Organisme de reglementare în domeniul controlului financiar

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 8947
Mărime: 99.43KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

Introducere .2

CAPITOLUL I

1.l. Sistemul metodologic de exercitare a controlului financiar .4

1. 2. Programarea activității de control financiar ...5

1. 3. Pregătirea acțiunii de control financiar ...6

1. 4. Efectuare controlului financiar .7

1.4.1 Adaptarea obiectivelor tematice la conditiile speciale ale activitatii subiectului controlat ..7

1.4.2. Stabilirea surselor de informare necesare efectuării controlului ..7

1.4.3. Selectarea și aplicarea procedeelor și tehnicilor necesare realizării controlului 7

1.4.4 Determinarea abaterilor și a deficiențelor ...8

1.4.5. Stabilirea răspunderilor în sarcina persoanelor vinovate 8

1.5. Întocmirea actelor de control ..8

1.6.Valorificarea constatărilor rezultate din evaluarea controlului financiar ...10

CAPITOLUL II

2.1. Exercitarea controlului financiar de către Curtea de Conturi a României 10

2.2. Exercitarea controlului financiar de catre structurile specializate ale Ministerului Finantelor Publice ...15

2.2.1 Exercitarea controlului fiscal ..15

2.2.2. Exercitarea controlului financiar propriu 17

2.2.3 Exercitarea controlului financiar preventiv ..17

2.3. Exercitarea controlului financiar de gestiune .18

Extras din document

INTRODUCERE

Pe cât de veche în istoria civilizatiei, pe atât de necesară, activitatea de control, la origine, ține de suspiciunea omenească față de semeni, de nevoia omului de a-și proteja proprietatea și propriile interese. Cu timpul la acest scop primordial al controlului s-au adăugat și scopuri legate de eficacitate, legalitate și oportunitate.

Apariția statului a fost începutul avântului activității de control care și-a îmbunătățit permanent metodele, tehnicile, scopurile și obiectivele. El s-a impus ca o activitate umana utilă și cerută de celelalte activități și niciodată nu i-a scazut rolul și importanta în societate. Perfecționarea și aprofundarea lui au avut urmari benefice asupra celor care l-au folosit, impunandu-l ca o permanență legată de ideea de progres.

Noțiunea de „control” este utilizată în științele organizațiilor încă de la începutul secolului al XX-lea, de vreme ce Taylor (1911) sau Fayol (1918) au atribuit conducerii întreprinderii și funcția de control. La început, prin controlul unei organizații s-a înțeles un „ control-sancțiune ”, adică o forma de control care are drept scop de a verifica adecvarea unei norme prestabilite la rezultatul unei acțiuni (H. Fayol, 1918).

Mai târziu, o dată cu extinderea standardizării producției și muncii, controlul a evoluat în sensul unui „control bugetar”, trecând de la rolul de a supraveghea producția la acela de instrument al politicii previzionale a întreprinderii. Mutațiile din mediul de afaceri contemporan au dus la redefinirea noțiunii de control al organizației, în sensul că acesta reprezintă o acțiune prin care se urmărește dominarea sau măcar influențarea unui sistem.

Astfel, controlul unei organizații este definit ca „un proces care înainte de o acțiune orientează, în cursul desfășurării acțiunii ajustează și, odată acțiunea realizată, evaluează rezultatele sale pentru a trage învățăminte utile” (Boisselier, 1999).

Orice organizație (o întreprindere producătoare de bunuri, o bancă, un spital public, oasociație non-profit etc.) dispune de un ansamblu de dispozitive, care au rolul de a oferi o asigurarea calității deciziilor și acțiunilor, referențial denumit control organizațional (pentru o întreprindere se vorbește de controlul întreprinderii). Controlul este universal la nivelul unei firme deoarece se aplică la toate deciziile și la toate acțiunile care se derulează, de unde rezultă necesitatea unei structurări a controlului organizațional

Primele mărturii ale existenței structurii de control în spațiul carpato - danubiano - pontic datează din secolul al XIV-lea. Apoi, prin reforma fiscală realizată de domnitorul Matei Basarab în 1635, în Țara Românească, s-a urmărit atât diversificarea obligațiilor fiscale, cât și repartizarea dărilor pe unități teritoriale și repartizarea evidenței contribuabililor.

În timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu (1694 - 1704) se întâlnesc pentru prima dată codice de venituri și cheltuieli.

La sfârșitul secolului al XVIII-lea au loc primele încercări de organizare a sistemului fiscal constând în stabilirea unei dări unice, ce trebuia plătită la anumite termene stabilite dinainte pentru fiecare contribuabil în parte.

În 1831 în Muntenia și în 1832 în Moldova se înființează o structură legislativă, formată din reprezentanți ai boierimii (Adunarea Obștească Ordinară), care a funcționat până la 24 ianuarie 1864 când s-a înființat

Înalta Curte de Conturi.

După 1944, controlul financiar - contabil, atât cel exercitat de stat cât și controlul propriu executat la nivelul agenților economici au căpătat alte forme de organizare, determinate de noile condiții politice. În 1957 controlul exercitat de Curtea de Conturi a fost desființat, iar controlul financiar intern din întreaga economie a fost trecut în subordinea conducătorilor de unități și organizat pe principiul specializării în scară.

În 1959 a fost aprobat regulamentul privind organizarea și executarea controlului preventiv în instituții, întreprinderi și organizații economice de stat exercitat de conducătorul departamentului financiar-contabil. Tot în această perioadă a fost înființată Curtea Superioara de Control Financiar care avea ca principale obiective verificarea modului de executare a prevederilor financiare din planul unic de dezvoltare economico-socială și a bugetului de stat.

După 1989 controlul financiar contabil a căpătat noi dimensiuni, impuse de aplicarea noii legislații a economiei de piață, fiind înființate noi structuri de control. Instituirea unui sistem decontrol financiar contabil asupra modului de formare și utilizare a resurselor financiare ale statului, ca și unele dintre organismele specializate să execute această activitate au fost stabilite chiar prin Constituția României.

În epoca modernă, controlul dobândește o însemnătate deosebită, fiind exercitat în virtutea dreptului inalienabil al societății de ași apăra interesele sale generale, fundamentale. Prin intermediul controlului, societatea își manifestă exigențele ei, omologând numai acele activități și practici economice sau de altă natură care sunt în concordanță cu normele generale de comportament social, cu obiectivele și programele sale prioritare și numai acele rezultate care îndreptățesc eforturile depuse.

Dar ce se înțelege prin control? În mod concis, prin control se înțelege verificare și supraveghere. Într-o manieră foarte simplă, controlul ar putea fi definit prin

aprecierea conformității cu o normă, un standard, un model.

Într-o accepțiune mult mai largă, controlul reprezintă: o activitate specific umană ce se desfășoară în mod conștient și urmărește întotdeauna un scop, care constă înverificarea și analiza permanentă, periodică sau inopinată a unor procese, fenomene, operații, rezultate dintr-un domeniu sau sector oarecare, în scopul preîntâmpinării și lichidării eventualelor neajunsuri.

Controlul asigură cunoașterea temeinică și detaliată a realităților economico-sociale,dar nu se poate limita la atât. El trebuie să facă judecăți de valoare sau de conformitate,interpretând stările de lucruri sau realitățile constatate printr-o raportare continuă a acestorala obiectivele de atins, normele fixate sau regulile de desfășurare prestabilite. În felul acesta controlul face posibilă determinarea abaterilor înregistrate, stabilind semnificația și implicațiile lor, cauzele care le-au generat și măsurile ce se impun pentru evitarea repetării lor în viitor.

DEX - ul dă următoarea definiție controlului: analiza permanentă sau periodică a unei activități, a unei situații etc. pentru a urmări mersul ei și pentru a lua măsuri de îmbunătățire.

