Modele și Structuri Privind Situațiile Financiare Anuale

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 7738
Mărime: 58.56KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Berheci Maria
UNIVERSITATEA “AL.I.CUZA”,IASI FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Cuprins

1. Introducere 3

2. Conţinutul, forma şi formatul Bilanţului 5

2.1.1. Bilanţul prin prisma IAS 1. Prezentarea situaţiilor financiare 5

2.1.2. Bilanţul prin prisma Directivei a IV –a a Consiliului European 8

2.2. Conţinutul , forma şi formatul Contului de profit şi pierdere între

reglementare şi dereglementare 9

2.2.1. Contul de profit şi pierdere prin prisma IAS 1 Prezentarea situaţiilor

financiare 9

2.2.2. Contul de profit şi pierdere conform Directivei a IV-a 10

2.3 Situaţia modificărilor capitalurilor proprii 10

2.4. Situaţia fluxurilor de trezorerie/ numerar 12

2.5 Note explicative 14

Concluzii 17

Bibliografie 19

Extras din document

Modele şi structuri privind situaţiile financiare anuale conform IAS 1 şi Directivei a-IV-a

Convergenţă sau nonconvegenţă?

1. Introducere

Obiectivul situaţiilor financiare este de a oferi informaţii privind activitatea unei întreprinderi, utile unei largi game de utilizatori pentru a lua decizii. Daca facem o corelaţie între acest obiectiv şi cel a unei societaţi comerciale ( de a obţine profit), putem afirma că informaţiile formalizate prin situaţii financiare trebuie să corespundă unei alocari eficiente a resurselor în activitatea desfaşurată.

Principalii utilizatori ai informaţiei contabile produse într-o întreprindere şi ilustrată prin intermediul situţtiilor financiare sunt: investitorii actuali şi potenţiali, conducerea întreprinderii, salariaţii,creditorii financiari şi comerciali,clienţi, guvernul şi instituţiile sale, precum şi publicul larg. Investitorii actuali şi potenţiali sunt interesaţi de caştigurile care pot fi obţinute din investiţia într-o anumita întreprindere, împreuna cu riscurile aferente. Prognoza dividendelor care pot fi plătite în viitor de catre întreprindere este informaţia cea mai relevantă pentru acest grup. Conducerea întreprinderii are nevoie de informaţii operative în formă simplificată.

Managementul întreprinderii utilizează informţiile furnizate de contabilitatea costurilor în vederea îndeplinirii funcţiilor sale: planificarea, organizarea şi controlul activităţii întreprinderii. Salariaţii doresc informaţii privind stabilitatea locurilor de munca, dar şi privind măsuri în care li se repartizeaza o fracţiune justă din valoarea adăugată de întreprindere. Creditorii financiari sunt interesaţi de lichiditatea şi solvabilitatea pe termen lung a întreprinderii, de capacitatea ei de a rambursa la termen creditele contractate, împreuna cu dobînzile aferente. Creditorii comerciali sunt furnizorii de bunuri şi servicii, a căror preocupare e lichiditatea pe termen scurt a întreprinderii, în timp ce clienţii au in vedere continuitatea relaţiilor comerciale cu întreprinderea, în special, în situaţiile în care aceasta se afla în situaţie de monopol sau oligopol pe piaţa respectivă.

Informaţiile furnizate de contabilitatea financiară, precum profitabilitatea pe sectoare de activitate, dau o imagine asupra evoluţiei posibile a relaţiilor comerciale. Nevoile informaţionale ale guvernului se individualizează la nivelul instituţiilor sale. Ministerul Finanţelor colectează informaţii din contabilitatea financiara pentru elaborarea prognozelor veniturilor statului, Comisia Naţionala pentru Statistică centralizează raportările statistice ale întreprinderilor în vederea elaborării conturilor naţionale, inclusiv calculul indicatorilor macroeconomici, precum şi produsul intern brut. Alte ministere colectează informaţii sectoriale la o informaţie privind gradul de ocupare a forţei de munca. Guvernul joacă un rol important în procesul de normalizare a contabilitaţii, prin impunerea unor reguli unitare de pregătire a informaţiilor contabile şi de raportare a lor. Publicul se aşteapta ca întreprinderile să furnizeze informaţii despre impactul activitaţii asupra comunitaţilor locale, asupra mediului înconjurator, cât şi despre aspectele etice pe care le implică desfăşurarea activităţii unei întreprinderi, iar organizaţiile pentru protecţia consumatorilor sunt interesate de reflectarea în preţuri a calitaţii produselor sau serviciilor.

