Monografie contabilă

Proiect
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 4758
Mărime: 56.18KB (arhivat)
Publicat de: Marinela Burcea
Cost: 11 puncte
Acest document reprezinta o lucrare de practica efectuata la Dita Import-Export SRL, profilul contabilitate si avand titlul "Monografie contabila". L-am sustinut in cadrul Universitati Crestine "Dimitrie Cantemir

Cuprins

  1. I. Intreprinderea entitate economica si sociala;
  2. II. Prezentarea entitatii patrimoniale retinuta ca perimetru de practica;
  3. III. Notiuni generale privind trezoreria intreprinderii:
  4. - contabilitatea titlurilor de plasament;
  5. - contabilitatea lichiditatilor si a creditelor pe termen scurt;
  6. - contabilitatea altor valori de trezorerie;
  7. - contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea titulurilor de plasament;
  8. IV. Monografie contabila.

Extras din proiect

I.INTREPRINDEREA ENTITATE ECONOMICA SI CONTABILA

Intreprinderea reprezinta veriga organizatorica a economiei nationale care realizeaza fuziunea intre factorii de productie (capital si munca) in scopul producerii si desfacerii de bunuri economice (produse, lucrarii, servicii, informatii) in functie de cerintele pietei, in scopul obtinerii unui profit.

Intreprinderea este o organizatie care are un caracter juridico-economic, este un organism viu pentru ca: are o durata de viata (stabilita prin contractul de societate), infaptuieste acte de comert: permanent, metodic si systematic, este constituita cu organe, functiuni si mijloace proprii ca orice organism viu capabil sa-i indeplineasca functiile vitale, in vederea realizarii scopului ei.

Intreprinderile se organizeaza in toate domeniile de activitate: industrie, agricultura, constructii, transporturi, comert, telecomunicatii, cercetare stiintifica, proiectare, cultura, ocrotirea sanatatii si altele, avand ca obiectiv final obtinerea de profit. Pe langa intreprinderile care au caracter productiv din domeniul economic care ocupa locul preponderent avand caracter productiv, exista si numeroase institutii culturale, de invatamant, sanitare etc., care satisfac diverse nevoi sociale ale populatiei, diverse organizatii publice, fundatii etc.

Pentru crearea, organizarea si functionarea unei intreprinderi sunt necesare urmatoarele: prevedere, vointa, care asigura mijloacele de actiune ale intreprinderii; mijloacele materiale si umane, necesare realizarii scopului intreprinderii. Toate acestea sunt realizate de catre persoana numita intreprinzator care isi face o profesie din conceperea si conducerea unei intreprinderi.

Principala functie a intreprinderii este de a prevedea, asocia si dirija in activitatea desfasurata a capitalului si a muncii, de a pune la dispozitia consumatorilor a produselor si serviciilor necesare traiului prin intermediul productiei si a schimbului. Munca si capitalul izolate, pot constitui factori de productie fara interventia intreprinzatorului care le ascociaza.

Caracteristica principala a intreprinderii este riscul, care justifica pe de parte scopul intreprinderii si pe de alta parte, dreptul intreprinzatorului de a-si insusi rezultatul activitatii sale “profitul”. Intreprinderea are ca scop obtinerea prin utilizarea mijloacelor materiale si umane a doua obiective: social si individual. Astfel, din punct de vedere social scopul intreprinderii este armonizarea intereselor generale – asigurarea bunurilor si serviciilor necesare populatiei, prin utilizarea rationala si repartizarea justa a bogatiilor nationale intre cetateni. De asemenea, prin utilizarea rezultatelor obtinute ca si prin veniturile statului pentru acoperirea cheltuielilor publice. In ceea ce priveste scpul privat – economic al intreprinderii este rentabilitatea, adica obtinerea de profit. Mijlocul prin care o tara, o natiune se imbogateste este beneficiul realizat de catre fiecare intreprindere in parte.

Pentru indeplinirea obiectivului principal, acela de principal furnizor de informatii ptr utilizatorii externi si interni, contabilitatea trebuie sa respecte o serie de principii contabile, recunoscute unanim pe plan mondial. Aceste principii sunt:

• Principiul continuitatii activitatii, presupune ca unitatea patrimoniala isi va desfasura in mod normal activitatea pe parcursul exercitiului financiar, fara a fi amenintata de faliment sau lichidare. In cazul continuitatii activitatii evaluarea patrimoniului si determinarea rezultatelor se face in mod normal tinand seama de valoarea de utilitate a bunurilor, in caz de lichidare a activitatii evaluarea trebuie facuta la valoarea posibila de realizat prin vanzarea bunurilor. Daca situatiile financiare nu sunt intocmite conform principiului contabilitatii in notele explicative trebuie aratata cauza incetarii activitatii si modul de intocmire a rapoartelor financiare respective.

