Misiuni privind Auditul Financiar

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 1941
Mărime: 19.53KB (arhivat)
Cost: 3 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Asaftei Maria
Facultatea de Ştiinţe Economice Specializare: Contabilitate şi informatică de gestiune

Extras din document

Misiuni privind auditul financiar

Cuvântul “audit” a fost popularizat în Franţa începând din anii 1960, prin cabinetele anglo–saxone de audit, în ciuda originii latine a cuvântului. Activitatea principală a acestor cabinete de audit era, în 1960, verificarea conturilor, dar ea s-a dublat ; încă din anii 1970, în Franţa, i s-au adăugat misiuni de consultanţă destinate ameliorării performanţelor.

În prezent, auditul desemnează verificarea conturilor întreprinderii, sub numele de audit financiar conducând la certificare.

Într-o manieră foarte generală, am putea spune că auditul reprezintă modalitatea prin care o persoană (interesată) este asigurată de o altă persoană (cunoscătoare, competentă şi neutră sau independentă) cu privire la calitatea, condiţiile şi statutul unui anumit aspect, pe care acesta din urmă l-a examinat. Rolul auditului este să înlăture orice urmă de îndoială sau de dubiu pe care o are prima persoană (cea interesată de respectivul aspect).

În accepţiunea lui modernă, auditul vizează îndeosebi procesele sau sistemele de informare, reprezentând, în esenţă, examinarea efectuată de un profesionist asupra modului în care se desfăşoară o activitate, prin raportare la criteriile de calitate specifice acestei activităţi.

Termenul de “auditor “ este utilizat ȋn Standardele Internaţionale de Audit ori de câte ori este vorba de un prestator de servicii de audit sau un prestator de servicii conexe; serviciile de audit se referă la auditul financiar, adică misiunea de bază a unui auditor, iar serviciile conexe se referă la:

- misiuni de examene limitate (revizuiri);

- examene pe bază de proceduri agreate (convenite);

- măsuri de compilare a informaţiilor financiar-contabile.

Natura

Serviciului

AUDIT

SERVICII CONEXE

Audit Revizuire Angajament privind proceduri agreate Misiune de compilare

Nivel comparativ de asigurare Asigurare înaltă, dar nu absolută Asigurare moderată Fără asigurare Fără asigurare

Raportul furnizat Asigurare pozitivă asupra aserţiunilor conducerii Asigurarea negativă asupra aserţiunilor conducerii Constatări ale producerilor Identificarea informaţiei complete

Misiunea de audit

Obiectivul unui angajament de audit

Obiectivul unui angajament de audit al situaţiilor financiare este de a da posibilitatea auditorului să exprime o opinie cu privire la situaţiile financiare, dacă acestea sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu un cadru aplicabil de raportare financiară. Expresiile folosite pentru exprimarea opiniei auditorului sunt "oferă o imagine fidelă" sau "prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative", termeni care sunt echivalenţi. Cu toate că opinia auditorului sporeşte credibilitatea situaţiilor financiare, utilizatorul nu trebuie să considere opinia de audit drept o garanţie a viabilităţii viitoare a entităţii sau a eficienţei ori productivităţii cu care managementul a condus activităţile entităţii.

Prin intermediul opiniei sale auditorul furnizeaza o asigurare ridicata (rezonabila) asupra faptului ca situatiile financiare nu contin anomalii semnificative.

Asigurarea se refera la satisfacerea exigentelor auditorului referitoare la credibilitatea unei asertiuni formulate de catre o parte in scopul utilizarii ei de catre o alta parte.

Asertiunea este un enunt dat ca adevarat, o afirmatie care nu este insotita de probe. Conducerile entitatilor formuleaza prin situatiile financiare mai multe asertiuni, cum sunt:

• Existenta: un activ sau o datorie exista la un moment dat;

• Drepturi si obligatii: un activ sau o datorie apartine entitatii la un moment dat;

• Aparitia: o tranzactie sau un eveniment a avut loc pe durata unei perioade si este legat de entitatea respectiva;

• Exhaustivitatea: nu exista active, datorii, tranzactii sau evenimente neinregistrate in contabilitate sau elemente neprezentate prin situatiile financiare;

• Evaluarea: un activ sau o datorie se inregistreaza la o valoare contabila adecvata;

• Comensurarea: o tranzactie sau un eveniment se inregistreaza la valoarea corespunzatoare, iar venitul si cheltuiala se aloca perioadei corespunzatoare.

Preview document

Misiuni privind Auditul Financiar - Pagina 1
Misiuni privind Auditul Financiar - Pagina 2
Misiuni privind Auditul Financiar - Pagina 3
Misiuni privind Auditul Financiar - Pagina 4
Misiuni privind Auditul Financiar - Pagina 5
Misiuni privind Auditul Financiar - Pagina 6
Misiuni privind Auditul Financiar - Pagina 7
Misiuni privind Auditul Financiar - Pagina 8
Misiuni privind Auditul Financiar - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Misiuni privind Auditul Financiar.doc

Alții au mai descărcat și

Misiuni de Audit cu Scop Special

Universitatea Babes-bolyai Cluj-napoca Facultatea De StiinTe Economice Si Gestiunea Afacerilor Definirea unei imagini de ansamblu asociata...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Cadrul Conceptual pentru Misiuni de Asigurare

Introducere 1. Acest Cadru conceptual defineşte şi descrie elementele şi obiectivele unei misiuni de angajament şi identifică misiunile pentru...

Ai nevoie de altceva?