În prezent, la internaţional, politicile privind definirea, recunoaşterea şi evaluarea structurilor din situaţiile financiare cerute de Cadrul general privind întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare sunt detaliate şi completate, pentru fiecare componentă a situaţiilor financiare, prin IAS1 Prezentarea situaţiilor financiare. Standardul aduce precizări suplimentare referitoare îndeosebi la elementele ce trebuie prezentate în situaţiile financiare, la gradul de detaliere sau de restrangere a acestor informaţii, sau la componenta care trebuie să prezinte o anumită informaţie, de care o întreprindere trebuie să ţina seama atunci când întocmeşte situaţii financiare. Aşadar, standardul face referire doar la conţinutul situaţiilor financiare, nu şi la forma şi formatul de prezentare. Putem sintetiza ideea, spunând că raportarea financiară normalizată prin IAS/IFRS se circumscrie minimului de informaţii formalizate prin situaţiile financiare şi încearcă să scoată raportarea dintr-un tipar universal utilizat.

Spre deosebire de politicile contabile privind întocmirea situaţiilor financiare specifice IASB, care fac menţiuni punctuale doar la conţinutul situaţiilor, directivele europene, prin Directiva a- IV-a, prevăd politici contabile care reglementează atât structura, cât şi conţinutul situaţiilor financiare. Acestea se concretizează în scheme obligatorii pentru stabilirea Bilanţului şi Contului de profit şi pierdere şi într-un conţinut nimimal al Anexei şi al Raportului de gestiune. Politicile contabile privind structura situaţiilor financiare includ reglementări ce vizează atât forma cât şi formatul. Astfel, este stabilită o ordine precisă a elementelor prezentate în Bilanţ şi în Contul de profit şi pierdere, precum şi o denumire şi o terminologie prestabilită a acestora. Toate elementele prezentate în schemele obigatorii propuse în Directivă trebuie preluate prin legislaţia ţarilor membre ale Uniunii Europene, fiind acceptate detalieri, subdiviziuni sau completări ale acestora, dar cu respectarea structurii date de Directivă.

Preview document

Modele și Structuri Privind Situațiile Financiare Anuale - Pagina 1
Modele și Structuri Privind Situațiile Financiare Anuale - Pagina 2
Modele și Structuri Privind Situațiile Financiare Anuale - Pagina 3
Modele și Structuri Privind Situațiile Financiare Anuale - Pagina 4
Modele și Structuri Privind Situațiile Financiare Anuale - Pagina 5
Modele și Structuri Privind Situațiile Financiare Anuale - Pagina 6
Modele și Structuri Privind Situațiile Financiare Anuale - Pagina 7
Modele și Structuri Privind Situațiile Financiare Anuale - Pagina 8
Modele și Structuri Privind Situațiile Financiare Anuale - Pagina 9
Modele și Structuri Privind Situațiile Financiare Anuale - Pagina 10
Modele și Structuri Privind Situațiile Financiare Anuale - Pagina 11
Modele și Structuri Privind Situațiile Financiare Anuale - Pagina 12
Modele și Structuri Privind Situațiile Financiare Anuale - Pagina 13
Modele și Structuri Privind Situațiile Financiare Anuale - Pagina 14
Modele și Structuri Privind Situațiile Financiare Anuale - Pagina 15
Modele și Structuri Privind Situațiile Financiare Anuale - Pagina 16
Modele și Structuri Privind Situațiile Financiare Anuale - Pagina 17
Modele și Structuri Privind Situațiile Financiare Anuale - Pagina 18
Modele și Structuri Privind Situațiile Financiare Anuale - Pagina 19
Modele și Structuri Privind Situațiile Financiare Anuale - Pagina 20
Modele și Structuri Privind Situațiile Financiare Anuale - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Modele si Structuri Privind Situatiile Financiare Anuale.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL

I. Reglementări privind contabilitatea şi situaţiile financiare ale întreprinderii armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice...

Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL

INTRODUCERE Ştiinţa contabilităţii reprezintă un sistem coerent de obiective şi principii fundamentale, legate între ele, susceptibil să conducă...

Situații Financiare Consolidate

Introducere În viaţa economică a diferitelor ţări se intâlnesc atât agenţi economici care işi desfăşoara activitatea ca entităţi juridice...

Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale

Introducere Această lucrare reprezintă un studiu comparativ realizat asupra Standardului Internaţional de Contabilitate IAS 16 „Imobilizări...

Politici și Opțiuni Contabile de Întocmire și Prezentare a Situațiilor Financiare

IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare” (revizuit 2009) Obiectivul IAS 1 este de a descrie baza pentru prezentarea situaţiilor financiare...

Politici și practici contabile privind Trezoreria - studiu de caz pentru o societate din România

INTRODUCERE Setul de situații financiare determină modul în care entitatea atrage noi investitori, își menține performanțele și poziția...

Politici si Tratamente Contabile privind Recunoasterea Costurilor Indatorarii

Norma IAS 23 „Costurile îndatorării" prescrie tratamentul contabil al costurilor îndatorării, prelucrarea de referinţă a contabilizării...

Ai nevoie de altceva?