Monografie Contabila privind Stagiul de Practica

Proiect
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 9670
Mărime: 47.26KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Feleaga Niculae
prezentat in cadrul ASE Bucuresti, Contabilitate si informatica de gestiune

Cuprins

Capitolul I. Prezentarea societăţii comerciale

1.1. Forma societăţii

1.2. Obiectul de activitate

1.3. Funcţionarea societăţii comerciale

Capitolul II. Prezentarea teoretică a problematicii evidenţei contabile

2.1. Prezentarea principalelor registre de contabilitate

2.2. Prezentarea documentelor justificative şi formularelor financiar contabile, forme de înregistrare contabilă, metode de conducere a contabilităţii analitice a bunurilor

2.3. Organizarea contabilităţii imobilizărilor

2.4. Organizarea contabilităţii materialelor

2.5. Organizarea contabilităţii mijloacelor băneşti

2.6. Contabilitatea drepturilor salariale

2.7. Gestionarea, folosirea şi evidenta formularelor cu regim special

2.8. Organizarea contabilităţii generale

2.9. Organizarea inventarierii patrimoniului

2.10. Prezentarea bilanţului contabil

Capitolul III. Înregistrarea unei monografi contabile la S.C. SISTEM IMPEX S.R.L.

Extras din document

Prezentarea societăţii comerciale

1.1. Forma societăţii

S.C. SISTEM IMPEX S.R.L., cu un capital de 35.000 RON fost înfiinţată în 3 decembrie 1994 şi este înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J21/1006/1994.

1.2. Obiectul de activitate

SC SISTEM IMPEX SRL doreşte a fi o firmă care să promoveze bunul gust şi noile tendinţe în domeniul confecţiilor de femei pe piaţa din Slobozia şi chiar din judeţ, ştiindu-se faptul că numărul societăţilor cu acelaşi profil este unul redus.

Sediul firmei este situat pe str. Mihai Eminescu, nr 17.

Obiectul de activitate al SC SISTEM IMPEX SRL este producerea, pe comandă, a diferitelor sortimente de confecţii de femei, dintre care amintim: costume, rochii, fuste, pantaloni, bluze, cămăşi etc., acestea fiind destinate în mică parte comercializării în magazinul de prezentare, cea mai mare parte a producţiei fiind destinată comercializării pe bază de comandă, firma având doar calitatea de executant al acesteia, materia primă fiind , în acest caz, a clientelor.

1.3. Funcţionarea societăţii comerciale

Firma este proprietate a trei asociaţi, Popescu Ionela, Ionescu Cosma şi Ştefănescu Mihai, proporţia părţilor sociale pe care le deţin fiind următoarea:

• Popescu Ionela - 27,28% din capitalul social;

• Ionescu Cosma - 27,28% din capitalul social;

• Ştefănescu Mihai - 45,44% din capitalul social.

În primi trei ani de funcţionare, firma a desfăşurat activităţi de comerţ en-gros cu produse de îmbrăcăminte, precum şi activitatea de producţie a acestora. Rezultatele financiare prezentându-se:

• cifră de afaceri medie de 187.000 RON/ lunar;

• rată medie a profitului brut de 20%;

• firma a contractat un credit pe termen scurt, care a fost integral rambursat, iar în prezent nu are nici un credit în derulare;

În prezent firma are un număr de 50 de angajaţi.

1.4. Organizarea şi ţinerea contabilităţii

Pentru tinerea contabilităţii foloseşte un program computerizat autorizat . Evidenţa contabilă se desfăşoară conform standardelor ISA şi IAS, se elaborează lunar statele de plată, se ţine evidenţa personalului, a materialelor, a facturilor pe clienţi (stocuri, facturi emise, facturi achitate), evidenţa contabilă a produselor, etc. Diagrama organizaţională a societăţii este schema care reglementează cooperarea şi controlul in cadrul firmei, sarcini, responsabilităţi, autoritate etc.

Contabilitatea societăţii este ţinută de Popa Ana, contabil angajat cu contract de muncă, în programul de contabilitate.

În acest program înregistrându-se toate documentele primare şi actele justificative, la data la care au fost emise:

- Intrări: facturi de cumpărare de marfa si servicii, cheltuieli diverse;

- Ieşiri: facturi de vânzare, emise de firma către clienţi persoane juridice si persoane fizice;

- Registrul de casă – chitanţele de încasare de la clienţi persoane juridice, încasările aferente bonurilor de casa de marcat, bonuri fiscale de cheltuieli diverse;

- Jurnalul de bancă – ordine de plata, bilete la ordin, CEC, (încasări şi plăţi prin bancă);

- Bon de consum;

- Producţie.