O definiție mai tehnică este cea care consideră controlul a fi procesul de comparare permanentă a situației de fapt cu cea impusă (programată) și, dacă este cazul, aplicarea de măsuri de corectare, astfel încât realizările să fie conforme cu obiectivele anticipat stabilite.

Reiese din aceste definiții că activitatea de control trebuie să răspundă următoarelor cerințe:

− furnizarea de informații privind cunoașterea realității cercetate;

− propunerea de măsuri vizând corectarea realității în sensul dorit de cel care a dispus controlul;

− luarea unor măsuri de către organele de control pentru descurajarea, îndreptarea și pedepsirea producerii de abateri de la obiectivele prestabilite.

În sinteză, la nivel de concept, controlul financiar verifică prin comparare prevederile normative prevazute in legi, hotarari, ordine, norme metodologice, etc. cu realitatea, legalitatea, oportunitatea si eficienta operatiilor consemnate in acte si documente, stabilind erorile, abaterile, lipsurile si deficientele din activitatea economico-financiara.

Preview document

Organisme de reglementare în domeniul controlului financiar - Pagina 1
Organisme de reglementare în domeniul controlului financiar - Pagina 2
Organisme de reglementare în domeniul controlului financiar - Pagina 3
Organisme de reglementare în domeniul controlului financiar - Pagina 4
Organisme de reglementare în domeniul controlului financiar - Pagina 5
Organisme de reglementare în domeniul controlului financiar - Pagina 6
Organisme de reglementare în domeniul controlului financiar - Pagina 7
Organisme de reglementare în domeniul controlului financiar - Pagina 8
Organisme de reglementare în domeniul controlului financiar - Pagina 9
Organisme de reglementare în domeniul controlului financiar - Pagina 10
Organisme de reglementare în domeniul controlului financiar - Pagina 11
Organisme de reglementare în domeniul controlului financiar - Pagina 12
Organisme de reglementare în domeniul controlului financiar - Pagina 13
Organisme de reglementare în domeniul controlului financiar - Pagina 14
Organisme de reglementare în domeniul controlului financiar - Pagina 15
Organisme de reglementare în domeniul controlului financiar - Pagina 16
Organisme de reglementare în domeniul controlului financiar - Pagina 17
Organisme de reglementare în domeniul controlului financiar - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Organisme de reglementare in domeniul controlului financiar.docx

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Aspecte privind strategiile bancare într-o economie modernă

Introducere Imaginea actuală a sistemului bancar românesc a fost conturată, în primul rând, de deschiderea economiei româneşti, fapt ce a...

Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene

INTRODUCERE Pentru a face faţă provocărilor viitoare, cele mai importante sarcini ale Uniunii Europene (U.E.) sunt intensificarea coordonarii...

Banca Română pentru Dezvoltare - studiu monografic

Capitolul I Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie În România, sistemul bancar cuprinde bancile comerciale care îsi desfasoara...

Monografie economie bancară

I.Organizarea sistemului bancar românesc 1.1 Diferitele instituții de credit Instituțiile de credit sunt acele organizații care întreprind...

Monografie - Piraeus Bank România

CAP.1 PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE 1.1 Momentul istoric al înfiinţării PIRAEUS BANK ROMÂNIA SA şi-a început activitatea în...

Specificitatea normalizării contabilității franceze - repere, realizari, avantaje și limite

INTRODUCERE Contabilitatea a fost influenţată în dezvoltarea sa de foarte mulţi factori, şi de aceea există multe cauze prin care se explică de ce...

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Inca din cursul anului 2002, Ministerul Finantelor Publice a inceput un proces de reforma si modernizare a activitatii de administrare fiscala,...

BRD - tehnica operațiunilor bancare

CAP.1 Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie BRD - Groupe Société Générale SA este o societate pe acţiuni cu un capital social de...

Ai nevoie de altceva?