Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 15087
Mărime: 251.42KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I: PREZENTAREA INSTITUŢIEI 3

CAPITOLUL II: PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT 7

ORDIN DE SERVICIU 7

DECLARAŢIE DE INDEPENDENŢĂ 8

NOTIFICARE PRIVIND DECLANŞAREA MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN 10

COLECTAREA SI PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR 11

ANALIZA RISCURILOR 17

Lista centralizatoare a obiectelor auditabile 17

Identificarea riscurilor 20

Stabilirea factorilor de risc, ponderile acestora şi aprecierea nivelului riscurilor 25

Stabilirea nivelului riscului şi a puctajului total al riscului 27

Clasarea operaţiilor în funcţie de analiza riscurilor 33

Tabelul punctelor tari si punctelor slabe 39

Tematica în detaliu a operaţiilor auditabile 44

ELABORAREA PROGRAMULUI DE AUDIT INTERN 45

Program de audit intern 45

Programul intervenţiei la faţa locului 50

ŞEDINŢA DE DESCHIDERE 51

Minuta şedinţei de deschidere 52

CAPITOLUL III: INTERVENŢIA LA FAŢA LOCULUI 54

COLECTAREA INFORMAŢIILOR 55

Chestionar lista de verificare 57

FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR. 1 63

FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR. 2 64

FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR. 3 66

FORMULAR DE CONSTATARE ŞI RAPORTARE A IREGULARITĂŢILOR 67

ÎNCHIDEREA ŞEDINŢEI 69

Minuta şedinţei de închidere 69

CAPITOLUL IV: RAPORTUL DE AUDIT PUBLIC INTERN 71

ELABORAREA PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT 71

RAPORT DE AUDIT INTERN 72

CAPITOLUL V: URMĂRIREA RECOMANDĂRILOR 79

FIŞĂ DE URMĂRIRE A RECOMANDĂRILOR 79

CAPITOLUL VI: SUPERVIZAREA 80

FIŞĂ DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN 80

Extras din document

CAPITOLUL I: PREZENTAREA INSTITUŢIEI

Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială, denumită în continuare DDFSS, este organizată şi funcţionează în baza Hotărârii Guvernului nr 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

DDFSS este instituţie publică cu personalitate juridică finanţată de la bugetul de stat.

DDFSS este serviciu public descentralizat al miniterului – asigură în teritoriu aplicarea unitară a legislaţiei muncii, protecţiei sociale, asistenţei sociale şi familiei.

DDFSS îşi exercită atribuţiile, în principal, în următoarele domenii:

- Dialog social, legislaţie, salarizare, conflicte şi contracte colective de muncă;

- Audit public intern;

- Asistenţă socială;

- Resurse umane;

- Financiar contabilitate;

- Informatică.

În exercitarea atribuţiilor DDFSS are dreptul să ceară, iar agenţii economici, celelalte persoane fizice şi juridice care încadrează personal, au obligaţia să prezinte documentele necesare verificării şi controlului asupra modului în care se aplică legislaţia în domeniul de activitate al DDFSS.

DDFSS Botoşani îndeplineşte următoarele atribuţii:

- Atribuţii privind auditul intern în conformitate cu prevederile Legii nr 672/2002, privind auditul intern;

- Organizează şi coordonează activităţile de asistenţă socială de ocrotire a minorilor şi familiei, a bătrânilor pensionari şi nepensionari, precum şi a altor categorii de persoane vulnerabile;

- Colaborează cu organizaţiile non-profit care au ca obiect de activitatea protecţia socială;

- Sprijină agenţii economici şi unităţile bugetare în vederea aplicării corecte şi concrete a legislaţiei în domeniul salarizării, normării muncii, încheierii contractelor colective de muncă;

- Solicită agenţilor economici şi instituţiilor publice ca în aplicarea legislaţiei să ia măsuri pentru înlaturarea deficienţelor constatate;

- Aplică măsuri de sancţionare contravenţională, a celor care încalcă dispoziţiile legale din domeniul muncii şi solidarităţii sociale;

- Sprijină acţiunea de negociere a contractelor colective de muncă, înregistrează şi organizează evidenţa acestora;

- Asigură aplicarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată şi a Hotărârii de Guvern nr 522/2003 pentru aprobarea Normelor de aplicare a ordonanţei;

- Exercită în condiţiile prevăzute de lege, concilierea şi arbitrajul în cazul conflictelor de interese;

- Colaborează cu celelalte instituţii şi unităţi în vederea îndeplinirii atribuţiilor proprii;

- Desfăşoară acticităţi în domeniul respectării drepturilor femeii şi politicilor familiale;

- Distribuie bilete de odihnă şi tratament persoanelor îndreptăţite, pe baza solicitărilor acestora, în cotele stabilite prin ordin al miniterului muncii şi solidarităţii sociale.

