Modelarea Aplicatiilor Financiar Contabile

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Modelarea Aplicatiilor Financiar Contabile.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 234 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Gheorghe Popa

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAPITOLUL 1. Sisteme informaţionale financiar-contabile
Structura sistemului informaţional financiar-contabil 5
Date, informaţii, cunoştinţe. Sistem informaţional - Sistem informatic 5
Locul şi rolul sistemului informaţional financiar-contabil în cadrul firmei 7
Arhitectura sistemului informaţional financiar-contabil 10
Sisteme integrate de gestiune pentru managementul firmei 15
CAPITOLUL 2. Metode utilizate în analiza şi proiectarea sistemelor
informatice financiar-contabile
2.1. Metode sistemice - MERISE 24
Modelarea conceptuală 28
Modelarea organizaţională 38
Modelarea logică 39
Modelarea fizică 44
Paradigma orientării spre obiecte 45
Limbajul unificat de modelare UML 50
Modelarea cazurilor de utilizare 53
Modelarea statică 58
Modelarea aspectelor dinamice 63
Arhitectura sistemului 68 .
Concluzii cu privire la MERISE şi UML 72
Ciclul de realizare a unui sistem informatic 72
Analiza domeniului studiat şi a cerinţelor utilizatorilor 73
Consideraţii privind UML şi Merise, plecând de la
nivelul conceptual din Merise 74
Consideraţii privind UML şi Merise, plecând de la
nivelul organizaţional din Merise 79
Consideraţii privind UML şi Merise, plecând de la nivelul logic din Merise 79
Consideraţii privind UML şi Merise, plecând de la arhitectura sistemului 80
Comparaţii sintetice între unele diagrame UML şi modelele Merise 81
Consideraţii finale 81
CAPITOLUL 3. Tehnologii moderne de organizare şi analiză a datelor
financiar-contabile
3.1 Depozite de date (DataWarehouse) 85
Caracteristicile unui depozit de date 85
Arhitectura unui depozit de date 87
Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare
Tipuri de date manipulate de un depozit de date 89
Construirea şi popularea cu date a unui depozit de date 90
OLAP (On-Line Analytical Processing) 92
Caracteristici generale 92
Modelarea multidimensională 94
Modele de organizare a depozitelor de date, utilizabile pentru
analiza multidimensională 99
CAPITOLUL 4. Metode şi tehnici pentru dezvoltarea
produselor informatice
4.1. Dezvoltarea asistată a aplicaţiilor, cu ajutorul instrumentelor CASE 103
Introducere 103
Categorii de instrumente CASE 104
Componentele unui instrument CASE 105
eXtreme Programming 108
Introducere 108
Comunicarea, Simplitatea, Feedback-ul, Curajul -
cele patru valori promovate de XP 110
Principii şi practici ale eXtreme Programming 112
XP şi alte metode 115
Studiu de caz privind dezvoltarea unei aplicaţii pentru contabilitatea
financiară, utilizând ca tehnică de dezvoltare eXtreme Programming 117
4.3.
Rational Unified Process 125
Caracteristicile şi practicile metodei 125
Fazele şi procesele Rational Unified Process 129
4.4.
Rapid Application Development 133
Caracteristici generale 133
Ciclul de viaţă al unui sistem informatic, conform RAD 135
4.5.
Consideraţii cu privire la eXtreme Programming, Raţional Unified Process,
Rapid Application Development şi varianta tradiţională de dezvoltare
a produselor informatice 139
CAPITOLUL 5. Integrarea aplicaţiilor prin utilizarea tehnologiilor WEB
Internet, Intranet, Extranet în viaţa unei firme 145
Baze de date on-line 149
ASP şi ASP.NET 150
Serviciile WEB (Web Services) 156
XML (eXtensible Markup Language) 158
Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare
CAPITOLUL 6. Pachet de aplicaţii financiar-contabile, pentru gestiunea
tranzacţiilor şi analiza multidimensională.
Interacţiunea cu mediul Internet/Intranet/Extranet
6.1.
6.2.
Descrierea generală a pachetului de aplicaţii 166
Pachetul de aplicaţii pentru gestiunea tranzacţiilor,
destinat nivelului tranzacţional al firmei 166
Descrierea sintetică a activităţii firmei 169
Modelarea sistemică, cu ajutorul Merise 171
Modelarea obiectuală cu UML 180
Aplicaţie destinată nivelurilor de management operaţional, tactic şi strategic,
bazată pe analiza multidimensională OLAP 195
Construirea unui depozit de date (DataWarehouse), în SQL Server 2000 196
Definirea unor cuburi OLAP în MS SQL Server 2000 202
Aplicaţie client Visual C# NET, pentru accesarea cuburilor OLAP 207
6.4.
Aplicaţii şi servicii WEB pentru interacţiunea cu mediul Internet/Extranet/Intranet 209
Serviciu WEB, pentru prezentarea ofertelor de produse către
clienţii înregistraţi, in funcţie de statut 212
Aplicaţie ASP NET pentru efectuarea comenzilor on-line 217
Serviciu WEB, pentru furnizarea către clienţii firmei, a tranzacţiilor efectuate 223
Aplicaţie ASP NET, pentru analiza multidimensională OLAP, într-un mediu
Intranet/Internet 225
Consideraţii finale 228
Bibliografie 231