• Principiul permanentei metodelor, consta in pastrarea de la un excercitiu la altul a metodelor contabile de lucru cum sunt: regulile si procedeele de evaluare a patrimoniului si cele de raportare asigurand comparabilitatea in timp a informatiei contabile. Modificarile politicii contabile sunt premise numai daca sunt cerute de lege, de un standard contabil, sau daca au ca rezultat informatii mai relevante sau mai credibile referitoare la operatiunile intreprinderii. In caz de schimbare este necesar sa se specifice in note explicative a oricaror modificari ale politicilor contabile pentru ca utilizatorii sa poata aprecia: daca noua politica a fost aleasa corespunzator; efectul modificarii asupra rezultatelor raportate si tendinta reala a rezultatelor activitatii.

• Principiul prudentei, potrivit caruia este necesara o apreciere reala a faptelor prezente pentru a evita riscul de transfer in viitor a incertitudinilor prezente succesibile de a afecta patrimoniul, situatia financiara si rezultatele.

• Principiul independentei exercitiului. Se vor lua in considerare toate veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar pentru care se face raportarea fara a se tine seama de data incasarii sumelor sau efectuarii platilor.

• Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv. Acest principiu cere ca, in vederea stabilirii valorii totale corespunztoare unei pozitii din bilant sa se determine separat valoarea aferenta fiecarui element de activ si de pasiv.

Preview document

Monografie contabilă - Pagina 1
Monografie contabilă - Pagina 2
Monografie contabilă - Pagina 3
Monografie contabilă - Pagina 4
Monografie contabilă - Pagina 5
Monografie contabilă - Pagina 6
Monografie contabilă - Pagina 7
Monografie contabilă - Pagina 8
Monografie contabilă - Pagina 9
Monografie contabilă - Pagina 10
Monografie contabilă - Pagina 11
Monografie contabilă - Pagina 12
Monografie contabilă - Pagina 13
Monografie contabilă - Pagina 14
Monografie contabilă - Pagina 15
Monografie contabilă - Pagina 16
Monografie contabilă - Pagina 17
Monografie contabilă - Pagina 18
Monografie contabilă - Pagina 19
Monografie contabilă - Pagina 20
Monografie contabilă - Pagina 21
Monografie contabilă - Pagina 22
Monografie contabilă - Pagina 23
Monografie contabilă - Pagina 24
Monografie contabilă - Pagina 25
Monografie contabilă - Pagina 26
Monografie contabilă - Pagina 27
Monografie contabilă - Pagina 28
Monografie contabilă - Pagina 29
Monografie contabilă - Pagina 30
Monografie contabilă - Pagina 31
Monografie contabilă - Pagina 32
Monografie contabilă - Pagina 33
Monografie contabilă - Pagina 34
Monografie contabilă - Pagina 35
Monografie contabilă - Pagina 36
Monografie contabilă - Pagina 37
Monografie contabilă - Pagina 38

Conținut arhivă zip

  • Monografie Contabila.doc

Alții au mai descărcat și

Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi...

Monografie contabilă - Spitalul de Copii Botoșani

1.Denumirea entitatii publice si activitatile pe care le desfasoara Entitatea publica studiata se numeste „Spitalul de Copii Botosani”, unitate cu...

Monografie contabilă

CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE In contextul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana asistam in ultimii ani la o evolutie rapida a sistemului contabil...

Monografie contabilă privind stagiul de practică

Prezentarea societăţii comerciale 1.1. Forma societăţii S.C. SISTEM IMPEX S.R.L., cu un capital de 35.000 RON fost înfiinţată în 3 decembrie 1994...

Monografie contabilă de gestiune la o firmă - SC Textil SA

Capitolul 1. Prezentarea generală a societăţii SC “TEXTIL” SA este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acţiuni cu...

Contabilitate publică

Capitolul I – PREZENTAREA GENERALĂ A INSTITUŢIEI PUBLICE Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” este o instituţie publică de cultură de...

Contabilitate și Analiză economico-financiară

INTRODUCERE Contabilitatea a apărut din nevoia de a răspunde în plan informaţional şi decizional la problema gestiunii valorilor economice...

Te-ar putea interesa și

Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari

PREZENTAREA GENERALA A “S.C. MINPREST SERV S.A.” ROVINARI 1.1. Structura organizatorică si obiectul de activitate al S.C. MINPREST SERV S.A....

Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost

I. INTRODUCERE 1.1. INTRODUCERE Potrivit Legii 58/1998 privind activitatea bancara art. 1. activitatea bancarã în România se desfãsoarã prin...

Auditul instrumentelor financiare derivate - evaluare, modalități de contabilizare

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE Liberalizarea şi volatilitatea pieţelor financiare, concurenţa acerbă între...

Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL

INTRODUCERE Activitatea societăţilor comerciale indiferent de specificul profitului fiecăreia se bazează pe relaţiile cu furnizorii, clienţii,...

Contabilitatea imobilizărilor corporale în cadrul SC Elimad Mob SRL

I. INTRODUCERE Normalizarea contabilă din România cunoaşte profunde modificări pentru asigurarea comparabilităţii cu normele internaţionale. Este...

Leasing

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1 DEFINITIA SI ELEMENTELE TEHNICE ALE OPERATIUNI DE LEASING Leasingul s- afirmat în ultimile decenii...

Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL

INTRODUCERE Factorii sociali, economici şi juridici au determinat diferenţe, privind situaţiile financiare, de la o ţară la alta. Aceşti factori...

Ai nevoie de altceva?