DDFSS Botoşani asigură secretariatul comisiilor care işi desfăşoară activitatea pe unele domenii de activitate ale acesteia, pe baza propriilor regulamente de organizare şi funţionare.

Structura organizatorică a DDFSS Botoşani:

1. Directorul executiv, conduce întreaga activitate a direcţiei şi este preşedintele colegiului de conducere.

Directorul executiv are în coordonare directă următoarele compartimente:

a) dialog social legislaţie, salarizare, conflicte şi contracte colective de muncă;

b) audit public intern;

c) compartimentul relaţii cu publicul;

d) informatica.

2. Director executiv adjunct – economic, coordonează activitatea următoarelor compartimente:

a) resurse umane;

b) financiar, contabiliate.

3. Director executiv adjunct – asistenţă socială, coordonează activitatea următoarelor compartimente:

a) monitorizare prestaţii şi servicii sociale;

b) monitorizare programe pentru familie;

c) finanţare asistenţă socială.

Compartimentele din structura organizatorică a direcţiei se pot organiza, potrivit legii, la nivel de serviciu sau birou, în funcţie de importanţa şi complexitatea activităţii şi potrivit structurii organizatorice aprobate prin Ordinul nr 231/2003 al ministerului muncii, solidarităţii sociale şi familiei.

Director executiv al DDFSS Botoşani răspunde de buna desfăşurare a activităţii direcţiei şi este numit prin ordin de către ministerul muncii, solidarităţii sociale şi familiei, conform legii, cu avizul consultativ al prefectului. Pe lângă directorul executiv al direcţiei funcţionează colegiul de conducere al direcţiei, ca organ consultativ.

Directorul executiv conduce întreaga activitate a direcţiei şi o reprezintă în raporturile cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu organele administraţiei publice locale, celelalte instituţii publice unităţi economice şi cu alte persoane fizice şi juridice.

Colegiul de conducere al direcţiei – organ consultativ al directorului general al DDFSS Botoşani, compune din:

- director executiv – preşedinte;

- directorii executivi adjuncti;

- responsabili ai principalelor compartimente ale direcţiei sau reprezentanţi ai salariaţilor după caz.

Preview document

Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 1
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 2
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 3
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 4
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 5
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 6
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 7
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 8
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 9
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 10
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 11
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 12
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 13
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 14
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 15
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 16
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 17
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 18
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 19
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 20
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 21
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 22
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 23
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 24
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 25
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 26
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 27
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 28
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 29
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 30
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 31
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 32
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 33
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 34
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 35
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 36
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 37
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 38
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 39
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 40
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 41
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 42
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 43
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 44
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 45
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 46
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 47
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 48
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 49
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 50
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 51
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 52
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 53
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 54
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 55
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 56
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 57
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 58
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 59
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 60
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 61
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 62
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 63
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 64
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 65
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 66
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 67
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 68
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 69
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 70
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 71
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 72
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 73
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 74
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 75
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 76
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 77
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 78
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 79
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 80
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului - Pagina 81

Conținut arhivă zip

  • Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului.doc

Alții au mai descărcat și

Misiune de Audit

INTRODUCERE Auditul intern, axat la începuturile sale pe probleme contabile, a devenit astăzi un instrument puternic de depistare a principalelor...

Misiune de Audit - Achizitii Publice

I. Prezentarea institutiei Direcţia de munca solidaritate socială şi familie a judeţului Constanta este organizată şi funcţionează în baza...

Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul

INTRODUCERE Managementul este o meserie, adică o activitate, o practică ce presupune un ansamblu de tehnici, de priceperi şi un sistem de relaţii;...

Misiune de Audit Intern Privind Activitatea Financiar Contabilă la Primaria Scărișoara

1. PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT INTERN Această etapă cuprinde procedurile: - iniţierea auditului: P01- Ordinul de serviciu, P02 – Declaraţia...

Situațiile financiare

CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE SITUAȚIILORFINANCIARE ȘI ANALIZA SITUAȚIILOR FINANCIARE 1.1 Esența și funcțiile evidenței și...

Audit Public Intern in Institutie Publica

CAP.I PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE INSTITUTIA XXXXXXXXX este institutie publica , avand CODUL UNIC de inregistrare R XXXXXXX FORMA JURIDICA :...

Audit Intern la Primaria Bordei Verde

INTRODUCERE Într-o economie globală şi bazată pe cunoştinţe, în care informaţia reprezintă al doilea factor important după resursele umane,...

Misiune de audit intern - Poșta Română

PREZENTAREA INSTITUŢIEI Compania Națională Poşta Română S.A. este operatorul naţional din domeniul serviciilor poştale şi se află în proprietatea...

Ai nevoie de altceva?