Capitolul II

Prezentarea teoretică a problematicii evidenţei contabile

2.1. Prezentarea principalelor registre de contabilitate

Principalele registre de contabilitate, obligatorii pentru orice societate comerciala sunt: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Cartea mare.

Registrul Jurnal – document contabil obligatoriu in care se înregistrează in mod cronologic, toate operaţiile economico-financiare. Operaţiunile de aceeaşi natura, realizate in acelaşi loc de activitate (atelier, secţie etc.), pot fi recapitulate intr-un document centralizator, denumit jurnal auxiliar, care sta la baza înregistrării in Registrul- jurnal. Unităţile pot utiliza jurnale auxiliare pentru operaţiunile de casa si banca, decontările cu furnizorii, situaţia incasarii-achitarii facturilo etc. Orice inregistare in Registrul-jurnal trebuie sa cuprindă elemente cu privire la: felul, numărul si data documentului justificativ, explicaţii privind operaţiunile respective si conturile sintetice debitoare si creditoare, in care s-au înregistrat sumele corespunzătoare operaţiunilor efectuate. Unităţile care utilizează jurnale auxiliare pot înregistra in Registru-jurnal sumele centralizate pe conturi, preluate din aceste jurnale,

Registrul-inventar – document contabil obligatoriu in care se înregistrează toate elementele de activ si pasiv, grupate in funcţie de natura lor, inventariate de unitate, potrivit legii. Registrul-inventar se întocmeşte la înfiinţarea unitatii, cel puţin o data pe an pe parcursul funcţionarii unitatii, cu ocazia fuziunii,divizării sau incatarii activităţii, precum si alte situaţii prevăzute de lege pe baza de inventar faptic. Se scriu, intr-o forma recapitulativa, elementele inventariate după natura lor, suficient de detaliate pentru a putea justifica conţinutul fiecărui post al bilanţului. Se completează pe baza inventarierii faptice a fiecărui cont de activ si pasiv. Elementele de activ si de pasiv înscrise, au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica conţinutul lor. Daca inventarierea are loc pe parcursul anului, in Registrul-inventar se înregistrează soldurile existente la data inventarierii, la care se adăuga rulajele intrărilor si se scad rulajele ieşirilor de la data inventarierii pana la data încheierii exerciţiului financiar.

Cartea mare sah –registru contabil obligatoriu in care se înregistrează lunar si sistematic, prin gruparea conturilor, mişcarea si asistenta tuturor elemetelor de activ si pasiv, la un moment dat. Este un document contabil de sinteza si sistematizează si conţine simbolul contului debitor si al conturilor creditoare corespondente, rulajul debitor si creditor, precum si soldul contului pentru fiecare luna a anului curent. Registrul Cartea mare poate conţine cate o fila pentru fiecare cont sintetic utilizat de unitate Cartea mare sta la baza întocmirii balanţei de verificare. Poate fi înlocuit cu fisa de cont pentru operaţiuni diverse. Editarea Cartii mari se efectuează numai la cererea organelor de control sau in funcţie de necesitatile proprii.