Extras din document

SISTEME INFORMAŢIONALE

FINANCIAR-CONTABILE

Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare

1.1. Structura sistemului informaţional financiar-contabil

1.1.1. Date, informaţii, cunoştinţe. Sistem informaţional - sistem informatic

5

În prezent, aproape în orice firmă, nevoia de cunoaştere şi comunicare este mai acută ca

oricând, indiferent de domeniul de activitate, datorită tendinţelor actuale manifestate pe piaţă.

Toate activităţile de comunicare, schimbul de cunoştinţe între oameni şi/sau echipamente se

realizează cu ajutorul unui element esenţial: informaţia.

Conceptul de dată, poate fi înţeles ca un aspect măsurabil al unor acţiuni, procese sau

fenomene. În contextul prelucrării automate a datelor, conceptul de dată poate fi caracterizat

printr-un identificator, caracteristici proprii şi o anumită valoare.

Informaţia este un mijloc de comunicare (mesaj) între oameni, oameni-echipamente sau între

echipamente şi reprezintă un mod de prezentare a cunoştinţelor din toate domeniile.

Cunoştinţele se pot defini ca un

ansamblu de informaţii, dobândite de-a

lungul timpului. Cunoştinţele reprezintă

nivelul cel mai înalt de rafinare a

datelor, respectiv a informaţiilor.

Cele trei concepte, privite prin prisma

modului

alcătuiesc

de

obţinere

aşa-numita

a

fiecăruia,

piramidă

informaţională (vezi Figura 1.1).

Aşa cum se observă şi din Figura 1.1,

cunoştinţele reprezintă nivelul cel mai

înalt de rafinare a datelor, respectiv a

Figura 1. 1 Piramida informaţională

informaţiilor, şi orice cerere de informaţii sau date se poate obţine plecând de la cunoştinţe.

Direcţionarea operativă a informaţiilor (inclusiv calitatea acestora) între compartimentele unei

firme este esenţială, mai ales spre şi dinspre compartimentele manageriale, ea asigurând

desfăşurarea, din punct de vedere informaţional, a unei activităţi eficiente.

Sistemul informaţional al unei firme poate fi definit ca ansamblul tuturor componentelor

(umane, materiale, virtuale) implicate în procesul de colectare, preluare, prelucrare,

transmitere, furnizare etc. de informaţii. În cadrul acestor procese, se regăsesc: informaţia

vehiculată, personalul firmei, documentele cu informaţii, mijloacele de transmitere a

informaţiilor, sistemele automatizate sau manuale pentru prelucrarea informaţiilor, etc.

Aproape toate procesele desfăşurate în cadrul sistemului informaţional al unei firme se pot

automatiza cu ajutorul echipamentelor de calcul, efectul cel mai vizibil al utilizării unor astfel

Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare

6

de echipamente fiind reducerea timpilor de realizare a unei operaţii, cu implicaţii directe

asupra costurilor, etc.

Culegerea, prelucrarea, transmiterea, furnizarea informaţiilor pe cale electronică, fac parte din

sistemul informatic al unei firme. Acesta include calculatoare, software, programatori,

personal de exploatare, datele procesate, reţele de calculatoare, alte componente hardware,

etc. Sistemul informatic este o componentă de bază a sistemului informaţional al unei firme.

În prezent, în literatura de specialitate străină, datorită gradului foarte înalt de informatizare a

sistemului informaţional existent în firmele occidentale, există tendinţa de a unifica noţiunile

de sistem informatic şi sistem informaţional.

Sistemul informaţional al unei firme nu trebuie gândit neapărat în legătură cu prelucrarea

automată a datelor, pentru că sunt firme care nu dispun de asemenea mijloace.

Indiferent de modul de culegere, transmitere, prelucrare a informaţiilor (manual, automat,

semiautomat), acestea pot îmbrăca mai multe forme, din punctul de vedere al modului de

percepţie de către om: text, imagine statică, imagine video, secvenţe audio, etc.

Fisiere in arhiva (1):

  • Modelarea Aplicatiilor Financiar Contabile.doc