Optimizarea Pozitiei Financiare si a Performantelor Intreprinderilor intre Strategiile de Conservatorism si de Optimism Contabil

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Optimizarea Pozitiei Financiare si a Performantelor Intreprinderilor intre Strategiile de Conservatorism si de Optimism Contabil.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 11 fisiere pdf de 377 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Niculae Feleaga

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

PARTEA I
EVALUAREA SI PROIECTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE
CONTABILA ÎN CONTEXTUL DIFERITELOR REFERENTIALE CULTURALE
(CAP.1, 2) 6
CAPITOLUL 1
Abordari în clasificarile contabile internationale si influenta lor asupra evaluarii si
proiectarii strategiilor de dezvoltare contabila 7
1.1. Clasificarile sistemelor contabile - origine si mize 7
1.1.1. La originea clasificarii sistemelor contabile 7
1.1.2. Interesul pentru clasificare si validitatea sa 17
1.1.2.1.Descrierea unui fenomen complex 19
1.1.2.2.Un instrument de comparare 19
1.1.2.3.Un instrument de asistare a politicii de armonizare contabila
internationala 20
1.2. O incursiune în clasificarile contabile internationale 21
1.2.1. De la modelele fundamentate pe obiectivele contabilitatii la modelele ce
sustin morfologia sistemelor contabile 21
1.2.2. "Asaltul" cercetarilor empirice 24
1.2.3. De la nevoia de "ierarhizare" la nevoia de "culturalizare" a sistemelor
contabile 27
1.3. Analiza critica a pertinentei clasificarilor contabile internationale 30
1.3.1. Pentru un demers deductiv sau inductiv în clasificarea sistemelor contabile? 30
1.3.2. Limitele clasificarilor contabile internationale 34
1.3.3. Proprietatile unei clasificari pertinente 36
1.4. Exista o influenta a clasificarilor contabile internationale asupra evaluarii si
proiectarii strategiilor de dezvoltare contabila? 37
1.4.1. Aprecieri cu privire la rolul clasificarilor contabile asupra proiectarii si
evaluarii strategiilor de dezvoltare contabila la nivel international 37
1.4.1.1. Influenta clasificarilor contabile asupra aprecierii evolutiei
formelor de manifestare ale procesului de armonizare contabila
internationala 38
1.4.1.2. Evaluarea pertinentei clasificarilor contabile pe baza rezultatelor
procesului de armonizare 40
1.4.2. Aprecieri cu privire la rolul clasificarilor contabile asupra proiectarii si
evaluarii strategiilor de dezvoltare contabila la nivel national – cazul
României 47
CAPITOLUL 2
Abordarea culturalista în organizarea si conducerea întreprinderii si implicatiile ei în
definirea unei abordari culturaliste în contabilitate 50
2.1. Cultura de la concept la construct 50
2.1.1. Analiza semantica a conceptului de cultura 50

Extras din document

CAPITOLUL 1

Abordari în clasificarile contabile internationale si influenta lor

asupra evaluarii si proiectarii strategiilor

de dezvoltare contabila

1.1. Clasificarile contabile – origine si mize

Contabilitatea prezinta diferente semnificative de la o tara la alta, fie ca avem în

vedere modul în care aceasta este normalizata, fie modul în care este aplicata (evaluare,

contabilizare, comunicare financiara).

Tema contabilitatii internationale pare a fi neglijata în cercetarile ultimilor ani, desi

Europa ofera un teren fertil dezvoltarii acestora iar presiunea investitorilor straini incita, din ce

în ce mai puternic, marile întreprinderi sa aplice normele contabile internationale.

Interesul este cu atât mai mare, cu cât o abordare internationala permite dezvoltarea

unei analize bogate în informatii, complementara analizei nationale.

Studiul diversitatii practicilor contabile existente la nivel international poate sa permita

testarea anumitor ipoteze si sa repuna în cauza interpretarile traditionale, arhicunoscute.

Haller si Walton identifica urmatoarele categorii de lucrari în contabilitatea

internationala1: analiza sistemelor contabile; examinarea diferentelor nationale; analiza

motivelor existentei diferentelor nationale; clasificarea sistemelor contabile; evaluarea

armonizarii contabile internationale; impactul diversitatii contabile internationale.

Lucrarilor de tip descriptiv le-au succedat studii ce au avut drept scop clasificarea

diferitelor sisteme contabile. Cele mai multe dintre acestea s-au perimat în timp, suferind de o

lipsa de rigoare stiintifica si de precizie.

1.1.1. La originea clasificarii sistemelor contabile

Realizarea unui inventar exhaustiv al diferentelor contabile între tari este imposibila.

Iata doar câteva dintre acestea:

1Raffournier B., Haller A., Walton P., " Comptabilité internationale", Vuibert, 1997

8

Š Reevaluarile activelor: interzise în SUA si Germania, ele sunt practicate în mod curent (mai

ales în conturile de grup) în Marea Britanie, Olanda si Franta. În unele tari (mai ales Italia),

statul a obligat uneori întreprinderile sa practice astfel de reevaluari.

Š Tratamentul goodwill-ului: diferenta de achizitie2 este în majoritatea cazurilor considerata

activ amortizabil. Si totusi, deducerea ei din capitalurile proprii este larg practicata în

numeroase tari.

Š Elementele extraordinare sau exceptionale: în timp ce în tarile anglo-saxone contul de

profit si pierdere este axat pe distinctia între elementele "ordinare" si cele "extraordinare", în

Europa Continentala se continua traditia de a opune elementelor "curente" elementele

"exceptionale". Aceasta diferenta de abordare este o sursa clasica de confuzie în comparatiile

internationale.

Š Amortismentele si provizioanele: pentru anglo-saxoni, calculul amortismentelor si

provizioanelor trebuie sa rezulte dintr-o apreciere obiectiva a deprecierilor si riscurilor la care

întreprinderea este expusa. În schimb, în Europa Continentala, exista tendinta de a supralicita

constituirea de amortismente si provizioane invocând prudenta. În anumite tari (Elvetia mai

ales), întreprinderile pot constitui legal "rezerve latente" reducând duratele de amortizare sau

contabilizând provizioane fara obiect. Exemplele pot continua.

Pot fi identificate diferente pe toate palierele care definesc arhitectura unui sistem

contabil: la nivelul organismelor de normalizare contabila, la nivelul organizarii si exercitarii

profesiei contabile, la nivelul terminologiei utilizate, la nivelul corpului de postulate si

principii contabile, la nivelul conventiilor de evaluare, la nivelul practicilor de întocmire a

situatiilor financiare si de comunicare financiara.

Fisiere in arhiva (11):

 • Optimizarea Pozitiei Financiare si a Performantelor Intreprinderilor intre Strategiile de Conservatorism si de Optimism Contabil
  • 11.pdf
  • 2.pdf
  • 3.pdf
  • 4.pdf
  • 5.pdf
  • 6.pdf
  • 7.pdf
  • 8.pdf
  • b.pdf
  • coperta.pdf
  • cuprins.pdf

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE