Normalizarea contabilității - organisme de normalizare și reglementare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 3885
Mărime: 704.21KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE MASTER CONTABILITATE, AUDIT ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Extras din document

Despre IASB

1.1. Informaţii generale IASB

1.2. Etape în evoluţia IASB

Surse bibliografice:

- Feleagă N. (2000), „Sisteme contabile comparate - Volum II- Normele contabile internationale”, Editura Economică, Bucuresti;

- http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2004/17.pdf.

2. Organizare și membrii

2.1. Organizare IASB

2.2. Membri IASB

Surse bibliografice:

- Articolul „Convergenţe contabile internaţionale prin prisma aderării la Uniunea Europeană”- Feleagă, L., Feleagă, N. , disponibil online la http://store.ectap.ro/articole/52.pdf);

- www.ifrs.org;

- www.ifrs.com;

- www.ceccar.ro.

3. IASC/IASB în relaţie cu IOSC-

1. DESPRE IASB

1.1 INFORMAȚII GENERALE IASB

Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate (IASB) a început să funcționeze din 2001, ca un organism independent, precedând Comitetul Internațional de Standarde Contabile (IASC-1973), susținut fiind de principalele organizații contabile din Marea Britanie, Canada, Irlanda, SUA, Australia, Franța, Germania, Japonia, Mexic și Olanda. Ulterior, au aderat şi alţi membri finanţatori, iar în anul 1982, în rândul acestora, au fost primite toate organismele profesionale membre ale IFAC (International Federation of Accountants).

Această transformare a avut loc în urma unei reforme instituționale cu scopul de a-i asigura calitatea de normalizator contabil “global”. IASB devine un organism independent de drept privat, cu sediul la Londra, constituit cu scopul de a formula şi de a publica, în interes general, norme contabile care să fie utilizate pentru întocmirea şi publicarea situaţiilor financiare şi promovarea acceptării şi aplicării acestora în lume, precum şi pentru desfăşurarea de activităţi cu caracter general pentru a îmbunătăţi şi a armoniza reglementările, normele contabile şi procedurile privind prezentarea situaţiilor financiare.

1.2. ETAPE ÎN EVOLUȚIA IASB

Principalele etape în evoluția IASB, sunt prezentate în maniera următoare:

a. Perioada 1973-1988: Căutarea consensului

- caracteristică de bază a activităţii I.A.S.C. este dată de abordarea consensuală şi caracterul democratic al procesului de adoptare a normelor. Ca rezultat al acestui demers, normele publicate în această perioadă ofereau opţiuni destul de largi şi favorizau acceptarea lor de către un număr mare de întreprinderi. Altfel spus, acestea descriau toate practicile recunoscute în lumea occidentală, fiind eliminate cele care erau calificate ca prea deviate sau extravagante. Această etapă a procesului strategic de armonizare al I.A.S.C. s-a dovedit a fi - fază de pionierat, care a condus la norme internaţionale foarte populare, fiecare regăsindu-se în normă, nimeni nefiind exclus.

b. Perioada 1989-1993: Căutarea comparabilităţii

În ianuarie 1989, I.A.S.C. a publicat proiectul E32 „Comparabilitatea situaţiilor financiare”, care viza reducerea numărului de opţiuni contabile. Proiectul a devenit realitate în noiembrie 1993, fiind aplicabil pentru exerciţiile deschise începând cu 1 ianuarie 1995. Începând cu aceasta dată, normele contabile internaţionale vor permite, în anumite cazuri, utilizarea a două prelucrări contabile pentru tranzacţiile şi evenimentele de aceeaşi natură, una din prelucrări fiind denumită „prelucrare de referinţă”, iar cealaltă „altă prelucrare autorizată”. Obiectivul acestei etape strategice, se pare, că avea - notă politică: de a face standardele contabile internaţionale acceptabile pe toate pieţele financiare din lume.

c. Perioada cuprinsă între 1998-2000 – Înnoirea strategiei IASC

În anul 1997, comitetul I.A.S.C. a numit un grup de lucru: „Strategie”, ce avea drept scop

elaborarea unor recomandări cu privire la viitoarea structură a IASC. Grupul prezintă Consiliului IASC, în 1999, raportul final aprobat şi, ca urmare a recomandărilor, în anul 2000 intră în vigoare noua structură, sub denumirea de Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate (IASB).

IASB s-a întrunit pentru prima dată în Aprilie 2001, unde s-a hotărât ca toate Standardele şi Interpretările publicate de către IASC să fie aplicate în continuare până în momentul modificării sau retragerii lor. S-a hotărât ca noile standarde emise de IASB să se numească Standarde Internaţionale de Raportare Financiară.

d. Primii ani ai mileniului III

IASB este angrenat în cursa reconcilierii referenţialelor naţionale cu referenţialul internaţional. În primii ani de existenţă (2001-2005), IASB a îndeplinit trei sarcini majore: construirea unei „platforme stabile”, care să conţină standarde performante; montarea unui cadru puternic, pentru realizarea convergenţei standardelor naţionale cu standardele internaţionale; montarea unui cadru flexibil, pentru realizarea convergenţei standardelor internaţionale (IAS/IFRS) cu cele americane (US GAAP).

