Modalități de Finanțare a Investițiilor și a Activităților de Exploatare prin Intermediul Subvențiilor

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 3330
Mărime: 39.58KB (arhivat)
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. 1. Introducere 4
 2. 2. Aria de aplicabilitate 5
 3. 3. Subvenţii guvernamentale 5
 4. 4. Subvenții guvernamentale nemonetare 10
 5. 5. Prezentarea subvențiilor privind activele 10
 6. 6. Prezentarea subvențiilor privind veniturile 13
 7. 7. Rambursarea subvențiilor guvernamentale 13
 8. 8. Asistenţa guvernamentală 15
 9. 9. Prevederi Tranzitorii 16
 10. 10. Bibliografie 16

Extras din proiect

1. Introducere

Datorită evoluţiei societăţii umane, necesitatea existenţei unor asemănări între documentele întocmite de agenţii economici din diverse ţări este premisa creării unei armonizări internaţionale. Aceasta constă în procesul de reducere a diferenţelor dintre declaraţiile financiare din diferite ţări, crescând posibilitatea comparării acestora.

Uniunea Europeană a încercat sa armonizeze standardele contabilităţii în statele membre prin emiterea Directivelor a 4-a și a 7-a. Deşi aceste directive au redus diferenţele existente anterior, ele nu au realizat o posibila comparare completă între declaraţiile financiare din toate statele membre.

International Accounting Standards Committee (I.A.S.C.), format în 1973, a dezvoltat International Accounting Standards (I.A.S.) acceptat în toate ţările

Vis-à-vis de armonizarea internaţională Comisia Europeană a sugerat o nouă abordare a contabilitaţii în ţările UE. Această nouă abordare a devenit necesară datorită unui numar mare de companii europene, asa-numiţii “jucători globali”, care erau în căutare de pieţe de capital internaţionale unde erau obligaţi să întocmească două seturi de declaraţii financiare în conformitate cu cerinţele pieţei, de examplu urmând IAS sau US GAAP(Generally accepted Accounting Principles in United States) sau altele în conformitate cu legile ţării respective, bazate pe Directivele Contabile. Pentru a evita duplicatele şi confuziile, Comisia a propus ca statele membre să permită companiilor să ţină contabilitatea în conformitate cu IAS. Această strategie a fost impusă oficial în iunie 1996.

Uniunea Europeană nu este foarte implicată în discuţii contabile, care au loc în Organizaţiile Internaţionale a comisiilor de Securitate (IOSCO), a cărei scop este de a stabili condiţii de securitate pentru ofertanţii internaţionali pe bazele unor standarde internaţionale de contabilitate

În România categoriile de persoane juridice care aplică reglementările contabile conforme cu directivele europene şi/sau Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) se stabilesc prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor

2. Aria de aplicabilitate

Standardul Internaţional de Contabilitate 20 Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale şi prezentarea informaţiilor legate de asistenţa guvernamentală trebuie aplicat pentru prezentarea infomaţiilor legate de subvenţiile guvernamentale, precum şi pentru prezenatrea informaţiilor cu privire la alte forme de asistenţă guvernamentală.

În ceea ce priveşte aria de aplicabilitate, standardul menţionat trebuie aplicat în contabilitatea subvenţiilor guvernamentale aferente investiţiilor şi activităţii de exploatare, precum şi în contabilitatea asistenţei guvernamentale în scopul acordării de beneficii economice specifice entităţilor economice (nu sunt luate în calcul beneficiile furnizate indirect prin acţiuni care influenţează condiţiile economice generale, cum ar fi: asigurarea unei infrastructuri în anumite zone de dezvoltare de care beneficiază întreaga comunitate locală sau impunerea unor constrângeri comerciale societăţilor concurente). Subvenţiile guvernamentale aferente activelor biologice sunt tratate de IAS 41.

Directiva a 4-a nu se adresează direct contabilităţii subvenţiilor, totuşi doar câteva principii fundamentale se aplică

