Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 81 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAPITOLUL I: PREZENTAREA INSTITUŢIEI 3
CAPITOLUL II: PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT 7
ORDIN DE SERVICIU 7
DECLARAŢIE DE INDEPENDENŢĂ 8
NOTIFICARE PRIVIND DECLANŞAREA MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN 10
COLECTAREA SI PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR 11
ANALIZA RISCURILOR 17
Lista centralizatoare a obiectelor auditabile 17
Identificarea riscurilor 20
Stabilirea factorilor de risc, ponderile acestora şi aprecierea nivelului riscurilor 25
Stabilirea nivelului riscului şi a puctajului total al riscului 27
Clasarea operaţiilor în funcţie de analiza riscurilor 33
Tabelul punctelor tari si punctelor slabe 39
Tematica în detaliu a operaţiilor auditabile 44
ELABORAREA PROGRAMULUI DE AUDIT INTERN 45
Program de audit intern 45
Programul intervenţiei la faţa locului 50
ŞEDINŢA DE DESCHIDERE 51
Minuta şedinţei de deschidere 52
CAPITOLUL III: INTERVENŢIA LA FAŢA LOCULUI 54
COLECTAREA INFORMAŢIILOR 55
Chestionar lista de verificare 57
FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR. 1 63
FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR. 2 64
FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR. 3 66
FORMULAR DE CONSTATARE ŞI RAPORTARE A IREGULARITĂŢILOR 67
ÎNCHIDEREA ŞEDINŢEI 69
Minuta şedinţei de închidere 69
CAPITOLUL IV: RAPORTUL DE AUDIT PUBLIC INTERN 71
ELABORAREA PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT 71
RAPORT DE AUDIT INTERN 72
CAPITOLUL V: URMĂRIREA RECOMANDĂRILOR 79
FIŞĂ DE URMĂRIRE A RECOMANDĂRILOR 79
CAPITOLUL VI: SUPERVIZAREA 80
FIŞĂ DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN 80

Extras din document

CAPITOLUL I: PREZENTAREA INSTITUŢIEI

Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială, denumită în continuare DDFSS, este organizată şi funcţionează în baza Hotărârii Guvernului nr 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

DDFSS este instituţie publică cu personalitate juridică finanţată de la bugetul de stat.

DDFSS este serviciu public descentralizat al miniterului – asigură în teritoriu aplicarea unitară a legislaţiei muncii, protecţiei sociale, asistenţei sociale şi familiei.

DDFSS îşi exercită atribuţiile, în principal, în următoarele domenii:

- Dialog social, legislaţie, salarizare, conflicte şi contracte colective de muncă;

- Audit public intern;

- Asistenţă socială;

- Resurse umane;

- Financiar contabilitate;

- Informatică.

În exercitarea atribuţiilor DDFSS are dreptul să ceară, iar agenţii economici, celelalte persoane fizice şi juridice care încadrează personal, au obligaţia să prezinte documentele necesare verificării şi controlului asupra modului în care se aplică legislaţia în domeniul de activitate al DDFSS.

DDFSS Botoşani îndeplineşte următoarele atribuţii:

- Atribuţii privind auditul intern în conformitate cu prevederile Legii nr 672/2002, privind auditul intern;

- Organizează şi coordonează activităţile de asistenţă socială de ocrotire a minorilor şi familiei, a bătrânilor pensionari şi nepensionari, precum şi a altor categorii de persoane vulnerabile;

- Colaborează cu organizaţiile non-profit care au ca obiect de activitatea protecţia socială;

- Sprijină agenţii economici şi unităţile bugetare în vederea aplicării corecte şi concrete a legislaţiei în domeniul salarizării, normării muncii, încheierii contractelor colective de muncă;

- Solicită agenţilor economici şi instituţiilor publice ca în aplicarea legislaţiei să ia măsuri pentru înlaturarea deficienţelor constatate;

- Aplică măsuri de sancţionare contravenţională, a celor care încalcă dispoziţiile legale din domeniul muncii şi solidarităţii sociale;

- Sprijină acţiunea de negociere a contractelor colective de muncă, înregistrează şi organizează evidenţa acestora;

- Asigură aplicarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată şi a Hotărârii de Guvern nr 522/2003 pentru aprobarea Normelor de aplicare a ordonanţei;

- Exercită în condiţiile prevăzute de lege, concilierea şi arbitrajul în cazul conflictelor de interese;

- Colaborează cu celelalte instituţii şi unităţi în vederea îndeplinirii atribuţiilor proprii;

- Desfăşoară acticităţi în domeniul respectării drepturilor femeii şi politicilor familiale;

- Distribuie bilete de odihnă şi tratament persoanelor îndreptăţite, pe baza solicitărilor acestora, în cotele stabilite prin ordin al miniterului muncii şi solidarităţii sociale.

DDFSS Botoşani asigură secretariatul comisiilor care işi desfăşoară activitatea pe unele domenii de activitate ale acesteia, pe baza propriilor regulamente de organizare şi funţionare.

Structura organizatorică a DDFSS Botoşani:

1. Directorul executiv, conduce întreaga activitate a direcţiei şi este preşedintele colegiului de conducere.

Directorul executiv are în coordonare directă următoarele compartimente:

a) dialog social legislaţie, salarizare, conflicte şi contracte colective de muncă;

b) audit public intern;

c) compartimentul relaţii cu publicul;

d) informatica.

2. Director executiv adjunct – economic, coordonează activitatea următoarelor compartimente:

a) resurse umane;

b) financiar, contabiliate.

3. Director executiv adjunct – asistenţă socială, coordonează activitatea următoarelor compartimente:

a) monitorizare prestaţii şi servicii sociale;

b) monitorizare programe pentru familie;

c) finanţare asistenţă socială.

Compartimentele din structura organizatorică a direcţiei se pot organiza, potrivit legii, la nivel de serviciu sau birou, în funcţie de importanţa şi complexitatea activităţii şi potrivit structurii organizatorice aprobate prin Ordinul nr 231/2003 al ministerului muncii, solidarităţii sociale şi familiei.

Director executiv al DDFSS Botoşani răspunde de buna desfăşurare a activităţii direcţiei şi este numit prin ordin de către ministerul muncii, solidarităţii sociale şi familiei, conform legii, cu avizul consultativ al prefectului. Pe lângă directorul executiv al direcţiei funcţionează colegiul de conducere al direcţiei, ca organ consultativ.

Directorul executiv conduce întreaga activitate a direcţiei şi o reprezintă în raporturile cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu organele administraţiei publice locale, celelalte instituţii publice unităţi economice şi cu alte persoane fizice şi juridice.

Colegiul de conducere al direcţiei – organ consultativ al directorului general al DDFSS Botoşani, compune din:

- director executiv – preşedinte;

- directorii executivi adjuncti;

- responsabili ai principalelor compartimente ale direcţiei sau reprezentanţi ai salariaţilor după caz.

Fisiere in arhiva (1):

  • Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului.doc