Preview document

Normalizarea contabilității - organisme de normalizare și reglementare - Pagina 1
Normalizarea contabilității - organisme de normalizare și reglementare - Pagina 2
Normalizarea contabilității - organisme de normalizare și reglementare - Pagina 3
Normalizarea contabilității - organisme de normalizare și reglementare - Pagina 4
Normalizarea contabilității - organisme de normalizare și reglementare - Pagina 5
Normalizarea contabilității - organisme de normalizare și reglementare - Pagina 6
Normalizarea contabilității - organisme de normalizare și reglementare - Pagina 7
Normalizarea contabilității - organisme de normalizare și reglementare - Pagina 8
Normalizarea contabilității - organisme de normalizare și reglementare - Pagina 9
Normalizarea contabilității - organisme de normalizare și reglementare - Pagina 10
Normalizarea contabilității - organisme de normalizare și reglementare - Pagina 11
Normalizarea contabilității - organisme de normalizare și reglementare - Pagina 12
Normalizarea contabilității - organisme de normalizare și reglementare - Pagina 13
Normalizarea contabilității - organisme de normalizare și reglementare - Pagina 14
Normalizarea contabilității - organisme de normalizare și reglementare - Pagina 15
Normalizarea contabilității - organisme de normalizare și reglementare - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Normalizarea Contabilitatii - Organisme de Normalizare si Reglementare.docx

Alții au mai descărcat și

Politici si Tratamente Contabile privind Investitii Imobiliare si Imobilizarile Corporale Detinute de Institutiile Publice

Capitolul I INVESTIŢII IMOBILIARE 1.1. Delimitări conceptuale privind investiţiile imobiliare 1.2. Recunoaşterea investiţiilor imobiliare 1.3....

Politici și Tratamente Contabile Privind Beneficiile Angajaților

Introducere Pornind de la teoria firmei bazată pe cunoștinţe, care afirmă că ”firma este o structură de piaţă a cărei resursă principală este...

Evoluția Activității de Creditare în România în Contextul Crizei Financiare Actuale

1. Criterii generale : Ultimii ani au fost foarte zguduiți din punct de vedere economic de una dintre cele mai mari crize economice. 1Criza este...

Sisteme contabile comparate privind contractele de construcții

Capitolul I – PREZENTAREA GENERALA IAS 11 1.1. INTRODUCERE: Standardul International IAS 11 se refera la prelucrarea contabila a veniturilor si...

Sisteme Contabile in alte Tari

Introducere Economia si politica sunt doua influente notabile asupra sistemelor contabile. Dupa caderea comunismului in 1989, tarile din Europa...

Consolidarea Conturilor prin Metoda Integrării Globale

Fenomenul contabil contemporan prezintă caracteristici axate pe nevoia de armonizare, convergenţă, compatibilitate şi uniformitate în...

Sistemul Contabil în Partidă Simplă

Modul de ţinere a contabilităţii conform sistemului contabil în partidă simplă este reglementat de regulile stabilite de SNC 62 „Contabilitatea în...

Modalități de Finanțare a Investițiilor și a Activităților de Exploatare prin Intermediul Subvențiilor

1. Introducere Datorită evoluţiei societăţii umane, necesitatea existenţei unor asemănări între documentele întocmite de agenţii economici din...

Te-ar putea interesa și

Optimizarea Poziției Financiare și a Performanțelor Întreprinderilor între Strategiile de Conservatorism și de Optimism Contabil

CAPITOLUL 1 Abordari în clasificarile contabile internationale si influenta lor asupra evaluarii si proiectarii strategiilor de dezvoltare...

Studiu Comparativ Privind Elaborarea si Analiza Bilantului Contabil

CAPITOLUL 1: OBIECTIVELE SITUAŢIILOR FINANCIARE ŞI ROLUL LOR ÎN FUNDAMENTAREA TEORIILOR PRIVIND BILANŢUL CONTABIL 1.1. Delimitări şi fundamentări...

Normalizarea Armonizarea si Convergenta in Contabilitate - Demersuri catre o Contabilitate Internationala - Reusite si Provocari

Introducere Ca şi celelalte activităţi umane şi celelalte discipline care cad sub incidenţa ştiinţelor sociale, contabilitatea este în mod...

Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie

Introducere Lucrarea de față urmărește să realizeze un studiu comparativ intre sistemul contabil american și cel britanic. Cele două sisteme fac...

Australia și Noua Zeelandă

1. Dezvoltare istorica a contabilitatii si raportarii financiare în Australia 1.1. Evoluția generală a sistemului și factorii ce au influențat...

Profesia contabilă în lumea anglo-saxonă

INTRODUCERE: Contabilitatea isi incepe istoria in Evul Mediu, fiind o necesitate la dezvoltarea economiei monetare si aparitia germenilor...

Organisme Implicate in Procesul de Armonizare Contabila

1. Globalizarea afacerilor şi nevoia de armonizarea contabilă la nivel internaţional Motivul pentru care normalizarea contabila s-a afirmat l-a...

Provocari in Procesul de Armonizare in Romania

1.Armonizarea contabila internationala este definita de Cristian Hoarau in urmatorii termeni : ‘un proces politic care vizeaza sa reduca...

Ai nevoie de altceva?