Preview document

Modalități de Finanțare a Investițiilor și a Activităților de Exploatare prin Intermediul Subvențiilor - Pagina 1
Modalități de Finanțare a Investițiilor și a Activităților de Exploatare prin Intermediul Subvențiilor - Pagina 2
Modalități de Finanțare a Investițiilor și a Activităților de Exploatare prin Intermediul Subvențiilor - Pagina 3
Modalități de Finanțare a Investițiilor și a Activităților de Exploatare prin Intermediul Subvențiilor - Pagina 4
Modalități de Finanțare a Investițiilor și a Activităților de Exploatare prin Intermediul Subvențiilor - Pagina 5
Modalități de Finanțare a Investițiilor și a Activităților de Exploatare prin Intermediul Subvențiilor - Pagina 6
Modalități de Finanțare a Investițiilor și a Activităților de Exploatare prin Intermediul Subvențiilor - Pagina 7
Modalități de Finanțare a Investițiilor și a Activităților de Exploatare prin Intermediul Subvențiilor - Pagina 8
Modalități de Finanțare a Investițiilor și a Activităților de Exploatare prin Intermediul Subvențiilor - Pagina 9
Modalități de Finanțare a Investițiilor și a Activităților de Exploatare prin Intermediul Subvențiilor - Pagina 10
Modalități de Finanțare a Investițiilor și a Activităților de Exploatare prin Intermediul Subvențiilor - Pagina 11
Modalități de Finanțare a Investițiilor și a Activităților de Exploatare prin Intermediul Subvențiilor - Pagina 12
Modalități de Finanțare a Investițiilor și a Activităților de Exploatare prin Intermediul Subvențiilor - Pagina 13
Modalități de Finanțare a Investițiilor și a Activităților de Exploatare prin Intermediul Subvențiilor - Pagina 14
Modalități de Finanțare a Investițiilor și a Activităților de Exploatare prin Intermediul Subvențiilor - Pagina 15
Modalități de Finanțare a Investițiilor și a Activităților de Exploatare prin Intermediul Subvențiilor - Pagina 16

Conținut arhivă zip

 • Modalitati de Finantare a Investitiilor si a Activitatilor de Exploatare prin Intermediul Subventiilor.docx

Alții au mai descărcat și

Politici și Tratamente Contabile Privind Beneficiile Angajaților

Introducere Pornind de la teoria firmei bazată pe cunoștinţe, care afirmă că ”firma este o structură de piaţă a cărei resursă principală este...

Politici și tratamente contabile privind investiții imobiliare și imobilizările corporale deținute de instituțiile publice

Capitolul I INVESTIŢII IMOBILIARE 1.1. Delimitări conceptuale privind investiţiile imobiliare 1.2. Recunoaşterea investiţiilor imobiliare 1.3....

Consolidarea Conturilor prin Metoda Integrării Globale

Fenomenul contabil contemporan prezintă caracteristici axate pe nevoia de armonizare, convergenţă, compatibilitate şi uniformitate în...

Tratamente contabile privind imobilizările corporale conform IAS 16 și reglementărilor naționale

Capitolul 1.Definiții si clasificări Activul este definit, în general, ca resursă controlată de entitate ca rezultat al unor evenimente trecute și...

Sisteme contabile comparate privind contractele de construcții

Capitolul I – PREZENTAREA GENERALA IAS 11 1.1. INTRODUCERE: Standardul International IAS 11 se refera la prelucrarea contabila a veniturilor si...

Sisteme contabile în alte țări

Introducere Economia si politica sunt doua influente notabile asupra sistemelor contabile. Dupa caderea comunismului in 1989, tarile din Europa...

Reglementări conținute în IAS 20. Contabilitatea subvențiilor guvernamentale și prezentarea informațiilor legate de asistența guvernamentală

IAS 20 “Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale şi prezentarea informaţiilor legate de asistenţa guvernamentală” reformulat înlocuieşte...

Normalizarea contabilității - organisme de normalizare și reglementare

Despre IASB 1.1. Informaţii generale IASB 1.2. Etape în evoluţia IASB Surse bibliografice: - Feleagă N. (2000), „Sisteme contabile comparate -...

Te-ar putea interesa și

Diagnosticul financiar pe bază contului de profit și pierdere

CAPITOLUL I : Fundamentări teoretice privind rezultatul contabil 1.1. Definirea şi formele rezultatului contabil Poziţionarea conceptului de...

Indicatori economici utilizați în activitatea de creditare

INTRODUCERE Pentru a exista şi funcţiona, întreprinderea trebuie să dispună de un anumit capital, de anumite fonduri, care se formează în amplul...

Modalități de finanțare a investițiilor și a activității de exploatare, conform IAS 20

Introducere Standardul Internațional de Contabilitate nr. 20 a fost emis de Comitetul pentru standarde internaționale de contabilitate în aprilie...

Tabloul de Finanțare

Tabloul de finanţare - cadru tradiţional de analiză a fluxurilor Este cunoscut faptul ca bilanţul oferă o viziune statică asupra structurii...

Finanțele Publice Locale ale Municipiului Chișinău

Introducere Apariţia şi evoluţia finanţelor sunt strîns legate de apariţia şi consolidarea statului. Ştiinţa finanţelor publice este o ramură...

IMM-urile și dezvoltarea regională

Capitolul I IMM-urile si regiunea suv-vest 1.1 Descriere. Regiunea Sud – Vest Oltenia Regiunea Sud – Vest are o suprafaţă de 29.212 km2, ceea ce...

Funcțiile finanțelor și rolul lor în economia modernă

Introducere Toate relatiile economice dintre persoanele fizice si juridice, in masura in care se exprima in forma baneasca, reprezinta finantele....

Finanțe

Aparitia si cristalizarea notiunii de “finante” se înscrie în amplul proces evolutiv al societatii omenesti. Semnificatiile sale s-au conturat pe...

Ai nevoie de altceva?