Monografie Contabila - Spitalul de Copii Botosani

Imagine preview
(5/10 din 4 voturi)

Acest proiect trateaza Monografie Contabila - Spitalul de Copii Botosani.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 36 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Scortescu gheorghe

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1. Denumirea entitatii publice si activitatile pe care le desfasoara3
2. Organe de conducere si natura ordonatorului de credite..4
3. Modalitati de infiintare si componenta activului patrimonial6
4. Surse de finantare.7
4.1 Deschiderea de credite din bugetul de stat8
4.2 Deschiderea de credite din bugetele locale.12
5. Destinatia veniturilor obtinute.17
6. Natura cheltuielilor de personal si cum se fundamenteaza19
7. Natura cheltuielilor materiale si pentru servicii si dimensionarea lor..21
8. Taxe si impozite..22
9. Organizarea contabilitatii26
10. Operatiuni contabile privind clasele de conturi26
11. Documente comune si specifice33
12. Inventarierea bunurilor..34
13. Situatii financiare anuale si trimestriale35
14. Depunerea situatiilor financiare.35

Extras din document

1.Denumirea entitatii publice si activitatile pe care le desfasoara

Entitatea publica studiata se numeste „Spitalul de Copii Botosani”, unitate cu personalitate juridica in subordinea Directiei de Sanatate Publica a Judetului Botosani.”

Spitalul este unitatea sanitara cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, publica sau privata, cu scop patrimonial sau nepatrimonial, care asigura servicii medicale.”* Spitalul de Copii Botosani este monospecializat in acordarea de servicii medicale, oferindu-le in special copiilor, persoanelor pana in 18 ani.

Are obligatia de a acorda primul ajutor si asistenta medicala de urgenta oricarei

persoane care se prezinta la spital, daca starea sanatatii persoanei este critica. Dupa stabilizarea functiilor vitale, spitalul asigura, dupa caz, transportul obligatoriu medicalizat la o alta unitate medico-sanitara de profil.

Activitatea sanitara a spitalului se desfasoara atat in cladirea sa construita in sistem modular si pavilionar cat si in cabinete scolare, gradinite si cabinete scolare de stomatologie.Activitatea medico-sanitara principala se desfasoara atat in aceeasi curte (corpurile A,B, C, BFT) si corpul D aflat la 75 metri distanta, cat si in locatie separata, respectiv sectia Distrofici/Recuperare Pediatrica aflata la cca. 3 km distanta. (ANEXA 1)

Structura organizatorica a spitalului cuprinde Sectii (Pediatrie 1, A.T.I., Pediatrie 2, Chirurgie Pediatrica, Recuperare Pediatrica), Compartimente (Cardiologie, Dermato-Venerologie, Recuperare, Hematologie, Alergologie, Ortopedie, Primire urgente, etc.), Laboratoare (Analize medicale, Radiologie, Anatomie Patologica, Sanatate Mintala, Recuperare, Imagistica), Cabinete Medicale ( scolare, scolare stomatologie, din gradinite), Farmacie. Spitalul de Copii Botosani are si un Ambulatoriu de Specialitate care cuprinde mai multe cabinete cu diferite specializari. Laboratoarele sunt unice, deservind atat paturile cat si ambulatoriul de specialitate.(ANEXA 2)

1. Organe de conducere si natura ordonatorului de credite

Conducerea unitatii cuprinde: Consiliul de Administratie, Comitetul Director si Consiliul Medical.

Consiliul de Administratie este format din 7 membri. Presedintele Consiliului de Administratie este ales din randul membrilor sai , cu majoritate simpla din numarul total. La sedintele Consiliului de Administratie vor participa reprezentanti ai sindicatelor, care nu au drept de vot, iar in functie de specificul problemelor ce urmeaza a fi analizate, pot fi invitati specialisti din cadrul unitatii cat si din afara.Atributiile Consiliului de Administratie sunt:

- aproba bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, precum si situatiile financiare anuale, in conditiile legii;

- organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor de Director General, Director General Adjunct Medical si a celorlalte functii de director, in baza regulamentului aprobat in acest scop de prin ordin al Ministrului Sanatatii.Numeste in functii pe cei care au promovat concursul;

- aproba masurile pentru dezvoltarea activitatii spitalului;

- aproba planul de achizitii publice, precum si lista investitiilor si a lucrarilor de reparatii curente sau capitale care urmeaza sa se realizeze intr-un exercitiu financiar;

- analizeaza modul de indeplinire a obligatiilor Comotetului Director si activitatea Directorului General;

- negociaza, prin Presedinte si Directorul General, contractele de furnizare de servicii medicale cu Casele de Asigurari de Sanatate;

Fisiere in arhiva (1):

  • Monografie Contabila - Spitalul de Copii Botosani.doc

Alte informatii

Universitatea „Al. I. Cuza” Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor Specializarea Contabilite si Informatica de Gestiune Anul 3