Monografie Contabila privind Stagiul de Practica

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Monografie Contabila privind Stagiul de Practica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 41 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Feleaga Niculae

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Capitolul I. Prezentarea societăţii comerciale
1.1. Forma societăţii
1.2. Obiectul de activitate
1.3. Funcţionarea societăţii comerciale
Capitolul II. Prezentarea teoretică a problematicii evidenţei contabile
2.1. Prezentarea principalelor registre de contabilitate
2.2. Prezentarea documentelor justificative şi formularelor financiar contabile, forme de înregistrare contabilă, metode de conducere a contabilităţii analitice a bunurilor
2.3. Organizarea contabilităţii imobilizărilor
2.4. Organizarea contabilităţii materialelor
2.5. Organizarea contabilităţii mijloacelor băneşti
2.6. Contabilitatea drepturilor salariale
2.7. Gestionarea, folosirea şi evidenta formularelor cu regim special
2.8. Organizarea contabilităţii generale
2.9. Organizarea inventarierii patrimoniului
2.10. Prezentarea bilanţului contabil
Capitolul III. Înregistrarea unei monografi contabile la S.C. SISTEM IMPEX S.R.L.

Extras din document

Prezentarea societăţii comerciale

1.1. Forma societăţii

S.C. SISTEM IMPEX S.R.L., cu un capital de 35.000 RON fost înfiinţată în 3 decembrie 1994 şi este înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J21/1006/1994.

1.2. Obiectul de activitate

SC SISTEM IMPEX SRL doreşte a fi o firmă care să promoveze bunul gust şi noile tendinţe în domeniul confecţiilor de femei pe piaţa din Slobozia şi chiar din judeţ, ştiindu-se faptul că numărul societăţilor cu acelaşi profil este unul redus.

Sediul firmei este situat pe str. Mihai Eminescu, nr 17.

Obiectul de activitate al SC SISTEM IMPEX SRL este producerea, pe comandă, a diferitelor sortimente de confecţii de femei, dintre care amintim: costume, rochii, fuste, pantaloni, bluze, cămăşi etc., acestea fiind destinate în mică parte comercializării în magazinul de prezentare, cea mai mare parte a producţiei fiind destinată comercializării pe bază de comandă, firma având doar calitatea de executant al acesteia, materia primă fiind , în acest caz, a clientelor.

1.3. Funcţionarea societăţii comerciale

Firma este proprietate a trei asociaţi, Popescu Ionela, Ionescu Cosma şi Ştefănescu Mihai, proporţia părţilor sociale pe care le deţin fiind următoarea:

• Popescu Ionela - 27,28% din capitalul social;

• Ionescu Cosma - 27,28% din capitalul social;

• Ştefănescu Mihai - 45,44% din capitalul social.

În primi trei ani de funcţionare, firma a desfăşurat activităţi de comerţ en-gros cu produse de îmbrăcăminte, precum şi activitatea de producţie a acestora. Rezultatele financiare prezentându-se:

• cifră de afaceri medie de 187.000 RON/ lunar;

• rată medie a profitului brut de 20%;

• firma a contractat un credit pe termen scurt, care a fost integral rambursat, iar în prezent nu are nici un credit în derulare;

În prezent firma are un număr de 50 de angajaţi.

1.4. Organizarea şi ţinerea contabilităţii

Pentru tinerea contabilităţii foloseşte un program computerizat autorizat . Evidenţa contabilă se desfăşoară conform standardelor ISA şi IAS, se elaborează lunar statele de plată, se ţine evidenţa personalului, a materialelor, a facturilor pe clienţi (stocuri, facturi emise, facturi achitate), evidenţa contabilă a produselor, etc. Diagrama organizaţională a societăţii este schema care reglementează cooperarea şi controlul in cadrul firmei, sarcini, responsabilităţi, autoritate etc.

Contabilitatea societăţii este ţinută de Popa Ana, contabil angajat cu contract de muncă, în programul de contabilitate.

