Monografie contabilă - Spitalul de Copii Botoșani

Proiect
5.7/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 6290
Mărime: 52.33KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Scortescu gheorghe
Universitatea „Al. I. Cuza” Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor Specializarea Contabilite si Informatica de Gestiune Anul 3

Cuprins

1. Denumirea entitatii publice si activitatile pe care le desfasoara3

2. Organe de conducere si natura ordonatorului de credite..4

3. Modalitati de infiintare si componenta activului patrimonial6

4. Surse de finantare.7

4.1 Deschiderea de credite din bugetul de stat8

4.2 Deschiderea de credite din bugetele locale.12

5. Destinatia veniturilor obtinute.17

6. Natura cheltuielilor de personal si cum se fundamenteaza19

7. Natura cheltuielilor materiale si pentru servicii si dimensionarea lor..21

8. Taxe si impozite..22

9. Organizarea contabilitatii26

10. Operatiuni contabile privind clasele de conturi26

11. Documente comune si specifice33

12. Inventarierea bunurilor..34

13. Situatii financiare anuale si trimestriale35

14. Depunerea situatiilor financiare.35

Extras din document

1.Denumirea entitatii publice si activitatile pe care le desfasoara

Entitatea publica studiata se numeste „Spitalul de Copii Botosani”, unitate cu personalitate juridica in subordinea Directiei de Sanatate Publica a Judetului Botosani.”

Spitalul este unitatea sanitara cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, publica sau privata, cu scop patrimonial sau nepatrimonial, care asigura servicii medicale.”* Spitalul de Copii Botosani este monospecializat in acordarea de servicii medicale, oferindu-le in special copiilor, persoanelor pana in 18 ani.

Are obligatia de a acorda primul ajutor si asistenta medicala de urgenta oricarei

persoane care se prezinta la spital, daca starea sanatatii persoanei este critica. Dupa stabilizarea functiilor vitale, spitalul asigura, dupa caz, transportul obligatoriu medicalizat la o alta unitate medico-sanitara de profil.

Activitatea sanitara a spitalului se desfasoara atat in cladirea sa construita in sistem modular si pavilionar cat si in cabinete scolare, gradinite si cabinete scolare de stomatologie.Activitatea medico-sanitara principala se desfasoara atat in aceeasi curte (corpurile A,B, C, BFT) si corpul D aflat la 75 metri distanta, cat si in locatie separata, respectiv sectia Distrofici/Recuperare Pediatrica aflata la cca. 3 km distanta. (ANEXA 1)

Structura organizatorica a spitalului cuprinde Sectii (Pediatrie 1, A.T.I., Pediatrie 2, Chirurgie Pediatrica, Recuperare Pediatrica), Compartimente (Cardiologie, Dermato-Venerologie, Recuperare, Hematologie, Alergologie, Ortopedie, Primire urgente, etc.), Laboratoare (Analize medicale, Radiologie, Anatomie Patologica, Sanatate Mintala, Recuperare, Imagistica), Cabinete Medicale ( scolare, scolare stomatologie, din gradinite), Farmacie. Spitalul de Copii Botosani are si un Ambulatoriu de Specialitate care cuprinde mai multe cabinete cu diferite specializari. Laboratoarele sunt unice, deservind atat paturile cat si ambulatoriul de specialitate.(ANEXA 2)

1. Organe de conducere si natura ordonatorului de credite

Conducerea unitatii cuprinde: Consiliul de Administratie, Comitetul Director si Consiliul Medical.

Consiliul de Administratie este format din 7 membri. Presedintele Consiliului de Administratie este ales din randul membrilor sai , cu majoritate simpla din numarul total. La sedintele Consiliului de Administratie vor participa reprezentanti ai sindicatelor, care nu au drept de vot, iar in functie de specificul problemelor ce urmeaza a fi analizate, pot fi invitati specialisti din cadrul unitatii cat si din afara.Atributiile Consiliului de Administratie sunt:

- aproba bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, precum si situatiile financiare anuale, in conditiile legii;

- organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor de Director General, Director General Adjunct Medical si a celorlalte functii de director, in baza regulamentului aprobat in acest scop de prin ordin al Ministrului Sanatatii.Numeste in functii pe cei care au promovat concursul;

- aproba masurile pentru dezvoltarea activitatii spitalului;

- aproba planul de achizitii publice, precum si lista investitiilor si a lucrarilor de reparatii curente sau capitale care urmeaza sa se realizeze intr-un exercitiu financiar;

- analizeaza modul de indeplinire a obligatiilor Comotetului Director si activitatea Directorului General;

- negociaza, prin Presedinte si Directorul General, contractele de furnizare de servicii medicale cu Casele de Asigurari de Sanatate;

Preview document

Monografie contabilă - Spitalul de Copii Botoșani - Pagina 1
Monografie contabilă - Spitalul de Copii Botoșani - Pagina 2
Monografie contabilă - Spitalul de Copii Botoșani - Pagina 3
Monografie contabilă - Spitalul de Copii Botoșani - Pagina 4
Monografie contabilă - Spitalul de Copii Botoșani - Pagina 5
Monografie contabilă - Spitalul de Copii Botoșani - Pagina 6
Monografie contabilă - Spitalul de Copii Botoșani - Pagina 7
Monografie contabilă - Spitalul de Copii Botoșani - Pagina 8
Monografie contabilă - Spitalul de Copii Botoșani - Pagina 9
Monografie contabilă - Spitalul de Copii Botoșani - Pagina 10
Monografie contabilă - Spitalul de Copii Botoșani - Pagina 11
Monografie contabilă - Spitalul de Copii Botoșani - Pagina 12
Monografie contabilă - Spitalul de Copii Botoșani - Pagina 13
Monografie contabilă - Spitalul de Copii Botoșani - Pagina 14
Monografie contabilă - Spitalul de Copii Botoșani - Pagina 15
Monografie contabilă - Spitalul de Copii Botoșani - Pagina 16
Monografie contabilă - Spitalul de Copii Botoșani - Pagina 17
Monografie contabilă - Spitalul de Copii Botoșani - Pagina 18
Monografie contabilă - Spitalul de Copii Botoșani - Pagina 19
Monografie contabilă - Spitalul de Copii Botoșani - Pagina 20
Monografie contabilă - Spitalul de Copii Botoșani - Pagina 21
Monografie contabilă - Spitalul de Copii Botoșani - Pagina 22
Monografie contabilă - Spitalul de Copii Botoșani - Pagina 23
Monografie contabilă - Spitalul de Copii Botoșani - Pagina 24
Monografie contabilă - Spitalul de Copii Botoșani - Pagina 25
Monografie contabilă - Spitalul de Copii Botoșani - Pagina 26
Monografie contabilă - Spitalul de Copii Botoșani - Pagina 27
Monografie contabilă - Spitalul de Copii Botoșani - Pagina 28
Monografie contabilă - Spitalul de Copii Botoșani - Pagina 29
Monografie contabilă - Spitalul de Copii Botoșani - Pagina 30
Monografie contabilă - Spitalul de Copii Botoșani - Pagina 31
Monografie contabilă - Spitalul de Copii Botoșani - Pagina 32
Monografie contabilă - Spitalul de Copii Botoșani - Pagina 33
Monografie contabilă - Spitalul de Copii Botoșani - Pagina 34
Monografie contabilă - Spitalul de Copii Botoșani - Pagina 35
Monografie contabilă - Spitalul de Copii Botoșani - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Monografie Contabila - Spitalul de Copii Botosani.doc

Alții au mai descărcat și

Monografie contabilitate publică

CAPITOLUL 1 STUDIU DE OPORTUNITATE A FLUXULUI PROIECTAT Scoala de toate gradele are ca obiect fundamental educarea, instruirea si formarea...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

Institutiile publice reprezinta deci unitatile publice prin intermediul carora statul îsi exercita si îndeplineste functiile si serviciile sale în...

Monografie contabilă - Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila

Capitolul 1 Prezentare generala Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila este o institutie publică finantată integral din venituri proprii si...

Proiect practică - contabilitatea trezoreriei

1.Prezentarea generala a S.C. “Noi Prod Com” S.R.L. Denumirea, forma juridica, sediul si durata de functionare a societatii Denumirea: SC Noi...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

SC Banca Românească SA

SCURT ISTORIC BANCA ROMANEASCA Cu o experienta de 13 ani de activitate, Banca Romaneasca ofera clientilor sai o gama larga de produse si servcii...

Practică la o instituție publică

COMPARTIMENTUL DE ADMINISTRARE A VENITURILOR STATULUI - Birou Gestionare Registru Contribuabili si Declaratii Fiscale - Serviciul Gestiune...

Organizarea și conducerea contabilității la Muzeul Național Peleș, în calitate de ordonator terțiar de credite

CAPITOLUL I PREZENTAREA ACTIVITATII INSTITUTIEI PUBLICE MUZEUL NATIONAL PELES SI MODUL DE ORGANIZARE A EVIDENTEI BUGETARE Scurt istoric al...

Ai nevoie de altceva?