Preview document

Monografie Contabila privind Stagiul de Practica - Pagina 1
Monografie Contabila privind Stagiul de Practica - Pagina 2
Monografie Contabila privind Stagiul de Practica - Pagina 3
Monografie Contabila privind Stagiul de Practica - Pagina 4
Monografie Contabila privind Stagiul de Practica - Pagina 5
Monografie Contabila privind Stagiul de Practica - Pagina 6
Monografie Contabila privind Stagiul de Practica - Pagina 7
Monografie Contabila privind Stagiul de Practica - Pagina 8
Monografie Contabila privind Stagiul de Practica - Pagina 9
Monografie Contabila privind Stagiul de Practica - Pagina 10
Monografie Contabila privind Stagiul de Practica - Pagina 11
Monografie Contabila privind Stagiul de Practica - Pagina 12
Monografie Contabila privind Stagiul de Practica - Pagina 13
Monografie Contabila privind Stagiul de Practica - Pagina 14
Monografie Contabila privind Stagiul de Practica - Pagina 15
Monografie Contabila privind Stagiul de Practica - Pagina 16
Monografie Contabila privind Stagiul de Practica - Pagina 17
Monografie Contabila privind Stagiul de Practica - Pagina 18
Monografie Contabila privind Stagiul de Practica - Pagina 19
Monografie Contabila privind Stagiul de Practica - Pagina 20
Monografie Contabila privind Stagiul de Practica - Pagina 21
Monografie Contabila privind Stagiul de Practica - Pagina 22
Monografie Contabila privind Stagiul de Practica - Pagina 23
Monografie Contabila privind Stagiul de Practica - Pagina 24
Monografie Contabila privind Stagiul de Practica - Pagina 25
Monografie Contabila privind Stagiul de Practica - Pagina 26
Monografie Contabila privind Stagiul de Practica - Pagina 27
Monografie Contabila privind Stagiul de Practica - Pagina 28
Monografie Contabila privind Stagiul de Practica - Pagina 29
Monografie Contabila privind Stagiul de Practica - Pagina 30
Monografie Contabila privind Stagiul de Practica - Pagina 31
Monografie Contabila privind Stagiul de Practica - Pagina 32
Monografie Contabila privind Stagiul de Practica - Pagina 33
Monografie Contabila privind Stagiul de Practica - Pagina 34
Monografie Contabila privind Stagiul de Practica - Pagina 35
Monografie Contabila privind Stagiul de Practica - Pagina 36
Monografie Contabila privind Stagiul de Practica - Pagina 37
Monografie Contabila privind Stagiul de Practica - Pagina 38
Monografie Contabila privind Stagiul de Practica - Pagina 39
Monografie Contabila privind Stagiul de Practica - Pagina 40
Monografie Contabila privind Stagiul de Practica - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Monografie Contabila privind Stagiul de Practica.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect Practica in Contabilitate

Cap.2. Caiet de practica ZIUA 1 (24 IUNIE 2005) In aceasta zi am facut cunostinta cu directorul general al unitatii si cu directorul economic....

Monografie Contabila

In cursul lunii decembrie 2005 se efectueaza urmatoarele operatii economice-financiare: 1. Se achizitoneaza de la furnizori, mijloace fixe conform...

Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității

ARGUMENT Conform Legii contabilităţii “orice operaţie patrimonială se consemnează în momentul efectuării ei într-un act scris care stă la baza...

Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL

Capitolul 1 Prezentarea societăţii comerciale 1.1. Forma societăţii SC ALFA SRL, cu un capital de 40.000 RON fost înfiinţată în 3 decembrie 2003...

Contabilitatea Ambalajelor, Efectivelor de Animale si Stocuri Aflate la Terti si Monografie Contabila

I. ARGUMENT Cunoaşterea reprezintă expresia vocaţiei spre progres a fiinţei umane. Civilizaţia acestui sfârşit de secol şi mileniu evoluează...

Contabilitate și Analiză economico-financiară

INTRODUCERE Contabilitatea a apărut din nevoia de a răspunde în plan informaţional şi decizional la problema gestiunii valorilor economice...

Monografie Contabila la SC Senin Impex SRL

CAPITOLUL I DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE ȘI CONTABILITATEA PRODUSELOR FINITE 1.1. Bilanțul contabil În...

Monografie Contabila la SC Family SRL Onesti

Introducere Informatiile economice prezinta interes deosebit pentru contabilitate. Din aceasta categorie face parte si informatia contabila....

Te-ar putea interesa și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Locul și Rolul CECCAR în Dezvoltarea Profesiunii Contabile în România

INTRODUCERE “Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a devenit o organizaţie extraordinară, dar nu numai datorită...

Expertiza Contabilă

INTRODUCERE Se cunoaşte faptul că sistemul contabil din România se află, încă din 1991, într-o perioadă de reformă care afectează aspectele sale...

Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL

Capitolul 1 Prezentarea societăţii comerciale 1.1. Forma societăţii SC ALFA SRL, cu un capital de 40.000 RON fost înfiinţată în 3 decembrie 2003...

Practica Contabilitate Financiara

1.1Continutul lucrarii si perioada de analiza Prezenta lucrare are ca scop completarea si adancirea cunostiintelor practice in domeniul...

Control si Expertiza Contabila

CURSUL1. CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR Obiective: 1.1. Controlul – funcţie a managementului 1.2. Obiectul, funcţiile şi formele controlului...

Bazele Auditului Financiar

CAPITOLUL 1. Considerente generale privind auditul financiar Obiective: 1. Precizarea conţinutului noţiunii de audit financiar. 2. Prezentarea...

Ai nevoie de altceva?