În acest program înregistrându-se toate documentele primare şi actele justificative, la data la care au fost emise:

- Intrări: facturi de cumpărare de marfa si servicii, cheltuieli diverse;

- Ieşiri: facturi de vânzare, emise de firma către clienţi persoane juridice si persoane fizice;

- Registrul de casă – chitanţele de încasare de la clienţi persoane juridice, încasările aferente bonurilor de casa de marcat, bonuri fiscale de cheltuieli diverse;

- Jurnalul de bancă – ordine de plata, bilete la ordin, CEC, (încasări şi plăţi prin bancă);

- Bon de consum;

- Producţie.

Capitolul II

Prezentarea teoretică a problematicii evidenţei contabile

2.1. Prezentarea principalelor registre de contabilitate

Principalele registre de contabilitate, obligatorii pentru orice societate comerciala sunt: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Cartea mare.

Registrul Jurnal – document contabil obligatoriu in care se înregistrează in mod cronologic, toate operaţiile economico-financiare. Operaţiunile de aceeaşi natura, realizate in acelaşi loc de activitate (atelier, secţie etc.), pot fi recapitulate intr-un document centralizator, denumit jurnal auxiliar, care sta la baza înregistrării in Registrul- jurnal. Unităţile pot utiliza jurnale auxiliare pentru operaţiunile de casa si banca, decontările cu furnizorii, situaţia incasarii-achitarii facturilo etc. Orice inregistare in Registrul-jurnal trebuie sa cuprindă elemente cu privire la: felul, numărul si data documentului justificativ, explicaţii privind operaţiunile respective si conturile sintetice debitoare si creditoare, in care s-au înregistrat sumele corespunzătoare operaţiunilor efectuate. Unităţile care utilizează jurnale auxiliare pot înregistra in Registru-jurnal sumele centralizate pe conturi, preluate din aceste jurnale,

Registrul-inventar – document contabil obligatoriu in care se înregistrează toate elementele de activ si pasiv, grupate in funcţie de natura lor, inventariate de unitate, potrivit legii. Registrul-inventar se întocmeşte la înfiinţarea unitatii, cel puţin o data pe an pe parcursul funcţionarii unitatii, cu ocazia fuziunii,divizării sau incatarii activităţii, precum si alte situaţii prevăzute de lege pe baza de inventar faptic. Se scriu, intr-o forma recapitulativa, elementele inventariate după natura lor, suficient de detaliate pentru a putea justifica conţinutul fiecărui post al bilanţului. Se completează pe baza inventarierii faptice a fiecărui cont de activ si pasiv. Elementele de activ si de pasiv înscrise, au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica conţinutul lor. Daca inventarierea are loc pe parcursul anului, in Registrul-inventar se înregistrează soldurile existente la data inventarierii, la care se adăuga rulajele intrărilor si se scad rulajele ieşirilor de la data inventarierii pana la data încheierii exerciţiului financiar.

Cartea mare sah –registru contabil obligatoriu in care se înregistrează lunar si sistematic, prin gruparea conturilor, mişcarea si asistenta tuturor elemetelor de activ si pasiv, la un moment dat. Este un document contabil de sinteza si sistematizează si conţine simbolul contului debitor si al conturilor creditoare corespondente, rulajul debitor si creditor, precum si soldul contului pentru fiecare luna a anului curent. Registrul Cartea mare poate conţine cate o fila pentru fiecare cont sintetic utilizat de unitate Cartea mare sta la baza întocmirii balanţei de verificare. Poate fi înlocuit cu fisa de cont pentru operaţiuni diverse. Editarea Cartii mari se efectuează numai la cererea organelor de control sau in funcţie de necesitatile proprii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Monografie Contabila privind Stagiul de Practica.doc

Alte informatii

prezentat in cadrul ASE Bucuresti, Contabilitate si informatica de gestiune