Modelarea aplicațiilor financiar contabile

Proiect
9.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 234 în total
Cuvinte : 64342
Mărime: 14.55MB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Popa

Cuprins

CAPITOLUL 1. Sisteme informaţionale financiar-contabile

Structura sistemului informaţional financiar-contabil 5

Date, informaţii, cunoştinţe. Sistem informaţional - Sistem informatic 5

Locul şi rolul sistemului informaţional financiar-contabil în cadrul firmei 7

Arhitectura sistemului informaţional financiar-contabil 10

Sisteme integrate de gestiune pentru managementul firmei 15

CAPITOLUL 2. Metode utilizate în analiza şi proiectarea sistemelor

informatice financiar-contabile

2.1. Metode sistemice - MERISE 24

Modelarea conceptuală 28

Modelarea organizaţională 38

Modelarea logică 39

Modelarea fizică 44

Paradigma orientării spre obiecte 45

Limbajul unificat de modelare UML 50

Modelarea cazurilor de utilizare 53

Modelarea statică 58

Modelarea aspectelor dinamice 63

Arhitectura sistemului 68 .

Concluzii cu privire la MERISE şi UML 72

Ciclul de realizare a unui sistem informatic 72

Analiza domeniului studiat şi a cerinţelor utilizatorilor 73

Consideraţii privind UML şi Merise, plecând de la

nivelul conceptual din Merise 74

Consideraţii privind UML şi Merise, plecând de la

nivelul organizaţional din Merise 79

Consideraţii privind UML şi Merise, plecând de la nivelul logic din Merise 79

Consideraţii privind UML şi Merise, plecând de la arhitectura sistemului 80

Comparaţii sintetice între unele diagrame UML şi modelele Merise 81

Consideraţii finale 81

CAPITOLUL 3. Tehnologii moderne de organizare şi analiză a datelor

financiar-contabile

3.1 Depozite de date (DataWarehouse) 85

Caracteristicile unui depozit de date 85

Arhitectura unui depozit de date 87

Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare

Tipuri de date manipulate de un depozit de date 89

Construirea şi popularea cu date a unui depozit de date 90

OLAP (On-Line Analytical Processing) 92

Caracteristici generale 92

Modelarea multidimensională 94

Modele de organizare a depozitelor de date, utilizabile pentru

analiza multidimensională 99

CAPITOLUL 4. Metode şi tehnici pentru dezvoltarea

produselor informatice

4.1. Dezvoltarea asistată a aplicaţiilor, cu ajutorul instrumentelor CASE 103

Introducere 103

Categorii de instrumente CASE 104

Componentele unui instrument CASE 105

eXtreme Programming 108

Introducere 108

Comunicarea, Simplitatea, Feedback-ul, Curajul -

cele patru valori promovate de XP 110

Principii şi practici ale eXtreme Programming 112

XP şi alte metode 115

Studiu de caz privind dezvoltarea unei aplicaţii pentru contabilitatea

financiară, utilizând ca tehnică de dezvoltare eXtreme Programming 117

4.3.

Rational Unified Process 125

Caracteristicile şi practicile metodei 125

Fazele şi procesele Rational Unified Process 129

4.4.

Rapid Application Development 133

Caracteristici generale 133

Ciclul de viaţă al unui sistem informatic, conform RAD 135

4.5.

Consideraţii cu privire la eXtreme Programming, Raţional Unified Process,

Rapid Application Development şi varianta tradiţională de dezvoltare

a produselor informatice 139

CAPITOLUL 5. Integrarea aplicaţiilor prin utilizarea tehnologiilor WEB

Internet, Intranet, Extranet în viaţa unei firme 145

Baze de date on-line 149

ASP şi ASP.NET 150

Serviciile WEB (Web Services) 156

XML (eXtensible Markup Language) 158

Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare

CAPITOLUL 6. Pachet de aplicaţii financiar-contabile, pentru gestiunea

tranzacţiilor şi analiza multidimensională.

Interacţiunea cu mediul Internet/Intranet/Extranet

6.1.

6.2.

Descrierea generală a pachetului de aplicaţii 166

Pachetul de aplicaţii pentru gestiunea tranzacţiilor,

destinat nivelului tranzacţional al firmei 166

Descrierea sintetică a activităţii firmei 169

Modelarea sistemică, cu ajutorul Merise 171

Modelarea obiectuală cu UML 180

Aplicaţie destinată nivelurilor de management operaţional, tactic şi strategic,

bazată pe analiza multidimensională OLAP 195

Construirea unui depozit de date (DataWarehouse), în SQL Server 2000 196

Definirea unor cuburi OLAP în MS SQL Server 2000 202

Aplicaţie client Visual C# NET, pentru accesarea cuburilor OLAP 207

6.4.

