Momentele și Metodele Evaluării Stocurilor

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 4201
Mărime: 44.12KB (arhivat)
Publicat de: Eleonora Scurtu
Cost: 9 puncte
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău Facultatea de Ştiinţe Economice Master Contabilitate, Audit şi Informatică de Gestiune

Cuprins

  1. 1. Stocurile – Concepte generale.3
  2. 2. Momentele şi metodele evaluării stocurilor.6
  3. 2.1. Evaluarea stocurilor la intrarea in patrimoniul întreprinderii.7
  4. 2.2. Evaluarea stocurilor cu ocazia inventarierii.8
  5. 2.3. Evaluarea stocurilor la încheierea exerciţiului economico-financiar.9
  6. 2.4. Evaluarea stocurilor la momentul ieşirii din gestiunea entităţi – metode de evaluare.9
  7. 3. Influența metodelor de evaluare a stocurilor asupra contului de profit și pierdere.13
  8. Bibliografie

Extras din proiect

1. Stocurile – Concepte generale

Dezvoltat iniţial ca o latură realmente practică, in cadrul activităţilor economice timpurii ale secolului XX, conceptul de stocuri şi-s consacrat locul şi rolul in cadrul arhitecturii patrimoniale a unităţilor economice şi implicit în sistemul contabil al acestora.

Această consacrare este asigurată de conţinutul economic al noţiunii de stoc, care are in vedere acele bunuri pe care entităţile economice le utilizează în procesul de producţie sau de desfacere şi care, spre deosebire de celelalte elemente patrimoniale, sunt caracterizate de o existenţă temporară in formă iniţială de care unitatea economica a dispus.

Motivaţia apariţiei şi dezvoltării conceptului de stocuri este în strânsă legătură cu dezvoltarea industriei, dezvoltare care a avut meritul de a cristaliza şi perfecţiona diferite metode şi tehnici în evidenţa şi evaluarea elementelor de natura stocurilor ca urmare a necesităţilor specifice diferitelor tipuri de organizare patrimonială.

Astfel, conceptul modern de stocuri s-a dezvoltat ca un sistem distinct privind gestionarea acestora începând cu anii ′30, iar în decursul timpului s-a produs o adevărată revoluţie in domeniul managementului stocurilor, mai ales datorita preocupărilor comune ale specialiştilor din domeniul contabilităţii si calculaţiei costurilor cu cei din marketing, şi nu numai cu ei. Tendinţa este de interdisciplinare, intru-cât, se pare că în sfârşit s-a înţeles că problematica deosebit de complexă a stocurilor nu este în exclusivitate numai atributul economiştilor.

Diverse lucrări cum este şi aceea a Institutului de Lingvistică din cadrul Academiei Române, aduce o serie de exprimări privind noţiunea de stoc. Astfel, Dicţionarul Explicativ al Limbii Române prezintă termenul de „stoc” ca acea „cantitate de bunuri existente ca rezervă in depozitul unui magazin, al unei întreprinderi, într-o piaţă, etc.(fr., engl. - stock)”.

În Dicţionarul Limbii Române Contemporane „Stocul reprezintă o cantitate de bunuri materiale aflate la un moment dat într-un magazin, într-un depozit, etc. având ca scop să asigure continuitatea producţiei sau a desfacerii”.

Stocurile sunt de asemeni, cantităţi fizice de bunuri aflate în stadiile ciclului de exploatare (aprovizionare, producţie, desfacere) în vederea asigurării continuităţii şi ritmicităţii desfăşurării procesului de producţie.

De asemeni, DEX-ul propune o serie de explicaţii pentru termenii apropiaţi celui de stoc cum sunt:

o stocare, respectiv acţiunea de a stoca, depozitare de bunuri;

o a stoca reprezintă a depozita un bun în stoc, a crea un stoc, (fr. stocker).

Din definiţiile aduse se poate constata cu uşurinţă similitudinea dintre acestea, dar mai ales caracterul stocurilor de bunuri de rezervă pentru asigurarea continuităţii activităţii.

Stocurile sunt legate direct de procesul de exploatare al unei entităţi,

constituindu-se stocuri la nivelul fiecărei faze a ciclului de exploatare (aprovizionare, producţie, desfacere, realizare) sub forma de bunuri, creanţe sau bani, pentru a asigura desfăşurarea continuă şi ritmică a activităţii de exploatare.

În România, prin Regulamentul de aplicare a Legii Contabilităţii nr. 82/1991 este dată următoarea definiţie acestei clase de active patrimoniale: „Contabilitatea stocurilor si comenzilor în curs de execuţie cuprinde ansamblul bunurilor şi serviciilor din cadrul unităţii patrimoniale, destinate:

o fie a fi vândute in aceeaşi stare sau după prelucrarea lor în procesul de producţie;

o fie a fi consumate la prima lor utilizare.”

Stocurile, sub aspectul gestionării, se pot grupa în stocuri şi producţia în curs de execuţie, ambele fiind considerate active circulante materiale.

Comisia internaţională a Standardelor Contabile (I.A.S.C.), în norma de contabilitate IAS 2 „Stocurile” aplicată începând cu 1.01.1976 şi revizuită in anul 1993 defineşte stocurile ca fiind active:

o deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii;

o în curs de producţie, în vederea vânzării;

o sau sub formă de materii prime, materiale şi alte consumabile ce urmează a fi folosite in procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii.

