46
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 47
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 48
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 49
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 50
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 51
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 52
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 53
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 54
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 55
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 56
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 57
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 58
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 59
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 60
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 61
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 62
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 63
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 64
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 65
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 66
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 67
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 68
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 69
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 70
Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor - Pagina 71

Conținut arhivă zip

  • Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor.doc

Alții au mai descărcat și

Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice

INTRODUCERE În conditiile economiei libere, piata constituie locul si modalitatea prin care se dovedeste, se verifica si se realizeaza profitul...

Misiune de audit - achiziții publice

I. Prezentarea institutiei Direcţia de munca solidaritate socială şi familie a judeţului Constanta este organizată şi funcţionează în baza...

Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara

1. PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT INTERN Această etapă cuprinde procedurile: - iniţierea auditului: P01- Ordinul de serviciu, P02 – Declaraţia...

Frauda și eroarea ca obiect al auditului financiar - metode și practici specifice

1. Introducere Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată...

Eroare și fraudă - responsabilitățile auditorului

CAP. 1. CONSIDERATII GENERALE Timp de secole întregi obiectivul primar al auditului a constat în descoperirea fraudelor si erorilor. Treptat,...

Audit public intern în instituție publică

CAP.I PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE INSTITUTIA XXXXXXXXX este institutie publica , avand CODUL UNIC de inregistrare R XXXXXXX FORMA JURIDICA :...

Auditul Financiar al Salariilor

1. Notiuni generale privind auditul financiar 1.1 Definirea auditului financiar Prin traducerea din Latina a cuvantului “audire” care inseamna...

Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare

CAPITOLUL 1: CONCEPTE, DEFINIŢII SI ARIA DE APLICABILITATE ÎN AUDITUL FINANCIAR Obiectivul unui audit al situaţiilor financiare este de a permite...

Te-ar putea interesa și

Auditul Public Intern la Colegiul Național Mihai Eminescu Buzău

CAPITOLUL I Organizarea institutionala a auditului public intern Auditul este o activitate independenta si obiectiva desfasurata de persoane...

Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit

Planificarea misiunii de audit Planul de audit intern se întocmeste de catre compartimentul de audit public intern. Selectarea misiunilor de audit...

Misiunea de audit intern la SC Termica SA

SC TERMICA SA a fost constituita prin Hotararea Consiliului Local al Muncipiului Suceava nr. 64/2002 si 80/2002 prin aport in natura si numerar in...

Audit Intern al Ciclului de Salarii

CAPITOLUL I Prezentarea Unitatii Administrativ Teritoriale Blagesti 1.1 Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala...

Metodologia de Derulare a Misiunilor de Audit Intern

MISIUNEA DE AUDIT INTERN AL SALARIILOR Istoricul apariției auditului intern Auditul a fost cunoscut la începuturile secolului al XVIII-lea, fără...

Audit și Control Intern

INTRODUCERE Auditul intern este o activitate independenta de asigurare obiectiva si de consiliere, destinata sa adauge valoare si sa antreneze...

Audit Intern SC Aqua SRL

CAPITOLUL I - Auditul intern al ciclului de salarii la S.C.Aqua S.R.L. Gestionarea resurselor umane într-o institutie reprezinta o functie suport...

Audit intern - hotărârea nr 88 din 19 aprilie 2007

Introducere Activităţile de audit intern se desfăşoară în diverse medii legale şi culturale; în interiorul organizaţiilor care variază în funcţie...

Ai nevoie de altceva?