Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 16512
Mărime: 120.77KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Raluca Ivan

Extras din document

1. PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT INTERN

Această etapă cuprinde procedurile:

- iniţierea auditului:

P01- Ordinul de serviciu,

P02 – Declaraţia de independenţă,

P03 – Notificarea privind declanşarea misiunii de audit intern;

- colectarea şi prelucrarea informaţiilor P04;

- analiza riscurilor P05;

- elaborarea programului de audit intern P06;

- şedinţa de deschidere.

PROCEDURA P - 01 ORDINUL DE SERVICIU

Scop: Repartizarea sarcinilor de serviciu auditorilor interni, astfel încât aceştia să poată începe misiunea de evaluare.

Premise: Ordinul de serviciu reprezintă mandatul de intervenţie dat de către structura de audit intern, se aprobă de către Directorul general al societaţi , pe baza planului anual de evaluare a activitatii de audit intern.

Procedură:

Şeful compartimentului de audit 1. Elaboreaza Ordinul de serviciu;

2. Repartizează sarcinile de serviciu auditorilor;

Directorul general 3. Aproba Ordinul de serviciu;

Personalul Secretariatului 4. Atribuie un număr Ordinului de serviciu

5. Furnizează copii ale Ordinului de serviciu fiecărui membru al echipei de audit;

Auditorii (evaluatori) 6. Iau la cunoştinţă Ordinul de serviciu şi sarcinile repartizate.

ORDIN DE SERVICIU

În conformitate cu prevederile – Legi bugetului de stat nr. 286/2010 publicată în Monitorul Oficial nr. 897/28.12.2010, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, Legea Contabilităţii nr. 821991 republicată şi cu modificările ulterioare, Ordinul 1917/2005 privind organizarea si conducerea contabilitatii la institutii publice, O.M.P.F. nr. 2169/2009 şi cu Planul anual de audit intern, se va efectua o misiune de audit intern la Primaria Scărişoara în perioada 01.02.2013 - 28.02.2013.

Scopul misiunii de audit intern este înregistrarea, evidenţa si inventarierea patrimoniului, iar obiectivele acesteia sunt: cum se înregistreaza şi se evidenţiază bunurilor în contabilitate, derularea inventarierii elementelor de activ şi pasiv, valorificarea rezultatelor inventarierii, certificarea existenţei registrului inventar.

Menţionăm că se va efectua un audit de conformitate, perioada supusă auditării este 01.01.2012-31.12.2012.

Echipa de audit intern este formată din următorii auditori:

Breaz Nicoleta – auditor intern

Breaz Anca – auditor intern

Şeful compartimentului audit intern - Corcheş Nicoleta

Aprobat,

Dir. General Beleiu Ana

PROCEDURA P – 02 DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ

Scopul: De a demonstra independenţa auditorilor faţă de entitatea/structura auditată şi de a arata că auditorul desemnat are calificările necesare efectuării auditului respectiv.

Premise: În vederea desemnării auditorilor interni pentru efectuarea misiunii de audit intern vor fi verificate incompatibilităţile personale ale acestora. Astfel, un auditor nu va fi desemnat acolo unde există incompatibilităţi personale, doar dacă repartizarea lui este imperios necesară, fiind furnizată în acest sens o justificare din partea conducătorului structurii de audit intern. Dacă în timpul efectuării misiunii de audit intern apare o incompatibilitate, reală sau presupusă, auditorii sunt obligaţi să informeze de urgenţă conducerea societăţii.

Procedura:

Auditorii (evaluatori) 1. Elaborează Declaraţia de Independenţă

Şeful compartimentului de audit

2. Verifică Declaraţia de Independenţă;

3. Identifică starea de incompatibilitate semnalată de către auditori şi explică modul în care aceasta poate fi atenuată;

Directorul general

al societăţii 4. Aprobă Declaraţiile de Independenţă;

Auditorii (evaluatori) 5. Îndosariază Declaraţiile de Independenţă în dosarul misiunii de evaluare;

6. Dacă în timpul misiunii apare o incompatibilitate reală sau presupusa, informeaza imediat conducerea;

Conducerea societăţi 7. Analizeaza starea de incompatibilitate semnalata si dispune in consecintă.

Preview document

Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 1
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 2
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 3
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 4
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 5
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 6
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 7
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 8
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 9
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 10
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 11
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 12
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 13
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 14
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 15
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 16
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 17
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 18
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 19
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 20
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 21
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 22
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 23
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 24
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 25
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 26
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 27
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 28
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 29
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 30
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 31
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 32
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 33
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 34
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 35
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 36
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 37
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 38
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 39
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 40
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 41
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 42
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 43
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 44
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 45
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 46
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 47
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 48
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 49
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 50
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 51
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 52
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 53
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 54
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 55
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 56
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 57
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 58
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 59
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 60
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 61
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 62
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 63
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 64
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 65
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 66
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 67
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 68
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 69
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 70
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 71
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 72
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 73
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 74
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 75
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 76
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 77
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 78
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 79
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 80
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 81
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 82
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 83
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 84
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 85
Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabila la Primaria Scarisoara.doc

Alții au mai descărcat și

Misiune de Audit

INTRODUCERE Auditul intern, axat la începuturile sale pe probleme contabile, a devenit astăzi un instrument puternic de depistare a principalelor...

Misiune de Audit - Achizitii Publice

I. Prezentarea institutiei Direcţia de munca solidaritate socială şi familie a judeţului Constanta este organizată şi funcţionează în baza...

Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului

CAPITOLUL I: PREZENTAREA INSTITUŢIEI Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială, denumită în continuare DDFSS, este organizată şi...

Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor

Primăria Municipiului Suceava Primăria Municipiului Suceava este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii administraţiei publice...

Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul

INTRODUCERE Managementul este o meserie, adică o activitate, o practică ce presupune un ansamblu de tehnici, de priceperi şi un sistem de relaţii;...

Situațiile financiare

CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE SITUAȚIILORFINANCIARE ȘI ANALIZA SITUAȚIILOR FINANCIARE 1.1 Esența și funcțiile evidenței și...

Audit Public Intern in Institutie Publica

CAP.I PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE INSTITUTIA XXXXXXXXX este institutie publica , avand CODUL UNIC de inregistrare R XXXXXXX FORMA JURIDICA :...

Audit Intern la Primaria Bordei Verde

INTRODUCERE Într-o economie globală şi bazată pe cunoştinţe, în care informaţia reprezintă al doilea factor important după resursele umane,...

Ai nevoie de altceva?