De asemeni stocurile includ:

o bunuri cumpărate şi deţinute în scopul revânzării (mărfurile achiziţionate de un comerciant cu amănuntul şi destinată revânzării) sau orice altă achiziţie având acest scop;

o produse finite sau în curs de execuţie;

o materii prime, materiale, utilităţi ce urmează a fi folosite în procesul de producţie;

o costul serviciului pentru care întreprinderea nu a recunoscut încă venitul aferent, în cazul prestărilor de servicii.

Desigur, conceptul de stocuri face obiectul multor lucrări de specialitate, însă esenţa lui are o valabilitate generală.

Dincolo de definirea conceptului de stocuri, un aspect important în reflectarea acestor elemente îl constituie modalitatea de exprimare. Importanţa acestui fapt porneşte de la necesităţile impuse de metodele privind reflectarea bunurilor de natura stocurilor, ce urmăresc aceste elemente inclusiv cantitativ. De aceea exprimarea stocurilor se face fizic, valoric, precum şi în baza altor elemente ce induc informaţii specifice cerute şi utilizate în cadrul sistemelor moderne de gestiune a stocurilor.

Preview document

Momentele și Metodele Evaluării Stocurilor - Pagina 1
Momentele și Metodele Evaluării Stocurilor - Pagina 2
Momentele și Metodele Evaluării Stocurilor - Pagina 3
Momentele și Metodele Evaluării Stocurilor - Pagina 4
Momentele și Metodele Evaluării Stocurilor - Pagina 5
Momentele și Metodele Evaluării Stocurilor - Pagina 6
Momentele și Metodele Evaluării Stocurilor - Pagina 7
Momentele și Metodele Evaluării Stocurilor - Pagina 8
Momentele și Metodele Evaluării Stocurilor - Pagina 9
Momentele și Metodele Evaluării Stocurilor - Pagina 10
Momentele și Metodele Evaluării Stocurilor - Pagina 11
Momentele și Metodele Evaluării Stocurilor - Pagina 12
Momentele și Metodele Evaluării Stocurilor - Pagina 13
Momentele și Metodele Evaluării Stocurilor - Pagina 14
Momentele și Metodele Evaluării Stocurilor - Pagina 15
Momentele și Metodele Evaluării Stocurilor - Pagina 16
Momentele și Metodele Evaluării Stocurilor - Pagina 17
Momentele și Metodele Evaluării Stocurilor - Pagina 18
Momentele și Metodele Evaluării Stocurilor - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Momentele si Metodele Evaluarii Stocurilor.docx

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL

În zilele noastre se înregistrează progrese fără precedent în domeniul informaţional. Acest progres are impact în toate domeniile de activitate....

Atestat profesional - faina ca materie primă

ARGUMENT Am ales ca tema de sustinere a acestei lucrari, materiile prime si anume faina de grâu pentru ca reprezinta alimentatia de baza a...

Contabilitatea Stocurilor la S.C. Succes România S.R.L.

ARGUMENT Tema proiectului aleasa de mine este “Contabilitatea stocurilor si productiei in curs de executie”.Aceasta pentru mine reprezinta o tema...

Evidența gestiunii stocurilor la SC Cream Line SA

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE. 1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a stocurilor....

Contabilitatea Stocurilor

Lucrarea intitulată „Contabilitatea şi analiza stocurilor”, cu studiu de caz la S.C. SUPERBO S.R.L., este structurată pe doua capitole mari,...

Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor

INTRODUCERE Este unanim recunoscut faptul că o parte însemnată a informaţiilor vehiculate în mediul economic au la bază informaţia contabilă sau...

Contabilitatea operațiunilor de import

Capitolul I: PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. BIOEEL S.R.L. TÂRGU-MUREŞ 1.1. Informaţii generale Denumirea firmei : S.CA. BIOEEL S.R.L Cod Unic de...

Operațiuni contabile - stocuri

Rezumat Preocuparea pentru studiul contabilităţii stocurilor a fost generată de importanţa pe care trebuie să o acorde fiecare agent economic...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea stocurilor de mărfuri la o entitate economică

CAPITOLUL I STUDIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIUL CONTABILITĂŢII STOCURILOR DE MARFURI. CADRUL ECONOMIC GENERAL. 1.1. Aria de definire şi...

Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție

Capitolul 1. Probleme generale privind sistemul contabil din România utilizat în organizarea contabilităţii stocurilor 1.1 Organizarea evidenţei...

Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - SC Sagem SRL

Introducere Lucrarea de faţă este elaborată având la bază prevederile Legii Contabilităţii, a Regulamentului pentru aplicarea Legii...

Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior

INTRODUCERE Sistemul contabil actual a fost elaborat pe baza Standardelor Internaționale de Contabilitate, având ca scop acela de a permite...

Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL

CAPITOLUL I. REGLEMENTĂRI JURIDICE PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII STOCURILOR 1.1. DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI PRIVIND STOCURILE Regulamentul...

Contabilitatea sintetică și analitică a stocurilor

Capitolul 2. Probleme generale privind sistemul contabil din Romania utilizat in organizarea contabilitătii stocurilor si operatiunilor cu...

Contabilitatea de gestiunea a societății Aerostar SA Bacău

CAPITOLUL I PARTICULARITATI PRIVIND ACTIVITATEA S.C. “AEROSTAR” S.A. BACAU 1.1. PREZENTAREA SOCIETATII S.C. “AEROSTAR” S.A. Bacau a luat fiinta...

Contabilitatea și Inflația

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia. La etapa actuală inflaţia a devenit problema numărul unu a...

Ai nevoie de altceva?