Aplicaţii şi servicii WEB pentru interacţiunea cu mediul Internet/Extranet/Intranet 209

Serviciu WEB, pentru prezentarea ofertelor de produse către

clienţii înregistraţi, in funcţie de statut 212

Aplicaţie ASP NET pentru efectuarea comenzilor on-line 217

Serviciu WEB, pentru furnizarea către clienţii firmei, a tranzacţiilor efectuate 223

Aplicaţie ASP NET, pentru analiza multidimensională OLAP, într-un mediu

Intranet/Internet 225

Consideraţii finale 228

Bibliografie 231

Extras din document

SISTEME INFORMAŢIONALE

FINANCIAR-CONTABILE

Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare

1.1. Structura sistemului informaţional financiar-contabil

1.1.1. Date, informaţii, cunoştinţe. Sistem informaţional - sistem informatic

5

În prezent, aproape în orice firmă, nevoia de cunoaştere şi comunicare este mai acută ca

oricând, indiferent de domeniul de activitate, datorită tendinţelor actuale manifestate pe piaţă.

Toate activităţile de comunicare, schimbul de cunoştinţe între oameni şi/sau echipamente se

realizează cu ajutorul unui element esenţial: informaţia.

Conceptul de dată, poate fi înţeles ca un aspect măsurabil al unor acţiuni, procese sau

fenomene. În contextul prelucrării automate a datelor, conceptul de dată poate fi caracterizat

printr-un identificator, caracteristici proprii şi o anumită valoare.

Informaţia este un mijloc de comunicare (mesaj) între oameni, oameni-echipamente sau între

echipamente şi reprezintă un mod de prezentare a cunoştinţelor din toate domeniile.

Cunoştinţele se pot defini ca un

ansamblu de informaţii, dobândite de-a

lungul timpului. Cunoştinţele reprezintă

nivelul cel mai înalt de rafinare a

datelor, respectiv a informaţiilor.

Cele trei concepte, privite prin prisma

modului

alcătuiesc

de

obţinere

aşa-numita

a

fiecăruia,

piramidă

informaţională (vezi Figura 1.1).

Aşa cum se observă şi din Figura 1.1,

cunoştinţele reprezintă nivelul cel mai

înalt de rafinare a datelor, respectiv a

Figura 1. 1 Piramida informaţională

informaţiilor, şi orice cerere de informaţii sau date se poate obţine plecând de la cunoştinţe.

Direcţionarea operativă a informaţiilor (inclusiv calitatea acestora) între compartimentele unei

firme este esenţială, mai ales spre şi dinspre compartimentele manageriale, ea asigurând

desfăşurarea, din punct de vedere informaţional, a unei activităţi eficiente.

Sistemul informaţional al unei firme poate fi definit ca ansamblul tuturor componentelor

(umane, materiale, virtuale) implicate în procesul de colectare, preluare, prelucrare,

transmitere, furnizare etc. de informaţii. În cadrul acestor procese, se regăsesc: informaţia

vehiculată, personalul firmei, documentele cu informaţii, mijloacele de transmitere a

informaţiilor, sistemele automatizate sau manuale pentru prelucrarea informaţiilor, etc.

Aproape toate procesele desfăşurate în cadrul sistemului informaţional al unei firme se pot

automatiza cu ajutorul echipamentelor de calcul, efectul cel mai vizibil al utilizării unor astfel

Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare

6

de echipamente fiind reducerea timpilor de realizare a unei operaţii, cu implicaţii directe

asupra costurilor, etc.

Culegerea, prelucrarea, transmiterea, furnizarea informaţiilor pe cale electronică, fac parte din

sistemul informatic al unei firme. Acesta include calculatoare, software, programatori,

personal de exploatare, datele procesate, reţele de calculatoare, alte componente hardware,

etc. Sistemul informatic este o componentă de bază a sistemului informaţional al unei firme.

În prezent, în literatura de specialitate străină, datorită gradului foarte înalt de informatizare a

sistemului informaţional existent în firmele occidentale, există tendinţa de a unifica noţiunile

de sistem informatic şi sistem informaţional.

Sistemul informaţional al unei firme nu trebuie gândit neapărat în legătură cu prelucrarea

automată a datelor, pentru că sunt firme care nu dispun de asemenea mijloace.

Indiferent de modul de culegere, transmitere, prelucrare a informaţiilor (manual, automat,

semiautomat), acestea pot îmbrăca mai multe forme, din punctul de vedere al modului de

percepţie de către om: text, imagine statică, imagine video, secvenţe audio, etc.

