Monografie organizații fără scop patrimonial

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 40468
Mărime: 19.76MB (arhivat)
Publicat de: Alin A.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Haliga Iustin

Cuprins

 1. Capitolul I – Caracterizare generală a impozitelor directe
 2. 1.1 Noţiune, elemente tehnice şi funcţiile impozitelor directe
 3. 1.2 Programarea controlului fiscal al impozitelor directe
 4. 1.3 Metodologia de exercitare a controlului fiscal al impozitelor directe
 5. Capitolul II – Controlul în procesul de constatare, încasare şi urmărire a Impozitelor directe
 6. 2.1 Controlul fiscal privind constatarea impozitelor directe
 7. 2.2 Controlul fiscal privind încasarea impozitelor directe
 8. 2.3 Controlul fiscal privind urmărirea impozitelor directe
 9. Capitolul III – Analiza constatărilor controlului fiscal
 10. 3.1 Controlul fiscal al impozitului pe profit
 11. 3.2 Controlul fiscal al impozitului pe venit
 12. 3.3 Controlul fiscal al impozitului pe salarii
 13. Capitolul IV – Concluzii şi propuneri

Extras din proiect

Capitolul I

Caracterizare generală a impozitelor directe

1.1 Noţiune, elemnte tehnice şi funcţiile impozitelor directe

Prin impozit se înţelege o contribuţie bănească obligatorie şi cu titlu nerambursabil, datorată, conform legii, bugetului de stat de către persoanele fizice şi persoanele juridice pentru veniturile pe care le obţin sau bunurile pe care le deţin în proprietatea lor.

Impozitul este o contribuţie bănească, în sensul că persoanele fizice şi juridice sunt datoare să participe după anumite criterii la formarea fondurilor generale de dezvoltare a societăţii, necesare finanţării unor trebuinţe sociale şi economice în interesul comunităţii.

Impozitul este o contribuţie obligatorie în sensul că toţi contribuabilii care realizează venit dintr-o anumită sursă sau care posedă un anumit gen de avere pentru care potrivit legislaţiei, datorează impozit.

Impozitele sunt prelevări cu titlu nerambursabil, în sensul că odată făcute în scopul formării fondurilor generale ale comunităţii, ele sunt utilizate numai la finanţarea unor acţiuni sau obiective necesare tuturor membrilor societăţii şi nu în interese individuale sau de grup.

Impozitele sunt datorate conform dispoziţiilor legale, în sensul că nici un impozit datorat bugetului de stat nu se poate stabili sau percepe decât în puterea unei legi.

Impozitele se datorează pentru veniturile realizate şi averea deţinută, în sensul că subiectele impozabile datoteză contribuţia numai în cazul când realizează venituri prevăzute de lege ca supusă impozitării sau dobândesc bunuri, care potrivit legii sunt impozabile

Elementele tehnice ale impozitelor directe trebuie să precizeze o serie de oportunităţi din care să rezulte:

 în sarcina cui s-a stabilit impozitul respectiv;

 cuantumul acestui impozit;

 modul de percepere şi de stabilire a impozitului;

 căile şi modalităţile de urmărire în caz de neplată;

 sancţiunile stabilite de lege pentru nerespectarea prevederilor legale;

În teoria şi practica financiară s-au determinat elementele pe care trebuie să le înglobeze un impozit direct şi anume:

- Subiectul impozitului sau plătitorul este persoana fizică sau juridică obligată prin lege la plata acestuia. În cazul impozitului pe salarii, subiectul impozitului este persoana fizică care realizează un venit sub formă de salariu, în cazul impozitului pe profit plătitorul este unitatea patrimonială care realizează câştiguri din diverse activităţi recunoscute de lege. În practica fiscală subiectul impozitului (plătitorul de impozit) mai este denumit şi contribuabil.

- Suportatorul (destinatarul) impozitului este persoana care suportă efectiv impozitul. Regula generală stabileşte că persoana fizică sau juridică care plăteşte impozitul este aceea care îl şi suportă. Se regăsesc situaţii în care suportatorul de impozitului este o altă persoană decât subiectul de impozit, deoarece, prin diverse căi ori mijloace, într-o anumită măsură, unele impozite plătite de subiecţi pot fi transpuse în sarcina altor persoane, ajungându-se la fenomenul repercursiunii impozitelor.

- Obiectul impozitului este reprezentat de materia supusă impunerii, în sensul că dacă este impozitat salariu, ne referim la impozitul pe salarii, impozitul pe venit, reprezintă suma datorată pentru realizarea acestuia.

- Unitatea de impunere este reprezentată de unitatea de măsură în care se exprimă obiectul impozabil;

- Cota de impunere reprezintă impozitul datorat aferent unei unităţi de impunere;

- Asieta reprezintă totalitatea măsurilor care se iau de către organele fiscale pentru identificarea fiecărui subiect impozabil, pentru stabilirea mărimii materiei impozabile şi a cuantumului de plată;

- Termenul de plată reprezintă data la care sau intervalul de timp în interiorul căruia subiectul impozitului trebuie să-şi achite obligaţia faţă de bugetul statului

În cazul impozitelor directe, obiectul impunerii îl constituie venitul şi averea fiecărui contribuabil.

La baza impozitării fiscale stau principii de impunere, care caracterizează atât masa impozabilă, cât şi plătitorii de impozite.

- Egalitatea în faţa impozitelor presupune ca impozitarea să se facă în acelaşi mod pentru toţi contribuabilii, indiferent de localitatea de domiciliu, de modul de organizare şi funcţionare, asigurând neutralitatea acestuia.

- Egalitatea prin impozit presupune diferenţierea sarcinii impozabile de la un contribuabil la altul în funcţie de mărimea materiei impozabile, situaţia personală a subiectului impus, provenienţa şi natura surselor de venituri. În acest caz sunt diferenţieri stabilite prin lege pentru contraste ca: bogaţi şi săraci, căsătoriţi care au copii sau celibatari, a celor ce realizează venituri din capital, proprietăţi sau rente.

Respectare echităţii fiscale rezultă din felul cotelor aplicate asupra veniturilor realizate de contribuabil:

- impunerea prin cote fixe nu ţine cont nici de venit, nici de avere şi nici de situaţia personală a subiectului de impozitare

- impunerea pe bază de cote proporţionale presupune ca fiecare plătitor să participe la acoperirea cheltuielilor statului proporţional cu averea sau câştigul său.

- impunerea progresivă se caracterizează prin faptul că impozitul se măreşte odată cu sporirea câştigului sau averii, ceea ce atrage după sine ca suma impozitului să sporească mai repede decât valoarea materiei impozabile.

- Principiile de politică fiscală ţin seama de faptul ca impozitele stabilite să îndeplinească o serie de condiţii care să asigure un randament fiscal ridicat, să fie stabile şi elastice.

Prin randament financiar se înţelege asigurarea impunerii a întregii substanţe impozabile, să cuprindă întreaga masă a subiecţilor impuşi şi încasarea la termenele stabilite de lege a ratelor impozitate

Preview document

Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 1
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 2
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 3
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 4
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 5
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 6
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 7
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 8
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 9
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 10
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 11
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 12
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 13
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 14
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 15
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 16
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 17
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 18
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 19
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 20
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 21
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 22
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 23
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 24
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 25
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 26
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 27
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 28
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 29
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 30
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 31
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 32
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 33
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 34
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 35
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 36
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 37
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 38
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 39
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 40
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 41
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 42
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 43
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 44
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 45
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 46
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 47
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 48
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 49
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 50
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 51
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 52
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 53
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 54
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 55
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 56
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 57
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 58
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 59
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 60
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 61
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 62
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 63
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 64
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 65
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 66
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 67
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 68
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 69
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 70
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 71
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 72
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 73
Monografie organizații fără scop patrimonial - Pagina 74

Conținut arhivă zip

 • Monografie Organizatii fara Scop Patrimonial.doc

Te-ar putea interesa și

Probleme de organizare și funcționare a contabilității

,,Ordinea este lumina, unde se administreaza fonduri fara contabilitate - care nu e decat stiinta ordinii - acolo nu este decat intuneric” Th....

Proiect practică - Romfest

Capitolul I Prezentarea entităţii 1.1. Scurt istoric al Romfest - întâlnirea românilor de pretutindeni - 1988. A avut loc prima editie a Romfest...

Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile

INTRODUCERE Existenţa omului este condiţionată de desfăşurarea activităţii economice pentru producerea bunurilor si serviciilor necesare...

Bazele Contabilității

CAPITOLUL I CONTABILITATEA. COMPONENTA A SISTEMULUI INFORMATIONAL ECONOMIC 1.1. Sistemul informational economic Sistemul informational...

Contabilitatea societăților fără scop lucrativ

Capitolul 1 Infiintarea, organizarea si conducerea societatilor fara scop lucrativ 1.1. Infiintarea si organizarea asociatiilor si fundatiilor...

Ai nevoie de altceva?