Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 3 fișiere: docx
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 4296
Mărime: 123.41KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Academia de Studii Economice ,Bucuresti Facultatea Contabilitate si Informatica de gestiune

Extras din document

Inregistrări contabile privind deschiderea finanţării

Principalele operaţiuni legate de finanţarea instituţiilor publice, din sursele bugetului local au în vedere trei mari categorii de evenimente şi anume ;

- Deschiderea finanţării

- Finanţarea propriu zisă

- Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial.

I. Deschiderea finanţării ;

În baza bugetului propriu de venituri şi cheltuieli, elaborat şi aprobat pentru exerciţiul bugetar 2007, Primăria Mihail Kogalniceanu beneficiază de o finanţare în valoare de 3.420.000 lei.

Conform repartizării pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetului local al comunei – în trimestrul I 2007, respectiv luna ianuarie, din bugetul Primăriei au fost deschise credite bugetare în sumă de 239.850 lei din care :

- 129.970 lei credite pentru cheltuieli proprii;

- 109.700 lei credite repartizate şi deschise, pentru cele două unităţi de învăţământ din subordine, a căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite respectiv;

- Gradinita cu program special Nr.1 Mihail Kogalniceanu pentru suma de 70.950 lei

- Seminarul Teologic “Cuvioasa Parascheva” Mihail Kogalniceanu pentru suma de 38.750 lei .

Operaţiunea de deschidere a creditelor bugetare s-a realizat pe baza următoarelor documente întocmite de către ordonatorul principal :

- Dispoziţia bugetară de repartizare a creditelor deschise ;

- Nota justificativă privind situaţia creditelor deschise, defalcate pe subdiviziunile clasificaţiei funcţionale – pe capitole , subcapitole şi pe titluri de cheltuieli – ale clasificaţiei economice.

Primăria Comunei Mihail Kogalniceanu Nr.55/05.01.2007

DISPOZIŢIE BUGETARĂ

Privind deschiderea creditelor

Banca plătitorului Trezoreria Constanta Cod nr._____________________

Plătitor Primaria Mihail Kogalniceanu Cont nr 026502002614112

Banca beneficiar Trezoreria Constanta Cod nr_____________________

Beneficiar Gradinita cu program special Nr.1 Cont nr.0265020017232404 Suma (şaptezecimiinouăsutecincizecilei) Lei 70.950

Cu drept de utilizare de la data de 05.01.2007

Ştampila şi semnătura Banca plătitorului Banca beneficiarului

emitentului (data înreg.,ştampila,semnăt) (înreg.,ştamp.,semnăt)

Primăria Comunei Mihail Kogalniceanu Nr.56/05.01.2007

DISPOZIŢIE BUGETARĂ

Privind deschiderea creditelor

Preview document

Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 1
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 2
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 3
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 4
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 5
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 6
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 7
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 8
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 9
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 10
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 11
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 12
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 13
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 14
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 15
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 16
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 17
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 18
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 19
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 20
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 21
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 22
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 23
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 24
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 25
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 26
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 27
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 28
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 29
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 30
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 31
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 32
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 33
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 34
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 35
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 36
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 37
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 38
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 39
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 40
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 41
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 42
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 43
Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu - Pagina 44

Conținut arhivă zip

  • Monografie Contabila - Comuna Mihail Kogalniceanu
    • balanta de verificare.docx
    • Profir Nicoleta-Monografie contabila Consiliul Judetean Iasi.docx
    • T-uri.docx

Alții au mai descărcat și

Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi...

Contabilitatea instituțiilor publice - Casa de Asigurări de Sănătate Galați

Capitolul 1 1.1 Prezentarea generală a instituţiei Aspecte generale Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi este instituţie publica de interes...

Monografie contabilă-Primărie

Conceptul de unitate administrativ-teritorială.Capacitatea juridică şi competenţa materială. Instituţiile publice au un rol important în cadrul...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea instituțiilor publice la o grădina zoologică

Introducere Motivul pentru care am ales să fac acest proiect despre Grădina Zoologică din Brașov este aceea că îmi plac foarte mult animalele și...

Ai nevoie de altceva?