Preview document

Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 1
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 2
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 3
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 4
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 5
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 6
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 7
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 8
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 9
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 10
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 11
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 12
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 13
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 14
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 15
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 16
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 17
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 18
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 19
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 20
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 21
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 22
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 23
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 24
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 25
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 26
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 27
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 28
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 29
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 30
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 31
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 32
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 33
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 34
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 35
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 36
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 37
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 38
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 39
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 40
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 41
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 42
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 43
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 44
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 45
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 46
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 47
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 48
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 49
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 50
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 51
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 52
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 53
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 54
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 55
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 56
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 57
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 58
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 59
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 60
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 61
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 62
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 63
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 64
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 65
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 66
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 67
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 68
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 69
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 70
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 71
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 72
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 73
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 74
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 75
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 76
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 77
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 78
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 79
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 80
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 81
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 82
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 83
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 84
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 85
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 86
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 87
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 88
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 89
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 90
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 91
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 92
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 93
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 94
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 95
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 96
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 97
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 98
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 99
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 100
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 101
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 102
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 103
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 104
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 105
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 106
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 107
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 108
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 109
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 110
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 111
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 112
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 113
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 114
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 115
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 116
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 117
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 118
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 119
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 120
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 121
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 122
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 123
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 124
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 125
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 126
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 127
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 128
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 129
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 130
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 131
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 132
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 133
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 134
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 135
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 136
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 137
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 138
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 139
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 140
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 141
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 142
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 143
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 144
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 145
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 146
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 147
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 148
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 149
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 150
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 151
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 152
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 153
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 154
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 155
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 156
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 157
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 158
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 159
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 160
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 161
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 162
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 163
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 164
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 165
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 166
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 167
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 168
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 169
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 170
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 171
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 172
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 173
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 174
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 175
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 176
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 177
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 178
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 179
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 180
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 181
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 182
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 183
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 184
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 185
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 186
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 187
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 188
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 189
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 190
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 191
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 192
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 193
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 194
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 195
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 196
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 197
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 198
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 199
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 200
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 201
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 202
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 203
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 204
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 205
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 206
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 207
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 208
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 209
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 210
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 211
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 212
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 213
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 214
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 215
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 216
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 217
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 218
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 219
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 220
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 221
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 222
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 223
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 224
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 225
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 226
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 227
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 228
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 229
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 230
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 231
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 232
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 233
Modelarea aplicațiilor financiar contabile - Pagina 234

Conținut arhivă zip

  • Modelarea Aplicatiilor Financiar Contabile.doc

Alții au mai descărcat și

Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă

Activitatea economică reprezintă un domeniu fundamental pentru existenţa societăţii omeneşti, pentru ameliorarea continuă a condiţiei umane. Omul...

Contabilitatea Rezultatului Exercițiului

INTRODUCERE PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. „ELBA” S.A. a) SCURT ISTORIC Timişoara, considerat ca oraş modern încă de la începutul secolului al...

Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor

INTRODUCERE Originile contabilităţii se pierd undeva la hotarul dintre istoria “cunoscută” şi partea încă neclară a istoriei societăţii omeneşti....

Balanța de verificare

INTRODUCERE Operatiile economice care se realizeaza zi de zi intr-o unitate economica se inregistreza in conturi. In orice moment al activitatii...

Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile

INTRODUCERE În această lucrare vă voi prezenta întregul proces de trecere la moneda euro. Am ales această temă cu scopul de a cunoaşte avantajele,...

Realizarea unui sistem informatic privind activitatea de comerț

CAPITOLUL 1. COMERŢUL ELECTRONIC, AFACERILE ELECTRONICE PE INTERNET ŞI MAGAZINELE VIRTUALE Odată cu dezvoltarea Internetului un nou tip de...

Contabilitate de gestiune și calculația costurilor - metoda pe comenzi

CAPITOLUL I 1.Scopul si obiectivele lucrarii de specialitate Încadrarea costului de productie printre cei mai semnificativi indicatori cu...

Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie

CAPITOLUL 1 TREZORERIA ÎNTREPRINDERII ŞI FLUXURILE DE TREZORERIE 1.1 Concepte de bază privind trezoreria întreprinderii Varietatea şi...

Te-ar putea interesa și

Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan

CAP. I. DESCRIEREA SOCIETATII COMERCIALE SI POZITIA FATA DE PIATA 1.1 ÎNFIINTARE SI STATUT JURIDIC Societatea comerciala S.C CILINDRUL S.A....

Satisfacția Muncii

Finalitatea unei actiuni propuse trebuie în mod normal sa se materializeze într-o satisfactie de ordin material sau moral, functie de scopul avut...

Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformitate în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează obiective, concepte,...

Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA

1.1 Politicile contabile înainte de adoptarea noilor reglementari 2 1.2 Note si politici contabile în conditiile aplicarii actualelor...

Optimizarea Poziției Financiare și a Performanțelor Întreprinderilor între Strategiile de Conservatorism și de Optimism Contabil

CAPITOLUL 1 Abordari în clasificarile contabile internationale si influenta lor asupra evaluarii si proiectarii strategiilor de dezvoltare...

Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile

CAPITOLUL I. SISTEMUL INFORMAŢIONAL CONTABIL 1.1. Dezvoltarea tehnicii de calcul şi creşterea nevoii de informaţii Noi toţi trăim în prezent...

Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare

CAPITOLUL I. ABORDĂRI ȘI POZIȚIONĂRI PRIVIND INFORMAREA PRIN SITUAȚIILE FINANCIARE 1.1 SISTEMUL INFORMAȚIONAL AL CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE La...

Proiectarea unui Sistem Informatic privind Gestiunea Materialelor

PROIECTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC PRIVIND GESTIUNEA MATERIALELOR I. Prezentarea societatii 1.1. Prezentare generala Rigips Romania este...

Ai nevoie de altceva?